Emner innen humanistiske fag

Viser 1–231 av 231 emner
Emne Studiepoeng
ANT1100 – Antikkens verden (10 studiepoeng) 10
ARA1010 – Arabisk A (10 studiepoeng) 10
ARA1030 – Arabisk C (10 studiepoeng) 10
ARA3110 – Arabisk språk 5 (30 studiepoeng) 30
ARA3120 – Arabisk språk 6 (30 studiepoeng) 30
ARK1000 – Innføring i arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2000 – Arkeologisk teori og faghistorie (10 studiepoeng) 10
ARK2011 – Forhistorisk arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2021 – Classical Archaeology (10 studiepoeng) 10
ARK2031 – Historisk arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2140 – The Archaeology of Migration and Mobility (10 studiepoeng) 10
ARK3090 – Bacheloroppgave i arkeologi (10 studiepoeng) 10
BKS1001 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk 1 (10 studiepoeng) 10
BKS1102 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk 3 (10 studiepoeng) 10
ENG1100 – English Grammar (10 studiepoeng) 10
ENG1304 – American Literature (10 studiepoeng) 10
ENG1506 – American Civilization (10 studiepoeng) 10
ENG2152 – Varieties of English Texts (10 studiepoeng) 10
ENG2157 – Semantics and Pragmatics (10 studiepoeng) 10
ENG2159 – Accents of English in the British Isles (10 studiepoeng) 10
ENG2162 – Contrastive and Learner Language Analysis (10 studiepoeng) 10
ENG2165 – Old English: Language and History (10 studiepoeng) 10
ENG2168 – Words: English morphology and lexicology (10 studiepoeng) 10
ENG2301 – English Renaissance Literature (10 studiepoeng) 10
ENG2302 – Early 20th Century Literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG2304 – The Romantic Period (10 studiepoeng) 10
ENG2323 – Women Writing: Feminist Fiction in English (10 studiepoeng) 10
ENG2326 – Fiction and Film (10 studiepoeng) 10
ENG2327 – Shakespeare (10 studiepoeng) 10
ENG2501 – British Politics (10 studiepoeng) 10
ENG2503 – America and Britain in the World (10 studiepoeng) 10
ENG2534 – American Politics (10 studiepoeng) 10
EST1000 – Introduksjon til estetikk (10 studiepoeng) 10
EURO1000 – Europa og EU: historisk innføring (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-EST – Examen facultatum, kunst og tolkning (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-HARK – Examen facultatum for historie, arkeologi og konservering (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-LIT – Examen facultatum, tekst og tolkning (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-MUS – Examen facultatum (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-MVIT – Examen facultatum, Medievitenskapelige grunnferdigheter (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-NORD – Examen facultatum nordiske studier (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-SPR – Examen facultatum, språkvitenskap (10 studiepoeng) 10
EXPHIL03 – Examen philosophicum (10 studiepoeng) 10
FIL1001 – Innføring i metafysikk og bevissthetsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL1002 – Innføring i erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL1005 – Innføring i filosofihistorie frem til 1800 (10 studiepoeng) 10
