90-gruppe – Masterspesialisering i fransk, Lektorprogrammet (LEKT14-90FRA)

Om emnegruppen

På masterspesialiseringen i fransk får du en etterspurt tverrfaglig kompetanse innen fransk og et solid faglig utgangspunkt for et virke som fransklektor i den norske skolen. Du spisser både språkferdigheter og forståelsen av den franskspråklige kulturkrets, samtidig som du gjennom emnevalg og masteroppgaven får mulighet til å fordype deg i enten fransk språk, franskspråklig litteratur eller Frankrike-studier. I masterspesialiseringen lærer du også å tenke kreativt, analytisk og selvstendig om komplekse problemstillinger.

Emner i emnegruppen

 

Fra og med 2015-kullet:

Obligatoriske emner

Valgfrie emner:

  • 30 studiepoeng kan velges blant alle emner med FRA4xxx-kode.

2014-kullet

Obligatoriske emner

Valgfrie emner:

  • 30 studiepoeng kan velges blant alle emner med FRA4xxx-kode.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Lektorprogrammet f.o.m høsten 2014 i studieretningen fremmedspråk med 80-gruppen i fransk.