Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
21.08.2007Hilde Bondevik  Auditorium 2 Eilert Sundts hus, A-blokka  Feminisme anno 2007. Innføring i kjønn, feminisme og likestilling   Solheim og Vaagland, Lydersen, Sandvik, Lindstad, Sørensen, Vestergaard, Olsen, Brandvold og Børja, Widerberg (kunnskapens kjønn)02, Edelmo og Westerlund (9-12 og 20-87), Björk.  
28.08.2007Hilde Bondevik  Auditorium 2 Eilert Sundts hus, A-blokka   Feminismens historie   Wollstonecraft, Mill, Collett, Kollontaj, Beauvoir, Woolf, Firestone, Nagel.  
04.09.2007Hilde Bondevik  Auditorium 2 Eilert Sundts hus, A-blokka   Retninger og utviklingslinjer i feministisk teori   Halsaa (feminisme som teori), Halsaa (kvinneforskning og fra kvinneforskning til kvinne- og kjønnsforskning), Ellingsæter.  
11.09.2007Hilde Bondevik  Auditorium 2 Eilert Sundts hus, A-blokka   Hva er kjønn - likhet og forskjell   Hellesund, Irigaray, Ve, Gilligan, Raaum, Borgrevink.  
18.09.2007Hilde Bondevik  Auditorium 2 Eilert Sundts hus, A-blokka   Arbeid, seksualitet og familie   Dahl, Haavind, Aarseth, Dunne, Widerberg, Nielsen.  
25.09.2007Hilde Bondevik  Auditorium 2 Eilert Sundts hus, A-blokka   Likestilling, makt og politikk   Holter, Østerud, Engelstad og Selle, Nou 2003:31, Teigen, Danielsen.  
02.10.2007Stine Helena Svendsen  Auditorium 2 Eilert Sundts hus, A-blokka   Marginalisering, menneskerettigheter og multikulturalisme   Blakar, Hellum, Skjeie, hooks, Narayan, Prieur.  
09.10.2007Øystein Gullvåg Holter, NIKK (Nordisk institutt for kvinne og kjønnsforskning)  Auditorium 2 Eilert Sundts hus, A-blokka   Menn og mannsforskning   Kimmel, Månsson,Ø. Holter, Lorentzen (Forskning på menn og maskuliniteter) og Lorentzen (Ibsen og farskap)  
Publisert 22. juni 2007 12:17 - Sist endret 29. aug. 2007 15:49