90-gruppe – Masterspesialisering i mekanikk, Lektorprogrammet (LEKT14-90MEK)

Om emnegruppen

Mekanikk er spesielt godt egnet til å styrke og bygge bro mellom fagene fysikk og matematikk. Mekanikk er nært knyttet til sentrale deler av Norges økonomiske virksomhet f.eks. olje-, gass- og verksindustrien, samtidig som det bidrar til vår forståelse av viktige naturfenomen som havbølger, tidevann, værsystemer, og vår forståelse av viktige biologiske og medisinske problemstillinger som blodstrøm og menneskelig vev. En realfagslærer i matematikk og fysikk med en masterspesialisering i mekanikk vil lett kunne vise de anvendte sidene av disse fagene og således være et godt supplement til den tradisjonelle realfagslæreren.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

Valgfrie emner:

50 studiepoeng med emner X1 til X5. Disse velges i samråd med veileder/koordinator ved Matematisk institutt og skal oppfylle følgende betingelser:

* Studenter med 60-gruppe i kjemi velger KJM5050, 60-gruppe i fysikk velger FYS5810 og 60-gruppe i geofag velger GEO5000.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Lektorprogrammet f.o.m høst 2014 i studieretning realfag med 80-gruppen i matematikk.