English version of this page

Liste over alle emner

Viser 1–250 av 519 emner
Emne Studiepoeng
AST9110 – Numerisk modellering (10 studiepoeng) 10
AST9240 – Kosmologisk komponentseparering (5 studiepoeng) 5
AST9310 – Stjerneatmosfærer II (10 studiepoeng) 10
AST9420 – Kosmologi II (10 studiepoeng) 10
BIO9021 – Gradientanalyseteknikker (10 studiepoeng) 10
BIO9115 – Utbredelsesmodellering (10 studiepoeng) 10
BIO9140 – Livshistoriestrategier og klimaeffekter (10 studiepoeng) 10
BIO9150 – Bevarings- og forvaltningsbiologi (10 studiepoeng) 10
BIO9200 – Molekylær evolusjon (10 studiepoeng) 10
BIO9210 – Fylogeni og klassifikasjon (10 studiepoeng) 10
BIO9230 – Biogeografi og biodiversitet (10 studiepoeng) 10
BIO9260 – Evolusjon og systematikk i utvalgte grupper: soppriket (10 studiepoeng) 10
BIO9280 – Evolusjonær utviklingsbiologi og makroevolusjon (10 studiepoeng) 10
BIO9320 – Marine algers systematikk og økologi (10 studiepoeng) 10
BIO9331 – Menneskelig påvirkning på det marine miljø (10 studiepoeng) 10
BIO9381 – Giftige alger og algedyrking (10 studiepoeng) 10
BIO9600 – Vitenskapelig forfatterskap (5 studiepoeng) 5
BIO9905FBI1 – Introduction to Bioinformatics for Biosystematics (5 studiepoeng) 5
BIO9905FBI2 – Phylogenomics (5 studiepoeng) 5
BIO9905MERG1 – Bioinformatics for Environmental Sequencing (DNA metabarcoding) (5 studiepoeng) 5
BIOS-IN9010 – Computational physiology (10 studiepoeng) 10
BIOS9140 – Infection Biology of Microbial Symbiosis (2 studiepoeng) 2
BIOS9410 – Regulatorisk toksikologi (10 studiepoeng) 10
BIOS9411 – Miljøgifter i økosystem og mennesker: effekter (10 studiepoeng) 10
BIOS9412 – Miljøgifter i økosystem og mennesker: eksponering og akkumulering (10 studiepoeng) 10
BIOS9812 – Avansert fysiologi og nevrobiologi (10 studiepoeng) 10
ECON9050 – PhD Workshop - Mid-term evaluation (0 studiepoeng) 0
ECON9104 – Topics in Econometrics (5 studiepoeng) 5
ECON9106 – Advanced Applied Econometrics (10 studiepoeng) 10
ECON9200 – Advanced Microeconomics (10 studiepoeng) 10
ECON9203 – Topics in Microeconomic Theory (5 studiepoeng) 5
ECON9260 – Topics in Behavioural Economics (5 studiepoeng) 5
ECON9300 – Advanced Macroeconomic Theory (10 studiepoeng) 10
ECON9306 – Topics in Macroeconomic Growth and Development (5 studiepoeng) 5
ECON9311 – Macroeconomic Topics (5 studiepoeng) 5
ECON9312 – Macroeconomic Topics: Heterogeneity (5 studiepoeng) 5
ECON9401 – Quantitative Research in International Trade (5 studiepoeng) 5
ECON9410 – Topics in International Economics (5 studiepoeng) 5
ECON9620 – Topics in public economics (5 studiepoeng) 5
ECON9715 – Topics in Labour Economics (5 studiepoeng) 5
ECON9826 – Topics in Industrial Economics (5 studiepoeng) 5
ECON9912 – Topics in Environmental and Resource Economics (5 studiepoeng) 5
ECON9915 – Topics in Development and Political Economics (5 studiepoeng) 5
ENERGI9010 – The Transition towards Sustainable Energy Systems (5 studiepoeng) 5
ENERGI9020 – Interdisciplinary Perspectives on Solar Energy (5 studiepoeng) 5
ENT9600 – Entrepreneurship and new business creation (5 studiepoeng) 5
ENT9800 – Innovation and intellectual property rights (5 studiepoeng) 5
FRM-KJM9050 – Bioanalytisk kjemi I: avanserte separasjonsmetoder og bioanalyse (10 studiepoeng) 10
FRM-KJM9930 – NFIF - Bioanalysis - Forefront Technologies and Applications (5 studiepoeng) 5
FRM-MBV9060 – Molekylær og farmasøytisk mikrobiologi (10 studiepoeng) 10
