Søk etter emner

Mente du: frm4110

Viser treff 1–5 av 5 for «FRM5110»

FRM5110 – Polysakkarider av farmasøytisk interesse; fysikalske og kjemiske egenskaper, samt biologisk aktivitet - Universitetet i Oslo

FRM5110 – Polysakkarider av farmasøytisk interesse; fysikalske og kjemiske egenskaper, samt biologisk aktivitet English FRM5110 – Polysakkarider av...

FRM5110 – Polysaccharides of Pharmaceutical Interest; Physical and Chemical Properties, as well as Biological Activity - Universitetet i Oslo

FRM5110 – Polysaccharides of Pharmaceutical Interest; Physical and Chemical Properties, as well as Biological Activity Norwegian FRM5110

FRM5105 – Polysakkarider av farmasøytisk interesse, kjemiske egenskaper - Universitetet i Oslo

eksamen, bruker du et eksamensforsøk. Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner: FRM5110 – Polysakkarider av farmasøytisk...

FRM9110 – Polysakkarider av farmasøytisk interesse; fysikalske og kjemiske egenskaper, samt biologisk aktivitet - Universitetet i Oslo

Kunnskaper i relevant(e) fagområde(r) tilsvarende 1.avdeling på det 5-årige masterprogrammet i farmasi. Overlappende emner 10 studiepoeng overlapp med FRM5110...

FRM9110 – Polysaccharides of Pharmaceutical Interest; Physical and Chemical Properties, as Well as Biological Activity - Universitetet i Oslo

obligatory prerequisites beyond the minimum requirements for entrance to higher education in Norway. Overlapping courses 10 credits overlap with FRM5110...