Emner innen humanistiske fag

Viser 1–250 av 531 emner
Emne Studiepoeng
AMS4900 – Internasjonalt prosjektsemester Asia og Midtøsten (30 studiepoeng) 30
ANT1100 – Antikkens verden (10 studiepoeng) 10
ANT4502 – Prosjektutvikling og introduksjon til antikkforskning (10 studiepoeng) 10
ANT4900 – Praksisemne for masterprogrammet i klassiske språk (10 studiepoeng) 10
ARA1010 – Arabisk A (10 studiepoeng) 10
ARA1030 – Arabisk C (10 studiepoeng) 10
ARA3110 – Arabisk språk 5 (30 studiepoeng) 30
ARA3120 – Arabisk språk 6 (30 studiepoeng) 30
ARA4590 – Masteroppgave i arabisk (60 studiepoeng) 60
ARA4592 – Masteroppgave i arabisk (30 studiepoeng) 30
ARB1401 – Design, kreativitet og innovasjon (10 studiepoeng) 10
ARK1000 – Innføring i arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2000 – Arkeologisk teori og faghistorie (10 studiepoeng) 10
ARK2011 – Forhistorisk arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2021 – Klassisk arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2031 – Historisk arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK3090 – Bacheloroppgave i arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK4020 – Research Themes in Mediterranean Archaeology (10 studiepoeng) 10
ARK4040 – Fordypning i arkeologisk teori og metode (10 studiepoeng) 10
ARK4050 – Arkeologi og formidling (10 studiepoeng) 10
ARK4070 – Fordypning i arkeometri (10 studiepoeng) 10
ARK4090 – Masteroppgave i arkeologi (60 studiepoeng) 60
ARK4180 – Arkeologisk praksis (10 studiepoeng) 10
ARK4300 – Arkeologisk databehandling (10 studiepoeng) 10
BKS1001 – Bosnisk/kroatisk/serbisk grammatikk (10 studiepoeng) 10
BKS1002 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språkbruk 1 (10 studiepoeng) 10
EAST4010 – Research Methodology in East Asian Studies (20 studiepoeng) 20
EAST4110 – Readings in East Asian Culture and History (10 studiepoeng) 10
EAST4510 – Multiple Modernities in East Asia: Approaches to the Study of Culture and History (20 studiepoeng) 20
EAST4591 – Master's Thesis in East Asian Culture and History (60 studiepoeng) 60
EAST4593 – Master's Thesis in East Asian Culture and History (30 studiepoeng) 30
EAST4610 – Voices from East Asia: How to Communicate Research Results (10 studiepoeng) 10
EKUL4000 – Europa som historisk kunnskapsfellesskap (20 studiepoeng) 20
EKUL4003 – Feltarbeid for masterprogrammet i europeisk kultur (10 studiepoeng) 10
ENG0111 – English for international students (10 studiepoeng) 10
ENG1100 – English Grammar (10 studiepoeng) 10
ENG1103 – English Phonetics and Intonation (10 studiepoeng) 10
ENG1304 – American Literature (10 studiepoeng) 10
ENG1506 – American Civilization (10 studiepoeng) 10
ENG2157 – Semantics and Pragmatics (10 studiepoeng) 10
ENG2159 – Accents of English in the British Isles (10 studiepoeng) 10
ENG2165 – Old English: Language and History (10 studiepoeng) 10
ENG2301 – English Renaissance Literature (10 studiepoeng) 10
ENG2302 – Early 20th Century Literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG2304 – The Romantic Period (10 studiepoeng) 10
ENG2324 – Homotextuality: Gay and Lesbian Literature (10 studiepoeng) 10
ENG2327 – Shakespeare (10 studiepoeng) 10
ENG2516 – Northern Ireland (10 studiepoeng) 10
ENG4111 – Corpora in English Language Research (10 studiepoeng) 10
ENG4117 – Analysing advanced learner English (10 studiepoeng) 10
ENG4120 – English Medieval Manuscript Studies (10 studiepoeng) 10
