Semesterside for KFL2010 - Vår 2013

 KFL2010 Feministisk vitenskapsteori

TIL EKSAMENSOPPGAVER VÅREN 2013:

Besvar en av oppgavene:


ENTEN:

OPPGAVE 1

. . . it is necessary to clarify and elaborate the system of beliefs in which science acquires a gender - a system that amounts to a "genderization" of science. Let me make clear at the outset that the issue that requires discussion is not, at least not simply, the relative absence of women in science . . . (Evelyn Fox Keller: Reflections on Gender and Science 1985, s. 76)

Forklar hvordan Evelyn Fox Keller bruker begrepet "genderization" i sin vitenskapsteori, med bakgrunn i ovenstående sitat, og gjør rede for minst en annen tekst fra pensum i feministisk vitenskapsteori som drøfter det samme temaet, men på en annen måte.

ELLER:

OPPGAVE 2

The change I propose in terms of our understanding of the agents of epistemology will mean that studies of how knowledge is gener...

9. jan. 2014 13:32