Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

Besøksadresse: 
Gaustadalèen 30, 4. etg.

Ekspedisjonstid: 
9.00-15.00

Postadresse: 
Boks 1040 Blindern
0315 Oslo

Telefon: 22 85 89 30
Faks: 22 85 89 50
E-post: 
Web: http://www.stk.uio.no

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Besøksadresse: 
Sognsveien 70, 4.et

Ekspedisjonstid: 
9-15

Postadresse: 
1040 Blindern
0315 Oslo

Telefon: 22 85 89 30
Faks: 22 85 89 50
E-post: 
Web: www.skk.uio.no

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Hilde Bondevik(emneansvarlig)  (kontaktinformasjon) Onsdager. Ta event kontakt på mail: hilde.bondevik@skk.uio.no 
Anita Moe  Ta kontakt på mail: anita.moe@skk.uio.no 
Beret Bråten    Ta kontakt på mail: beret.braten@skk.uio.no
Ingeborg Owesen  Ta kontakt på mail: ingeborg.owesen@skk.uio.no 
Helle P. Granum  (kontaktinformasjon) hellepg@skk.uio.no  Studiekonsulent og kontaktperson for læringsmiljø http://www.uio.no/studier/lm/index.html
Publisert 24. apr. 2007 18:40 - Sist endret 22. aug. 2007 12:51