Emner innen humanistiske fag

Viser 251–500 av 797 emner
Emne Studiepoeng
IBS4210 – Ibsen i praksis (10 studiepoeng) 10
IBS4220 – Ibsen og det moderne drama (10 studiepoeng) 10
IBS4390 – Master's Thesis in Ibsen Studies (60 studiepoeng) 60
IDE4009 – Dypdykk i den idéhistoriske faghistorien: fordypning i noen viktige verker (10 studiepoeng) 10
IDE4010 – Nytt fra idéhistorisk forskning (10 studiepoeng) 10
IDE4014 – Offentlighet, ytringsfrihet og politiske idéer rundt 1814 (10 studiepoeng) 10
IDE4016 – Den idéhistoriske Jesus: Kristus-skikkelsen i fortid og nåtid (10 studiepoeng) 10
IDE4017 – Modernitetens myter: det faustiske mennesket i idéhistorisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
IDE4018 – Frihetens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4019 – From Ancient Cosmology to Modern Anthropocene: Environmental Thinking in Intellectual History (10 studiepoeng) 10
IDE4022 – Alle tiders Augustin (10 studiepoeng) 10
IDE4023 – Idéhistorisk nærlesning: Middelalderen (10 studiepoeng) 10
IDE4024 – Fordypning i renessansens og reformasjonens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4025 – Fremmedfryktens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4038 – Kvinner i idéhistorien (10 studiepoeng) 10
IDE4040 – Vestens kristne mystikk fra Augustin til våre dager (10 studiepoeng) 10
IDE4045 – Krigens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4048 – Idéhistorisk nærlesning: Opplysningstiden (10 studiepoeng) 10
IDE4051 – Straffens idéhistorie fra opplysningstiden til våre dager (10 studiepoeng) 10
IDE4052 – Ondskapens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4053 – Barndommens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4055 – Fordypning i antikkens tenkning (10 studiepoeng) 10
IDE4056 – Antisemittismens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4060 – Tenkning om politikk og samfunn (10 studiepoeng) 10
IDE4063 – Tidligmoderne reisevirksomhet: handel, dannelse eller vitenskap (10 studiepoeng) 10
IDE4070 – Machiavelli - politiker, historiker og filosof (10 studiepoeng) 10
IDE4078 – Veiledet lesning i idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4080 – Den moderne naturrettstradisjonen (10 studiepoeng) 10
IDE4084 – Bob Dylan: Tradisjonstolk og kulturspeil (10 studiepoeng) 10
IDE4091 – Fordypning i vår tids idehistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4100 – Kjønnskategoriens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4890 – Masteroppgave i europeisk kultur (30 studiepoeng) 30
IDE4990 – Masteroppgave i idéhistorie (60 studiepoeng) 60
ILNMULTI4120 – Linguistics Specialization A (10 studiepoeng) 10
ILNMULTI4130 – Linguistics Specialization B (10 studiepoeng) 10
IRSK4160 – Fordypningsemne i keltisk (10 studiepoeng) 10
IRSK4170 – Keltisk seminar (10 studiepoeng) 10
IRSK4180 – Veiledet lesning i keltisk, særlig irsk, språk og filologi (10 studiepoeng) 10
IRSK4190 – Masteroppgave i keltisk, særlig irsk språk og filologi (60 studiepoeng) 60
IRSK4303 – Celtic Mythological Texts (10 studiepoeng) 10
ISL4100 – Islandsk 2, fordjuping i moderne islandsk språk (10 studiepoeng) 10
ITA4090 – Masteroppgave i italiensk (60 studiepoeng) 60
ITA4101 – Italiensk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
ITA4102 – Moderne italiensk språk 1 (10 studiepoeng) 10
ITA4103 – Moderne italiensk språk: tekstanalyse (10 studiepoeng) 10
