Semesterside for KFL1010 - Høst 2003

Vær oppmerksom på en liten endring på pensumlista i bolk III. Riktig pensumliste er å finne på disse emnesidene (KFL1010).

5. mars 2005 13:10

INNLEVERING AV EKSAMENSARBEIDER/MAPPEOPPGAVER: To eksemplarer av tre bearbeidede innleveringsoppgaver fra KFL1010 leveres onsdag 15. oktober innen kl. 14.oo til studiekonsulent Helle Granum, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Sognsveien 70, 4. etasje. Hver oppgave skal være på 800-1200 ord (ikke medregnet referanser). Oppgaven skal være skrevet i 12 punkts skrift med 1 1/2 i linjeavstand. Husk å føre referansene korrekt! (Klikk på Referanser/Skriveregler her på denne siden.) MERK: Oppgavene skal anonymiseres. Du skal altså ikke skrive navn på oppgaven. Kandidatnummer fås hos studiekonsulenten ved innlevering (hver student får sitt eget nummer). SENSUR faller 5. november kl 14.

5. mars 2005 13:10

Besøk hos REFORM: Alle KFL- og KFL1010-studenter er invitert til å besøke REFORM - ressurssenter for menn - fredag 3. oktober fra kl 10 til 12 for å få informasjon om senteret og aktiviteten der. Adressen er Dronningensgate 34, inngang Karl Johansgate.

5. mars 2005 13:10