FIL2108 – Psykologiens filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2209 – Theory of Knowledge (10 studiepoeng) 10
FIL2302 – Anvendt etikk (10 studiepoeng) 10
FIL2309 – Religionsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2311 – Politisk filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL3090 – Bacheloroppgave i filosofi (20 studiepoeng) 20
FRA1000 – Fransk språkbruk (10 studiepoeng) 10
FRA1103 – Fonologi og muntlig fransk (10 studiepoeng) 10
FRA1110 – Fransk grammatikk 1 (10 studiepoeng) 10
FRA2115 – Le français d'aujourd'hui (10 studiepoeng) 10
FRA2303 – Fransk litteratur 2 (10 studiepoeng) 10
FRA2509 – La société française (10 studiepoeng) 10
GRE1001 – Innføring i gresk I (10 studiepoeng) 10
GRE1105 – Gresk grammatikk I (10 studiepoeng) 10
GRE1401 – Attisk prosa I (5 studiepoeng) 5
GRE1403 – Homer (5 studiepoeng) 5
GRE2400 – Tematisk tekstseminar i gresk (10 studiepoeng) 10
GRE2402 – Gresk fagprosa (10 studiepoeng) 10
GRE3190 – Bacheloroppgave i gresk (10 studiepoeng) 10
HIN2010 – Hindi D (40 studiepoeng) 40
HIS1000 – Innføring i historiefaget (10 studiepoeng) 10
HIS1200 – Eldre historie fram til ca. 1800 (20 studiepoeng) 20
HIS1200L – Eldre historie fram til ca. 1800 for lektorprogrammet (20 studiepoeng) 20
HIS2118 – Rome and the Rise of its Empire (509-31 BCE) (10 studiepoeng) 10
HIS2129 – Topics in Early Medieval Culture (10 studiepoeng) 10
HIS2131 – Fra viking til hvitekrist. Norsk politisk kultur ca 750-1300 (10 studiepoeng) 10
HIS2318 – Fra Teddy Roosevelt til Trump: Amerikanske presidentvalg i USA siden 1900 (10 studiepoeng) 10
HIS2322 – Reaksjon, fascisme og høyreekstremisme: Demokratiets indre fiender (1789-1989) (10 studiepoeng) 10
HIS2342 – Petisjon, agitasjon og revolusjon: Folkelig protest fra Lofthus til Tranmæl (1780-1930) (10 studiepoeng) 10
HIS2354 – The History of Consumption (10 studiepoeng) 10
HIS2411 – Neighborhood Bully? Stormaktene og Midtøsten siden 1945 (10 studiepoeng) 10
HIS2426 – Norge under hakekorset 1940-1945 – et internasjonalt perspektiv (10 studiepoeng) 10
HIS3090 – Fordypningsoppgave (10 studiepoeng) 10
HON2110 – Innføring i algoritmisk tenkning for honours-studenter (5 studiepoeng) 5
HON2120 – Innføring i tverrfaglige forskningsmetoder for honours-studenter (5 studiepoeng) 5
IBS2101 – Ibsen's works: History, Text, Performance (10 studiepoeng) 10
IBS2204 – Ibsen in Performance (10 studiepoeng) 10
IBS2210 – Ibsen i praksis (10 studiepoeng) 10
IDE1104 – Vestens idéer fra antikken til 1600 (20 studiepoeng) 20
IDE2001 – Hva er idéhistorisk teori og metode? (10 studiepoeng) 10
IDE2020 – Norsk idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2048 – Sanselige kropper og siviliserte verdensborgere: Arven fra opplysningstiden (10 studiepoeng) 10
IDE2053 – Unge opprørere fra antikken til Greta Thunberg (10 studiepoeng) 10
IDE3090 – Bacheloroppgave i idéhistorie (20 studiepoeng) 20
IDE3950 – Humanistisk formidling - idéhistorie (10 studiepoeng) 10
ITA1000 – Innføring i italiensk (20 studiepoeng) 20
ITA1102 – Italienske tekster (10 studiepoeng) 10
ITA1501 – Italiensk kulturkunnskap (10 studiepoeng) 10
ITA2110 – Italiensk morfosyntaks (10 studiepoeng) 10
