Pensum/læringskrav

Bøker:

Pensum (merket med *) er bøker som enten kan lånes på biblioteket eller kjøpes på Akademika.

*Alcoff, Linda og Elizabeth Potter (red): Feminist Epistemologies, 1993. London: Routledge. Kan også lastes ned i fullformat. Lenke.

*Beauvoir, Simone de : Det annet kjønn del 1, 2000 (1949) . Oslo: Pax forlag. 51-101 (50 s).

*Lloyd, Genevieve: Mannlig og kvinnelig i vestens filosofi, 1995 (1984) . Oslo: Gyldendal. s. 7-150. (153 s.). Nasjonalbibloteket/bokhylla. (Boka er utgått på norsk - men er tilgjengelig på engelsk).

Kompendium

Resten av pensum fåes i kompendium eller gjøres tilgjengelig via web-lenker/eller som pdf-fil på fronter. Kompendier er til salgs i Kopiutsalget i underetasjen på Akademika, Blindern.

Lenker

Noe av pensumet gjøres tilgjengelig via web-lenker/eller som pdf-fil på fronter. NB: Lenkene er kun tilgjengelige via UiO-serveren

Pensum

*Alcoff, Linda og Elizabeth Potter : "Introduction. When Feminisms Intersect Epistemologi" i Alcoff, Linda og Elisabeth Potter, (red): Feminist Epistemologies , 1993. London: Routledge. s. 1-14. (14 s.).

Alcoff, Linda: "Gadamer’s Feminist Epistemology” " i Lorraine Code (red.): Feminist Interpretations of Hans-Georg Gadamer , 2003. University Park: Penn State University Press. s. 231-258. (28 s.).

*Bar On, Bat-Ami: "Marginality and Epistemic Privileges" i Alcoff, Linda og Elisabeth Potter, (red) : *Feminist Epistemologies, 1993. London: Routledge. s. 83-100. (17 s.).

*Beauvoir, Simone de : "Biologiske forutsetninger,” “Den psykoanalytiske synsvinkel,” og “Den historiske materialismens synsvinkel" i Beauvoir, Simone de : Det annet kjønn del 1, 2000 (1949) . Oslo: Pax forlag. 51-101 (50 s).

Benhabib, Seyla : Situating the Self , 1994. Cambridge Polity Press . Kap. 5 The Generalized and the Concrete Other og kap. 7 Feminism and the Question of Postmodernisms.148-177 og s. 203-241. (70 s.).

Bjerrum Nielsen, Harriet: “Hvis svaret er biologi – hva er da spørsmålet?” Nytt Norsk Tidsskrift Nr. 3/2011, s. 285-294 (9 s.). Lenke.

Bluhm, R, A.J.Jacobson & H.Maibom “Introduction” i Neurofeminism: Issues at the Intersection of Feminist Theory and Cognitive Science. Edited by Robyn Bluhm, Anne Jaap Jacobson and Heidi Lene Maibom , Palgrave Macmillan January 2012 s. 1-10.

Butler, Judith. "Imitation and Gender Insubordination.” i Henry Abelove, Michèle Aina Barale, David M. Halperin (Editors). The Lesbian and Gay Studies Reader. Routledge. s. 68-90. (22 s) 1993. Lenke.

Code, Lorraine: "Thinking about Ecological Thinking" i Code, Lorraine: Hypatia, 2008. Vol. 23.1, s. 187–203 (16 s.). Lenke.

Eng, David L., Judith Halberstam og José Estaban Munoz: "Introduction. What’s Queer about Queer Studies now?" i Social Text 84-85, Vol. 23, Duke: University Press. s. 2-17. (15 s.).

Egeland, Cathrine: Kraften i det underforståtte – noen overveielser om feministisk forskning Kvinneforskning nr. 4/2003, s. 5-14 (11 s.).

Gilligan, Carol : Med en annen stemme. Psykologisk teori og kvinners utvikling , 2000. Oslo: Gyldendal akademisk . Introduksjon og kapittel 1 Kvinnens plass i mannens livssykluss. 28-31 og s. 33-51. (21.s.).

Grasswick, Heidi E.: “From Feminist Thinking to Ecological Thinking: Determining the Bounds of Community” Hypatia, Volume 23, Number 1, Winter 2008, s. 150-160 (10 s.) Lenke.

