Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
27.08.2009Arnfinn Andersen  Torsdag kl. 09:15 -12:00, Rom 125 Veglaboratoriet (Gaustadalléen 25)  Introduksjon om seksualitetsstudier og kjønn. Begrepene kjønn og seksualitet – hvordan henger de sammen?   Norske seksualiteter s. 11-34, Ingraham, Laqueur 
03.09.2009Heidi Eng   NB: nytt sted! Torsdag kl. 09:15 -12:00, *Seminarrom 201 Harriet Holters hus*  Tilnærming til seksualitet i kjønnsforskningen  Nye seksualiteter s. 16-44, Segal, Hellesund s. 9-30, 139-178  
10.09.2009Heidi Eng   NB: nytt sted: Torsdag kl. 09:15 -12:00,Seminarrom 201 Harriet Holters hus  Judith Butlers queer feministisk forskning  Mortensen, Butler (begge artikler) 
17.09.2009Heidi Eng   NB: Nytt sted: Torsdag kl. 09:15 -12:00, Seminarrom 511 Veglaboratoriet (Gaustadalléen 25)   Queerforskning: Identitet, kropp, seksualitet og politikk  Bech, , Søndergaard, Halberstam 
24.09.2009Heidi Eng   NB: Nytt sted: Torsdag kl. 09:15 -12:00, Seminarrom 201 Harriet Holters hus  Queer metodology og analyse  Eng, Bolsø, Mühleisen (Realism of Convention and Realism of Queering: Sexuall Violence in two European artfilms) 
01.10.2009Heidi Eng  NB: Nytt sted: Torsdag kl. 09:15 -12:00, Seminarrom 231 Helga Engs hus  Ulike seksualitetspraksiser  Norske seksualiteter s. 59-76, 79-97, 99-118. 
08.10.2009Arnfinn Andersen  NB: Nytt rom! Torsdag kl. 09:15 -12:00,Seminarrom U31 Helga Engs hus  Seksuelle representasjoner og spørsmål om undertrykking  Andersen, Foucault s. 25-61. 
15.10.2009Arnfinn Andersen  NB: Nytt rom! Torsdag kl. 09:15 -12:00, Seminarrom 234 Helga Engs hus   Seksualitetsanordningen  Foucault s. 62-176 
22.10.2009Arnfinn Andersen  Torsdag kl. 09:15 -12:00, Rom 125 Veglaboratoriet (Gaustadalléen 25)   Kritiske perspektiver på queerforskningen  Bech (På tværs! En præsentation og kritisk diskussion af 'queer-teori), Pedersen s. 225-254, Prieur og Moseng. 
29.10.2009Arnfinn Andersen  Torsdag kl. 09:15 -12:00, Rom 125 Veglaboratoriet (Gaustadalléen 25)   Oppsummering   
Publisert 12. juni 2009 14:53 - Sist endret 22. sep. 2009 16:04