Pensum/læringskrav

Til dette emnet er det utarbeidet kompendium. Andre pensumtekster med lenke kan lastes ned via UiO-nettet. Pensumet er organisert tematisk. I hver enkelt bolk er tekstene delt inn i nøkkeltekster, som er obligatorisk lesning, og støttetekstene som er ment som anbefalt bakgrunnslitteratur eller forslag til fordypning.

Bøker

Pensum (merket med *) er bøker som enten kan lånes på biblioteket, eller kjøpes hos Akademika, Blindern. Noen av disse bøkene vil også inngå i pensumet på KFL 1020.

*Beauvoir, Simone de: Det annet kjønn. Oslo: Pax Forlag, 2000. Også tilgjengelig på nett via Nasjonalbiblioteket (NB).

 

*Bråten, Beret og Cecilie Thun (red.): Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i det flerkulturelle Norge. Oslo: Akademika forlag,2013

 

*Danielsen, Hilde, Eirinn Larsen, og Ingeborg W. Owesen. Norsk likestillingshistorie. Oslo: Fagbokforlaget, 2015. (NB: dette er en lettere, billigere og mindre utgave av Jubileumsutgaven med samme tittel, som utkom i 2013).  I pensumlisten og undervisningsplanen er sidehenvisninger til 2013-utgaven i parentes.

 

*Holst, Cathrine: Hva er feminisme? Oslo: Universitetsforlaget, 2017 (NB 2. Utgave)

 

*Korsvik, Trine Rogg og Linda M. Rustad (red.): Hva er kjønnsperspektiver i forskning. Eksempler fra tverrfaglige forskningsområder. Kilden, 2018.

 

Lenker: Artikler med lenker er kun tilgjengelige via UiO-serveren.

Pensum

 

1. Innføring og aktuelle temaer i kjønnsforskningsfeltet

Nøkkeltekster:
*Holst, s. 14-44 og s. 131-139 (28 s)

*Korsvik, Trine Rogg og Linda M. Rustad (red.): Hva er kjønnsperspektiver i forskning. Eksempler fra tverrfaglige forskningsområder. Kilden, 2018. (s. 3-11, 14-19, 40-43, 52-56 og 58-61) (26 s)

Ahmed, Sara. ”Introduction,” Living a Feminist Life. Durham and London: Duke University Press, 2017, 1-18 (18 s)

 

Adichie, Chimamanda Ngozi. We should all be feminists.  New York: Random House, 2014 (20 s) lenke. Også tilgjengelig på norsk: Vi burde alle være feminister (Gyldendal 2015)

 

Bile, Amina,  Sofia Nesrine Srour og  Nancy Herz,  Skamløs (utdrag), Gyldendal, 2017. s. 6- 15, 21-23 (12 s)

van der Ros, Janneke. ”Sammendrag” og ”Ordliste” i Alskens Folk: Levekår, livssituasjon og livskvalitet for personer med kjønnsidentitetstematikk. Hamar: Likestillingssenteret, 2013. s. 5, s. 9-12 (4 s) Lenke

 

Sandnes, Heidi Elisabeth.  Sinte, hvite, arbeidsløse menn (Intervju med Michael Kimmel) Kilden, 18. juni 2014 (1 s) Lenke:

                                                                       Totalt: 109 s

Støttetekster:

*Danielsen, Eirinn og Owesen. Kap 1. “Ja, vi elsker likestilling” i Danielsen, Larsen, og Owesen (red.). Norsk likestillingshistorie. Oslo: Fagbokforlaget, 2015. s. 9-15 (19-28). 6 s (9 s).

 

2. Hvor står likestillingspolitikken i dag?

Nøkkeltekster:

*Bråten, Beret og Cecilie Thun, ”Introduksjon” i Bråten, Beret og Cecilie Thun (red. 2013): Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i det flerkulturelle Norge. Akademika forlag. (s. 5-25) (20 s)

 

*Skjeie, Hege (2013) «Hva var statsfeminisme?» kapittel 2 i Bråten, Beret og Cecilie Thun (red. 2013): Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i det flerkulturelle Norge. Akademika forlag  (s. 29-42) (13 s)

*Halsaa, Beatrice (2013) «Muligheter for mobilisering: stat og kvinnebevegelse» kapittel 3 i Bråten, Beret og Cecilie Thun (red. 2013): Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i det flerkulturelle Norge. Akademika forlag (s. 50-79) (29 s)

 

Hernes, Helga. ”Fra stemmeretten til dagens likestillingspolitikk,” Nytt Norsk Tidsskrift 30(4) 2013. s. 377-385. (7 s) Lenke.

