Emner innen humanistiske fag

Viser 501–750 av 1463 emner
Emne Studiepoeng
IDE2050 – Straffens idéhistorie fra opplysningstiden til våre dager (10 studiepoeng) 10
IDE2051 – Ondskapens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2053 – Unge opprørere fra antikken til Greta Thunberg (10 studiepoeng) 10
IDE2055 – Fordyping i antikkens tenkning (10 studiepoeng) 10
IDE2056 – Antisemittismens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2060 – Tenkning om politikk og samfunn (10 studiepoeng) 10
IDE2063 – Europa og verden - Reiseskildringer fra renessansen til romantikken (10 studiepoeng) 10
IDE2080 – En sørens tenker. En innføring i Søren Kierkegaards filosofi (10 studiepoeng) 10
IDE2082 – Kunsterfaringens idéhistorie i Europa (10 studiepoeng) 10
IDE2084 – Bob Dylan: Tradisjonstolk og kulturspeil (10 studiepoeng) 10
IDE2091 – Fordypning i vår tids idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2100 – Kjønnskategorienes idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE3090 – Bacheloroppgave i idéhistorie (20 studiepoeng) 20
IDE3950 – Humanistisk formidling - idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4009 – Dypdykk i den idéhistoriske faghistorien: fordypning i noen viktige verker (10 studiepoeng) 10
IDE4010 – Nytt fra idéhistorisk forskning (10 studiepoeng) 10
IDE4014 – Offentlighet, ytringsfrihet og politiske idéer rundt 1814 (10 studiepoeng) 10
IDE4016 – Den idéhistoriske Jesus: Kristus-skikkelsen i fortid og nåtid (10 studiepoeng) 10
IDE4017 – Modernitetens myter: det faustiske mennesket i idéhistorisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
IDE4018 – Frihetens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4019 – From Ancient Cosmology to Modern Anthropocene: Environmental Thinking in Intellectual History (10 studiepoeng) 10
IDE4022 – Alle tiders Augustin (10 studiepoeng) 10
IDE4023 – Idéhistorisk nærlesning: Middelalderen (10 studiepoeng) 10
IDE4024 – Fordypning i renessansens og reformasjonens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4025 – Fremmedfryktens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4038 – Kvinner i idéhistorien (10 studiepoeng) 10
IDE4040 – Vestens kristne mystikk fra Augustin til våre dager (10 studiepoeng) 10
IDE4045 – Krigens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4048 – Sanselige kropper og siviliserte verdensborgere: Arven fra opplysningstiden (10 studiepoeng) 10
IDE4051 – Straffens idéhistorie fra opplysningstiden til våre dager (10 studiepoeng) 10
IDE4052 – Ondskapens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4053 – Unge opprørere fra antikken til Greta Thunberg (10 studiepoeng) 10
IDE4055 – Fordypning i antikkens tenkning (10 studiepoeng) 10
IDE4056 – Antisemittismens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4060 – Tenkning om politikk og samfunn (10 studiepoeng) 10
IDE4063 – Tidligmoderne reisevirksomhet: handel, dannelse eller vitenskap (10 studiepoeng) 10
IDE4070 – Machiavelli - politiker, historiker og filosof (10 studiepoeng) 10
IDE4078 – Veiledet lesning i idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4080 – Den moderne naturrettstradisjonen (10 studiepoeng) 10
IDE4084 – Bob Dylan: Tradisjonstolk og kulturspeil (10 studiepoeng) 10
IDE4091 – Fordypning i vår tids idehistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4100 – Kjønnskategoriens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4890 – Masteroppgave i europeisk kultur (30 studiepoeng) 30
