Emner innen humanistiske fag

Viser 1–250 av 572 emner
Emne Studiepoeng
AMS4900 – Internasjonalt prosjektsemester Asia og Midtøsten (30 studiepoeng) 30
ANT1100 – Antikkens verden (10 studiepoeng) 10
ANT4500 – Antiquity in European Ideologies: Close Reading of Key Texts from the Classical Tradition (10 studiepoeng) 10
ANT4502 – Prosjektutvikling og introduksjon til antikkforskning (10 studiepoeng) 10
ANT4510 – Theory and History of Classical Philology (10 studiepoeng) 10
ANT4900 – Praksisemne for masterprogrammet i klassiske språk (10 studiepoeng) 10
ARA1010 – Arabisk A (10 studiepoeng) 10
ARA1030 – Arabisk C (10 studiepoeng) 10
ARA3110 – Arabisk språk 5 (30 studiepoeng) 30
ARA3120 – Arabisk språk 6 (30 studiepoeng) 30
ARA4590 – Masteroppgave i arabisk (60 studiepoeng) 60
ARA4592 – Masteroppgave i arabisk (30 studiepoeng) 30
ARB1401 – Design, kreativitet og innovasjon (10 studiepoeng) 10
ARB1404 – Formidling og dialog i arbeidslivet (10 studiepoeng) 10
ARK1000 – Innføring i arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2000 – Arkeologisk teori og faghistorie (10 studiepoeng) 10
ARK2011 – Forhistorisk arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2021 – Klassisk arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2031 – Historisk arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK3090 – Bacheloroppgave i arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK4020 – Research Themes in Mediterranean Archaeology (10 studiepoeng) 10
ARK4040 – Fordypning i arkeologisk teori og metode (10 studiepoeng) 10
ARK4050 – Arkeologi og formidling (10 studiepoeng) 10
ARK4070 – Fordypning i arkeometri (10 studiepoeng) 10
ARK4090 – Masteroppgave i arkeologi (60 studiepoeng) 60
ARK4180 – Arkeologisk praksis (10 studiepoeng) 10
ARK4300 – Arkeologisk databehandling (10 studiepoeng) 10
BKS1001 – Bosnisk/kroatisk/serbisk grammatikk (10 studiepoeng) 10
BKS1002 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språkbruk 1 (10 studiepoeng) 10
EAST4010 – Research Methodology in East Asian Studies (20 studiepoeng) 20
EAST4110 – Readings in East Asian Culture and History (10 studiepoeng) 10
EAST4510 – Multiple Modernities in East Asia: Approaches to the Study of Culture and History (20 studiepoeng) 20
EAST4591 – Master's Thesis in East Asian Culture and History (60 studiepoeng) 60
EAST4593 – Master's Thesis in East Asian Culture and History (30 studiepoeng) 30
EAST4610 – Voices from East Asia: How to Communicate Research Results (10 studiepoeng) 10
EKUL4000 – Europa som historisk kunnskapsfellesskap (20 studiepoeng) 20
EKUL4003 – Feltarbeid for masterprogrammet i europeisk kultur (10 studiepoeng) 10
ENG0111 – English for international students (10 studiepoeng) 10
ENG1100 – English Grammar (10 studiepoeng) 10
ENG1103 – English Phonetics and Intonation (10 studiepoeng) 10
ENG1304 – American Literature (10 studiepoeng) 10
ENG1506 – American Civilization (10 studiepoeng) 10
ENG2152 – Varieties of English Texts (10 studiepoeng) 10
ENG2157 – Semantics and Pragmatics (10 studiepoeng) 10
ENG2159 – Accents of English in the British Isles (10 studiepoeng) 10
ENG2162 – Contrastive and Learner Language Analysis (10 studiepoeng) 10
ENG2165 – Old English: Language and History (10 studiepoeng) 10
ENG2301 – English Renaissance Literature (10 studiepoeng) 10
ENG2302 – Early 20th Century Literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG2304 – The Romantic Period (10 studiepoeng) 10