 

NOU 2012:15 (2012) Politikk for likestilling. Kap 4. ”Idégrunnlaget for likestilling” s. 57-72. (15 s) Lenke.

                                                                                   Totalt: 84

Støttetekster:

Widerberg, Karin. ”Politikk for likestilling.” Nytt Norsk Tidsskrift 01 / 2013 (Volum 30) s. 90-95. Lenke

Statistisk Sentralbyrå (SSB). 2015. «Nøkkeltall for likestilling». (sist oppdatert 12 januar 2016) (ca. 3 s) Lenke.

 

3. Feminismens historie I: Noen klassikere i feminismens historie i Europa og Nord-Amerika

Nøkkeltekster:

Condorcet, Marquis de. ”Om kvinners adgang til borgerrett,” (1790). s. 1-3. (2 s) (engelsk versjon «On the admission of women to the rights to citizenship» på nett) kompendium og lenke.

 

*Gouges Olympe de. "Kvinnerettighetserklæringen (1791)" i Danielsen, Larsen, Owesen (2015) s. 29-31 (3 s)  Finnes også på nettet (på norsk). Lenke.

 

Wollstonecraft, Mary. "Betraktninger om den fornedrelse som av ulike årsaker rammer kvinner" i Rønning, Anne Holden og Toril Hanssen (red.): Feminismens klassikere, (1792) Oslo: Pax, 1994. s. 101-105. (7 s)

 

Rønning, Anne Birgitte: "Harriet Taylor (1808-1858) og John Stuart Mill (1806-1873). Kvinnefrigjøring - for den enkeltes lykke, til samfunnets beste" i Linda M. Rustad og Hilde Bondevik (red.): Kjønnsperspektiver i filosofihistorien. Oslo: Pax, 1999. s. 185-200. (15 s)

 

Soujorner Truth. “Ain’t I a woman?” (1851). (1 s). Lenke.

 

Stanton, Elizabeth Cady.“Declaration of sentiments and resolutions.” Woman’s Rights Convention, Seneca Falls (1848). (2 s). Lenke.

                                                                                   Totalt: 30 s

Støttetekster:

*Holst, kap. 2, s. 45-72;

Nagel, Anne Hilde. "Politiseringen av kjønn – et historisk perspektiv" i Raaum, Nina (red): Kjønn og politikk, Oslo: TANO, 1995. s. 31-51. Lenke.

 

*Owesen, Ingeborg. Kap.2  “Norge i Europa 1814-1850” i Danielsen, Larsen, og Owesen (red). Norsk likestillingshistorie. Oslo: Fagbokforlaget, 2015. s. 18-39 (33-66)  21 s. (33 s.)

 

4. Feminismens historie II

Nøkkeltekster:

Collett, Camilla.  ”Strikketøisbetragtninger” (1873) i Erindringer og Bekjendelser. Sidste Blade. Fjerde og femte Række, 1879; og utdrag fra "Kvinden i litteraturen" i I. Indledning.: ” Fra de Stummes Leir. i Samlede verker. - Mindeudgave. Bind 2. Kristiania: Gyldendal, 1913. s. 376-380 (4 s) Lenker.

http://www.bokselskap.no/boker/strikketoisbetragtninger/forerindring

http://www.bokselskap.no/boker/fradestummesleir/kvinden1_indledning

Hansteen, Aasta. "Strøtanker" i Skjønsberg, Kari (red.): Mannssamfunnet midt imot, 1878/1974. Oslo: Gyldendal Fakkel, s. 25-32 (7 s) 

 

Krog, Gina. “Noen ord om kvinnesakens utvikling og nærmeste oppgaver i vårt land  (1884)”. i Skjønsberg, Kari (red.): Mannssamfunnet midt imot, Oslo: Gyldendal Fakkel, 1974. s. 38-59 (19 s)

 

Møller, Katti Anker. "Moderskapets frigjørelse" i Kari Skjønsberg (red.): Mannssamfunnet midt imot, 1915/1974/1999. Tano Aschehoug. 