ITA4104 – Moderne italiensk språk 3 (10 studiepoeng) 10
ITA4105 – Italiensk språk: skriftlege øvingar (10 studiepoeng) 10
ITA4108 – Italiensk språk, vokabular og dialekter (10 studiepoeng) 10
ITA4301 – Moderne italiensk litteratur (20 studiepoeng) 20
ITA4308 – Italiensk kvinnelitteratur i det 20. og 21. århundret (10 studiepoeng) 10
ITA4310 – Italiensk litteratur, leseemne (10 studiepoeng) 10
ITA4311 – Moderne italiensk litteratur (10 studiepoeng) 10
ITA4317R – La grande bellezza: Italiensk film og fjernsyn i Roma (10 studiepoeng) 10
ITA4318 – Eldre italiensk litteratur (10 studiepoeng) 10
ITA4328 – Eldre italiensk litteratur (20 studiepoeng) 20
ITA4501 – Italia i Vestens kultur (10 studiepoeng) 10
ITA4511 – Italiensk historie i det 19. og 20. århundre (10 studiepoeng) 10
JAP4010 – Theory and Method in the Study of Modern Japan (10 studiepoeng) 10
JAP4020 – Methods and Data Collection in Japanese studies (20 studiepoeng) 20
JAP4110 – Classical Japanese (10 studiepoeng) 10
JAP4320 – Modern Japan Through Novels (10 studiepoeng) 10
JAP4515 – Contemporary Japanese Culture and Society (10 studiepoeng) 10
JAP4530 – Modern & Contemporary Japanese Politics and International Relations (10 studiepoeng) 10
JAP4610 – Readings in Modern Japan (10 studiepoeng) 10
JAP4691 – Master's Thesis in Modern Japan (60 studiepoeng) 60
JAP4693 – Master's Thesis in Modern Japan (30 studiepoeng) 30
JOUR4000 – Master's thesis seminar for journalism (10 studiepoeng) 10
JOUR4200 – Theoretical Perspectives in Journalism Studies (10 studiepoeng) 10
JOUR4330 – Freedom of Expression – Discourses, Principles and Practices (10 studiepoeng) 10
JOUR4427 – Media, War and Journalism: Blurred Lines and Smokescreens (10 studiepoeng) 10
JOUR4428 – Politisk journalistikk (10 studiepoeng) 10
JOUR4690 – Masteroppgave - journalistikk (60 studiepoeng) 60
JOUR4699 – Selvvalgt emne (10 studiepoeng) 10
JOUR4900 – Internasjonalt prosjektsemester medievitenskap og journalistikk (30 studiepoeng) 30
JOUR4990 – Praktisk masteroppgave - journalistikk (60 studiepoeng) 60
KIN4340 – Dissecting Chinese Culture and History (10 studiepoeng) 10
KIN4510 – How to study Chinese Culture and Society at an Advanced Level (20 studiepoeng) 20
KIN4520 – Recent Developments in Chinese Society (10 studiepoeng) 10
KIN4540 – Topics in Chinese Society and Politics 2 (10 studiepoeng) 10
KIN4550 – Research Topics in Chinese Culture and Society I (10 studiepoeng) 10
KIN4593 – Master's Thesis in Chinese Society and Politics (30 studiepoeng) 30
KIN4595 – Master's Thesis in Chinese Culture and Society (30 studiepoeng) 30
KIN4650 – Research Topics in Chinese Culture and Society II (10 studiepoeng) 10
KONS4010 – Konserveringsdokumentasjon og replikasjon (gjenstand) (10 studiepoeng) 10
KONS4011 – Konserveringsdokumentasjon og praksis i historiske maleteknikker (10 studiepoeng) 10
KONS4036 – Konservering av organisk materiale I (10 studiepoeng) 10
KONS4037 – Konservering av organisk materiale II (10 studiepoeng) 10
KONS4038 – Konservering av uorganisk materiale I (10 studiepoeng) 10
KONS4039 – Konservering av uorganisk materiale II (10 studiepoeng) 10
KONS4040 – Avansert kunstteknologi (10 studiepoeng) 10
KONS4042 – Konsolidering og stabilisering (20 studiepoeng) 20
KONS4044 – Rensing (10 studiepoeng) 10
KONS4046 – Visuell reintegrering (10 studiepoeng) 10