ENG2323 – Women Writing: Feminist Fiction in English (10 studiepoeng) 10
ENG2326 – Fiction and Film (10 studiepoeng) 10
ENG2327 – Shakespeare (10 studiepoeng) 10
ENG2515 – Britain since 1945 (10 studiepoeng) 10
ENG2534 – American Politics (10 studiepoeng) 10
ENG2535 – American Gender History (10 studiepoeng) 10
ENG4111 – Corpora in English Language Research (10 studiepoeng) 10
ENG4116 – Second Language Acquisition (10 studiepoeng) 10
ENG4120 – English Medieval Manuscript Studies (10 studiepoeng) 10
ENG4152 – Varieties of English Texts (10 studiepoeng) 10
ENG4157 – Semantics and Pragmatics (10 studiepoeng) 10
ENG4159 – Accents of English in the British Isles (10 studiepoeng) 10
ENG4165 – Old English: Language and History (10 studiepoeng) 10
ENG4191 – Master's Thesis in English Language (60 studiepoeng) 60
ENG4192 – Masteroppgave i oversettelsesstudier, engelsk (60 studiepoeng) 60
ENG4193 – Master’s Thesis in Linguistics and its Application for a Multilingual Society (30 studiepoeng) 30
ENG4301 – Literary Theory in English (10 studiepoeng) 10
ENG4341 – English Renaissance Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4344 – The Romantic Period (10 studiepoeng) 10
ENG4363 – Women Writing: Feminist Fiction in English (10 studiepoeng) 10
ENG4366 – Fiction and Film (10 studiepoeng) 10
ENG4367 – Shakespeare (10 studiepoeng) 10
ENG4390 – Master's Thesis in Literature in English (60) (60 studiepoeng) 60
ENG4394 – Master's Thesis in Literature in English (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4420 – Ethics in Contemporary British Fiction (10 studiepoeng) 10
ENG4423 – Reading Virginia Woolf (10 studiepoeng) 10
ENG4456 – Edith Wharton: Text and Context (10 studiepoeng) 10
ENG4490 – Masteroppgave i litterær oversettelse fra engelsk til norsk (30 studiepoeng) 30
ENG4491 – Praksisseminar i litterær oversettelse fra engelsk til norsk (10 studiepoeng) 10
ENG4515 – Britain since 1945 (10 studiepoeng) 10
ENG4534 – American Politics (10 studiepoeng) 10
ENG4542 – Research Seminar in American Social History (10 studiepoeng) 10
ENG4550 – Theory and Method in American and British Studies (10 studiepoeng) 10
ENG4590 – Master's Thesis in American studies (60) (60 studiepoeng) 60
ENG4591 – Master's Thesis in American studies (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4592 – Master's Thesis in British studies (60) (60 studiepoeng) 60
ENG4593 – Master's Thesis in British studies (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4790 – Master's Thesis in English, Secondary Teacher Training (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4791 – Master's Thesis in English, Secondary Teacher Training (60) (60 studiepoeng) 60
EST1000 – Introduksjon til estetikk (10 studiepoeng) 10
EST4391 – Tverrestetisk masteroppgave - Engelskspråklig litteratur (60 studiepoeng) 60
EST4591 – Tverrestetisk masteroppgave - kunsthistorie (60 studiepoeng) 60
EST4592 – Tverrestetisk masteroppgave-medievitenskap (60 studiepoeng) 60
EURO1000 – Europa og EU, innføring (10 studiepoeng) 10
EUS4015 – Læringsressurser i fremmedspråk (10 studiepoeng) 10
EUS4900 – Internasjonalt prosjektsemester europeiske språk (30 studiepoeng) 30
