Emner innen humanistiske fag

Viser 1001–1250 av 1488 emner
Emne Studiepoeng
MEVIT4991 – Praktisk masteroppgave i medievitenskap, med muntlig presentasjon (60 studiepoeng) 60
MITRA4000 – Key Issues in Modern International and Transnational History (10 studiepoeng) 10
MITRA4001 – Reading course I - Key Issues in Modern International and Transnational History (5 studiepoeng) 5
MITRA4010 – Methods and Theory in Modern International and Transnational History (10 studiepoeng) 10
MITRA4011 – Reading course II - Methods and Theory In Modern International and Transnational History (5 studiepoeng) 5
MITRA4020 – Research and Writing Training in History I (5 studiepoeng) 5
MITRA4030 – Research and Writing Training in History II (5 studiepoeng) 5
MITRA4040 – Research and Writing Training in History III (5 studiepoeng) 5
MITRA4095 – Master's thesis in Modern International and Transnational History (30 studiepoeng) 30
MITRA4300 – Global Encounters 1850 - 2010 - Transnational Movements of People, Ideas and Commodities (10 studiepoeng) 10
MITRA4400 – Field Term - Internship for Modern International and Transnational History Students (25 studiepoeng) 25
MITRA4421 – War, Peace and the Nobel Peace Prize (10 studiepoeng) 10
MITRA4450 – Field Term - History Project for Modern International and Transnational History Students (25 studiepoeng) 25
MUS1122 – Utøvende 1 (instrumental- og vokalundervisning) (5 studiepoeng) 5
MUS1200 – Musikkbasis (10 studiepoeng) 10
MUS1254 – Komposisjon/arrangering 1 – klassisk (notebasert) (5 studiepoeng) 5
MUS1255 – Komposisjon/arrangering 1 – pop/rock/jazz (notebasert) (5 studiepoeng) 5
MUS1264 – Komposisjon/arrangering 2 - klassisk (notebasert) (5 studiepoeng) 5
MUS1265 – Komposisjon/arrangering 2 – pop/rock/jazz (notebasert) (5 studiepoeng) 5
MUS1280 – Komposisjon/arrangering 1 - produksjon (5 studiepoeng) 5
MUS1281 – Komposisjon/arrangering 2 – produksjon (5 studiepoeng) 5
MUS1350 – Ensemble 1 (5 studiepoeng) 5
MUS1352 – Ensemble 2 (10 studiepoeng) 10
MUS1401 – Norwegian Music for International Students (10 studiepoeng) 10
MUS1445 – Musikkens historie 1 (10 studiepoeng) 10
MUS2001 – Film music (10 studiepoeng) 10
MUS2006 – Music and body movements (10 studiepoeng) 10
MUS2007 – Gender and Music (10 studiepoeng) 10
MUS2120 – Fra skisse til scene: låtskriving i teori og praksis (10 studiepoeng) 10
MUS2130 – Hørelære i dialog med musikkognisjon (10 studiepoeng) 10
MUS2151 – Utøvende 2 (10 studiepoeng) 10
MUS2160 – Utøvende 3 (instrumental- og vokalundervisning) (10 studiepoeng) 10
MUS2211 – Databasert musikkproduksjon (10 studiepoeng) 10
MUS2255 – Satslære 2A (Grunnleggende arrangering/komposisjon) (10 studiepoeng) 10
MUS2256 – Hørelære 2 (10 studiepoeng) 10
MUS2261 – Hørelære 3 (10 studiepoeng) 10
MUS2270 – Satslære 2B (analyse/arrangering/komponering for små ensembler 2) (10 studiepoeng) 10
MUS2281 – Studioproduksjon (10 studiepoeng) 10
MUS2322 – Musikkpedagogikk (10 studiepoeng) 10
MUS2325 – Musikklivet og musikkbransjen (10 studiepoeng) 10
MUS2371 – Improvisasjon (10 studiepoeng) 10
MUS2445 – Musikkens historie 2 (10 studiepoeng) 10
MUS2500 – Current musicological research: Music and Copyright (10 studiepoeng) 10
MUS2501 – Aktuell musikkvitenskap (presentasjonsbasert variant) (10 studiepoeng) 10
MUS2525 – Opera through the stage door (10 studiepoeng) 10
MUS2531 – Music and Media (10 studiepoeng) 10
MUS2605 – Popular Music Studies (10 studiepoeng) 10
