90-gruppe – Masterspesialisering i matematikkdidaktikk, Lektorprogrammet (LEKT14-90MATDID)

Om emnegruppen

I masterspesialiseringen i matematikkdidaktikk vil du tilegne deg praktisk, teoretisk og forskningsmetodisk kunnskap om undervisning og læring av matematikk som du kan støtte deg på i din faglige utvikling mens du er student, og som matematikklærer etter endt studium.

Du vil få kunnskap om fremveksten av matematikkdidaktikk som forskningsfelt og utvikle evne til å vurdere funn fra forskning kritisk og til å vurdere hvilken relevans de har for undervisning og læring av matematikk. I løpet av arbeidet med egen masteroppgave vil du tilegne deg dyp innsikt i et selvvalgt tema. Masteroppgaven kan være empirisk eller teoretisk. Empiriske oppgaver tar utgangspunkt i innsamlede data, enten data du samler inn selv eller data som allerede er samlet inn av en forskergruppe. Teoretiske oppgaver er en drøfting av allerede publisert forskning med utgangspunkt i en teoretisk problemstilling eller hypotese.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

Valgfrie emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Lektorprogrammet f.o.m høst 2014 i studieretning realfag med 80-gruppen i matematikk.