90-gruppe – Masterspesialisering i historie, Lektorprogrammet (LEKT14-90HIS)

Om emnegruppen

Er du interessert i hvordan man kan lære andre historie? Masterspesialiseringen i historie innebærer økt spesialisering og dybde i forhold til lavere grad. Ved å velge en 30 studiepoengs masteroppgave i historie vil du få relevant breddekompetanse for undervisning i skolen, men også et dypdykk i et selvvalgt tema med et didaktisk utgangspunkt.

Masterspesialiseringen gir deg i tillegg en innføring i fagets grunnlagsproblemer – hvordan kan vi egentlig vite noe om fortida - og historiefagtes utvikling? Gjennom praksisemnet vil du knytte forskningsarbeidet ditt til undervisning i skolen. Du skal kunne reflektere over og formidle forsking i både en klasseromssituasjon, til fagfelleskapet og i møte med en større offentlighet.

Emner i emnegruppen

Masterspesialisering i historie med 30 studiepoengs masteroppgave

Obligatoriske emner:

* HIS4120 kan erstattes av et annet hsitorieemne med HIS-kode på 4000-nivå


Masterspesialisering i historie med 60 studiepoengs masteroppgave

Vil du lære å bli historielærer – og dessuten trene på å skrive historie selv? Masterspesialiseringen i historie innebærer økt spesialisering i forhold til lavere grad. Ved å velge en 60-poengs masteroppgave vil du lære historiefagets «håndverk» like grundig som de som utdanner seg til å bli skrivende historikere. Masteroppgaven gir deg muligheten til å bedrive et selvstendig forskningsarbeid hvor du vil få trening i å velge ut, samle inn og vurdere kilder for å belyse en spesifikk historisk problemstilling.

Masterspesialiseringen gir deg i tillegg en innføring i fagets grunnlagsproblemer – hvordan kan vi egentlig vite noe om fortida – og historiefagtes utvikling? Gjennom praksisemnet vil du knytte forskningsarbeidet ditt til undervisning i skolen. Du skal kunne reflektere over og formidle forsking i både en klasseromssituasjon, til fagfelleskapet og i møte med en større offentlighet.

Obligatoriske emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Lektorprogrammet f.o.m høst 2014 i studieretning kultur- og samfunnsfag med 80-gruppen i historie.