KONS4050 – Anvendt materialvitenskap (10 studiepoeng) 10
KONS4060 – Gjenstandsteknologi (10 studiepoeng) 10
KONS4070 – University of Oslo Summer School in Conservation of Theatre Sceneries (10 studiepoeng) 10
KONS4080 – Praksissemester (30 studiepoeng) 30
KONS4081 – Praksissemester (20 studiepoeng) 20
KONS4091 – Masteroppgave i konservering (40 studiepoeng) 40
KONS4500 – Prosjektbeskrivelse i prosjektbasert konservering (10 studiepoeng) 10
KONS4510 – Veiledet leseemne i prosjektbasert konservering (10 studiepoeng) 10
KONS4511 – Konserveringshistorie, prosjektbasert konservering (10 studiepoeng) 10
KONS4530 – Veiledet leseemne i prosjektbasert konservering II (10 studiepoeng) 10
KONS4550 – Forundersøkelse, prosjektbasert konservering (20 studiepoeng) 20
KONS4590 – Masteroppgave i prosjektbasert konservering (60 studiepoeng) 60
KOR4520 – South Korea: History, Society, Politics (10 studiepoeng) 10
KOS4020 – Conference participation and presentation (10 studiepoeng) 10
KOS4030 – Work as a research assistant (10 studiepoeng) 10
KULH4002 – Kulturhistoriens tolkningspraksiser (10 studiepoeng) 10
KULH4015 – Nye temaer i kulturhistorien 5 (10 studiepoeng) 10
KULH4020 – Digital kulturarv (10 studiepoeng) 10
KULH4130 – Kollektiv erindring - historie, minne og myte (10 studiepoeng) 10
KULH4171 – Cognitive Cultural Studies: New approaches to Religion and Narration (10 studiepoeng) 10
KULH4181 – Kulturhistoriske kontaktsoner (10 studiepoeng) 10
KULH4300 – Kulturhistorisk nærlesning (10 studiepoeng) 10
KULH4301 – Kulturhistorisk nærlesning II (10 studiepoeng) 10
KULH4890 – Masteroppgave i europeisk kultur (30 studiepoeng) 30
KULH4990 – Masteroppgave i kulturhistorie (60 studiepoeng) 60
KUN4000 – Estetikkens historie (10 studiepoeng) 10
KUN4009 – Senantikk og tidlig kristen kunst (10 studiepoeng) 10
KUN4010 – Introduksjon til metodologi og oppgaveskriving (10 studiepoeng) 10
KUN4011 – Middelalderens monumentalutsmykning i Italia (10 studiepoeng) 10
KUN4012 – Renessansens billedkunst i Italia (10 studiepoeng) 10
KUN4014 – Introduksjon til metodologi og prosjektutvikling i kuratering og modernismens kulturarv (10 studiepoeng) 10
KUN4015 – Temaer i klassisk kunst (10 studiepoeng) 10
KUN4016 – Tid og visualitet i den tidligmoderne periode (10 studiepoeng) 10
KUN4020 – Fremleggingsseminar, masterprosjekter i kunsthistorie (10 studiepoeng) 10
KUN4030 – Faghistorie og metode (10 studiepoeng) 10
KUN4031 – Propaganda Fide. Romersk barokk kunst i kirkens tjeneste (10 studiepoeng) 10
KUN4040 – Roma som kunstmetropol på 17-1800-tallet (10 studiepoeng) 10
KUN4060 – Leseemne i kunsthistorie og visuelle studier (10 studiepoeng) 10
KUN4061 – Temaer i norsk og nordisk billedkunst 1: 1870-1900 (10 studiepoeng) 10
KUN4062 – Temaer i norsk og nordisk billedkunst 2: 1900-1945 (10 studiepoeng) 10
KUN4063 – Temaer i norsk og nordisk billedkunst 3: 1945 til samtid (10 studiepoeng) 10
KUN4070 – Kunsten 1950-2000 (10 studiepoeng) 10
KUN4085 – Kunsthistorisk ekskursjonsemne (10 studiepoeng) 10
KUN4086 – Modernisme: Kunsthistorisk ekskursjonsemne (10 studiepoeng) 10
KUN4090 – Masteroppgave i kunsthistorie og visuelle studier (60 studiepoeng) 60
KUN4130 – Nordisk arkitektur 1900-tallet (10 studiepoeng) 10
KUN4132 – Norsk arkitektur og design 1950-70 (10 studiepoeng) 10
KUN4135 – Arkitekturens presentasjonsformer: Tegning, modell, fotografi og media (10 studiepoeng) 10
