Søk etter emner


Viser treff 1–20 av 46 for «klima»

KONS3021 – Kontroll av miljø og klima - Universitetet i Oslo

KONS3021 – Kontroll av miljø og klima - Universitetet i Oslo KONS3021 – Kontroll av miljø og klima Beskrivelse av emnet Kort om emnet Hva lærer du...

BIO4140 – Livshistoriestrategier og klimaeffekter - Universitetet i Oslo

klima. Generell teori blir supplert med nyere litteratur for å sette de ulike teoriene inn i en klimakontekst. Kurset ligger i grenseland mellom...

ENERGI4010 – Bærekraftige energisystemer - Universitetet i Oslo

alle og samtidig møter de globale klima- og miljøutfordringene. Teknologisk og samfunnsvitenskapelig kompetanse kobles gjennom forelesninger

GEF2210 – Regionale og globale luftforurensninger - Universitetet i Oslo

klima og luftkvalitet. Hva lærer du? Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse: kunne forklare dannelsen og nedbrytning av ozon og andre...

GEL2130 – Strukturgeologi - Universitetet i Oslo

) , GEO1020 – Geologiske prosesser og materialer (nedlagt) og GEO1030 – Vind, strøm og klima (nedlagt) , eller tilsvarende. Overlappende emner 10 studiepoeng...

ANT2222 – Athen i klassisk tid - Universitetet i Oslo

antikkforskning og gjennom ekskursjoner tar noe av undervisningen utgangspunkt i fysiske rammer/forutsetninger (hovedsak topografi, klima og monumenter ) for det...

ANT2221 – Den klassiske kulturen – Athen i klassisk tid (500-300 f.Kr). Påbygning - Universitetet i Oslo

antikk forskning og det tar utganspunkt i de fysiske rammer for det antikke samfunn. Med det siste menes det i hovedsak topografi, klima og monumenter. Hva...

GEL2110 – Mineralogi, petrologi og geokjemi - Universitetet i Oslo

GEO1010 – Naturgeografi (nedlagt) , GEO1020 – Geologiske prosesser og materialer (nedlagt) , GEO1030 – Vind, strøm og klima (nedlagt) og KJM1100 – Generell...

GEL2140 – Geofysikk og global tektonikk - Universitetet i Oslo

– Geologiske prosesser og materialer (nedlagt) og GEO1030 – Vind, strøm og klima (nedlagt) . Overlappende emner 10 studiepoeng overlapp mot GEO2140 – Faste jords...

GEL2120 – Sedimentologi, paleontologi og stratigrafi - Universitetet i Oslo

– Naturgeografi (nedlagt) , GEO1020 – Geologiske prosesser og materialer (nedlagt) og GEO1030 – Vind, strøm og klima (nedlagt) . Overlappende emner 5 studiepoeng...

KIN2500 – Kinas århundre? Politikk og samfunn i Kina - Universitetet i Oslo

ambisjoner om å sette den politiske dagsordenen, blitt pådriver i internasjonale klima-avtaler og en ettertraktet handelspartner. På emnet ”Kinas århundre...

GEG2110 – Landformdannende prosesser - Universitetet i Oslo

massebalansen påvirkes av klimaet breenes dynamikk og hydrologi prosesser knyttet til skråningsbevegelser, jordsig og skred hva permafrost er, hvordan det dannes...

GEO2010 – Overflatehydrologi - Universitetet i Oslo

forkunnskaper Kunnskaper i matematikk tilsvarende MAT1000 – Matematikk i praksis I (nedlagt) , GEO1030 – Vind, strøm og klima (nedlagt) , GEF1100 – Klimasystemet...

MAT-IN1105 – Programmering, modellering og beregninger - Universitetet i Oslo

energi- og nanoteknologi Bachelorprogrammet Geofysikk og klima Bachelorprogrammet Geologi og geografi Lektorprogrammet (studieretning realfag) Det er ikke...

SGO2400 – Politisk geografi - Universitetet i Oslo

identitetspolitikk. Geopolitikk og konflikter. Klima og miljøpolitikk. Emnet tar for seg forhold og prosesser i ulike deler av verden, men med stor vekt på land i sør...

BIOS4610 – Plantevitenskap - Universitetet i Oslo

, som for eksempel domestisering, landbruk, miljø, klima og genteknologi. Hva lærer du? Etter å ha fullført emnet: har du grunnleggende kunnskap om ulike...

GEF2610 – Fysisk oseanografi - Universitetet i Oslo

), GEO1030 – Vind, strøm og klima (nedlagt) (for GEO-studenter), eller GEF1100 – Klimasystemet (nedlagt) . Overlappende emner 8 studiepoeng overlapp mot...

GEO1100 – Jordens utvikling - Universitetet i Oslo

, hovedbergarter, platetektonikk, dannelse av havbunn og kontinenter, fjellkjeder, historisk geologi med vekt på livets utvikling og tidligere tiders klima, istider...

PSY4405 – Ledelse, team og kommunikasjon i organisasjoner - Universitetet i Oslo

klima i arbeidsgruppen Kommunikasjon Bruke konkrete modeller som: SWOT (strategisk analyse) IGLO (organisasjonsstruktur) PEACE (intervju-modell) Få...

PSYC3401 – Gruppeledelse og gruppedynamikk - Universitetet i Oslo

til å utøve mer effektiv gruppeledelse Påvirke gruppedynamikken i ønsket retning gjennom egen atferd Skape et trygt og læringsfremmende klima i...