*Grosz, Elizabeth: "Bodies and Knowledge: Feminism and the Crisis of Reason" i Alcoff, Linda og Elisabeth Potter (red.): *Feminist Epistemologies, 1993. London: Routledge. s. 187-215. (28 s.).

Halperin, David M.: How to Do the History of Homosexuality, 2002. Chicago: University of Chicago Press. s. 1-23 og noter s. 155-159, (23 s.).

Halsaa, Beatrice: ”Feministisk forskning - feministisk politikk” i Kvinneforskning nr. 1/2003, s. 5-23 (18 s).

Haraway, Donna: "Situerte kunnskaper: Vitenskapsspørsmålet i feminismen og det partielle perspektivets forrang" i Gjertrud Sæter (red.): Hun – en antologi omkunnskap fra kvinners liv, 1996. Spillerom, Oslo.(19 s.).

*Harding, Sandra: "Rethinking Standpoint Epistemology: What Is Stong Objectivity?" i Alcoff, Linda og Elisabeth Potter (red.): Feminist Epistemologies, 1993. London: Routledge. s. 49-83. (34 s.).

Harding, Sandra: Is Science Multicultural? Postcolonialisms, Feminisms, and Epistemologies, 1998. Bloomingthon: Indiana University Press. "A Role for Postcolonial Histories of Science in Theories of Knowledge? Cenceptual Shifts", s. 1-22 og “Robust Reflexivity”, s. 188-194, noter s.196-199 og s. 225. (32 s.) .

Irigaray, Luce : To Speak is Never Neutral, 2002. New York: Continuum. s. 247-258. (10 s.).

Keller, Evelyn Fox : "Gender and Science" i Keller, Evelyn Fox: Reflections on Gender and Science, 1985. . New Haven and London: Yale University Press. Kap. 4 s. 75-94. (20 s.). .

Keller, Evelyn Fox og Christine R. Grontkowski: "The Mind's Eye" i Harding, Sandra og Merrill Hintikka (red.): Discovering Reality: Feminist Perspectives on Epistemology, Metaphysics, Methodology and Philosophy of Scienc, 1983. D. Reidel Publishing Company . s. 207-224, (20 s.).

Kristeva, Julia: "The System and the Speaking Subject" i Toril Moi: The Kristeva Reader edited by Toril Moi, 1992. Oxford: Blackwell. s. 24-33. (10 s.).

Kristeva, Julia: "En ny type intellektuell: dissidenten" og : ""Kvinnen er aldri nettopp det” – intervju med Julia Kristeva " i Agora nr 1, 2003. s.21-29 (9 s) og s.13-20 (8 s).

*Lloyd, Genevieve: Mannlig og kvinnlig i vestens filosofi, 1995 (1984) . Oslo: Gyldendal. s. 7-150. (153 s.).

Longino, Helen : "Subjects, Power and Knowledge: Description and Prescription in Feminist Philosophies of Science" i Alcoff, Linda og Elisabeth Potter, (red) : Feminist Epistemologies, 1993. London: Routledge. 101-120. (20 s.).

Maibom, Heidi Lene: “In a Different Voice?” i Neurofeminism: Issues at the Intersection of Feminist Theory and Cognitive Science. 2012. Edited by Robyn Bluhm, Anne Jaap Jacobson and Heidi Lene Maibom, Palgrave Macmillan,  S. 56- 72 (16 s.)

Mortensen, Ellen: ”Kjønnsleppenes estetikk.” Kvinneforskning nr. 4/2001, s. 44-51 (8 s.).

*Nelson, Lynn Hankinson: "Epistemological Communities" i i Alcoff, Linda og Elisabeth Potter, (red): *Feminist Epistemologies , 1993. London: Routledge. s. 121-159 (38 s)..

Owesen, Ingeborg W: "Julia Kristeva –en kort introduksjon" i Agora nr 1, 2003. s.21-29 (8 s).

Warnke, Georgia: "Feminism and Hermeneutics" i Hypatia , Volum 8 nr. 1, 1999. s. 81-98. (17 s.).

Widerberg, Karin: “Institusjonell etnografi – en ny mulighet for kvalitativ forskning?” i Sosiologi i dag 2007 (2) Vol 37: 7 – 28 (21 s.) Lenke (pdf).

Publisert 8. des. 2014 11:15 - Sist endret 28. jan. 2015 10:07