Semesterside for KFL1010 - Høst 2013

Husk å laste opp utkast (3 s.) til første arbeidskrav på Fronter innen fredag

30. august 2013, kl. 14.

Responsfra medstudent gis innenonsdag 4. september 2013 kl. 12

-------------------------------------------------------------------------------------------

Husk å laste opp revidert utkast av første arbeidskrav til seminarleder på Fronter innen onsdag 11. september kl. 14.

------------------------------------------------------------------------------------------

Husk å laste opp utkast av andre arbeidskrav (3 s.) på Fronter innen

onsdag 2. oktober kl. 12.

Responsfra medstudenter gis innenonsdag 9. oktober kl. 12....

16. aug. 2013 14:57