ENG4157 – Semantics and Pragmatics (10 studiepoeng) 10
ENG4159 – Accents of English in the British Isles (10 studiepoeng) 10
ENG4165 – Old English: Language and History (10 studiepoeng) 10
ENG4191 – Master's Thesis in English Language (60 studiepoeng) 60
ENG4192 – Masteroppgave i oversettelsesstudier, engelsk (60 studiepoeng) 60
ENG4193 – Master’s Thesis in Linguistics and its Application for a Multilingual Society (30 studiepoeng) 30
ENG4301 – Literary Theory in English (10 studiepoeng) 10
ENG4341 – English Renaissance Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4344 – The Romantic Period (10 studiepoeng) 10
ENG4390 – Master's Thesis in Literature in English (60) (60 studiepoeng) 60
ENG4394 – Master's Thesis in Literature in English (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4422 – Racial Violence and American Identity (10 studiepoeng) 10
ENG4455 – Reading Milton’s Paradise Lost (10 studiepoeng) 10
ENG4490 – Masteroppgave i litterær oversettelse fra engelsk til norsk (30 studiepoeng) 30
ENG4491 – Praksisseminar i litterær oversettelse fra engelsk til norsk (10 studiepoeng) 10
ENG4516 – Northern Ireland (10 studiepoeng) 10
ENG4550 – Theory and Method in American and British Studies (10 studiepoeng) 10
ENG4590 – Master's Thesis in American studies (60) (60 studiepoeng) 60
ENG4591 – Master's Thesis in American studies (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4592 – Master's Thesis in British studies (60) (60 studiepoeng) 60
ENG4593 – Master's Thesis in British studies (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4790 – Master's Thesis in English, Secondary Teacher Training (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4791 – Master's Thesis in English, Secondary Teacher Training (60) (60 studiepoeng) 60
EST1000 – Introduksjon til estetikk (10 studiepoeng) 10
EST4391 – Tverrestetisk masteroppgave - Engelskspråklig litteratur (60 studiepoeng) 60
EST4591 – Tverrestetisk masteroppgave - kunsthistorie (60 studiepoeng) 60
EST4592 – Tverrestetisk masteroppgave-medievitenskap (60 studiepoeng) 60
EURO1000 – Europa og EU, innføring (10 studiepoeng) 10
EUS4015 – Læringsressurser i fremmedspråk (10 studiepoeng) 10
EUS4900 – Internasjonalt prosjektsemester europeiske språk (30 studiepoeng) 30
EXFAC03-EST – Examen facultatum, kunst og tolkning (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-HARK – Examen facultatum for historie, arkeologi og konservering (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-HUM – Examen facultatum - Humanistiske grunnlagsproblemer (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-LIT – Examen facultatum, tekst og tolkning (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-MUS – Examen facultatum (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-MVIT – Examen facultatum, introduksjon til medie- og kommunikasjonsvitenskap (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-NORD – Examen facultatum nordiske studier (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-SPR – Examen facultatum, språkvitenskap (10 studiepoeng) 10
EXPHIL03 – Examen philosophicum (10 studiepoeng) 10
EXPHIL03E – Examen philosophicum - English option (10 studiepoeng) 10
FIL1001 – Innføring i metafysikk og bevissthetsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL1002 – Innføring i erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL1005 – Innføring i filosofihistorie frem til 1800 (10 studiepoeng) 10
