40-gruppe – Spesialpedagogikk (40SPED)

Om emnegruppen

En 40-gruppe i spesialpedagogikk består av emner fra listen under. 

Det er ikke nødvendig med forkunnskaper innen spesialpedagogikk for å avlegge emnene.

Emner i emnegruppen

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Emnegruppen i spesialpedagogikk er først og fremst aktuell for studenter på studieprogram der det er en åpning for en fritt sammensatt 40-gruppe i tillegg til de programdefinerte emnene.