EXFAC03-EST – Examen facultatum, kunst og tolkning (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-HARK – Examen facultatum for historie, arkeologi og konservering (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-HUM – Examen facultatum - Humanistiske grunnlagsproblemer (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-LIT – Examen facultatum, tekst og tolkning (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-MUS – Examen facultatum (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-MVIT – Examen facultatum, introduksjon til medie- og kommunikasjonsvitenskap (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-NORD – Examen facultatum nordiske studier (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-SPR – Examen facultatum, språkvitenskap (10 studiepoeng) 10
EXPHIL03 – Examen philosophicum (10 studiepoeng) 10
EXPHIL03E – Examen philosophicum - English option (10 studiepoeng) 10
FIL1001 – Innføring i metafysikk og bevissthetsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL1002 – Innføring i erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL1005 – Innføring i filosofihistorie frem til 1800 (10 studiepoeng) 10
FIL2208 – Fordypning - Erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2309 – Religionsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2403 – Språkfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2505 – Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2700 – Fordypning - Filosofihistorie frem til 1600 (10 studiepoeng) 10
FIL3090 – Bacheloroppgave i filosofi (20 studiepoeng) 20
FIL4080 – Oppgaveseminar i filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4090 – Mastergradsoppgave i filosofi (60 studiepoeng) 60
FIL4091 – Mastergradsessay i filosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4100 – Metafysikk/bevissthetsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4120 – Metafysikk/bevissthetsfilosofi med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4200 – Erkjennelsesteori / vitenskapsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4300 – Etikk (10 studiepoeng) 10
FIL4320 – Etikk med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4400 – Språkfilosofi/logikk (10 studiepoeng) 10
FIL4420 – Språkfilosofi/logikk med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4530 – Filosofiske tekster på gresk (10 studiepoeng) 10
FIL4560 – Filosofihistorie frem til 1600 (10 studiepoeng) 10
FIL4561 – Antikkens filosofi og dens sentrale begreper (20 studiepoeng) 20
FIL4580 – Filosofihistorie frem til 1600 med stort essay (30 studiepoeng) 30
FLER2110 – Introduction to Statistical Analysis for Language Students (10 studiepoeng) 10
FLER4110 – Introduction to Statistical Analysis for Language Students (10 studiepoeng) 10
FRA1000 – Fransk språkbruk (10 studiepoeng) 10
FRA1103 – Fonologi og muntlig fransk (10 studiepoeng) 10
FRA1110 – Fransk grammatikk 1 (10 studiepoeng) 10
FRA2115 – Le français d'aujourd'hui (10 studiepoeng) 10
FRA2300 – Fransk litteratur, epokestudium (10 studiepoeng) 10
FRA2303 – Fransk litteratur 2 (10 studiepoeng) 10
FRA2509 – La société française (10 studiepoeng) 10
FRA4002 – Franske tenkere i det 20. århundre (10 studiepoeng) 10
FRA4100 – Fransk språk: Teori og lingvistikk (5 studiepoeng) 5
FRA4107 – Oversettelse norsk-fransk (10 studiepoeng) 10
FRA4115 – Fransk språk leseemne 1 (10 studiepoeng) 10
FRA4300 – Skriveseminar - om å skrive masteroppgave (5 studiepoeng) 5
FRA4310 – Fransk litteratur, epokestudium (20 studiepoeng) 20
FRA4400 – Fransk forfatterskap leseemne (10 studiepoeng) 10
FRA4500 – Forskningsmetode i fransk områdekunnskap (5 studiepoeng) 5
