This course is discontinued

Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Senter for utvikling og miljø

Besøksadresse: 
Sognsveien 68

Ekspedisjonstid: 
9-16

Postadresse: 
PB 1116 Blindern
0317 Oslo

Telefon: 22 85 89 00
Faks: 22 85 89 20
E-post: 
Web: www.sum.uio.no

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Tanja Winther  (kontaktinformasjon) By request  Course leader
Published Oct. 23, 2009 9:46 AM - Last modified Oct. 23, 2009 9:46 AM