KUN4140 – Internasjonal arkitekturhistorie og teori, 1900-tallet (10 studiepoeng) 10
KUN4200 – Designhistorie (10 studiepoeng) 10
KUN4201 – Designkultur: Ti ting (10 studiepoeng) 10
KUN4202 – Nordisk design etter 1900 (10 studiepoeng) 10
KUN4210 – Kunstformidling (10 studiepoeng) 10
KUN4230 – Kunst, Teknologi, Medier (10 studiepoeng) 10
KUN4232 – Philosophies of the Visual (10 studiepoeng) 10
KUN4235 – Archaelogy of the Moving Image (10 studiepoeng) 10
KUN4240 – Kunst og fotografi (10 studiepoeng) 10
KUN4250 – Kunstsamlinger og museer (10 studiepoeng) 10
KUN4251 – Kunstkritikk, institusjoner, samfunn og praksis (10 studiepoeng) 10
KUN4306E – Art and visual culture of the later Middle Ages (10 studiepoeng) 10
KUN4335 – Estetiske teorier (10 studiepoeng) 10
KUN4360 – Christian Krohg: Kunst, tekst og kontekst (10 studiepoeng) 10
KUN4400 – Temaer i avantgarde- og samtidskunst (10 studiepoeng) 10
KUN4450 – Temaer i 1800-tallets kunst (10 studiepoeng) 10
KUN4500 – Aktuelle temaer i kunsthistorie (10 studiepoeng) 10
KUN4550 – Topics in Modern and Postmodern Art and Architecture (10 studiepoeng) 10
KUN4560 – Topics in Visual Studies (10 studiepoeng) 10
KUN4570 – On Habit, Art and Architecture (10 studiepoeng) 10
KUN4900 – Masterprosjekt i kuratering, kritikk og modernismens kulturarv (30 studiepoeng) 30
LAT4101 – Latinsk grammatikk III (10 studiepoeng) 10
LAT4102 – Latinsk lingvistikk (10 studiepoeng) 10
LAT4108 – Vulgærlatin (10 studiepoeng) 10
LAT4109 – Nylatin – latin i Europa 1300-1800 (10 studiepoeng) 10
LAT4110 – Rekonstruksjon av latinske tekster: Tekstkritikk i et historisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
LAT4190 – Masteroppgave i latin (30 studiepoeng) 30
LAT4301 – Augustin (10 studiepoeng) 10
LAT4302 – Plautus (10 studiepoeng) 10
LAT4303 – Senantikk og middelalderlatinsk prosa og poesi (10 studiepoeng) 10
LAT4304 – Caesar (10 studiepoeng) 10
LAT4305 – Romersk Prosa (10 studiepoeng) 10
LAT4306 – Cicero (10 studiepoeng) 10
LAT4308 – Livius (10 studiepoeng) 10
LAT4309 – Ovid (10 studiepoeng) 10
LAT4310 – Latinsk komedie (10 studiepoeng) 10
LAT4311 – Latinsk verssatire (10 studiepoeng) 10
LAT4312 – Augusteisk litteratur (10 studiepoeng) 10
LAT4401 – Horats (10 studiepoeng) 10
LAT4402 – Romersk historie (10 studiepoeng) 10
LAT4403 – Vergil (10 studiepoeng) 10
LAT4404 – Latinsk læredikt (10 studiepoeng) 10
LAT4405 – Fordypningsseminar i latin (10 studiepoeng) 10
LAT4406 – Fordypningsseminar i latin (10 studiepoeng) 10
LAT4407 – Seneca (10 studiepoeng) 10
LATAM4507 – Leseemne i latinamerikanske områdestudier (10 studiepoeng) 10
LATAM4512 – Nyliberalisme i Latin-Amerika (10 studiepoeng) 10
LATAM4590 – Masteroppgave i latinamerikanske områdestudier (60 studiepoeng) 60
LING4101 – Språkvitenskapens vitenskapsteori (10 studiepoeng) 10
LING4111 – Fonetikk og fonologi 2 (10 studiepoeng) 10
LING4118 – Semantikk og pragmatikk 2 (10 studiepoeng) 10
LING4120 – Lingvistisk fordypningsemne A (10 studiepoeng) 10
LING4130 – Lingvistisk fordypningsemne B (10 studiepoeng) 10
LING4140 – Språkvitenskapelig metode (10 studiepoeng) 10
LING4150 – Språk og evolusjon (10 studiepoeng) 10
LING4160 – Linguistics Specialization C (10 studiepoeng) 10
LING4170 – Lingvistisk fordypningsemne D (10 studiepoeng) 10
LING4171 – Linguistics specialization E (10 studiepoeng) 10
