Pensum/læringskrav

Pensum merket med * står ikke i kompendiene, men må kjøpes av studenten.

*Beauvoir, Simone de : Det annet kjønn, (1949) 2000. Oslo: Pax. bind 1. s. 33-48 og bind II s. 818-832.

*Bjørk, Nina: Under det rosa täcket. Om kvinnlighetens vara och feministiska strategier, 2003. København: Nyhavn Paperback A/S, Danmark. s. 9-17, 115-155, 232-242.

Blakar, Vibeke: "Om FNs kvinnekonvensjon og Kvinnekonvensjonen som del av FN-systemet" i Anvendelsen av FNs kvinnekonvensjon i norsk rett, Kvinnerettslige studier nr. 48, Institutt for offentlig retts skriftserie nr. 1, 2003. Universitetet i Oslo: Institutt for offentlig rett . s.12-18.

Borchgrevink, Tordis: "Høydeskrekk?”. " i Hagemann, Gro og Krogstad, Anne (red): Høydeskrekk. Kvinner og offentlighet, 1994. Oslo: Ad Notam/Gyldendal. s. 96-120.

Brandvold, Åse og Maria Børja : "Pulevenner" i i Roggen, Ida og Tonje Tornes (red.): Rosaprosa. Om jenter og kåthet, 2006. Oslo: Gyldendal . s. 115-130.

Collett, Camilla: ". ”Kvinnen i litteraturen”. Collett, Camilla: Fra de stummes leir. " i i Skjønsberg, Kari (red): Mannssamfunnet midt imot, (1877) 1974. Oslo: Gyldendal. s. 10-17.

Dahl, Tove Stang: "Kvinners rett til penger" i Haukaa, Hoel & Hanne Haavind (red.): Kvinneforskning: Bidrag til samfunnsteori, 1982. Oslo: Universitetsforlaget. s. 52-73.

Danielsen, Hilde: "Den kjønnskonservative velferdsstaten" i Holst, Cathrine : Kjønnsrettferdighet, 2002. Oslo: Gyldendal. s. 89-121.

Dunne, Gillian A: "A Passion for ’Sameness’?: Sexuality and gender Accountability" i E. Silva & C. Smart (red.): : The New Family? , 1998. New York: Sage. s. 66-82.

*Edelmo, Gunilla og Ulrika Westerlund (red.).: Femkamp – Bang om nordisk feminism. , 2004. Stockholm: Bang forlag. s. 9-12, 20-87 (forskjellige forfattere).

Ellingsæter, Anne-Lise: "Patriarkatet. Teori og kritikk" i Engelstad, Fredrik (red.) : Om makt. Teori og kritikk, 1999. Oslo: Ad Notam Gyldendal . s. 151-173.

Firestone, Shulamit: Kjønnenes dialektikk, 1973. Oslo: Gyldendal . s. 9-21.

Gilligan, Carol: "Images of Relationships (utdrag)" i In a different voice, 1982. Cambridge Massachusetts: Harvard University Press. kap. 2, s 24-32.

Halsaa, Beatrice: "Feminisme som teori" i i Holter, Harriet (red.): Hun og han. Kjønn i forskning og politikk, 1996. Oslo: Pax. s. 141-194.

*Halsaa, Beatrice: "Kvinneforskning" og "Fra kvinneforskning til kvinne- og kjønnsforskning" i Lorentzen, Jørgen og Wencke Mühleisen (red.) : Kjønnsforskning. En grunnbok., 2006. Oslo: Universitetsforlaget. s.95-120.

Hellesund, Tone: "Lesbisk, skeiv eller bare kjedelig? Den norske peppermø 1870-1940" i Brantsæter, Marianne C. m.fl. (red.): : Norsk homoforskning, 2001. Oslo: Universitetsforlaget. s. 141-166.

Hellum, Anne: "Kvinners menneskerettigheter i et pluralistisk rettslig landskap" i Ny verden , 2002. nr 2. s. 1-17.

Holter, Harriet: "Om kvinneundertrykkelse, mannsundertrykkelse og hersketeknikker" i Støren, Thordis og Tone Schou Wetlesen (red). : Kvinnekunnskap, 1976. Oslo: Gyldendal. s. 61-82.

Holter, Øystein Gullvåg: "Men's Work and Family Reconciliation in Europe" i Men and Masculinities , 2007. Sage publications. 425 – 456.

hooks, bell (Watkins, Gloria): "Black Women: Shaping Feminist Theory" i Feminist theory. From margin to center, (1984) 2000 . London: Pluto Press. s. 1-17.

Haavind, Hanne: "Fordeling av omsorgsfunksjoner i småbarnsfamilier" i Rudie, Ingrid (red): Myk start - hard landing, 1984. Oslo: Universitetsforlaget. s.161-190.

Irigaray, Luce: "Frågan om den andra" i Konstitueringen av kjønn fra antikken til moderne tid. Program for grunnleggende humanistisk kvinneforskning, 1995. Oslo: Norges forskningsråd. s. 41-51.

Kimmel, Michael S. : "kap. 2: Global Masculinities: Restoration and Resistance" i *Pease, Bob and Pringle, Keith: A Man´s World? Changing Men´s Practices in a Globalized World. , 2001. London: Zed Books.

Kollontaj, Alexandra: "Selvbiografien til en seksuelt emansipert kvinnelig kommunist" i Revolusjon og kjærlighet, (1923) 1977. Oslo: Pax. s. 106-116.

Lindstad, Siri: "Hele meg på sju bokstaver" i Solheim, Hilde og Helle Vaagland, (red) : Råtekst, 1999. Oslo: Aschehoug. s. 150-157.

