Pensum/læringskrav

*merket pensum er bøker som må skaffes av studenten selv, resten fås i kompendier på Akademika.

1. Introduksjon om seksualitetsstudier og kjønn. Begrepene kjønn og seksualitet – hvordan henger de sammen?

Ingraham, Chrys : "The Heterosexual Imaginary: Feminist Sociology and Theories of Gender" i Seidman, Steven (ed): Queer Theory/Sociology, 1996. Cambridge: Blackwell Publishers .

Laqueur, Thomas : "Of Language and the Flesh" i Making Sex. Body and Gender from the Greeks to Freud, 1990. Cambridge, Mass. and London, Harvard University Press. 24.s.

Friedman Asia: "Unintendes Consequences. On the Feminist Sex/Gender Distinction" i Genders Online Journal, iss. 43, 2006. 20 s.. http://www.genders.org/g43/g43_friedman.html .

2. Ulike teoretiske og empiriske tilnærminger til seksualitet i kjønnsforskningen

Pedersen, Willy : Nye seksualiteter, 2005. Oslo: Universitetsforlaget . kap. 1, s.16-44.

Segal, Lynne : Straight Sex: The Politics of Pleasure, 1994. London: Virago Press. s.70-164.

3. Ulike teoretiske og empiriske tilnærminger til seksualitet i kjønnsforskningen

Økland, Jorunn : "Du skal ikke imitere ekteskapet, eller: Forestillinger om " i Tidsskrift for kjønnsforsking, (3), 2005. s. 5-19 .

Hellesund, Tone : Kapitler fra singellivets historie, 2003. Oslo: Universitetsforlaget . s.9-30, 139-178 (siste kapittel står ikke i kompendiet).

Folgerø, Tor : "Kjønnsstadfestande kirurgi – om kjønnets essens og estetikk" i Malterud, Kirsti, Elvebakken, Kari Tove og Solvang Per (red): Sunnhet og sykdom i kulturelt perspektiv. Bidrag fra Helsekammeratenes avslutningsseminar, 2005. Bergen: Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier. Rapport 12, s 43-55.

4. Ulike teoretiske og empiriske tilnærminger til seksualitet i kjønnsforskningen:

Halberstam, Judith : Female Masculinity, 1998. London: Duke University Press . kap. 8.

Paasonen, Susanna: "Representation and Gendered Address in Online Ponrography" i European Journal of Cultural Studies, http://ecs.sagepub.com/cgi/content/abstract/9/4/403.

Røthing, Åse : Parforhold: Idealer, forhandlinger, strategier, 2004. Oslo: Gyldendal . s.39-68.

5. Foucault

* Foucault, Michel : Seksualitetens historie I: Viljen til viten, [1976] 1995. Oslo: Exil . s. 62-176.

6. Butler

Mortensen, Ellen: "Innledning til Judith Butlers Genustrubbel" i Vagant nr. 1, 2007. 10 s..

Butler, Judith : Gender Trouble, [1990] 1999. New York: Routledge . s. vii-xxvi.

Butler, Judith : "Subversiva kroppsakter" i Larsson, Lisbeth (red) : Feminismer, 1996. Lund: Studentlitteratur . 29 s..

7. Queer teori

Bech, Henning : Kvinder og mænd, 2005. København: Hans Reitzels Forlag . s. 150-157.

Eng, Heidi : "Homo- og queerforskning" i Mühleisen, Wencke. og Jørgen Lorentzen (red.) : Kjønnsforskning: En grunnbok, 2006. Oslo: Universitetsforlaget . s. 136-150.

* Foucault, Michel : Seksualitetens historie I: Viljen til viten, [1976] 1995. Oslo: Exil . s. 25-61.

* Rosenberg, Tiina : Queerfeministisk agenda, 2002. Stockholm: Atlas . s. 63-115.

8. Queer teori

Bech, Henning : "På tværs! En præsentation og kritisk diskussion af 'queer-teori" i Kvinder, køn og forskning 12(1), 2003. s. 6-17 .

Pedersen, Willy : Nye seksualiteter, 2005. Oslo: Universitetsforlaget . s. 225-254.

Prieur, Annick & Bera Moseng: ""Sorry, we don’t speak Queer": En kritisk kommentar til queer teori" i Kvinneforskning, 24(3-4), 2000. s. 140-155 .

9. Queer metodologi og analyse

Eng, Heidi : "Queer Athletes and Queering in Sport" i Caudwell, J. (ed.) : Sport, Sexualities and Queer Theory. , 2006. London: Routledge . kap 3, 20 s.

Bolsø, Agnes : "Salg av seksuelle tjenester mellom kvinner" i Kvinneforskning 28(1), 2004. s. 43-60 .

Mühleisen, Wencke: "Realism of Convention and Realism of Queering: Sexuall Violence in two European artfilms" i Nora nr 2, vol 13, 2005. 12 s..

10. Oppsummering

Ingen ny lesning – vi repeterer sentrale tekster som er lest fra før: Særlig fra de to bøkene som studentene skal kjøpe: Rosenberg og Foucault

Tilleggspensum KFL4032

Berlant, Laurent & Warner, Michael : "Sex in Public" i Berlant, Laurent (ed.) : Intimacy, 2000. Chicago: Chicago University Press. s.311-330 (19s.).

Bjerrum Nielsen, Harriet : "Rommet mellom sitering og dekonstruksjon" i Kvinneforskning 24(1): , 2000. 16-30, 15s.

Eng, Heidi : "Maskulinitet = menn? " i Kvinneforskning, 24(3-4) , 2000. 105-120 (16s.).

* Rosenberg, Tiina: Queerfeministisk agenda, 2002. Stockholm: Atlas . s. 117-166, 50s.

Whittle, Stephen : "Gender Fucking or Fucking Gender? " i Morland, Ian & Willox, Annabelle (eds) : Queer Theory, 2005. New York: Palgrave MacMillan . s.115-129, 15s.

Whittle, Stephen : "Gender Fucking or Fucking Gender? " i Morland, Ian & Willox, Annabelle (eds): Queer Theory, 2005. New York: Palgrave MacMillan . (s.115-129), (15s.).

Fausto-Sterling, Anne : Sexing the Body, 2000. Basic Books: New York. ”Dueling Dualisms” og “Gender Systems: Towards a Theory of Human Sexuality ” .

Laqueur, Thomas : Making sex. Body and gender from the Greeks to Freud, 1990. Cambridge, Mass. and London, Harvard University Press . ”Discovery of the Sexes”. S. 149-192 .

Publisert 14. aug. 2007 16:49 - Sist endret 23. okt. 2007 12:27