 

Renberg, Elsa Laula: Inför lif eller död? Stockholm, 1904. s. 1-18. (18 s) Lenke:

https://litteraturbanken.se/forfattare/LaulaE/titlar/InforLifEllerDod/sida/2/etext

 

Woolf, Virginia. "Yrker for kvinner" i Indiskresjoner og andre essays, (1942) 2002. Oslo: Pax. s. 113-118. På fronter. På engelsk: Woolf, Virginia. 1942. Professions for women (Yrker for kvinner) i Indiskresjoner og andre essays, (1942) Oslo: Pax, 2002.  s. 113-118. (5 s). 

                                                                                   Totalt: 53 s

Støttetekster:

*Owesen, Ingeborg: Kap. 4. “Fra lukkede til offentlige rom 1880-1900” i Danielsen, Larsen, og Owesen (red). Norsk likestillingshistorie. Oslo: Fagbokforlaget, 2015. s. 66-88  (113-156) 22.s (43 s).

 

Elsa Laula Renberg (1877-1931) (1 s.). Lenke.

http://www.stemmerett.no/tema/personene/renberg.html

 

Elsa Laula Renberg, kvinnen som samlet Sapmi (NRK):

https://tv.nrk.no/program/sapp67002117/elsa-laula-renberg-kvinnen-som-samlet-sapmi

 

5. Feminismens historie III

 

Nøkkeltekster:

 

Kollontaj, Alexandra: ”Gi plass til den bevingede Eros! Brev til en ung arbeiderkvinne” (1923) (25 s.) og Utdrag fra ”Selvbiografi” (6 s.) (Overs. Rangfrid Stokke) i Aleksandra Kollontaj: Revolusjon og Kjærlighet: tekster i utvalg. Bokklubbens kulturbibliotek, 2005.

 

Bonnevie, Margarete. "Ekteskap og arbeide" i Kari Skjønsberg (red.): Mannssamfunnet midt imot, 1932/1974. Oslo: Gyldendal Fakkel, 1974. s. 135-138, og s. 143-147 (7 s)

 

*Beauvoir, Simone de. ”Innledning” (kap. 1, s. 33-48) + Toril Mois ”Forord” (s. 7-29) i Det annet kjønn. Oslo: Pax, 2000. (37 s).

 

Skard, Åse Gruda. "Kvinnesak tredje akt" i Skjønsberg, Kari (red.): Mannssamfunnet midt imot, 1953/1974. Oslo: Gyldendal, 1974. s.167-169 og s.179-183. (6 s) 

 

Grønseth, Erik: "Vår tids krav til familien" i Grønseth, Erik: Familie, seksualitet og samfunn. Oslo: Pax forlag, 1972. s. 55-59, s. 74-75 (5 s)

 

Freud, Sigmund. Utdrag fra "Fem forelesninger om psykoanalyse" (1909), i Freud: PSYKOANALYSEN slik den var – og slik den ble. Oslo: Cappelen, 1985 s. 49-51 (3 s)

                                   

                                                                                               Totalt: 89 s

Støttetekster:

 

Rosenbeck, Bente: "Kvinnelighet og seksualitet" i Blom, Ida, red.: Kvinnehistorie bind II. Oslo: Cappelen, 1992. s. 410-419. .

 

*Danielsen, Hilde. Kap. 6. “Den kjønnsdelte arbeidsdagen 1913-1960” i Danielsen, Larsen, og Owesen (red.). Norsk likestillingshistorie. Oslo: Fagbokforlaget, 2015. s.122-153 (221-274). 21 s  (53 s.)

 

6 Teoretiske klassikere: kjønn og likestilling I

 

Nøkkeltekster:
 

Firestone, Shulamith. Dialectic of sex. Kap 1 (10 s). På norsk: Kjønnenes dialektikk, kap.1, 1973. Oslo: Gyldendal. s. 9-21. Lenker.

Engelsk lenke:

Wittig, Monique. “One is not born a woman” i Carole Mccann & Kim Seung-Kyung Feminist Theory Reader. Local and global perspectives. New York: Routledge, 2003. s.  249-254. (6 s) Lenke

 

hooks, bell (Watkins, Gloria). "Black Women: Shaping Feminist Theories" i bell hooks Feminist theory. From margin to center. London: Pluto Press, 1984/ 2000.  1-17 (17 s) Lenke.