MUS2651 – The Political Ecology of Music (10 studiepoeng) 10
MUS2665 – Musikkhistoriske temaer 1 (10 studiepoeng) 10
MUS2666 – Musikkhistoriske temaer 2 (10 studiepoeng) 10
MUS2667 – Musikkhistoriske temaer 3 (10 studiepoeng) 10
MUS2668 – Klassisk musikk – analyse og fortolkning (10 studiepoeng) 10
MUS2710 – Satslære 3A (10 studiepoeng) 10
MUS2730 – Satslære 3B (analyse/arrangering/ komponering for store ensembler 2) (10 studiepoeng) 10
MUS2801 – Lydlære 1 (10 studiepoeng) 10
MUS2821 – Lydlære 2 (10 studiepoeng) 10
MUS2830 – Interaktiv musikk (10 studiepoeng) 10
MUS3090 – Bacheloroppgave i musikkvitenskap (20 studiepoeng) 20
MUS3091 – Hospitantemne. På jobb i musikkfeltet - praksisplass og prosjektoppgave (20 studiepoeng) 20
MUS4001 – Film music (10 studiepoeng) 10
MUS4007 – Gender and Music (10 studiepoeng) 10
MUS4090 – Masteroppgave i musikkvitenskap (60 studiepoeng) 60
MUS4091 – Masteroppgave i musikkvitenskap (30 studiepoeng) 30
MUS4092 – Master's Thesis in Nordic Music (60 studiepoeng) 60
MUS4216 – Methodological Topic: History and Analysis (10 studiepoeng) 10
MUS4217 – Metodologisk emne: Musikk, kultur, samfunn (10 studiepoeng) 10
MUS4218 – Methodological topic: Cognitive musicology (10 studiepoeng) 10
MUS4222 – Soundanalyse (10 studiepoeng) 10
MUS4225 – Fagtradisjoner i musikkvitenskapen (10 studiepoeng) 10
MUS4226 – Oppgaveseminar i musikkvitenskap (10 studiepoeng) 10
MUS4228 – Musikkvitenskapens forskningsfelt (20 studiepoeng) 20
MUS4251 – Hørelære 3 (10 studiepoeng) 10
MUS4260 – Utøvende M (instrumental- eller vokalundervisning) (10 studiepoeng) 10
MUS4282 – Miksing og mastring (10 studiepoeng) 10
MUS4311 – Music and Cultural Studies (10 studiepoeng) 10
MUS4320 – Music Psychology (10 studiepoeng) 10
MUS4500 – Current musicological research: Music and Copyright (10 studiepoeng) 10
MUS4501 – Aktuell musikkvitenskap (presentasjonsbasert variant) (10 studiepoeng) 10
MUS4525 – Opera through the stage door (10 studiepoeng) 10
MUS4531 – Music and media (10 studiepoeng) 10
MUS4605 – Research Seminar in Popular Music (10 studiepoeng) 10
MUS4651 – The Political Ecology of Music (10 studiepoeng) 10
MUS4652 – Music, Technology, and Society (10 studiepoeng) 10
MUS4660 – Norsk musikkhistorie (20 studiepoeng) 20
MUS4661 – Nordic Music History, Genres and Identities (10 studiepoeng) 10
MUS4665 – Musikkhistoriske temaer 1 (10 studiepoeng) 10
MUS4666 – Musikkhistoriske temaer 2 (10 studiepoeng) 10
MUS4667 – Musikkhistoriske temaer 3 (10 studiepoeng) 10
MUS4668 – Klassisk musikk – analyse og fortolkning (10 studiepoeng) 10
MUS4687 – Spesialpensum 3 i musikkvitenskapelige emner (10 studiepoeng) 10
MUS4710 – Satslære 3A (10 studiepoeng) 10
MUS4730 – Satslære 3B (analyse/arrangering/ komponering for store ensembler 2) (10 studiepoeng) 10
MUS4791 – Spesialpensum 1 i satslære (10 studiepoeng) 10
MUS4821 – Lydlære 2 (10 studiepoeng) 10
MUS4830 – Music, technology and production (10 studiepoeng) 10
MUS4831 – Sound analysis (10 studiepoeng) 10
MUSE4000 – Introduksjon til masteroppgaven i museologi (10 studiepoeng) 10
MUSE4001 – Museum: historie, teori og kritikk (10 studiepoeng) 10
MUSE4003 – Museum: kontekst og kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
MUSE4011 – Perspektiver i museologi 1 (5 studiepoeng) 5
MUSE4012 – Perspektiver i museologi 2 (5 studiepoeng) 5
MUSE4900 – Praksis i museologi (20 studiepoeng) 20
MUSE4990 – Masteroppgave i museologi (60 studiepoeng) 60
