90-gruppe – Masterspesialisering i nordisk, Lektorprogrammet (LEKT14-90NOR)

Om emnegruppen

Har du ambisjoner om å bli den gode norsklæreren? Vil du bli en lærer med god faglig og pedagogisk kompetanse som skaper en levende, motiverende og variert undervisning? Da er lektorprogrammets masterspesialisering i nordisk, særlig norsk, språk-og litteraturvitenskap noe for deg. I denne masterspesialiseringen kan du velge å fordype deg i litteraturformidling og bruk av barne-, ungdoms- og voksenlitteratur didaktisk, blant annet gjennom litterære samtaler i klasserommet. Eller ønsker du å lære om de viktigste ferdighetene og kompetansene for elevenes egen læring, nemlig utviklingen av literacy – lesing og skriving – hos barn og unge, og hvordan du som lærer både kan bruke og formidle retoriske innsikter? Du kan også velge å bade i grammatisk systematikk, lære om språkutvikling, språklæring og sosiolingvistisk variasjon og bli en lærer med nok språklig trygghet til å undre seg og resonnere sammen med elevene omkring språkets uendelighet, systematikk og mangfold!

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:
 

Språk:

Norsk som andrespråk:

Litteratur:

Tekst og kommunikasjon:


Valgfrie emner:

40 studiepoeng med følgende emner kan velges av studenter som følger programspesialisering innen nordisk, særlig norsk, språk- og litteraturvitenskap:
 

NOAS4101 - Andrespråksforskning i faghistorisk lys (10 studiepoeng)

NOAS4102 - Andrespråkstilegnelse og andrespråkslæring (10 studiepoeng)

NOAS4103 - Grammatiske emner i et andrespråksperspektiv (10 studiepoeng)

NOAS4105 – Skrivkyndighet i et andrespråksperspektiv: lesing og skriving (10 studiepoeng)

NOR4100 - Vitskapsteori i nordisk, særleg norsk, språkvitenskap (10 studiepoeng) - anbefales ved valg av retningene språk eller norsk som andrespråk

NOR4103 – Norsk språkhistorie (10 studiepoeng)

NOR4117 - Nordisk syntaksvariasjon i tid og rom (10 studiepoeng)

NOR4119 – Grammatikalisering i skandinaviske språk (10 studiepoeng)

NOR4120 - Dialektologi og sosiolingvistikk 3 (10 studiepoeng)

NOR4310 - Nordisk, særleg norsk, barne- og ungdomslitteratur 2 (10 studiepoeng)

NOR4312 - Litteraturdidaktikk (10 studiepoeng)

NOR4314 - Litteraturkritikk (10 studiepoeng)

NOR4320 - Epokestudium i nordisk litteratur A (10 studiepoeng)

NOR4340 - Sjangerstudium i nordisk litteratur C (10 studiepoeng)

NOR4440 - Sjangerstudium i nordisk litteratur D (10 studiepoeng)

NOR4360 - Motiv- og temastudium i nordisk litteratur C (10 studiepoeng)

NOR4460 - Motiv- og temastudium i nordisk litteratur D (10 studiepoeng)

NOR4469 – Motiv- og temastudium i nordisk litteratur E (10 studiepoeng)

NOR4380 - Forfatterskapsstudium i nordisk litteratur A (10 studiepoeng)

NOR4410 - Nordisk samtidslitteratur (10 studiepoeng)

NOR4450 Teoretiske inngangsvinkler til masteroppgave i nordisk litteratur (10 studiepoeng)

RETKOM4102 - Retorisk temastudium (10 studiepoeng)

RETKOM4111 - Retorisk fordypningsemne B (10 studiepoeng)

RETKOM4112 - Retorisk fordypningsemne C (10 studiepoeng)

RETKOM4113 – Retorisk fordypningsemne D (10 studiepoeng)

RETKOM4160 - Nordisk sakprosa (10 studiepoeng)

SPR4110 - Språk og kommunikasjon i det flerkulturelle samfunnet (10 studiepoeng)

SPR4120- Språkholdninger (10 studiepoeng)

RETKOM4122 - Samtaleanalyse 1 (10 studiepoeng)

RETKOM4125 - Samtaleanalyse 2 (10 studiepoeng)

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Lektorprogrammet f.o.m høsten 2014 i studieretning nordisk med 80-gruppen i nordisk.