90-gruppe – Masterspesialisering i spansk, Lektorprogrammet (LEKT14-90SPA)

Om emnegruppen

På masterspesialisering i spansk får du en etterspurt tverrfaglig kompetanse innen spansk og et solid faglig utgangspunkt for å være spansklektor i den norske skolen. Du kan velge mellom en rekke valgfrie emner, og dette gjør at du kan bygge en individuell mastergrad. Gjennom obligatoriske emner og masteroppgaven har du mulighet til å fordype deg i spansk språk eller spanskspråklig litteratur.

I masterspesialiseringen lærer du også å tenke kreativt, analytisk, kritisk og selvstendig om komplekse problemstillinger, og du spisser dine ferdigheter i akademisk spansk, både skriftlig og muntlig.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Valgfrie emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Lektorprogrammet f.o.m høsten 2014 i studieretning fremmedspråk med 80-gruppen i spansk