 

Holter, Harriet. ”Om kvinneundertrykkelse, mannsundertrykkelse og hersketeknikker,” i Kristian Andenæs, Tom Johansen et.al. (red.) Maktens ansikter: Perspektiver på makt og maktforskning. Oslo: Gyldendal, 1981. Kap. 9, s. 216-236 (20 s). 

 

Haavind, Hanne. "Den usynlige makten" i Kjerringråd 1977 nr. 3 s. 14-20 (7 s) 

 

Engelstad, Irene. "Innledning" i Irene Engelstad (red.) Ut av det lukkete rommet. Oslo: Pax Bibliotek, 1975. s. 7-16 (10 s) Lenke.

                                                                                               Totalt: 70 s

Støttetekster: 

 

*Holst, kap. 3, s. 73-107;

 

*Danielsen, kap. 7, s. 154-185 (277-328).

7 Teoretiske klassikere: kjønn og likestilling II

Nøkkeltekster:

Ellingsæter, Anne-Lise i Engelstad, Fredrik (red.)."Patriarkatet. Teori og kritikk" i Om makt. Teori og kritikk. Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1999. s. 151-173 (22 s)  Canvas.

 

Gilligan, Carol. "Images of Relationships" (utdrag) i In a different voice. Harvard University Press, 1982.  kap 2, s 24-32. (8 s.). Canvas./norsk?

 

Mohanty, Chandra. T: "Introduction. Decolonization, Anticapitalist Critique, and Feminist Commitments" i Feminism without Borders. Decolonizing theory, practicing solidarity. Durham & London: Duke University Press, 2003. s 1-9 (9 s)

 

Carson, Rachel. Silent Spring (utdrag): “1. A fable for tomorrow”  og ”2. The obligation to endure.” Greenwich, Conn.: Fawcett Publications, Inc., 1962. s. 10-16. (7 s) Lenke (pdf)

                                                                                               Totalt: 46 s

Støttetekst:

 

Pettersen, Tove: Omsorg som etisk teori. Norsk filosofisk tidsskrift 02 / 2006 (Volum 41) s. 151-161. Lenke:

 

https://www.idunn.no/nft/2006/02/omsorg_som_etisk_teori

 

8. Nyere teoretiske tilnærminger til kjønn og likestilling I: Kjønnsforskningens empiriske nedslagsfelt. Kjønn og klasse, arbeid og familie som eksempler

Nøkkeltekster:

 

Holter, Øystein Gullvåg. "Mannsrolleutvalgets forord"; "Forfatterens forord"; de første sidene av "Fra anklage til utfordring" utdrag fra "Makten og arbeidet" i Menn. Oslo: Aschehoug, 1989. s. 7-25 og s. 255-262 (25 s)

Bjerrum Nielsen, Harriet og Inge Henningsen. ”Guttepanikk og jentepress – paradokser og kunnskapskrise,” Tidsskrift for kjønnsforskning (2018) s. 6-28 (22 s). Lenke:

 

DOI: 10.18261

 

Aarseth, Helene. ”Finanskapitalismens kjønnsromantikk. Næringslivselitens kjønnskomplementære familiekultur” Tidsskrift for kjønnsforskning 2014  38 (3-4), s 203-218 (15 s) Lenke

 

Johnsen, Julian V. og Katrine V. Løken. ”Ved veis ende: Har familiepolitikken spilt fallitt som likestillingsverktøy?,” Nytt Norsk Tidsskrift 01/ 2013 (Volum 30). s. 79-89 (10 s) Lenke.

                                                                                               Totalt: 72 s

Støttetekster:

 

*Danielsen, kap. 8 (deler av), s. 186-196, (331-342).

Skilbrei, May-Len Østbye. ”Klasse, etnisitet og kjønn som erfaringer: Om å være vanlig, arbeidsom og anstendig,” Sosiologi i dag  35(4):2005. s. 50-68. (18 s). Lenke..

 

9 Nyere teoretiske tilnærminger til kjønn og likestilling II: Kjønnsforskningens empiriske nedslagsfelt. Etnisitet, mangfold og seksualitet som eksempler.