FIL2010 – Aktuelle temaer i filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2403 – Språkfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2505 – Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2700 – Fordypning - Filosofihistorie frem til 1600 (10 studiepoeng) 10
FIL3090 – Bacheloroppgave i filosofi (20 studiepoeng) 20
FIL4080 – Oppgaveseminar i filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4090 – Mastergradsoppgave i filosofi (60 studiepoeng) 60
FIL4091 – Mastergradsessay i filosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4100 – Metafysikk/bevissthetsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4120 – Metafysikk/bevissthetsfilosofi med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4300 – Etikk (10 studiepoeng) 10
FIL4320 – Etikk med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4355S – Care and Conflicts (5 studiepoeng) 5
FIL4400 – Språkfilosofi/logikk (10 studiepoeng) 10
FIL4420 – Språkfilosofi/logikk med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4530 – Filosofiske tekster på gresk (10 studiepoeng) 10
FIL4560 – Filosofihistorie frem til 1600 (10 studiepoeng) 10
FIL4561 – Antikkens filosofi og dens sentrale begreper (20 studiepoeng) 20
FIL4580 – Filosofihistorie frem til 1600 med stort essay (30 studiepoeng) 30
FLER2110 – Introduction to Statistical Analysis for Language Students (10 studiepoeng) 10
FLER4110 – Introduction to Statistical Analysis for Language Students (10 studiepoeng) 10
FRA1000 – Fransk språkbruk (10 studiepoeng) 10
FRA1103 – Fonologi og muntlig fransk (10 studiepoeng) 10
FRA1110 – Fransk grammatikk 1 (10 studiepoeng) 10
FRA2115 – Le français d'aujourd'hui (10 studiepoeng) 10
FRA2303 – Fransk litteratur 2 (10 studiepoeng) 10
FRA2401 – Fransk litteratur: Forfatterskapsstudium 1: Før romantikken (10 studiepoeng) 10
FRA2509 – La société française (10 studiepoeng) 10
FRA4002 – Franske tenkere i det 20. århundre (10 studiepoeng) 10
FRA4100 – Fransk språk: Teori og lingvistikk (5 studiepoeng) 5
FRA4107 – Oversettelse norsk-fransk (10 studiepoeng) 10
FRA4115 – Fransk språk leseemne 1 (10 studiepoeng) 10
FRA4300 – Skriveseminar - om å skrive masteroppgave (5 studiepoeng) 5
FRA4313 – Fransk forfatterskap (10 studiepoeng) 10
FRA4400 – Fransk forfatterskap leseemne (10 studiepoeng) 10
FRA4500 – Forskningsmetode i fransk områdekunnskap (5 studiepoeng) 5
FRA4520 – Fransk kulturkunnskap leseemne 1 (10 studiepoeng) 10
FRA4590 – Masteroppgåve i fransk områdekunnskap (60 studiepoeng) 60
GRE1001 – Innføring i gresk I (10 studiepoeng) 10
GRE1105 – Gresk grammatikk I (10 studiepoeng) 10
GRE1401 – Attisk prosa I (5 studiepoeng) 5
GRE1403 – Homer (5 studiepoeng) 5
GRE2402 – Gresk fagprosa (10 studiepoeng) 10
GRE2405 – Gresk drama (10 studiepoeng) 10
GRE3190 – Bacheloroppgave i gresk (10 studiepoeng) 10
GRE4101 – Gresk grammatikk III (10 studiepoeng) 10
GRE4102 – Gresk paleografi og edisjonsfilologi (10 studiepoeng) 10
GRE4190 – Masteroppgave i gresk (30 studiepoeng) 30
GRE4408 – Gresk drama (10 studiepoeng) 10
HEB2110 – Hebraisk 3+4 (40 studiepoeng) 40
HFILN9080 – Multiling Summer School (5 studiepoeng) 5
HIN1010 – Hindi A (10 studiepoeng) 10
HIN1030 – Hindi C (10 studiepoeng) 10
HIS1100 – Eldre verdenshistorie (10 studiepoeng) 10
HIS1110 – Eldre norsk historie (10 studiepoeng) 10
HIS1110L – Eldre norsk historie for lektorprogrammet (10 studiepoeng) 10
