Emner innen humanistiske fag

Viser 251–294 av 294 emner
Emne Studiepoeng
PECOS4095 – Master's Thesis - History track (30 studiepoeng) 30
PER4590 – Masteroppgave i persisk (60 studiepoeng) 60
POR4120 – Avanserte temaer innen portugisisk språk (10 studiepoeng) 10
REL4000 – Introduksjon til masteroppgaven i religionsvitenskap - prosjektbeskrivelsen (10 studiepoeng) 10
REL4001 – Religionsvitenskapelig teori og metode (20 studiepoeng) 20
REL4112 – Leseemne i religionsvitenskap (10 studiepoeng) 10
REL4990 – Masteroppgave i religionshistorie (60 studiepoeng) 60
RETKOM4101 – Vitenskapsteoretisk studium innen retorikk og språklig kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
RETKOM4102 – Retorisk fordypningsemne A (10 studiepoeng) 10
RETKOM4111 – Retorisk fordypningsemne B (10 studiepoeng) 10
RETKOM4122 – Samtaleanalyse 1 (10 studiepoeng) 10
RETKOM4160 – Nordisk sakprosa (10 studiepoeng) 10
RETKOM4180 – Veiledet lesning i retorikk (10 studiepoeng) 10
RETKOM4190 – Masteroppgave i retorikk og språklig kommunikasjon (60 studiepoeng) 60
RETKOM4195 – Masteroppgave i retorikk og språklig kommunikasjon (30 studiepoeng) 30
RUS4114 – Fordypning i moderne russisk språk (10 studiepoeng) 10
RUS4150 – Slavisk og russisk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
RUS4301 – Russiske forfatterskap (10 studiepoeng) 10
RUS4501 – Etnisitet, nasjonalisme, nasjonalitetspolitikk i Russland og Sovjetunionen (10 studiepoeng) 10
SAS4002 – Key Debates in South Asia Studies (10 studiepoeng) 10
SLAV4101 – Oversettelse til og fra russisk eller et annet slavisk språk (10 studiepoeng) 10
SLAV4103 – Slavisk diskursanalyse (10 studiepoeng) 10
SPA4115 – Oversettelsesvitenskap i et spanskspråklig perspektiv (10 studiepoeng) 10
SPA4305 – Spanskspråklig litteraturteori (10 studiepoeng) 10
SPA4307 – Spanskspråklige romaner og noveller II (10 studiepoeng) 10
SPA4309 – Spanskspråklig litteraturkunnskap (13. - 18. århundre) (10 studiepoeng) 10
SPA4501 – Politisk kultur i Latin-Amerika (10 studiepoeng) 10
SPA4590 – Masteroppgave i spansk - kultur i den spanskspråklige verden (10 studiepoeng) 10
SPR4106 – Syntax and Semantics in formal terms (10 studiepoeng) 10
TRANS4131 – Skriftlig norsk i et kontrastivt perspektiv (10 studiepoeng) 10
TRANS4300 – Litterært oversetterseminar 2 (10 studiepoeng) 10
TYSK4091 – Masteroppgave i tysk, lektorprogrammet (30 studiepoeng) 30
TYSK4100 – Skriftlig tysk: stilistisk analyse og tekstproduksjon (med prosjektskisse) (10 studiepoeng) 10
TYSK4192 – Masteroppgave i oversettelsesstudier, tysk (60 studiepoeng) 60
TYSK4193 – Masteroppgave i tysk språk (60 studiepoeng) 60
TYSK4194 – Masteroppgave i tysk språk (30 studiepoeng) 30
TYSK4200 – Tysk tekstkultur (10 studiepoeng) 10
TYSK4390 – Tysk litteratur: Masteroppgave (60 studiepoeng) 60
TYSK4391 – Masteroppgave i tyskspråklig litteratur (30 studiepoeng) 30
TYSK4491 – Masteroppgave i oversettelse - tysk (30 studiepoeng) 30
TYSK4591 – Masteroppgave i tysk områdekunnskap (30 studiepoeng) 30
VMS4100 – Philological theory and Method (10 studiepoeng) 10
VMS4102 – Sagalitteratur (10 studiepoeng) 10
VMS4190 – Master's thesis in Viking and Medieval Studies (60 studiepoeng) 60