IDE4990 – Masteroppgave i idéhistorie (60 studiepoeng) 60
ILNMULTI4120 – Linguistics Specialization A (10 studiepoeng) 10
ILNMULTI4130 – Linguistics Specialization B (10 studiepoeng) 10
IRSK2303 – Celtic Mythological Texts (10 studiepoeng) 10
IRSK4160 – Fordypningsemne i keltisk (10 studiepoeng) 10
IRSK4170 – Keltisk seminar (10 studiepoeng) 10
IRSK4180 – Veiledet lesning i keltisk, særlig irsk, språk og filologi (10 studiepoeng) 10
IRSK4190 – Masteroppgave i keltisk, særlig irsk språk og filologi (60 studiepoeng) 60
IRSK4303 – Celtic Mythological Texts (10 studiepoeng) 10
ISL1100 – Islandsk 1, innføring i moderne islandsk språk (10 studiepoeng) 10
ISL2100 – Islandsk 2, fordjuping i moderne islandsk språk (10 studiepoeng) 10
ISL4100 – Islandsk 2, fordjuping i moderne islandsk språk (10 studiepoeng) 10
ITA1000 – Innføring i italiensk (20 studiepoeng) 20
ITA1100 – Praktisk italiensk (10 studiepoeng) 10
ITA1101 – Italiensk språk (10 studiepoeng) 10
ITA1102 – Italienske tekster (10 studiepoeng) 10
ITA1110R – Sommerkurs i italiensk språk og kultur i Roma (20 studiepoeng) 20
ITA1301 – Italiensk litteratur, innføring (10 studiepoeng) 10
ITA1501 – Italiensk kulturkunnskap (10 studiepoeng) 10
ITA2103 – Italiensk språk: Skriftlege øvingar (10 studiepoeng) 10
ITA2108 – Italiensk språk, vokabular og dialekt (10 studiepoeng) 10
ITA2109 – Oversettelse italiensk-norsk eller norsk-italiensk (10 studiepoeng) 10
ITA2110 – Italiensk morfosyntaks (10 studiepoeng) 10
ITA2301 – Moderne italiensk litteratur (10 studiepoeng) 10
ITA2308 – Italiensk kvinnelitteratur frå det 20. og 21. århundret (10 studiepoeng) 10
ITA2317R – La grande bellezza: Italiensk film og fjernsyn i Roma (10 studiepoeng) 10
ITA2318 – Eldre italiensk litteratur (10 studiepoeng) 10
ITA2501 – Italiensk historie i det 19. og 20. århundre, innføring (10 studiepoeng) 10
ITA4090 – Masteroppgave i italiensk (60 studiepoeng) 60
ITA4101 – Italiensk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
ITA4102 – Moderne italiensk språk 1 (10 studiepoeng) 10
ITA4103 – Moderne italiensk språk: tekstanalyse (10 studiepoeng) 10
ITA4104 – Moderne italiensk språk 3 (10 studiepoeng) 10
ITA4105 – Italiensk språk: skriftlege øvingar (10 studiepoeng) 10
ITA4108 – Italiensk språk, vokabular og dialekter (10 studiepoeng) 10
ITA4301 – Moderne italiensk litteratur (20 studiepoeng) 20
ITA4308 – Italiensk kvinnelitteratur i det 20. og 21. århundret (10 studiepoeng) 10
ITA4310 – Italiensk litteratur, leseemne (10 studiepoeng) 10
ITA4311 – Moderne italiensk litteratur (10 studiepoeng) 10
ITA4317R – La grande bellezza: Italiensk film og fjernsyn i Roma (10 studiepoeng) 10
ITA4318 – Eldre italiensk litteratur (10 studiepoeng) 10
ITA4328 – Eldre italiensk litteratur (20 studiepoeng) 20
ITA4501 – Italia i Vestens kultur (10 studiepoeng) 10
ITA4511 – Italiensk historie i det 19. og 20. århundre (10 studiepoeng) 10
JAP1010 – Japansk A (10 studiepoeng) 10
JAP1020 – Japansk B (10 studiepoeng) 10
JAP1120 – Japansk 2 (20 studiepoeng) 20
JAP1501 – Present-Day Japan (10 studiepoeng) 10
JAP2010 – Japansk C (10 studiepoeng) 10
JAP2020 – Japansk D (10 studiepoeng) 10
JAP2110 – Japansk 3+4 (40 studiepoeng) 40
JAP2300 – Temaer i moderne japansk litteratur (10 studiepoeng) 10
JAP2501 – Japanese Contemporary Society Through Film and Animation (10 studiepoeng) 10
