90-gruppe – Masterspesialisering i fysikk, Lektorprogrammet (LEKT14-90FYS)

Om emnegruppen

Fysikk handler om å studere naturens grunnleggende lover, fra samspillet mellom elementærpartikler til universets utvikling. Fysikken er et sentralt hjelpemiddel for de andre naturvitenskapene, et uunnværlig hjelpemiddel i moderne medisin og et viktig grunnlag for mye av dagens høyteknologi. Du kan bli en fremragende problemløser, men også en som stiller de viktige og grunnleggende spørsmålene. Du lærer de fysiske begrepene gjennom en kombinasjon av teori, eksperimenter, observasjoner, modellering, beregninger og teknologiske anvendelser - nettopp slik fysikere jobber. På denne måten får du en bred faglig plattform slik at du står rustet til å hjelpe elever i deres møte med fysikkfaget.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

Valgfrie emner:

  • 50 studiepoeng med emner X1 til X5

X1, X2, X3, X4 og X5 velges i samråd med veileder/koordinator ved Fysisk institutt og vil avhenge av den forskningsgruppen masteroppgaven gjennomføres ved. Emnene velges blant emner på masternivå (4-5000 nivå) og bachelor (3000-nivå).

Det er begrensninger på hvilke fagretninger innen fysikk det er mulig å ta en masterspesialisering i. Dersom du tar kontakt med veileder/koordinator i 4. semester, kan du få råd til valg av emner i 5. semester som gjør valgmulighetene dine større. Ta kontakt med studieseksjonen på Fysisk institutt for nærmere informasjon.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Lektorprogrammet f.o.m høst 2014 i studieretning realfag med 80-gruppen i fysikk.