ITA2301 – Moderne italiensk litteratur (10 studiepoeng) 10
JAP1010 – Japansk A (10 studiepoeng) 10
JAP1501 – Present-Day Japan (10 studiepoeng) 10
JAP2010 – Japansk C (10 studiepoeng) 10
JAP2110 – Japansk 3+4 (40 studiepoeng) 40
JAP2300 – Temaer i moderne japansk litteratur (10 studiepoeng) 10
JAP2504 – Japan før moderniteten (10 studiepoeng) 10
JAP3010 – Japansk E (40 studiepoeng) 40
KIN1010 – Kinesisk A (10 studiepoeng) 10
KIN1500 – Kinas samfunn og politikk: introduksjon (10 studiepoeng) 10
KIN1503 – Hvordan Kina ble Kina - tre tusen års historie (10 studiepoeng) 10
KIN2010 – Kinesisk C (40 studiepoeng) 40
KIN3010 – Kinesisk D (10 studiepoeng) 10
KLAR1100 – Språk og retorikk i myndighetenes sakprosa (10 studiepoeng) 10
KULH1001 – Europas kulturhistorie (10 studiepoeng) 10
KULH1002 – Fortiden i nåtiden: kulturhistoriske samtidsanalyser (10 studiepoeng) 10
KULH2006 – Kulturteori (10 studiepoeng) 10
KULH2081 – Materiell kultur i en globalisert verden (10 studiepoeng) 10
KUN1000 – Introduksjon til kunsthistorie (10 studiepoeng) 10
KUN1002 – Billedkunst og arkitektur fra barokk til samtid (20 studiepoeng) 20
KUN1003 – Introduksjon til visuelle studier (10 studiepoeng) 10
KUN2000 – Estetikkens historie (10 studiepoeng) 10
KUN2001 – Kunsthistorisk teori og metode (10 studiepoeng) 10
KUN2031 – Propaganda Fide. Romersk barokk kunst i kirkens tjeneste (10 studiepoeng) 10
KUN2063 – Temaer i norsk og nordisk billedkunst 3: 1945 til samtid (10 studiepoeng) 10
KUN2235 – Archaeology of the Moving Image (10 studiepoeng) 10
KUN2550 – Topics in Modern and Postmodern Art and Architecture (10 studiepoeng) 10
KUN3090 – Bacheloroppgave i kunsthistorie og visuelle studier (20 studiepoeng) 20
LAT1001 – Innføring i latin I (10 studiepoeng) 10
LAT1105 – Latinsk grammatikk I (10 studiepoeng) 10
LAT1401 – Caesar (5 studiepoeng) 5
LAT1403 – Latinske lyriske tekster (5 studiepoeng) 5
LAT2404 – Senantikke og middelalderlatinske tekster (10 studiepoeng) 10
LAT3190 – Bacheloroppgave i latin (10 studiepoeng) 10
LING1100 – Semantikk og pragmatikk 1 (10 studiepoeng) 10
LING1109 – Fleirspråklegheit (10 studiepoeng) 10
LING1111 – Fonetikk og fonologi 1 (10 studiepoeng) 10
LING2104 – Morfologi og syntaks 2 (10 studiepoeng) 10
LING2108 – Språkendring (10 studiepoeng) 10
LING2114 – Språkstruktur i et mindre kjent språk (10 studiepoeng) 10
LIT1301 – Vestens litteratur fra antikken til 1700 (20 studiepoeng) 20
LIT1302 – Vestens litteratur fra 1700 til 1900 (10 studiepoeng) 10
LIT1303 – Vestens litteratur fra 1900 til i dag (10 studiepoeng) 10
LIT2000 – Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer (10 studiepoeng) 10
LIT2300 – Litteraturteoretisk emne (10 studiepoeng) 10
LIT2340 – Litterært fordypningsemne: sjangerstudium (10 studiepoeng) 10
LIT3000 – Fordypningsemne med bacheloroppgave (20 studiepoeng) 20
MEVIT1001 – Innføring i medier og kommunikasjon: Teori og historie (20 studiepoeng) 20
MEVIT1010 – Medieanalyse: Tekst og fortolkning (5 studiepoeng) 5
MEVIT1011 – Medieanalyse: Data- og innholdsanalyse (5 studiepoeng) 5
MEVIT1110 – Audiovisual Aesthetics (10 studiepoeng) 10
MEVIT1210 – Mediehistorie og medieinstitusjoner (10 studiepoeng) 10