JAP2502 – Religion i Japan (10 studiepoeng) 10
JAP2504 – Japan før moderniteten (10 studiepoeng) 10
JAP3000 – Bacheloroppgave i Japan-studier (10 studiepoeng) 10
JAP3010 – Japansk E (40 studiepoeng) 40
JAP3011 – Japansk E, del 1 (10 studiepoeng) 10
JAP3110 – Japansk 5 (30 studiepoeng) 30
JAP3120 – Japansk 6 (30 studiepoeng) 30
JAP4010 – Theory and Method in the Study of Modern Japan (10 studiepoeng) 10
JAP4020 – Methods and Data Collection in Japanese studies (20 studiepoeng) 20
JAP4110 – Classical Japanese (10 studiepoeng) 10
JAP4320 – Modern Japan Through Novels (10 studiepoeng) 10
JAP4515 – Contemporary Japanese Culture and Society (10 studiepoeng) 10
JAP4530 – Modern & Contemporary Japanese Politics and International Relations (10 studiepoeng) 10
JAP4610 – Readings in Modern Japan (10 studiepoeng) 10
JAP4691 – Master's Thesis in Modern Japan (60 studiepoeng) 60
JAP4693 – Master's Thesis in Modern Japan (30 studiepoeng) 30
JOUR4000 – Master's thesis seminar for journalism (10 studiepoeng) 10
JOUR4200 – Theoretical Perspectives in Journalism Studies (10 studiepoeng) 10
JOUR4330 – Freedom of Expression – Discourses, Principles and Practices (10 studiepoeng) 10
JOUR4427 – Media, War and Journalism: Blurred Lines and Smokescreens (10 studiepoeng) 10
JOUR4428 – Politisk journalistikk (10 studiepoeng) 10
JOUR4690 – Masteroppgave - journalistikk (60 studiepoeng) 60
JOUR4699 – Selvvalgt emne (10 studiepoeng) 10
JOUR4900 – Internasjonalt prosjektsemester medievitenskap og journalistikk (30 studiepoeng) 30
JOUR4990 – Praktisk masteroppgave - journalistikk (60 studiepoeng) 60
KIN1010 – Kinesisk A (10 studiepoeng) 10
KIN1020 – Kinesisk B (10 studiepoeng) 10
KIN1500 – Kinas samfunn og politikk: introduksjon (10 studiepoeng) 10
KIN1503 – Hvordan Kina ble Kina - tre tusen års historie (10 studiepoeng) 10
KIN2010 – Kinesisk C (40 studiepoeng) 40
KIN2300 – Kinesisk litteratur gjennom tre tusen år (10 studiepoeng) 10
KIN2500 – Kinas århundre? Politikk og samfunn i Kina (10 studiepoeng) 10
KIN2510 – En introduksjon til business-kinesisk (10 studiepoeng) 10
KIN3010 – Kinesisk D (10 studiepoeng) 10
KIN3020 – Kinesisk E - Klassisk kinesisk i moderne bruk (10 studiepoeng) 10
KIN3110 – Kinesisk F (30 studiepoeng) 30
KIN3120 – Kinesisk G (30 studiepoeng) 30
KIN4340 – Dissecting Chinese Culture and History (10 studiepoeng) 10
KIN4510 – How to study Chinese Culture and Society at an Advanced Level (20 studiepoeng) 20
KIN4520 – Recent Developments in Chinese Society (10 studiepoeng) 10
KIN4540 – Topics in Chinese Society and Politics 2 (10 studiepoeng) 10
KIN4550 – Research Topics in Chinese Culture and Society I (10 studiepoeng) 10
KIN4593 – Master's Thesis in Chinese Society and Politics (30 studiepoeng) 30
KIN4595 – Master's Thesis in Chinese Culture and Society (30 studiepoeng) 30
KIN4650 – Research Topics in Chinese Culture and Society II (10 studiepoeng) 10
KLAR1100 – Språk og retorikk i myndighetenes sakprosa (10 studiepoeng) 10
KLAR2100 – Klart språk, demokrati og rettssikkerhet (10 studiepoeng) 10
KONS1000 – Introduction to conservation and collection care (10 studiepoeng) 10
KONS1001 – Science for Conservators and Archaeologists I (10 studiepoeng) 10
KONS1005 – Science for Conservators and Archaeologists II (10 studiepoeng) 10
KONS2010 – History and Theory of Conservation (10 studiepoeng) 10
KONS2040 – Introduksjon til kunstteknologi (10 studiepoeng) 10
