Semesterside for KFL1010 - Høst 2003

Ang pensum, bolk II (Kjønn og feminisme), for de som leser den svenske utgaven av Nina Bjørk: Under det rosa täcket (Wahlstrøm & Widstrand, 1996) er sidetallene som skal leses: 9-17, 115-155, 232-242.

5. mars 2005 13:10

STUDIERETNINGSVALG: 16. oktober kl 9.15-11.30 arrangeres det orienteringsmøte for valg av studieretning og fagfordypning for alle KFL-studenter på SKK. Se mer på KFL-programmet hjemmeside (http://www.uio.no/studier/program/kjonn).

5. mars 2005 13:10

Vær oppmerksom på en liten endring på pensumlista i bolk III. Riktig pensumliste er å finne på disse emnesidene (KFL1010).

5. mars 2005 13:10