HIS1310 – Nyere norsk historie (10 studiepoeng) 10
HIS1310L – Nyere norsk historie for lektorprogrammet (10 studiepoeng) 10
HIS2140 – Objects and Identities in the Viking Age (c.750-c.1050) (10 studiepoeng) 10
HIS2319 – Inventing Mass Extermination. The Holocaust and Genocidal Policies in the Twentieth Century (10 studiepoeng) 10
HIS2322 – Reaksjon, fascisme og høyreekstremisme: Demokratiets indre fiender (1789-1989) (10 studiepoeng) 10
HIS2411 – Neighborhood Bully? Stormaktene og Midtøsten siden 1945 (10 studiepoeng) 10
HIS3090 – Fordypningsoppgave (10 studiepoeng) 10
HIS4010 – Historiske grunnlagsproblemer: teori og historiografi (10 studiepoeng) 10
HIS4015L – Historie i praksis (10 studiepoeng) 10
HIS4030 – Prosjektseminar, master i historie (10 studiepoeng) 10
HIS4031 – Project seminar, master thesis (10 studiepoeng) 10
HIS4040 – Skriveseminar, master i historie (10 studiepoeng) 10
HIS4050 – Historieformidling (10 studiepoeng) 10
HIS4090 – Masteroppgave i historie (60 studiepoeng) 60
HIS4090L – Masteroppgave i historie for lektorprogrammet (60 studiepoeng) 60
HIS4095L – Masteroppgave i historie for lektorprogrammet (30 studiepoeng) 30
HIS4110 – Realhistorisk leseemne (kan knyttes til masteroppgaven) (10 studiepoeng) 10
HIS4120 – Realhistorisk leseemne (kan ikke knyttes til masteroppgaven) (10 studiepoeng) 10
HIS4133 – The Cult of Saints in Norway and Iceland, c. 950-1250 (10 studiepoeng) 10
HIS4140 – Objects and Identities in the Viking Age (c.750-c.1050) (10 studiepoeng) 10
HIS4319 – Inventing Mass Extermination. The Holocaust and Genocidal Policies in the Twentieth Century (10 studiepoeng) 10
HIS4322 – Reaksjon, fascisme og høyreekstremisme: Demokratiets indre fiender (1789-1989) (10 studiepoeng) 10
HIS4411 – Neighborhood Bully? Stormaktene og Midtøsten siden 1945 (10 studiepoeng) 10
IBER4000 – Hvordan skrive masteroppgave i spansk eller portugisisk (10 studiepoeng) 10
IBS2101 – Ibsen's works: History, Text, Performance (10 studiepoeng) 10
IBS2210 – Ibsen i praksis (10 studiepoeng) 10
IBS4000 – Research Ethics, Information Resources and Advanced Academic Writing for Ibsen Studies (10 studiepoeng) 10
IBS4101 – Ibsen's works: History, Text, Performance (10 studiepoeng) 10
IBS4210 – Ibsen i praksis (10 studiepoeng) 10
IBS4390 – Master's Thesis in Ibsen Studies (60 studiepoeng) 60
IDE1104 – Vestens idéer fra antikken til 1600 (20 studiepoeng) 20
IDE2001 – Hva er idéhistorisk teori og metode? (10 studiepoeng) 10
IDE2009 – Dykk i den idéhistoriske faghistorien: Bli kjent med noen av klassikerne (10 studiepoeng) 10
IDE2020 – Norsk idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2023 – Fordypning i middelalderens tenkning (10 studiepoeng) 10
IDE2051 – Ondskapens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2055 – Fordyping i antikkens tenkning (10 studiepoeng) 10
IDE2060 – Tenkning om politikk og samfunn (10 studiepoeng) 10
IDE3090 – Bacheloroppgave i idéhistorie (20 studiepoeng) 20
IDE4009 – Dypdykk i den idéhistoriske faghistorien: fordypning i noen viktige verker (10 studiepoeng) 10
IDE4048 – Idéhistorisk nærlesning: Opplysningstiden (10 studiepoeng) 10
IDE4060 – Tenkning om politikk og samfunn (10 studiepoeng) 10
IDE4078 – Veiledet lesning i idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4890 – Masteroppgave i europeisk kultur (30 studiepoeng) 30
IDE4990 – Masteroppgave i idéhistorie (60 studiepoeng) 60
