90-gruppe – Masterspesialisering i tysk, Lektorprogrammet (LEKT14-90TYSK)

Om emnegruppen

På masterspesialisering i tysk får du en etterspurt tverrfaglig kompetanse innen tysk og et solid faglig utgangspunkt for å være tysklektor i den norske skolen. Du kan velge mellom en rekke valgfrie emner, og dette gjør at du kan bygge en individuell mastergrad. Gjennom obligatoriske emner og masteroppgaven har du mulighet til å fordype deg i tysk språk, tyskspråklig litteratur eller områdekunnskap. I masterspesialiseringen lærer du også å tenke kreativt, analytisk, kritisk og selvstendig om komplekse problemstillinger, og du spisser dine ferdigheter i akademisk tysk, både skriftlig og muntlig.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner: 

Valgfrie emner:

  • 30 studiepoeng kan velges blant alle emner med TYSK4xxx kode.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Lektorprogrammet f.o.m høsten 2014 i studieretningen fremmedspråk med 80-gruppen i tysk.