FRM9110 – Polysakkarider av farmasøytisk interesse; fysikalske og kjemiske egenskaper, samt biologisk aktivitet (10 studiepoeng) 10
FRM9210 – Organisk kjemisk basert legemiddeldesign (10 studiepoeng) 10
FRM9230 – Syntese av legemidler (10 studiepoeng) 10
FRM9240 – Introduksjon til Positron Emisjon Tomografi (PET) radiofarmaka og bildediagnostikk (5 studiepoeng) 5
FRM9411 – Farmasøytiske naturstoffer (10 studiepoeng) 10
FRM9420 – Etnofarmakologi (10 studiepoeng) 10
FRM9510 – Statistisk forsøksplanlegging for industriell farmasøytisk utvikling (10 studiepoeng) 10
FRM9540 – Fotoreaktivitet av legemidler (10 studiepoeng) 10
FRM9550 – Photobiology (10 studiepoeng) 10
FRM9640 – NFIF - Pharmacoepidemiology Study Design and Manuscript Writing (10 studiepoeng) 10
FRM9710 – Farmakologi, videregående (10 studiepoeng) 10
FRM9720 – Legemiddeltoksikologi (10 studiepoeng) 10
FRM9730 – Klinisk legemiddelutprøving (10 studiepoeng) 10
FRM9740 – Videregående farmakokinetikk (10 studiepoeng) 10
FRM9750 – Nevrobiologi (10 studiepoeng) 10
FRM9820 – Immunologi (10 studiepoeng) 10
FRM9905 – NFIF- Molecular Microbiology in Pathogenesis and Evolution (5 studiepoeng) 5
FRM9910 – NFIF - Introduction to pharmacoepidemiology (5 studiepoeng) 5
FRM9915 – NFIF - Introduction to and Application of Propensity Scores (5 studiepoeng) 5
FRM9920 – NFIF - Ethnopharmacology (5 studiepoeng) 5
FRM9925 – NFIF - Real world research – qualitative methods (5 studiepoeng) 5
FYS-KJM9710 – Radiation and radiation dosimetry (10 studiepoeng) 10
FYS-KJM9740 – MR-theory and medical diagnostics (10 studiepoeng) 10
FYS-MED9750 – Medisinsk avbildning (5 studiepoeng) 5
FYS9110 – Modern quantum mechanics (10 studiepoeng) 10
FYS9120 – Advanced quantum field theory (10 studiepoeng) 10
FYS9170 – Relativistic quantum field theory (10 studiepoeng) 10
FYS9180 – Condensed Matter Field Theory (10 studiepoeng) 10
FYS9190 – Supersymmetry (10 studiepoeng) 10
FYS9220 – Real time and embedded data systems (10 studiepoeng) 10
FYS9230 – Modelling and design of micro- and nanosystems (10 studiepoeng) 10
FYS9250 – Biomedical instrumentation (10 studiepoeng) 10
FYS9260 – Microsystems and electronic packaging and interconnection technologies (10 studiepoeng) 10
FYS9310 – Material science of semiconductors (10 studiepoeng) 10
FYS9320 – Electron Microscopy, Electron Diffraction and Spectroscopy II (10 studiepoeng) 10
FYS9340 – Diffraction methods and electronmicroscopy (10 studiepoeng) 10
FYS9411 – Computational physics II: Quantum mechanical systems (10 studiepoeng) 10
FYS9420 – Experimental techniques in condensed matter physics (10 studiepoeng) 10
FYS9430 – Condensed matter physics II (10 studiepoeng) 10
FYS9465 – Komplekse mediers dynamikk (10 studiepoeng) 10
FYS9480 – Kvantemekanikk for mangepartikkel systemer (10 studiepoeng) 10
FYS9505 – Metoder og instrumentering i kjerne- og partikkelfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS9530 – Subatomic many-body theory II (10 studiepoeng) 10
FYS9535 – Medisinske anvendelser av kjernefysikk (10 studiepoeng) 10
FYS9555 – Forskningsbasert partikkelfysikk (10 studiepoeng) 10
FYS9565 – Virkemåter og bruksområder for moderne partikkelakseleratorer (10 studiepoeng) 10
FYS9570 – Advanced Nuclear Structure and Reactions (10 studiepoeng) 10
FYS9580 – Nukleær teknologi (10 studiepoeng) 10
FYS9620 – An introduction to plasma physics (10 studiepoeng) 10
