90-gruppe – Masterspesialisering i molekylær biovitenskap, Lektorprogrammet (LEKT14-90MBV)

Om emnegruppen

Du får kompetanse som gjør deg i stand til i å beskrive og forklare biologiske prosesser på flere organisasjonsnivåer. Du lærer de biologiske begrepene og prosessene gjennom en kombinasjon av teori, eksperimenter, observasjoner, modellering, beregninger og teknologiske anvendelser - nettopp slik molekylærbiologer, biokjemikere, cellebiologer og fysiologer jobber. På denne måten får du en bred faglig plattform slik at du står rustet til å hjelpe elever i deres møte med biologifaget og biovitenskapelig metode.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner (oppdatering kommer)

Valgfrie emner (oppdatering kommer)

  • 10 studiepoeng emne X1

X1 velges i samråd med veileder/koordinator ved Institutt for biovitenskap og vil avhenge av forskningsgruppen masteroppgaven gjennomføres ved. Emnet velges blant

Det er begrensninger på hvilke fagretninger innen molekylær biovitenskap det er mulig å ta en masterspesialisering i.Ta kontakt med studieseksjonen på Institutt for biovitenskap for nærmere informasjon.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Lektorprogrammet fom Høst 2014 i studieretning realfag med 80-gruppen i biologi.