Pensum/læringskrav

*Alcoff, Linda og Elizabeth Potter i Alcoff, Linda og Elisabeth Potter, (red).Feminist Epistemologies. : "Introduction. When Feminisms Intersect Epistemologi" , 1993. London: Routledge. s. 1-14.

*Bar On, Bat-Ami i Alcoff, Linda og Elisabeth Potter, (red). Feminist Epistemologies. : Marginality and Epistemic Privilege, 1993. London: Routledge. s. 83-100.

Beauvoir, Simone de i Det annet kjønn: "Innledning", (1949) 2000 . Oslo: Pax forlag. s. 33-48.

Benhabib, Seyla i Situating the Self : Kap. 5 The Generalized and the Concrete Other og kap. 7 Feminism and the Question of Postmodernism, 1994. Cambridge Polity Press . s.148-177 og s. 203-241.

Butler, Judith. i Gender Trouble: Kap. 1 Subjects of Sex/Gender/Desire, 1990. London: Routledge . s. 1-34 og noter s. 150-157.

Cixous, Hélène i Sissel Lie (red.) Nattspråk: Medusas latter, 1996. s. 57-75 .

*Code, Lorraine i Alcoff, Linda og Elisabeth Potter, (red). : Taking Subjectivity into Account, 1993. London: Routledge. s. 15-48.

Gilligan, Carol i Med en annen stemme. Psykologisk teori og kvinners utvikling. : Introduksjon og kapittel 1 Kvinnens plass i mannens livssyklus, Oslo: Gyldendal akademisk . s. 28-31 og s. 33-51.

*Grosz, Elisabeth i Alcoff, Linda og Elisabeth Potter (red). Feminist epistemologies: Bodies and Knowledges: Feminism and the Crisis of Reason, 1993. London: Routledge. s. 187-215.

Haraway, Donna J. i Simians, Cyborgs and Women. : Kap. 9, Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective, 1991. London: Free Association Books . s. 183-201.

Harding, Sandra i Nicholson, Linda J. (red). Feminism/Postmodernism. : Kap. 4 Feminism, Science and the Anti-Enlightenment Critiques" , 1990. New York og London: Routledge. s. 83-106.

*Harding, Sandra i Alcoff, Linda og Elisabeth Potter, (red). Feminist Epistemologies: "Rethinking Standpoint Epistemology: 'What is Strong Objectivity?'" , 1993. New York og London: Routledge . s. 49-82.

Hardsock, Nancy i The Feminist Standpoint Revisited: Kap. 11, "The Feminist Standpoint Revisited" , 1998. Colorado: Westview Press . s. 227-248.

Irigaray, Luce i This Sex Which Is Not One : "This Sex Which Is Not One", , 1985 (1977). . New York: Cornell University Press. s. 23–33.

Keller, Evelyn Fox i Reflections on Gender and Science: Kap. 4," Gender and Science" , 1985. New Haven and London: Yale University Press. s. 75-94.

Keller, Evelyn Fox og Christine R Grontkowski i Harding, Sandra og Hintikka, Merrill (red). Discovering Reality: Feminist Perspectives on Epistemology, Metaphysics, Methodology and Philosophy of Science: "The Mind's Eye" , 1983. D. Reidel Publishing Company . s. 207-224.

Kristeva, Julia i Tales of Love: "Stabat Mater" , 1987. New York: Colombia University Press. s. 234-263.

Kuhn, Thomas i Vitenskapelige revolusjoners struktur: "Introduksjon", kap. 3 "Normalvitenskapens vesen" og kap. 5, "Paradigmenes forrang" , 2002 (1996) (1970) (1962): . Oslo: Spartakus. s.14-21, 33-42 og 50-56.

*Lloyd, Genevieve: Mannlighet og kvinnlighet i vestens filosofi, 1995 (1984): . Oslo: Gyldendal. s. 7-150.

*Longino, Helen i Alcoff, Linda og Elisabeth Potter, (red). Feminist Epistemologies: "Subjects, Power and Knowledge: Description and Prescription in Feminist Philosophies of Science" , 1993. London: Routledge . s. 101-120.

*Moi, Toril i Hva er en kvinne? Kropp og kjønn i feministisk : Kap. III "Det poststrukturalistiske bildet av biologisk og sosialt kjønn", kap. IV ""Kroppen er en situasjon": Simone de Beauvoir" og kap. V, "Gjør det noen forskjell? Kjønn, lov og rett", , 2002 (1998): . Oslo: Gyldendal . s. 53-89, s. 91-121 og s. 123-160.

Mortensen, Ellen i Siri Meyer og Thorvald Sirnes (red.), Normalitet og identitetsmakt i Norge, Makt og demokratiutredningen 1998-2003 : "Fra kjønnsidentitet til nomadisk subjekt" , 1999. Oslo: Ad Notam Gyldendal. s. 169-186.

Nietzsche, Friedrich (til norsk 1989 i Agora). i Agora nr 2-3/89 : "Om sannhet og løgn i en utenom-moralsk forstand". , Aschehaug. s. 115-127.

Rustad, Linda M. i Lotherington, Ann Therese og Markussen, Turid (red). Kritisk kunnskapspraksis. Bidrag til feministisk vitenskapsteori: "Kunnskapspolitiske utfordringer i likhets- og forskjellsdebatten" , 1999. Oslo: Spartacus Forlag AS. s. 85-100.

Songe-Møller, Vigdis i Kvinneforskning nr. 3/4-1997: "Filosofiens kjønnsblindhet – en utfordring for feminister" , 1997. Norges Forskningsråd. s. 88-92.

Svane, Marie-Louise i Svane, Marie-Louise og Tania, Ørum, (red). Køn og moderne tider. En antologi. : "Feminister i det postmoderne" , 1991. København: Tidene Skrifter. s. 27-36.

Warnke, Georgia i Hypatia Volum 8 nr. 1,1999: "Feminism and Hermeneutics" , 1999. Hypatia. s. 81-98.

Publisert 5. mars 2005 13:11 - Sist endret 5. mars 2005 14:13