90-gruppe – Masterspesialisering i samfunnsfagdidaktikk, Lektorprogrammet (LEKT14-90SDID)

Om emnegruppen

Masterspesialiseringen i samfunnsfagdidaktikk har som overordnet mål å utdanne kandidater med bred samfunnsvitenskapelig kunnskap og avansert samfunnsfagdidaktisk kompetanse. Studiet skal videreutvikle din evne til å analysere komplekse samfunnsvitenskapelige problemstillinger og styrke dine ferdigheter i å tilrettelegge for elevers læring i skolens forskjellige samfunnsfag. Dette innebærer også kritisk refleksjon over rollen som samfunnsfaglærer og skolens oppgave og innhold i et samfunnsperspektiv. Gjennom samfunnsfagdidaktiske emner og metodeemner på avansert nivå legger masterspesialiseringen i samfunnsfagdidaktikk det faglige grunnlaget for ditt selvstendige arbeid med masteroppgaven.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Valgfrie emner:

  • 20 studiepoeng med fagemner på 4000-nivå ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Lektorprogrammet f.o.m høst 2014 i studieretning kultur- og samfunnsfag med 80-gruppen i samfunnsfag.