90-gruppe – Masterspesialisering i religions- og etikkdidaktikk, Lektorprogrammet (LEKT14-90RELDID)

Om emnegruppen

Masterspesialiseringen i religions- og etikkdidaktikk gir deg fordypning i religions- og etikkdidaktikk som et nasjonalt og internasjonalt kunnskapsfelt og forskningsfelt. Fagdidaktiske emner gir deg møte med aktuelle temaer og forskere på feltet. Elevers livstolking i et pluralistisk samfunn står sentralt. Valgfrie fagemner i religion, etikk og filosofi gir fordypning i tema av relevans for undervisning eller masteroppgave. Gjennom masteroppgaven og de tilhørende metodeemnene vil du utvikle forskningskompetanse og spesialkompetanse innenfor et felt med høy undervisningsrelevans .

Masterspesialiseringen er profesjonsrettet og gir deg et grunnlag for å videreutvikle din kompetanse som religions- og etikklærer.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Valgfrie emner:

  • 20 studiepoeng med fagemner på 4000-nivå ved TF, IKOS eller IFIKK.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Lektorprogrammet f.o.m høsten 2014 i studieretning kultur- og samfunnsfag med 80-gruppen i religion og etikk.