FYS9630 – Transport of radiation in the atmosphere (10 studiepoeng) 10
FYS9640 – Romvær og satellittnavigasjonsystemer (10 studiepoeng) 10
FYS9720 – Cellular radio biology (10 studiepoeng) 10
FYS9730 – Medical radiation physics for radiotherapy (10 studiepoeng) 10
GEF9510 – Atmosphere and Oceans on Computers: Fundamentals (10 studiepoeng) 10
GEO-DEEP9100 – Planetary Physics and Global Tectonics (5 studiepoeng) 5
GEO-DEEP9200 – Deep Earth and Planetary Mineralogy and Dynamics (5 studiepoeng) 5
GEO-DEEP9300 – Lithosphere and Asthenosphere: Composition and Evolution (5 studiepoeng) 5
GEO-DEEP9400 – Solid Earth – Fluid Earth Interactions (5 studiepoeng) 5
GEO-DEEP9500 – Special Topics on Dynamics and Evolution of the Earth and Planets (5 studiepoeng) 5
GEO-FYS9200 – Case study in physics of geological processes (10 studiepoeng) 10
GEO9151 – Earthquake and Volcanic Processes (10 studiepoeng) 10
GEO9200 – Basin analysis – principles and applications (10 studiepoeng) 10
GEO9260 – Reservoir geophysics (10 studiepoeng) 10
GEO9270 – Integrated Basin Analysis and Prospect Evaluation (10 studiepoeng) 10
GEO9280 – Seismic Signal Processing and Imaging (10 studiepoeng) 10
GEO9300 – Geophysical Data Science (10 studiepoeng) 10
GEO9320 – Hydrological modelling (10 studiepoeng) 10
GEO9411 – Field course in glacial and periglacial geomorphology/geocryology (5 studiepoeng) 5
GEO9420 – Glaciology (10 studiepoeng) 10
GEO9440 – Cryospheric Modelling (5 studiepoeng) 5
GEO9450 – Cryospheric processes in the Nordic region (5 studiepoeng) 5
GEO9520 – Remote Sensing and Image Analysis (10 studiepoeng) 10
GEO9530 – Geodesy and Photogrametry (10 studiepoeng) 10
GEO9540 – Special topics in remote sensing and terrain analysis (5 studiepoeng) 5
GEO9550 – Seminar on remote sensing and numerical terrain analysis (5 studiepoeng) 5
GEO9620 – Seismic Waves and Seismology (10 studiepoeng) 10
GEO9630 – Geodynamics (10 studiepoeng) 10
GEO9822 – Geochemistry (10 studiepoeng) 10
GEO9840 – Tectonics (10 studiepoeng) 10
GEO9850 – Advanced Structural Geology (10 studiepoeng) 10
GEO9860 – Advanced Petrology (10 studiepoeng) 10
GEO9900 – Chemical processes in soil and ground water (10 studiepoeng) 10
GEO9911 – CO2 storage - Physical and chemical processes (5 studiepoeng) 5
GEO9912 – Geological Storage of CO2 – Introduction and Geological Constraints (8 studiepoeng) 8
GEO9915 – Ecological Climatology (10 studiepoeng) 10
GEO9920 – Predictability of Weather and Climate (10 studiepoeng) 10
GEO9922 – Cloud Physics (10 studiepoeng) 10
GEO9924 – Turbulence in the Atmosphere and Ocean (5 studiepoeng) 5
GEO9962 – The General Circulation of the Atmosphere (10 studiepoeng) 10
GEO9990 – The Earth System (10 studiepoeng) 10
HES9260 – Hva er sykdom? (5 studiepoeng) 5
HES9265 – Community-Based Participatory Action Research (5 studiepoeng) 5
HES9280 – Introduction to medical anthropology (5 studiepoeng) 5
HES9285 – The Economics of Hospitals: Competition, Price Incentives, Non-profit status and Waiting Times (5 studiepoeng) 5
HES9315 – Systematiske oversikter - finne, forstå og bruke (3 studiepoeng) 3
HES9320 – Medisinsk historie: kilder, metoder, historiografiske spørsmål (3 studiepoeng) 3
HES9325 – Register-based epidemiology (3 studiepoeng) 3
HES9355 – Reproductive and sexual health and rights in global health (3 studiepoeng) 3
HES9365 – NordForsk - Registerbased epidemiology (6 studiepoeng) 6