MUSKUL4000 – Museum og kulturarv: kontekst og kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
MUSKUL4100 – Kritiske kulturarvstudier: Teori og historie (10 studiepoeng) 10
MUSKUL4110 – Metoder innen kulturarvstudier (10 studiepoeng) 10
MUSKUL4200 – Kritiske museumsstudier: Teori og historie (10 studiepoeng) 10
MUSKUL4210 – Metoder innen museumsstudier (10 studiepoeng) 10
MUSKUL4590 – Masteroppgave i museologi og kulturarv (30 studiepoeng) 30
MUSKUL4900 – Praksis i museologi og kulturarv (30 studiepoeng) 30
MUSKUL4910 – Utstillingsproduksjon - teori og praksis (10 studiepoeng) 10
MØNA1000 – Midtøsten: Permanent krise? Hvordan forstå Midtøsten (10 studiepoeng) 10
MØNA1300 – History of Literature in The Modern Middle East (10 studiepoeng) 10
MØNA1505 – Midtøstens moderne historie (10 studiepoeng) 10
MØNA2503 – Modern Turkey: Politics, Cultures, People (10 studiepoeng) 10
MØNA2504 – Kultur og samfunn i Midtøsten (10 studiepoeng) 10
MØNA2505 – Iran in the World: Politics, Society, Praxis (10 studiepoeng) 10
MØNA2506 – Mass Media in the Middle East (10 studiepoeng) 10
MØNA2507 – Gunpowder Empires: Ottomans, Safavids and Mughals (10 studiepoeng) 10
MØNA3000 – Bacheloroppgave i Midtøstenstudier (10 studiepoeng) 10
NED1104 – Innføring i nederlandsk (20 studiepoeng) 20
NED1301 – Nederlandsk litteratur og kultur: Innføring (10 studiepoeng) 10
NED2101 – Nederlandsk språk (10 studiepoeng) 10
NFI1100 – Runology - General Introduction (10 studiepoeng) 10
NFI1101 – Norrøn grammatikk og eldre språkhistorie (10 studiepoeng) 10
NFI1320 – Norrøn litteratur 1 (Nordisk litteratur fram til 1500) (10 studiepoeng) 10
NFI2101 – Runology – Runic Inscriptions from the Migration Period to the Viking Age (10 studiepoeng) 10
NFI2102 – Runology - Runic Inscriptions of the Middle Ages (10 studiepoeng) 10
NFI2120 – Old Norse Palaeography and Codicology (10 studiepoeng) 10
NFI2130 – Norrøn prosa (10 studiepoeng) 10
NFI2240 – Norrøn poesi og juridiske tekster (10 studiepoeng) 10
NFI2501 – North Sea cultural encounters in the Middle Ages (10 studiepoeng) 10
NFI3080 – Veiledet lesning i middelalderstudier (10 studiepoeng) 10
NFI4080 – Veiledet lesning i middelalderstudier (10 studiepoeng) 10
NFI4100 – Runology - General introduction (10 studiepoeng) 10
NFI4102 – Norrøn grammatikk, varierende emner (10 studiepoeng) 10
NFI4111 – Old Norse Palaeography and Codicology (10 studiepoeng) 10
NFI4112 – Scaldic Poetry and Grammatical Literature (10 studiepoeng) 10
NFI4120 – Old Norse - language and texts (10 studiepoeng) 10
NFI4121 – The Poetic Edda - from Orality to Literacy (10 studiepoeng) 10
NFI4122 – Runology - Runic Inscriptions of the Middle Ages (10 studiepoeng) 10
NFI4123 – Runology – Runic Inscriptions from the Migration Period to the Viking Age (10 studiepoeng) 10
NFI4190 – Masteroppgave i norrøn filologi (60 studiepoeng) 60
NFI4402 – Current Research in Medieval Studies II with focus on Literary sources (10 studiepoeng) 10
NOAS1100 – Innføring i norsk som andrespråk (10 studiepoeng) 10
NOAS2101 – Norsk språkstruktur i et andrespråksperspektiv (10 studiepoeng) 10
NOAS2102 – Andrespråksundervisning og andrespråkslæring (10 studiepoeng) 10
NOAS2105 – Skriftkyndighet i et andrespråksperspektiv: lesing og skriving (10 studiepoeng) 10
NOAS2301 – Litteratur i en flerkulturell kontekst (10 studiepoeng) 10
NOAS4101 – Andrespråksforskning i faghistorisk lys (10 studiepoeng) 10