KONS2060 – Forvaltning av kulturarven (10 studiepoeng) 10
KONS2061 – Understanding the indoor climate in museums, galleries and archives (10 studiepoeng) 10
KONS2070 – University of Oslo Summer School in Conservation of Theatre Sceneries (10 studiepoeng) 10
KONS3020 – Miljøfarer – Miljøfaktorers virkninger på den materielle kulturarv (10 studiepoeng) 10
KONS3021 – Kontroll av miljø og klima (10 studiepoeng) 10
KONS3040 – Avansert kunstteknologi (10 studiepoeng) 10
KONS3060 – Gjenstandsteknologi (10 studiepoeng) 10
KONS3061 – Bevaringsforhold for arkeologisk funnmateriale under ulike jordbunnsforhold (10 studiepoeng) 10
KONS4010 – Konserveringsdokumentasjon og replikasjon (gjenstand) (10 studiepoeng) 10
KONS4011 – Konserveringsdokumentasjon og praksis i historiske maleteknikker (10 studiepoeng) 10
KONS4036 – Konservering av organisk materiale I (10 studiepoeng) 10
KONS4037 – Konservering av organisk materiale II (10 studiepoeng) 10
KONS4038 – Konservering av uorganisk materiale I (10 studiepoeng) 10
KONS4039 – Konservering av uorganisk materiale II (10 studiepoeng) 10
KONS4040 – Avansert kunstteknologi (10 studiepoeng) 10
KONS4042 – Konsolidering og stabilisering (20 studiepoeng) 20
KONS4044 – Rensing (10 studiepoeng) 10
KONS4046 – Visuell reintegrering (10 studiepoeng) 10
KONS4050 – Anvendt materialvitenskap (10 studiepoeng) 10
KONS4060 – Gjenstandsteknologi (10 studiepoeng) 10
KONS4061 – Bevaringsforhold for arkeologisk funnmateriale under ulike jordbunnsforhold (10 studiepoeng) 10
KONS4070 – University of Oslo Summer School in Conservation of Theatre Sceneries (10 studiepoeng) 10
KONS4080 – Praksissemester (30 studiepoeng) 30
KONS4081 – Praksissemester (20 studiepoeng) 20
KONS4091 – Masteroppgave i konservering (40 studiepoeng) 40
KONS4500 – Prosjektbeskrivelse i prosjektbasert konservering (10 studiepoeng) 10
KONS4510 – Veiledet leseemne i prosjektbasert konservering (10 studiepoeng) 10
KONS4511 – Konserveringshistorie, prosjektbasert konservering (10 studiepoeng) 10
KONS4530 – Veiledet leseemne i prosjektbasert konservering II (10 studiepoeng) 10
KONS4550 – Forundersøkelse, prosjektbasert konservering (20 studiepoeng) 20
KONS4590 – Masteroppgave i prosjektbasert konservering (60 studiepoeng) 60
KOR1502 – Korea: Philosophy and Religion (10 studiepoeng) 10
KOR1504 – Korea: History, Society, Politics (10 studiepoeng) 10
KOR1506 – South Korea's Popular Culture (10 studiepoeng) 10
KOR2510 – North Korea: Ideology, Society and Politics (10 studiepoeng) 10
KOR4520 – South Korea: History, Society, Politics (10 studiepoeng) 10
KOS4020 – Conference participation and presentation (10 studiepoeng) 10
KOS4030 – Work as a research assistant (10 studiepoeng) 10
KULH1001 – Europas kulturhistorie (10 studiepoeng) 10
KULH1002 – Fortiden i nåtiden: kulturhistoriske samtidsanalyser (10 studiepoeng) 10
KULH1003 – Witchcraft and Magic (10 studiepoeng) 10
KULH1005 – Kulturell identitet (10 studiepoeng) 10
KULH1111 – Tupac, hiphop og kulturhistorie (10 studiepoeng) 10
KULH1492 – Kultur- og religionsmøter i Europa (10 studiepoeng) 10
KULH2001 – Europas kulturhistorie – utvalgte forskningsperspektiver (10 studiepoeng) 10
KULH2003 – Fortelling og kultur (10 studiepoeng) 10
KULH2004 – Ting: kulturhistoriske perspektiver på materialitet (10 studiepoeng) 10
KULH2006 – Kulturteori (10 studiepoeng) 10
KULH2007 – Kulturarv: historie og kritikk (10 studiepoeng) 10
KULH2008 – Museum: a Cultural History (10 studiepoeng) 10