Nøkkeltekster:

 

*Thun, Cecilie. ”Grenser for Kvinnesak: Norsk kvinnebevegelse på 2000-tallet” kap. 9 i Bråten, Beret og Cecilie Thun (red. 2013): Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i det flerkulturelle Norge. Akademika forlag (s. 259-284) (25 s)

Nyhagen Predelli, Line. "Kjønn, religion og deltakelse: En case-studie av muslimske kvinner i Oslo" i Sosiologisk tidsskrift: 2003. s. 370-393 (23 s) Lenke.

 

Gressgård, Randi. “Interseksjonalitet,” Tidsskrift for kjønnsforskning 01 / 2013 (Volum 37) s. 64-67 (3 s) Lenke.

 

Andersen, Linn, Ulla-Britt Lilleaas og Dag Ellingsen, ”Hvordan endre en mannsbastion? Er kjønnslikestilling en bedre tilnærming enn mangfoldsperspektivet?” Tidsskrift for kjønnsforskning 01 / 2017 (Volum 40):55-72. (17 s) Lenke.

 

Førde, Kristin Engh. ”Dette ble min eneste mulighet. Skandinaviske homofile menns valg av kommersiell surrogati i India.” Tidsskrift for kjønnsforskning (2018) s. 29-46 (17 s) Lenke.

 

DOI: 10.18261

                                                                                               Totalt: 85 s

Støttetekster:

 

*Danielsen og Larsen. kap. 8, s. 193-202 (342-356);

Rudberg, M.: "Våt såpe - Kjærlighet og likestilling i unge jenters fortellinger»" i Fredrik Engelstad og Guro Ødegård: Ungdom, makt og mening. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2003. s. 284-303. 

 

Prieur, Annick: "Magt over eget liv: om unge indvandrere, patriarkalske familieformer og nordiske ligestillingsidealer" i Borchorst, Anette (red.): Kønsmagt under forandring. København: Hans Reitzlers Forlag, 2002. s. 149-167. Lenke.

 

10 Nyere teoretiske tilnærminger til kjønn og likestilling III: Kjønnsforskningens empiriske nedslagsfelt: globale utfordringer, trakassering og vold

Nøkkeltekster:

Dietrichson, Susanne. ”Politikken trenger problemer. Alle skal jobbe med likestilling, men vi glemmer å spørre hvorfor, mener forsker Malin Rönnblom.” (1 s). Kilden 11.augst 2016 Lenke

 

Fraser, Nancy. ”Feminisme, kapitalisme og historiens list.” Agora 02-03 / 2015 (Volum 32) s 110-132 (22 s) Lenke.

 

Skjelsbæk, Inger. «Å ruste ned seksuelle overgrep i krig», Nytt Norsk Tidsskrift01 / 2019 (Volum 36). s. 53-63 (10 s) Lenke:

 

DOI: 10.18261/issn.1504-3053-2019-01-06

 

Sletteland, Anja. «Da #metoo kom til Norge. Et ufullendt normskifte mot seksuell trakassering» Tidsskrift for kjønnsforskning03 / 2018 (Volum 42). s. 142-161 (19 s) Lenke:

 

DOI: 10.18261/issn.1891-1781-2018-03-02

 

*Bredal, Anja. ”Vold i nære relasjoner: Minoritetskvinner mellom hypersynlighet og usynlighet.” Kap 5 i Bråten, Beret og Cecilie Thun (red. 2013): Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i det flerkulturelle Norge. Akademika forlag. (s. 117-139) (22 s)

 

Stefansen, K., Smette, I. og Bossy, D. (2014): Angrep mot kjønnsfriheten: Unge jenters erfaringer med uønsket beføling. Tidsskrift for kjønnsforskning, 38(1): 3-19. (16 s)

 

Skilbrei, May-Len og Kari Stefansen (2018). Kap 1. Hva menes med seksuell vold? Seksuell vold. En samfunnsvitenskapelig innføring. Oslo:Cappelen Damm Akademisk, s. 11-39 (28 s)

                                                                                               Totalt: 118 s

Støttetekster:

 

*Danielsen og Larsen, kap. 8, s. 202-219 (356-380).

 

*Holst: kap. 4, s. 108-131;

 

 

Totalt sidetal nøkkeltekster: 756 s

 

 

 

 

 

Publisert 7. juni 2019 10:00 - Sist endret 20. aug. 2019 10:14