NOAS4102 – Andrespråkslæring i et sosio-kognitivt og sosiokulturelt perspektiv (10 studiepoeng) 10
NOAS4103 – Grammatiske emner i et andrespråksperspektiv (10 studiepoeng) 10
NOAS4105 – Skriftkyndighet i et andrespråksperspektiv: lesing og skriving (10 studiepoeng) 10
NOAS4180 – Veiledet lesning for master i Norsk som andrespråk (10 studiepoeng) 10
NOAS4190 – Masteroppgave i norsk som andrespråk (60 studiepoeng) 60
NOAS4195 – Masteroppgave i norsk som andrespråk (30 studiepoeng) 30
NOR1100 – Norsk grammatikk (10 studiepoeng) 10
NOR1109 – Norsk språkhistorie, dialektlære og sosiolingvistikk i eit nordisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
NOR1300 – Nordisk, særlig norsk, litteratur etter 1800 (20 studiepoeng) 20
NOR1301 – Nordisk litteratur før 1800 (10 studiepoeng) 10
NOR1302 – Nordisk barne- og ungdomslitteratur 1 (10 studiepoeng) 10
NOR1403 – Norwegian World Literature (10 studiepoeng) 10
NOR2101 – Norsk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
NOR2111 – Syntaks og morfologi i nordiske språk (10 studiepoeng) 10
NOR2119 – Grammatikalisering i skandinaviske språk (10 studiepoeng) 10
NOR2120 – Dialektologi og sosiolingvistikk i Norden 2 (10 studiepoeng) 10
NOR2122 – Norsk fonologi (10 studiepoeng) 10
NOR2310 – Nordisk, særleg norsk, barne- og ungdomslitteratur 2 (10 studiepoeng) 10
NOR2311 – Nordisk samtidslitteratur (10 studiepoeng) 10
NOR2312 – Sammensatte tekster i norskfaget (10 studiepoeng) 10
NOR2316 – Digital humaniora, særlig litteraturvitenskap (10 studiepoeng) 10
NOR2320 – Epokestudium i nordisk litteratur A (10 studiepoeng) 10
NOR2340 – Sjangerstudium i nordisk litteratur A (10 studiepoeng) 10
NOR2360 – Motiv- og temastudium i nordisk litteratur A (10 studiepoeng) 10
NOR2369 – Motiv- og temastudium i nordisk litteratur E (10 studiepoeng) 10
NOR2380 – Forfatterskapsstudium i nordisk litteratur A (10 studiepoeng) 10
NOR2400 – Litterær analyse, teori og metode i nordisk litteratur (10 studiepoeng) 10
NOR2415 – Contemporary Scandinavian Film: Cultural, Aesthetic and Literary Approaches (10 studiepoeng) 10
NOR2440 – Sjangerstudium i nordisk litteratur B (10 studiepoeng) 10
NOR2555 – Nordkurs - sommerkurs for nordiske studenter (10 studiepoeng) 10
NOR3090 – Bacheloroppgave i nordisk (10 studiepoeng) 10
NOR4090 – Masteroppgave i nordisk, Lektorprogrammet (60 studiepoeng) 60
NOR4091 – Masteroppgave i nordisk, Lektorprogrammet (30 studiepoeng) 30
NOR4100 – Vitskapsteori i nordisk, særleg norsk, språkvitskap (10 studiepoeng) 10
NOR4103 – Norsk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
NOR4112 – Syntaks og morfologi i nordiske språk (10 studiepoeng) 10
NOR4119 – Grammatikalisering i skandinaviske språk (10 studiepoeng) 10
NOR4120 – Dialektologi og sosiolingvistikk i Norden 2 (10 studiepoeng) 10
NOR4122 – Norsk fonologi (10 studiepoeng) 10
NOR4171 – Fordjupingsemne i nordisk språkvitskap: syntaks (10 studiepoeng) 10
NOR4172 – Fordjupingsemne i nordisk språkvitskap: sosiolingvistikk (10 studiepoeng) 10
NOR4174 – Fordypningsemne i nordisk språkvitenskap: morfologi (10 studiepoeng) 10
NOR4180 – Veiledet lesing i nordisk språkvitenskap (10 studiepoeng) 10
NOR4190 – Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, språkvitenskap (60 studiepoeng) 60
NOR4195 – Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, språkvitenskap (30 studiepoeng) 30
NOR4304 – Edisjonsfilologi (10 studiepoeng) 10
NOR4308 – Tekstbedømmelse og forlagsarbeid (10 studiepoeng) 10