KULH2009 – Folklore: samling og kuratering (10 studiepoeng) 10
KULH2011 – The Cultural History of Nature (10 studiepoeng) 10
KULH2081 – Materiell kultur i en globalisert verden (10 studiepoeng) 10
KULH3001 – Bacheloroppgave i kulturhistorie (10 studiepoeng) 10
KULH4002 – Kulturhistoriens tolkningspraksiser (10 studiepoeng) 10
KULH4015 – Nye temaer i kulturhistorien 5 (10 studiepoeng) 10
KULH4020 – Digital kulturarv (10 studiepoeng) 10
KULH4130 – Kollektiv erindring - historie, minne og myte (10 studiepoeng) 10
KULH4171 – Cognitive Cultural Studies: New approaches to Religion and Narration (10 studiepoeng) 10
KULH4181 – Kulturhistoriske kontaktsoner (10 studiepoeng) 10
KULH4300 – Kulturhistorisk nærlesning (10 studiepoeng) 10
KULH4301 – Kulturhistorisk nærlesning II (10 studiepoeng) 10
KULH4890 – Masteroppgave i europeisk kultur (30 studiepoeng) 30
KULH4990 – Masteroppgave i kulturhistorie (60 studiepoeng) 60
KUN1000 – Introduksjon til kunsthistorie (10 studiepoeng) 10
KUN1001 – Billedkunst og arkitektur fra antikken til renessansen (20 studiepoeng) 20
KUN1002 – Billedkunst og arkitektur fra barokk til samtid (20 studiepoeng) 20
KUN1003 – Introduksjon til visuelle studier (10 studiepoeng) 10
KUN2000 – Estetikkens historie (10 studiepoeng) 10
KUN2001 – Kunsthistorisk teori og metode (10 studiepoeng) 10
KUN2005E – Edvard Munch (10 studiepoeng) 10
KUN2009 – Senantikk og tidlig kristen kunst (10 studiepoeng) 10
KUN2011 – Middelalderens monumentalutsmykning i Italia (10 studiepoeng) 10
KUN2012 – Renessansens billedkunst i Italia (10 studiepoeng) 10
KUN2015 – Temaer i klassisk kunst (10 studiepoeng) 10
KUN2016 – Tid og visualitet i den tidligmoderne periode (10 studiepoeng) 10
KUN2031 – Propaganda Fide. Romersk barokk kunst i kirkens tjeneste (10 studiepoeng) 10
KUN2040 – Roma som kunstmetropol på 17-1800-tallet (10 studiepoeng) 10
KUN2061 – Temaer i norsk og nordisk billedkunst 1: 1870-1900 (10 studiepoeng) 10
KUN2062 – Temaer i norsk og nordisk billedkunst 2: 1900-1945 (10 studiepoeng) 10
KUN2063 – Temaer i norsk og nordisk billedkunst 3: 1945 til samtid (10 studiepoeng) 10
KUN2070 – Kunsten 1950-2000 (10 studiepoeng) 10
KUN2085 – Kunsthistorisk ekskursjonsemne (10 studiepoeng) 10
KUN2130 – Nordisk arkitektur 1900-tallet (10 studiepoeng) 10
KUN2132 – Norsk arkitektur og design 1950-70 (10 studiepoeng) 10
KUN2135 – Arkitekturens presentasjonsformer: Tegning, modell, fotografi og media (10 studiepoeng) 10
KUN2140 – Internasjonal arkitekturhistorie og teori, 1900-tallet (10 studiepoeng) 10
KUN2200 – Designhistorie (10 studiepoeng) 10
KUN2201 – Designkultur: Ti ting (10 studiepoeng) 10
KUN2202 – Nordisk design etter 1900 (10 studiepoeng) 10
KUN2210 – Kunstformidling (10 studiepoeng) 10
KUN2230 – Kunst, Teknologi, Medier (10 studiepoeng) 10
KUN2232 – Philosophies of the Visual (10 studiepoeng) 10
KUN2235 – Archaeology of the Moving Image (10 studiepoeng) 10
KUN2240 – Kunst og fotografi (10 studiepoeng) 10
KUN2250 – Kunstsamlinger og museer (10 studiepoeng) 10
KUN2306E – Art and visual culture of the later Middle Ages (10 studiepoeng) 10
KUN2360 – Christian Krohg: Kunst, tekst og kontekst (10 studiepoeng) 10
KUN2400 – Temaer i avantgarde- og samtidskunst (10 studiepoeng) 10
KUN2450 – Temaer i 1800-tallets kunst (10 studiepoeng) 10
KUN2500 – Aktuelle temaer i kunsthistorie (10 studiepoeng) 10
KUN2512 – Kunst på papir (10 studiepoeng) 10