*Lorentzen, Jørgen: "Forskning på menn og maskuliniteter" i Lorentzen, Jørgen og Wencke Mühleisen (red.) : Kjønnsforskning. En grunnbok, 2006. Oslo: Universitetsforlaget. s. 121-135.

Lorentzen, Jørgen: "Ibsen og farskap" i Tidsskrift for Kjønnsforskning , 2005. Norges forskningsråd. nr. 2, s 73-89.

Lydersen, Nalubega Asta Busingye: "Sjoko-sjokk " i Solheim, Hilde og Helle Vaagland, (red): Råtekst, 1999. Oslo: Aschehoug. s. 11-16.

Mill, John Stuart: Kvinneundertrykkelse, (1869) 2004. Oslo: De norske bokklubbene. s. 37-48, + s. 141.

Månsson, Sven -Axel : "kap. 9: Men´s Practices in Prostitution. The Caseof Sweden" i Pease, Bob and Pringle, Keith: A Man´s World? Changing, 2001. London: Zed Books. s. 135-149.

Nagel, Anne Hilde: "Politiseringen av kjønn – et historisk perspektiv" i Raaum, Nina (red): Kjønn og politikk, 1995. Oslo: TANO. s. 31-51.

Narayan, Uma: "Contesting Cultures. Westernization,’ Respect For Cultures and Third-World Feminists" i Nicholson, Linda (ed): : The Second Wave. A Reader in Feminist Theory, 1997. New York: Routledge. . s. 396-414.

Nielsen, Harriet Bjerrum: "Fire måter å slippe å ta oppvasken på - jenter og gutter på speiderleir i Russland, Slovakia, Portugal og Danmark" i Kvinneforskning nr. 2, 2003. Norges forskningsråd. . s.120-129.

NOU 2003:31 : Retten til et liv uten vold. , 2003. 18-24 (til pkt. 2.5) og s. 28-33.

Olsen, Peter: "At tage det som en mand, når far dør" i Sørensen, Niels Ulrik (red). : Pikstormerne, 2000. København: Informationens forlag. 71-76.

Raaum, Nina C: "Politisk forståelse av kjønn: Det gåtefulle skillet mellom det offentlige og det private" i Sosiologi i dag vol. 25, 1995. s. 21-47.

Prieur, Annick: "Magt over eget liv: om unge indvandrere, patriarkalske familieformer og nordiske ligestillingsidealer" i Borchorst, Anette (red.): Kønsmagt under forandring, 2002. København: Hans Reitzlers Forlag. s. 149-167.

Sandvik, Anne : "Hovedfag: knefett" i Solheim, Hilde og Helle Vaagland, (red): Råtekst, 1999. Oslo: Aschehoug. s. 35-39.

Skjeie, Hege: "Trosfrihet og diskrimineringsvern" i Kvinneforskning, 2004. Norges forskningsråd. nr. 3. s. 5-23.

Solheim, Hilde Charlotte og Helle Vaagland : "Female Bonding" i i Solheim, Hilde og Helle Vaagland, (red) : Råtekst, 1999. Oslo Aschehoug. s.6-8.

Sørensen, Niels Ulrik : "Meget mer end macho" i Sørensen, Niels Ulrik (red) : Pikstormerne, 2000. København: Informationens forlag. s. 5-13.

*Teigen, Mari : "Kjønn og politikk" i Lorentzen Jørgen og Wencke Mühleisen (red.) : Kjønnsforskning. En grunnbok, 2006. Oslo: Universitetsforlaget. s.185-198.

Ve, Hildur: "Carol Gilligan - kvinners moralske stemme" i Nytt om kvinneforskning 2/93, 1993. Oslo: Norges forskningsråd. s. 41-51.

Vestergaard, Arnt Louw: "Hva' du er da ikke jomfru længere er du? " i Sørensen, Niels Ulrik (red). : Pikstormern , 2000. København: Informationens forlag. s. 5-13.

Wollstonecraft, Mary: "”Betraktninger om den fornedrelse som av ulike årsaker rammer kvinner”. Wollestonecraft, Mary: Et forsvar for kvinners rettigheter" i i Rønning, Anne Holden og Toril Hanssen (red.): : Feminismens klassikere, (1792) 1994. Oslo: Pax. s. 101-105, + s 188.

Widerberg, Karin: "Kjønn og sex – problematiske selvfølgeligheter" i Brantsæter, Marianne og Karin Widerberg (red.): Sex i arbeid(et) , 1992. Oslo: Tiden Norsk Forlag. s.120-129.

Widerberg, Karin: "Kunskapens kön- ett generationsperspektiv" i Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 1 , 2002. s 5-15.

Woolf, Virginia: "Yrker for kvinner" i Indiskresjoner og andre essays, (1942) 2002. Oslo: Pax. s. 113-118.

Østerud, Øyvind, Fredrik Engelstad og Per Selle: "Kjønnsmakt i likestillingslandet " i Makten og demokratiet. En sluttbok fra Makt- og demokratiutredningen , 2003. Oslo: Gyldendal Akademisk. kap. 11 s.165-181 + 306-308 .

Aarseth, Helene: "Mannlige unnasluntrere og kvinnelige innflytelsesformer" i Oftung, Knut (red.): Menns bilder og bilder av menn – en debattbok om menn og likestilling, 1994. Oslo: Likestillingsrådet. s. 51-68.

Publisert 24. apr. 2007 18:40 - Sist endret 9. mai 2008 15:50