Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

Besøksadresse: 
Gaustadalèen 30, 4. etg.

Ekspedisjonstid: 
9.00-15.00

Postadresse: 
Boks 1040 Blindern
0315 Oslo

Telefon: 22 85 89 30
Faks: 22 85 89 50
E-post: 
Web: http://www.stk.uio.no

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Hilde Bondevik  (kontaktinformasjon) ta kontakt på mail: hilde.bondevik@skk.uio.no 
Ingeborg Owesen  (kontaktinformasjon) Ta kontakt på mail: ingeborg.owesen@skk.uio.no 
Publisert 5. mars 2005 13:11 - Sist endret 5. mars 2005 14:13