LING4172 – Linguistics specialization F (10 studiepoeng) 10
LING4181 – Rettleia lesing i lingvistikk (10 studiepoeng) 10
LING4190 – Masteroppgave i lingvistikk (60 studiepoeng) 60
LING4195 – Masteroppgave i lingvistikk (30 studiepoeng) (30 studiepoeng) 30
LIT4000 – Litteraturvitenskapelig forskningspraksis (5 studiepoeng) 5
LIT4001 – Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer (10 studiepoeng) 10
LIT4300A – Litteraturteoretisk studium I (10 studiepoeng) 10
LIT4300B – Litteraturteoretisk studium I (20 studiepoeng) 20
LIT4301 – Faghistorisk innføring – allmenn litteraturvitenskap (5 studiepoeng) 5
LIT4303 – The multimodal novel: Theory and contemporary practice (10 studiepoeng) 10
LIT4310A – Litteraturteoretisk studium II (10 studiepoeng) 10
LIT4310B – Litteraturteoretisk studium II (20 studiepoeng) 20
LIT4340A – Litterært tekststudium I (10 studiepoeng) 10
LIT4340B – Litterært tekststudium I (20 studiepoeng) 20
LIT4360A – Litterært tekststudium II (10 studiepoeng) 10
LIT4360B – Litterært tekststudium II (20 studiepoeng) 20
LIT4380 – Verdenslitteratur (10 studiepoeng) 10
LIT4381 – Verdenslitteratur (20 studiepoeng) 20
LIT4390 – Masteroppgave i allmenn litteraturvitenskap (60 studiepoeng) 60
LIT4391 – Oppgaveseminar 1 (5 studiepoeng) 5
LIT4392 – Oppgaveseminar 2 (5 studiepoeng) 5
LIT4403 – Bokhistorie og tekstkritikk (10 studiepoeng) 10
LIT4461 – Kjønn og estetikk (10 studiepoeng) 10
LIT4462 – Kjønn og estetikk (20 studiepoeng) 20
LIT4490 – Masteroppgave i litteraturformidling (30 studiepoeng) 30
MAS4090 – Master's Thesis in Nordic Viking and Medieval Culture (60 studiepoeng) 60
MAS4091 – Master's Thesis in Viking and Medieval Norse Studies (30 studiepoeng) 30
MCT4010 – Research Methods, Tools and Issues in MCT (5 studiepoeng) 5
MCT4021 – Physical-Virtual Communication and Music 1 (5 studiepoeng) 5
MCT4022 – Physical-Virtual Communication and Music 2 (5 studiepoeng) 5
MCT4023 – Physical-Virtual Communication and Music 3 (5 studiepoeng) 5
MCT4031 – Applied MCT Project 1 (10 studiepoeng) 10
MCT4043 – Music-related Motion Tracking (5 studiepoeng) 5
MCT4045 – Interactive Music Systems (5 studiepoeng) 5
MCT4047 – Music and Machine Learning (5 studiepoeng) 5
MCT4090 – Master's Thesis in Music, Communication and Technology (30 studiepoeng) 30
MES4000 – Theory, Methodology and Project Description in Middle East- and South Asia Studies (20 studiepoeng) 20
MES4010 – Readings in Middle East Studies (10 studiepoeng) 10
MES4020 – Field Work in the Middle East (20 studiepoeng) 20
MES4110 – Readings of Middle Eastern Texts (10 studiepoeng) 10
MES4210 – Topics in Arabic Studies I (10 studiepoeng) 10
MES4230 – Topics in Persian Studies I (10 studiepoeng) 10
MES4240 – Topics in Persian Studies II (10 studiepoeng) 10
MES4270 – Topics in Turkish Studies I (10 studiepoeng) 10
MES4500 – Topics in Middle East Politics and Society I (10 studiepoeng) 10
MES4520 – Topics in Middle East Politics and Society II (10 studiepoeng) 10
MES4560 – Topics in Islamic Studies II (10 studiepoeng) 10
MES4590 – Master Thesis in Middle East Studies (30 studiepoeng) 30
MES4610 – Voices from the Middle East: How to Communicate Research Results (10 studiepoeng) 10
MEVIT4000 – Master’s thesis seminar for media studies (10 studiepoeng) 10
MEVIT4091 – Masteroppgave i medievitenskap, med muntlig presentasjon (60 studiepoeng) 60