Periodisk evaluering 10-12

Periodiske emnerapport KFL2032/4032 Seksualitetsstudier og kjønn 2010-2012

v/emneansvarlig Unn C. Andersen

Godkjent av undervisningsleder Elisabet Rogg

1. Gi en vurdering av:

  • Pensum har nylig vært revidert, og framstår avpasset og oppdatert. Kan muligvis vurdere å ta inn seksualitetsteorier fra andre fagtradisjoner, slik lærerkollegiet har foreslått.
  • Undervisningen strekker seg over 3 timer, der de første to timene går med til undervisning, og den siste timen er satt av til gruppearbeid og diskusjoner. Undervisning brytes også opp av summegrupper, der studentene blir bedt om å reflektere selv rundt pensum. At undervisningen varer i mindre enn tre timer synes ikke hensiktsmessig, da dette er et typisk modningsfag der det bør være god tid til diskusjon.
  • Ressurser og infrastruktur: I 2010 og 2011 ble Veglaboratoriets undervisningsrom brukt, rommet var utdatert og det audovisuelle hjelpemiddel fungerte dårlig. I 2012 ble undervisningen lagt til STKs møterom i fjerde etasje. Dette fungerte svært godt, ikke bare på grunn av moderne ustyr som tilrettela for aktuelle medieklipp i undervisningen, men også fordi stedet skapte tilhørighet mellom studentene og senteret.
  • Eksamen: I alle tre undervisningsår har det blitt avlagt en semesteroppgave, dette har fungert godt. Viktig at studentene kommer i gang tidlig i semesteret med denne.

 

 

 

 

 

KFL2032

A

B

C

D

E

F

Antall stud oppmeldt

Antall stud til eksamen

2010

1

8

5

4

1

0

19

21

2011

2

7

5

3

0

1

23

18

2012

1

2

14

3

0

1

24

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KFL4032

A

B

C

D

E

F

Antall stud oppmeldt

Antall stud til eksamen

2010

 

1

 

 

 

1

2

2

2011

 

 

 

 

 

 

1

0

2012

 

 

 

 

 

 

0

0

 

2. Fungerer emnebeskrivelsen tilfredsstillende?

Emnebeskrivelsen ble revidert høsten 2012 og tilpasset de andre emnebeskrivelsene ved STK. Beskrivelsen gir nå en god og forståelig innføring i hva studentene skal kunne etter avlagt eksamen.

 

Studentene har flere år på rad etterlyst bedre og mer informativ informasjon om essayskriving. Foreslår at STK lager en verktøypakke for essayskriving på sine nettsider. Dette ville være et godt verktøy også for de andre emnene.

 

2032 og 4032 er frie emner og ikke obligatoriske.

 

Det er å anbefale at studentene har 1010 og 1020 fra før, slik at de har et bedre grunnlag for å forstå de relativt komplekse teoriene, men dette er ikke påkrevd.

 

 

3. Har du gjort noen endringer siden forrige periodiske evaluering? Hvilke?

Pensum er endret siden siden forrige periodiske evaluering, og framstår nå mer oppdatert. Det er også åpnet opp for flere innslag utenfra, som forfatterbesøk og filmkvelder med regissør til stede i salen, her har flere emner vært invitert og dette har skapt et miljø på tvers av fagfordypningene. Tilbudene har også gitt studentene mulighet til å diskutere kunstneriske uttrykk med aktuell kjønnstematikk noe som har blitt svært godt mottatt.

 

4. Forslag til forbedringer: Grundigere begrepsavklaring tidligere i semesteret. Kartlegging av studentenes forkunnskaper for å finne rette nivå på undervisningen.

 

Eksterne sensorer har blitt brukt, foreslår å finne sensorer som har bedre kjennskap til teoriene det undervises i.

Publisert 3. apr. 2013 14:35 - Sist endret 3. apr. 2013 14:38