Eksatrapensum MA nivå Ligger i …

Eksatrapensum MA nivå Ligger i nyopprettet verson under pensumpkt på denne siden. Ved en misforståelse har feil liste ligget ute. Dette ekstrapensummet (nederst på pensumlisten) finnes i et eget kompendie på Akademika merket KFL4032 Seksualitetsstudier og kjønn. ARtikkelen av Wittle mangler i kompendiet, og denne må studentene skaffe selv f.eks. via UB.

Publisert 23. okt. 2007 12:27 - Sist endret 7. des. 2007 10:19