NOR4310 – Nordisk, særleg norsk, barne- og ungdomslitteratur 2 (10 studiepoeng) 10
NOR4312 – Litteraturdidaktikk (10 studiepoeng) 10
NOR4314 – Litteraturkritikk (10 studiepoeng) 10
NOR4320 – Epokestudium i nordisk litteratur A (10 studiepoeng) 10
NOR4340 – Sjangerstudium i nordisk litteratur C (10 studiepoeng) 10
NOR4360 – Motiv- og temastudium i nordisk litteratur C (10 studiepoeng) 10
NOR4380 – Forfatterskapsstudium i nordisk litteratur A (10 studiepoeng) 10
NOR4390 – Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap (60 studiepoeng) 60
NOR4395 – Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap (30 studiepoeng) 30
NOR4401 – Litteraturformidlingens sjangre (5 studiepoeng) 5
NOR4402 – Den litterære institusjon (10 studiepoeng) 10
NOR4410 – Nordisk samtidslitteratur (10 studiepoeng) 10
NOR4430 – Faghistorie og forskningspraksis i nordisk litteraturvitenskap (10 studiepoeng) 10
NOR4440 – Sjangerstudium i nordisk litteratur D (10 studiepoeng) 10
NOR4450 – Teoretiske innfallsvinkler til masteroppgave i nordisk litteratur (10 studiepoeng) 10
NOR4455 – NORDKURS Sommerkurs i nordisk språk og litteratur (10 studiepoeng) 10
NOR4460 – Motiv- og temastudium i nordisk litteratur D (10 studiepoeng) 10
NOR4469 – Motiv- og temastudium i nordisk litteratur E (10 studiepoeng) 10
NOR4490 – Masteroppgave i litteraturformidling (30 studiepoeng) 30
NOR4491 – Prosjektbeskrivelse i litteraturformidling (5 studiepoeng) 5
NOR4515 – Nynorsk med praksis for lektorstudentar (10 studiepoeng) 10
NOR4520 – Nynorsk for lektorstudentar (10 studiepoeng) 10
NOR4900 – Nordisk prosjektsemester (30 studiepoeng) 30
NOR4910 – Praksisemne for studieretning i litteraturformidling (10 studiepoeng) 10
NOR4950 – Forskningsprosjektsemester for lingvistiske og nordiske studier (30 studiepoeng) 30
NORINT1110 – Norsk grammatikk i et fremmedspråksperspektiv (10 studiepoeng) 10
NORINT1111 – Norsk uttale i et fremmedspråksperspektiv (10 studiepoeng) 10
NORINT1310 – Norsk samtidslitteratur - en innføring for internasjonale studenter (10 studiepoeng) 10
NORINT2014 – Litteratur og samtid - norsk litteratur fra 1850 til 1980 (10 studiepoeng) 10
NORINT2112 – Tekstkompetanse i et fremmedspråksperspektiv (10 studiepoeng) 10
NORINT2115 – Dialektar, nynorsk og språkhistorie i eit framandspråksperspektiv (10 studiepoeng) 10
HIS4118 – Rome and the Rise of Its Empire (509–31 BCE) (10 studiepoeng) 10
IRSK4080 – Veiledet lesning i keltisk, særlig irsk, språk og filologi B (10 studiepoeng) 10
IRSK4400 – Spesialisering i keltisk (10 studiepoeng) 10
JAP3012 – Japansk E, del 2 (30 studiepoeng) 30
PECOS4031 – Thesis seminar 1, history track (5 studiepoeng) 5
PECOS4041 – Thesis seminar 2, history track (5 studiepoeng) 5
PECOS4095 – Master's Thesis - History track (30 studiepoeng) 30
PER1010 – Persisk A (10 studiepoeng) 10
PER1020 – Persisk B (10 studiepoeng) 10
PER1030 – Persisk C (10 studiepoeng) 10
PER1110 – Persisk språk 1 (20 studiepoeng) 20
PER1120 – Persian Language 2 (20 studiepoeng) 20
PER2010 – Persisk D (30 studiepoeng) 30
PER2110 – Persian Language 3 (20 studiepoeng) 20
PER2120 – Persisk språk 4 (20 studiepoeng) 20
PER3010 – Persisk E (10 studiepoeng) 10
PER3020 – Persisk F (10 studiepoeng) 10
PER4590 – Masteroppgave i persisk (60 studiepoeng) 60
POL1001 – Polsk språk 1 (10 studiepoeng) 10
POL1002 – Polsk språk 2 (10 studiepoeng) 10
POL1102 – Polsk språk 3 (10 studiepoeng) 10
POL2000 – Polsk tekstkultur (10 studiepoeng) 10