HES9520 – Oppfølgingskurs kvalitativ metode (2 studiepoeng) 2
HFILN9001C – PhD course in Linguistics/Philology (5 studiepoeng) 5
HFILN9001D – PhD course in linguistics/philology (5 studiepoeng) 5
HFILN9080 – Multiling Summer School (5 studiepoeng) 5
HFILN9085 – Multiling Winter School (5 studiepoeng) 5
IMB9270 – Quantitative biology, or mathematics is biology’s next microscope (2 studiepoeng) 2
IMB9275 – Prediction (in Molecular Biology) (5 studiepoeng) 5
IMB9335 – Modern methods for analyzing survival and time to event data (4 studiepoeng) 4
IMB9345 – Neuroscience data integration through use of digital brain atlases (1 studiepoeng) 1
IN-BIOS9000 – Genome Sequencing Technologies, Assembly, Variant Calling and Statistical Genomics (10 studiepoeng) 10
IN-STK9000 – Adaptive metoder for data-baserte beslutninger (10 studiepoeng) 10
IN9010 – Design, Technology and Society (10 studiepoeng) 10
IN9020 – Distributed Systems (10 studiepoeng) 10
IN9050 – Programmering av heterogene multi-core arkitekturer (10 studiepoeng) 10
IN9060 – Ytelse i distribuerte systemer (10 studiepoeng) 10
IN9070 – The Future Internet Protocols (10 studiepoeng) 10
IN9120 – Tangible Interaction (10 studiepoeng) 10
IN9130 – Unassailable IT-systems (10 studiepoeng) 10
IN9140 – Smarte prosesser og smidige metoder i systemutvikling (10 studiepoeng) 10
IN9170 – Modeller for parallellitet (10 studiepoeng) 10
IN9210 – Information Systems (10 studiepoeng) 10
IN9230 – Elektrisk støy - beregning og mottiltak (10 studiepoeng) 10
IN9240 – Design av CMOS RF-integrerte kretser (10 studiepoeng) 10
IN9270 – Numeriske metoder for partielle differensiallikninger (10 studiepoeng) 10
IN9280 – Security by Design (10 studiepoeng) 10
IN9290 – Ethical Hacking (10 studiepoeng) 10
IN9300 – Network Security and Applied Cryptography (10 studiepoeng) 10
IN9330 – Health Management Information Systems (10 studiepoeng) 10
IN9350 – Design av CMOS bildesensor (10 studiepoeng) 10
IN9400 – Maskinlæring for bildeanalyse (10 studiepoeng) 10
IN9410 – Energy Informatics (10 studiepoeng) 10
IN9420 – Distributed Blockchain Technologies (10 studiepoeng) 10
IN9440 – Selected Topics in Static Analysis (10 studiepoeng) 10
IN9495 – Advanced Topics in Artificial Intelligence for Intelligent Systems (5 studiepoeng) 5
IN9500 – IT-støttet samarbeid (10 studiepoeng) 10
IN9510 – Deltakende eksperimentell design (10 studiepoeng) 10
IN9520 – Digital bildeanalyse (10 studiepoeng) 10
IN9530 – Research Through Design (10 studiepoeng) 10
IN9550 – Advanced Topics in Natural Language Processing (10 studiepoeng) 10
IN9570 – Distribuerte objekter (10 studiepoeng) 10
IN9600 – Programmering av mobile applikasjoner i tingenes internett (10 studiepoeng) 10
INF9072 – Performance in Distributed Systems (10 studiepoeng) 10
INF9110 – Kompilatorteknikk (10 studiepoeng) 10
INF9119 – Doug Engelbart´s Unfinished Revolution -- the Program for the Future (10 studiepoeng) 10
INF9120 – Model based system development (10 studiepoeng) 10
INF9130 – Utvalgte emner i omskrivningslogikk (10 studiepoeng) 10
INF9135 – Algoritmer: design og effektivitet (10 studiepoeng) 10
INF9140 – Specification and verification of parallel systems (10 studiepoeng) 10
INF9200 – Selected Theoretical Topics in Information Systems Development (10 studiepoeng) 10
INF9243 – Statistical Methods in Signal Processing (10 studiepoeng) 10
INF9360 – Seminar on dependable and adaptive distributed systems (10 studiepoeng) 10
