80-gruppe – Pedagogikk (80PED)

Om emnegruppen

Emnegruppen er under avvikling.

Denne emnegruppen er under avvikling. Siste opptak til  studieordningen som emnegruppen inngår i var høsten 2016. Siste undervisnings- og eksamenssemester for emner i emnegruppen finner du på hvert enkelt emnes semesterside. Siste mulighet til å fullføre denne emnegruppen er høsten 2020. Planlegger du en fritt sammensatt bachelorgrad med fordypning i pedagogikk, må du selv undersøke om det er mulig innenfor denne tidsrammen. Etter høsten 2020 er fordypningen i pedagogikk som kreves i fritt sammensatt grad på 90 studiepoeng og følger samme krav som 90-gruppen som inngår i bachelorprogrammet.

Oppbygging

80-gruppen i pedagogikk består av obligatoriske emner og emner som kan velges fra en liste. En bachelorgrad med 80-gruppe i pedagogikk kvalifiserer deg til å søke til masterprogrammet i pedagogikk etter nærmere regler. Se informasjon om opptak og presentasjon av masterprogrammet i pedagogikk

Emnene i 80-gruppen har ikke undervisning hvert semester. For informasjon om undervisningssemester, se det enkelte emnets nettside.

Studenter må hvert semester søke om plass på emnene i 80-gruppen (undervisningsopptak) i StudentWeb.

NB! Vær oppmerksom på at studenter med programstudierett på bachelorprogrammet i pedagogikk har fortrinnsrett til emnene i 80-gruppen.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner :

Vær oppmerksom på at den avsluttende fordypningen kun kan gjennomføres når minst 50 stp. i pedagogikk er bestått. Studenter med enkeltemnestudierett må søke om innpass til fordypningen. Ta kontakt med studieadministrativ kontaktperson som du finner under "Kontaktinformasjon" nederst på semestersiden for emnet.

Valgfrie emner :

Velg ett emne. Du kan kun velge fra listen nedenfor: Disse emnene er under avvikling. Dersom du mangler et PED2xxx emne for å fullføre 80.gruppen i pedagogikk, kan du velge et av disse emnene PED2201 og PED2801. Vi anbefaler at du tar kontakt eller melder deg opp til studieveiledning for å planlegge studieløpet.

 

Begynte du på studiet før høsten 2012?

Sammensetningen av 80-gruppen har endret seg for de ulike studieordningene. Hvis du begynte på studiet før høsten 2012 bør du sjekke hvilken studieordning som gjelder for deg. Hvis du trenger hjelp til å rydde i utdanningsplanen, bestill en veiledningstime via UV-studieinfo.

Informasjon om utgåtte studieordninger

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

UTVIT1100 og UTVIT1500 tilbys vanligvis til alle som ønsker å ta emnene, også studenter uten programstudierett. Emner på PED2000-nivå som inngår i 80-gruppen er reservert for studenter på bachelorprogrammet i pedagogikk. PED3001 tilbys til studenter på bachelorprogrammet i pedagogikk og andre, kvalifiserte søkere (som har minst 50 stp i pedagogiske emner). Søkere til PED3001 som ikke har plass på bachelorprogrammet i pedagogikk må søke direkte til instituttet ved ansvarlig studiekonsulent for emnet.