Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Senter for utvikling og miljø

Besøksadresse: 
Sognsveien 68

Ekspedisjonstid: 
9-16

Postadresse: 
PB 1116 Blindern
0317 Oslo

Telefon: 22 85 89 00
Faks: 22 85 89 20
E-post: 
Web: www.sum.uio.no

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Hal Wilhite  (kontaktinformasjon)  
Anne-Line Sandåker  (kontaktinformasjon) Daily 9-15  Student advisor (adm.)
Published Apr. 9, 2010 10:18 AM - Last modified Nov. 7, 2011 11:58 AM