IRSK4190 – Masteroppgave i keltisk, særlig irsk språk og filologi (60 studiepoeng) 60
ITA1000 – Innføring i italiensk (20 studiepoeng) 20
ITA1102 – Italienske tekster (10 studiepoeng) 10
ITA1501 – Italiensk kulturkunnskap (10 studiepoeng) 10
ITA2110 – Italiensk morfosyntaks (10 studiepoeng) 10
ITA2301 – Moderne italiensk litteratur (10 studiepoeng) 10
ITA4103 – Moderne italiensk språk: tekstanalyse (10 studiepoeng) 10
ITA4301 – Moderne italiensk litteratur (20 studiepoeng) 20
ITA4311 – Moderne italiensk litteratur (10 studiepoeng) 10
ITA4501 – Italia i Vestens kultur (10 studiepoeng) 10
JAP1010 – Japansk A (10 studiepoeng) 10
JAP1501 – Dagens Japan (10 studiepoeng) 10
JAP2010 – Japansk C (10 studiepoeng) 10
JAP2110 – Japansk 3+4 (40 studiepoeng) 40
JAP3010 – Japansk E (10 studiepoeng) 10
JAP3110 – Japansk 5 (30 studiepoeng) 30
JAP4010 – Theory and Method in the Study of Modern Japan (10 studiepoeng) 10
JAP4520 – Traditional Culture in Modern Japan (10 studiepoeng) 10
JAP4691 – Master's Thesis in Modern Japan (60 studiepoeng) 60
JAP4693 – Master's Thesis in Modern Japan (30 studiepoeng) 30
JOUR4000 – Master's thesis seminar for journalism (10 studiepoeng) 10
JOUR4200 – Journalistikkforskning: Teoretiske perspektiver (10 studiepoeng) 10
JOUR4690 – Masteroppgave - journalistikk (60 studiepoeng) 60
JOUR4699 – Selvvalgt emne (10 studiepoeng) 10
JOUR4900 – Internasjonalt prosjektsemester medievitenskap og journalistikk (30 studiepoeng) 30
JOUR4990 – Praktisk masteroppgave - journalistikk (60 studiepoeng) 60
KIN1010 – Kinesisk A (10 studiepoeng) 10
KIN1500 – Kinas samfunn og politikk: introduksjon (10 studiepoeng) 10
KIN1503 – Hvordan Kina ble Kina - tre tusen års historie (10 studiepoeng) 10
KIN2010 – Kinesisk C (40 studiepoeng) 40
KIN3010 – Kinesisk D (10 studiepoeng) 10
KIN3110 – Kinesisk F (30 studiepoeng) 30
KIN3120 – Kinesisk G (30 studiepoeng) 30
KIN4340 – Topics in Chinese Culture and History (10 studiepoeng) 10
KIN4510 – How to study Chinese society and politics at an advanced level (20 studiepoeng) 20
KIN4520 – Topics in Chinese Society and Politics 1 (10 studiepoeng) 10
KIN4591 – Master's Thesis in Chinese Society and Politics (60 studiepoeng) 60
KIN4593 – Master's Thesis in Chinese Society and Politics (30 studiepoeng) 30
KONS1000 – Introduction to conservation and collection care (10 studiepoeng) 10
KONS2040 – Introduksjon til kunstteknologi (10 studiepoeng) 10
KONS3020 – Miljøfarer – Miljøfaktorers virkninger på den materielle kulturarv (10 studiepoeng) 10
KONS3060 – Gjenstandsteknologi (10 studiepoeng) 10
KONS4060 – Gjenstandsteknologi (10 studiepoeng) 10
KONS4091 – Masteroppgave i konservering (40 studiepoeng) 40
KOR2510 – North Korea: Ideology, Society and Politics (10 studiepoeng) 10
KOR4520 – South Korea: History, Society, Politics (10 studiepoeng) 10
KULH1001 – Europas kulturhistorie. En innføring (10 studiepoeng) 10
KULH1090 – Ritualer (10 studiepoeng) 10
KULH2081 – Materiell kultur i en globalisert verden (10 studiepoeng) 10
KULH4001 – Kulturhistoriens teori (10 studiepoeng) 10
KULH4890 – Masteroppgave i europeisk kultur (30 studiepoeng) 30
KULH4990 – Masteroppgave i kulturhistorie (60 studiepoeng) 60
KUN1000 – Introduksjon til kunsthistorie (10 studiepoeng) 10
KUN1002 – Billedkunst og arkitektur fra barokk til samtid (20 studiepoeng) 20
KUN1003 – Introduksjon til visuelle studier (10 studiepoeng) 10