Emner innen humanistiske fag

Viser 251–275 av 275 emner
Emne Studiepoeng
RETKOM4180 – Veiledet lesning i retorikk (10 studiepoeng) 10
RETKOM4190 – Masteroppgave i retorikk og språklig kommunikasjon (60 studiepoeng) 60
RETKOM4195 – Masteroppgave i retorikk og språklig kommunikasjon (30 studiepoeng) 30
RUS4114 – Fordypning i moderne russisk språk (10 studiepoeng) 10
RUS4501 – Etnisitet, nasjonalisme, nasjonalitetspolitikk i Russland og Sovjetunionen (10 studiepoeng) 10
SAS4002 – Key Debates in South Asia Studies (10 studiepoeng) 10
SLAV4101 – Oversettelse til og fra russisk eller et annet slavisk språk (10 studiepoeng) 10
SLAV4103 – Slavisk diskursanalyse (10 studiepoeng) 10
SPA4115 – Oversettelsesvitenskap i et spanskspråklig perspektiv (10 studiepoeng) 10
SPA4305 – Spanskspråklig litteraturteori (10 studiepoeng) 10
SPA4309 – Spanskspråklig litteraturkunnskap (13. - 18. århundre) (10 studiepoeng) 10
SPR4106 – Syntax and Semantics in formal terms (10 studiepoeng) 10
TRANS4300 – Litterært oversetterseminar 2 (10 studiepoeng) 10
TYSK4091 – Masteroppgave i tysk, lektorprogrammet (30 studiepoeng) 30
TYSK4100 – Skriftlig tysk: stilistisk analyse og tekstproduksjon (med prosjektskisse) (10 studiepoeng) 10
TYSK4192 – Masteroppgave i oversettelsesstudier, tysk (60 studiepoeng) 60
TYSK4193 – Masteroppgave i tysk språk (60 studiepoeng) 60
TYSK4194 – Masteroppgave i tysk språk (30 studiepoeng) 30
TYSK4200 – Tysk tekstkultur (10 studiepoeng) 10
TYSK4390 – Tysk litteratur: Masteroppgave (60 studiepoeng) 60
TYSK4391 – Masteroppgave i tyskspråklig litteratur (30 studiepoeng) 30
TYSK4491 – Masteroppgave i oversettelse - tysk (30 studiepoeng) 30
TYSK4591 – Masteroppgave i tysk områdekunnskap (30 studiepoeng) 30
VMS4102 – Sagalitteratur (10 studiepoeng) 10
VMS4190 – Master's thesis in Viking and Medieval Studies (60 studiepoeng) 60