INF9370 – Distributed technologies for social networks (10 studiepoeng) 10
INF9380 – High Performance Computing in Bioinformatics (5 studiepoeng) 5
INF9425 – Projects in analogue/mixed-signal CMOS design (10 studiepoeng) 10
INF9430 – Advanced digital systems design (10 studiepoeng) 10
INF9442 – Image Sensor Circuits and Systems (10 studiepoeng) 10
INF9460 – Electronic noise - counteractions and calculations (10 studiepoeng) 10
INF9520 – Ressursestimering, usikkerhetsvurdering, planlegging og budsjettering av it-prosjekter (10 studiepoeng) 10
INF9571 – Seminar i aksjonsforskning (10 studiepoeng) 10
INF9800 – Emner i logikk (10 studiepoeng) 10
INF9820 – Language technological applications (10 studiepoeng) 10
INF9825 – Algorithms for Artificial Intelligence and Natural Language Processing (10 studiepoeng) 10
INF9850 – ICT for Development: Building a Better World? (10 studiepoeng) 10
INF9870 – Energiinformatikk (10 studiepoeng) 10
INF9880 – Ph D Seminar in Language Technology (5 studiepoeng) 5
INF9920 – Computer supported co-operative work (10 studiepoeng) 10
JUR9010 – Vitenskapsfilosofi, vitenskapsteori og metode (4 studiepoeng) 4
JUR9021 – Internationalization, Transnational Law and Comparison (4 studiepoeng) 4
JUR9031 – Perspectives on legal history, sociology of law and law & economics (4 studiepoeng) 4
JUR9041 – Research ethics, academic writing and dissemination of research (4 studiepoeng) 4
JUR9201 – Nasjonalt doktorgradsseminar 1 (1 studiepoeng) 1
JUR9202 – Nasjonalt doktorgradsseminar 2 (1 studiepoeng) 1
JUR9302 – Skriftlig arbeide/publiserbar artikkel (7 studiepoeng) 7
JUR9503 – Internasjonale seminarer i rettsvitenskap (5 studiepoeng) 5
KJM-FRM9055 – Bioanalytisk kjemi II: avanserte separasjonsmetoder (10 studiepoeng) 10
KJM-MENA9110 – Uorganisk strukturkjemi (10 studiepoeng) 10
KJM-MENA9130 – Ikke-støkiometri og faserelasjoner i uorganiske faste stoffer (10 studiepoeng) 10
KJM-MENA9555 – Polymerer og makromolekyler (10 studiepoeng) 10
KJM9100 – Uorganisk materialsyntese (10 studiepoeng) 10
KJM9120 – Defektkjemi og reaksjoner (10 studiepoeng) 10
KJM9150 – Advanced Inorganic Chemistry (10 studiepoeng) 10
KJM9200 – Reaksjonsmekanismer i organisk kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9210 – Metallorganisk kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9220 – Heterocyclic Chemistry (10 studiepoeng) 10
KJM9230 – Biologisk aktive molekyler (10 studiepoeng) 10
KJM9240 – Massespektrometri (10 studiepoeng) 10
KJM9250 – Organic NMR Spectroscopy (10 studiepoeng) 10
KJM9270 – Syntetisk organisk kjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9310 – BIOSTRUCT - Biologiske makromolekylers struktur og funksjon (10 studiepoeng) 10
KJM9320 – BIOCAT - Strukturbiologiske teknikker (5 studiepoeng) 5
KJM9350 – Proteinkrystallografi (10 studiepoeng) 10
KJM9351 – Termodynamikk (10 studiepoeng) 10
KJM9450 – Analytisk kjemi. Grunnstoffbestemmelse II (10 studiepoeng) 10
KJM9480BTS – BIOSTRUCT - Proteomics Basic Course (5 studiepoeng) 5
KJM9500 – Overflate- og nanokjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9610 – Molekylegenskaper (10 studiepoeng) 10
KJM9620 – Temaer fra kvantekjemi (10 studiepoeng) 10
KJM9630 – Molekylmodellering (10 studiepoeng) 10
KJM9700 – Miljøkjemi II (10 studiepoeng) 10
KJM9810 – Heterogen katalyse (10 studiepoeng) 10
KJM9951 – Radiopharmaceutical chemistry (5 studiepoeng) 5