FRA4520 – Fransk kulturkunnskap leseemne 1 (10 studiepoeng) 10
FRA4590 – Masteroppgåve i fransk områdekunnskap (60 studiepoeng) 60
GRE1001 – Innføring i gresk I (10 studiepoeng) 10
GRE1105 – Gresk grammatikk I (10 studiepoeng) 10
GRE1401 – Attisk prosa I (5 studiepoeng) 5
GRE1403 – Homer (5 studiepoeng) 5
GRE2110 – Gresk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
GRE2402 – Gresk fagprosa (10 studiepoeng) 10
GRE2405 – Gresk drama (10 studiepoeng) 10
GRE3190 – Bacheloroppgave i gresk (10 studiepoeng) 10
GRE4101 – Gresk grammatikk III (10 studiepoeng) 10
GRE4110 – Gresk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
GRE4190 – Masteroppgave i gresk (30 studiepoeng) 30
GRE4406 – Hellenistisk diktning (10 studiepoeng) 10
HEB1110 – Hebraisk 1 (20 studiepoeng) 20
HFILN9080 – Multiling Summer School (5 studiepoeng) 5
HIN1010 – Hindi A (10 studiepoeng) 10
HIN1030 – Hindi C (10 studiepoeng) 10
HIS1100 – Eldre verdenshistorie (10 studiepoeng) 10
HIS1110 – Eldre norsk historie (10 studiepoeng) 10
HIS1110L – Eldre norsk historie for lektorprogrammet (10 studiepoeng) 10
HIS1310 – Nyere norsk historie (10 studiepoeng) 10
HIS1310L – Nyere norsk historie for lektorprogrammet (10 studiepoeng) 10
HIS2128 – Perspectives on Viking Age History (c.750 - c.1050) (10 studiepoeng) 10
HIS2131 – Fra viking til hvitekrist. Norsk politisk kultur ca 750-1300 (10 studiepoeng) 10
HIS2319 – Inventing Mass Extermination. The Holocaust and Genocidal Policies in the Twentieth Century (10 studiepoeng) 10
HIS2322 – Reaksjon, fascisme og høyreekstremisme: Demokratiets indre fiender (1789-1989) (10 studiepoeng) 10
HIS2342 – Petisjon, agitasjon og revolusjon: Folkelig protest fra Lofthus til Tranmæl (1780-1930) (10 studiepoeng) 10
HIS2354 – The History of Consumption (10 studiepoeng) 10
HIS2411 – Neighborhood Bully? Stormaktene og Midtøsten siden 1945 (10 studiepoeng) 10
HIS2423 – Reel Reality: Movies in 20th Century History (10 studiepoeng) 10
HIS2424 – America and the World since 1898 (10 studiepoeng) 10
HIS3090 – Fordypningsoppgave (10 studiepoeng) 10
HIS4010 – Historiske grunnlagsproblemer: teori og historiografi (10 studiepoeng) 10
HIS4015L – Historie i praksis (10 studiepoeng) 10
HIS4030 – Prosjektseminar, master i historie (10 studiepoeng) 10
HIS4031 – Project seminar, master thesis (10 studiepoeng) 10
HIS4040 – Skriveseminar, master i historie (10 studiepoeng) 10
HIS4050 – Historieformidling (10 studiepoeng) 10
HIS4090 – Masteroppgave i historie (60 studiepoeng) 60
HIS4090L – Masteroppgave i historie for lektorprogrammet (60 studiepoeng) 60
HIS4095L – Masteroppgave i historie for lektorprogrammet (30 studiepoeng) 30
HIS4110 – Realhistorisk leseemne (kan knyttes til masteroppgaven) (10 studiepoeng) 10
HIS4120 – Realhistorisk leseemne (kan ikke knyttes til masteroppgaven) (10 studiepoeng) 10
HIS4128 – Perspectives on Viking Age History (c.750 - c.1050) (10 studiepoeng) 10
HIS4131 – Fra viking til hvitekrist. Norsk politisk kultur ca 750-1300 (10 studiepoeng) 10
HIS4319 – Inventing Mass Extermination. The Holocaust and Genocidal Policies in the Twentieth Century (10 studiepoeng) 10
HIS4322 – Reaksjon, fascisme og høyreekstremisme: Demokratiets indre fiender (1789-1989) (10 studiepoeng) 10
HIS4342 – Petisjon, agitasjon og revolusjon: Folkelig protest fra Lofthus til Tranmæl (1780-1930) (10 studiepoeng) 10
HIS4354 – The History of Consumption (10 studiepoeng) 10
