90-gruppe – Masterspesialisering i geofag, Lektorprogrammet (LEKT14-90GEOFAG)

Om emnegruppen

Geofag omfatter studiet av jorden som planet i solsystemet, jordens oppbygging og utviklingshistorie fra kjerne til atmosfære. I geofag kombineres og anvendes kunnskap fra alle realfagene. Programmet bidrar til en forståelse av komplekse samfunnsmessige utfordringer innen områder som energi, ressurser, klima, miljø og geofarer. Du får et faglig grunnlag for å vurdere og bidra til løsninger på disse dagsaktuelle og tverrfaglige utfordringene, og til å motivere og utfordre dine fremtidige elever til å gjøre det samme.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

Valgfrie emner:

  • 50 studiepoeng med emner X1 til X5. Disse velges i samråd med veileder/koordinator ved Institutt for geofag og vil avhenge av den forskningsgruppen masteroppgaven gjennomføres ved. Emnene velges blant instituttets emner og ILS sine RDID-emner på masternivå (4-5000 nivå).

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Lektorprogrammet f.o.m høst 2014 i studieretning realfag med 80-gruppen i geofag.