HIS4411 – Neighborhood Bully? Stormaktene og Midtøsten siden 1945 (10 studiepoeng) 10
HIS4423 – Reel Reality: Movies in 20th Century History (10 studiepoeng) 10
HIS4424 – America and the World since 1898 (10 studiepoeng) 10
IBER4000 – Hvordan skrive masteroppgave i spansk eller portugisisk (10 studiepoeng) 10
IBS2101 – Ibsen's works: History, Text, Performance (10 studiepoeng) 10
IBS2204 – Ibsen in Performance (10 studiepoeng) 10
IBS2210 – Ibsen i praksis (10 studiepoeng) 10
IBS4000 – Research Ethics, Information Resources and Advanced Academic Writing for Ibsen Studies (10 studiepoeng) 10
IBS4101 – Ibsen's works: History, Text, Performance (10 studiepoeng) 10
IBS4204 – Ibsen in Performance (10 studiepoeng) 10
IBS4210 – Ibsen i praksis (10 studiepoeng) 10
IBS4390 – Master's Thesis in Ibsen Studies (60 studiepoeng) 60
IDE1104 – Vestens idéer fra antikken til 1600 (20 studiepoeng) 20
IDE2001 – Hva er idéhistorisk teori og metode? (10 studiepoeng) 10
IDE2020 – Norsk idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2021 – Senantikken. Tro og vantro (10 studiepoeng) 10
IDE2045 – Krigens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2048 – Kritikk og utopi: Fordypning i opplysningstidens tenkning (10 studiepoeng) 10
IDE2060 – Tenkning om politikk og samfunn (10 studiepoeng) 10
IDE3090 – Bacheloroppgave i idéhistorie (20 studiepoeng) 20
IDE4023 – Idéhistorisk nærlesning: Middelalderen (10 studiepoeng) 10
IDE4060 – Tenkning om politikk og samfunn (10 studiepoeng) 10
IDE4890 – Masteroppgave i europeisk kultur (30 studiepoeng) 30
IDE4990 – Masteroppgave i idéhistorie (60 studiepoeng) 60
ILNMULTI4120 – Linguistics Specialization A (10 studiepoeng) 10
IRSK1100 – Innføring i irsk (20 studiepoeng) 20
IRSK4190 – Masteroppgave i keltisk, særlig irsk språk og filologi (60 studiepoeng) 60
ITA1000 – Innføring i italiensk (20 studiepoeng) 20
ITA1102 – Italienske tekster (10 studiepoeng) 10
ITA1501 – Italiensk kulturkunnskap (10 studiepoeng) 10
ITA2110 – Italiensk morfosyntaks (10 studiepoeng) 10
ITA2301 – Moderne italiensk litteratur (10 studiepoeng) 10
ITA4103 – Moderne italiensk språk: tekstanalyse (10 studiepoeng) 10
ITA4301 – Moderne italiensk litteratur (20 studiepoeng) 20
ITA4311 – Moderne italiensk litteratur (10 studiepoeng) 10
ITA4501 – Italia i Vestens kultur (10 studiepoeng) 10
JAP1010 – Japansk A (10 studiepoeng) 10
JAP1501 – Dagens Japan (10 studiepoeng) 10
JAP2010 – Japansk C (10 studiepoeng) 10
JAP2110 – Japansk 3+4 (40 studiepoeng) 40
JAP2300 – Temaer i moderne japansk litteratur (10 studiepoeng) 10
JAP2502 – Religion i Japan (10 studiepoeng) 10
JAP3010 – Japansk E (10 studiepoeng) 10
JAP3110 – Japansk 5 (30 studiepoeng) 30
JAP4010 – Theory and Method in the Study of Modern Japan (10 studiepoeng) 10
JAP4520 – Traditional Culture in Modern Japan (10 studiepoeng) 10
JAP4530 – Modern & Contemporary Japanese Politics and International Relations (10 studiepoeng) 10
JAP4691 – Master's Thesis in Modern Japan (60 studiepoeng) 60
JAP4693 – Master's Thesis in Modern Japan (30 studiepoeng) 30
JOUR4000 – Master's thesis seminar for journalism (10 studiepoeng) 10
JOUR4200 – Journalistikkforskning: Teoretiske perspektiver (10 studiepoeng) 10
JOUR4690 – Masteroppgave - journalistikk (60 studiepoeng) 60
JOUR4699 – Selvvalgt emne (10 studiepoeng) 10
JOUR4900 – Internasjonalt prosjektsemester medievitenskap og journalistikk (30 studiepoeng) 30