MEVIT1700 – Digital kultur (10 studiepoeng) 10
MEVIT2610 – Innføring i politisk kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
MEVIT3510 – Medieestetikk (10 studiepoeng) 10
MEVIT3527 – Norsk film: historie og analyse (10 studiepoeng) 10
MEVIT3528 – Alternative film (10 studiepoeng) 10
MUS1200 – Musikkbasis (10 studiepoeng) 10
MUS1254 – Komposisjon/arrangering 1 – klassisk (notebasert) (5 studiepoeng) 5
MUS1255 – Komposisjon/arrangering 1 – pop/rock/jazz (notebasert) (5 studiepoeng) 5
MUS1280 – Komposisjon/arrangering 1 - produksjon (5 studiepoeng) 5
MUS1350 – Ensemble 1 (5 studiepoeng) 5
MUS1445 – Musikkens historie 1 (10 studiepoeng) 10
MUS2151 – Utøvende 2 (10 studiepoeng) 10
MUS2211 – Databasert musikkproduksjon (10 studiepoeng) 10
MUS2255 – Satslære 2A (Grunnleggende arrangering/komposisjon) (10 studiepoeng) 10
MUS2256 – Hørelære 2 (10 studiepoeng) 10
MUS2325 – Musikklivet og musikkbransjen (10 studiepoeng) 10
MUS2500 – Current musicological research: Music and Copyright (10 studiepoeng) 10
MUS2651 – The Political Ecology of Music (10 studiepoeng) 10
MUS2668 – Klassisk musikk – analyse og fortolkning (10 studiepoeng) 10
MUS2710 – Satslære 3A (10 studiepoeng) 10
MUS2801 – Lydlære 1 (10 studiepoeng) 10
MØNA1000 – Midtøsten: Permanent krise? Hvordan forstå Midtøsten (10 studiepoeng) 10
MØNA2503 – Modern Turkey: Politics, Cultures, People (10 studiepoeng) 10
MØNA2504 – Kultur og samfunn i Midtøsten (10 studiepoeng) 10
NED1104 – Innføring i nederlandsk (20 studiepoeng) 20
NFI1100 – Runology - General Introduction (10 studiepoeng) 10
NFI1101 – Norrøn grammatikk og eldre språkhistorie (10 studiepoeng) 10
NFI2130 – Norrøn prosa (10 studiepoeng) 10
NOAS1100 – Innføring i norsk som andrespråk (10 studiepoeng) 10
NOAS2102 – Andrespråksundervisning og andrespråkslæring (10 studiepoeng) 10
NOR1100 – Norsk grammatikk (10 studiepoeng) 10
NOR1109 – Norsk språkhistorie, dialektlære og sosiolingvistikk i eit nordisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
NOR1300 – Nordisk, særlig norsk, litteratur etter 1800 (20 studiepoeng) 20
NOR1302 – Nordisk barne- og ungdomslitteratur 1 (10 studiepoeng) 10
NOR2111 – Syntaks og morfologi i nordiske språk (10 studiepoeng) 10
NOR2122 – Norsk fonologi (10 studiepoeng) 10
NOR2311 – Nordisk samtidslitteratur (10 studiepoeng) 10
NOR2316 – Digital humaniora, særlig litteraturvitenskap (10 studiepoeng) 10
NOR2360 – Motiv- og temastudium i nordisk litteratur A (10 studiepoeng) 10
NOR2400 – Litterær analyse, teori og metode i nordisk litteratur (10 studiepoeng) 10
NORINT1110 – Norsk grammatikk i et fremmedspråksperspektiv (10 studiepoeng) 10
NORINT1111 – Norsk uttale i et fremmedspråksperspektiv (10 studiepoeng) 10
NORINT1310 – Norsk samtidslitteratur - en innføring for internasjonale studenter (10 studiepoeng) 10
HIS1210INTER – Eldre historie fram til ca. 1800 for Internasjonale studier (10 studiepoeng) 10
PER1010 – Persisk A (10 studiepoeng) 10
POL1001 – Polsk språk 1 (10 studiepoeng) 10
POL1102 – Polsk språk 3 (10 studiepoeng) 10
POL2000 – Polsk tekstkultur (10 studiepoeng) 10
POR1001 – Innføring i portugisisk (10 studiepoeng) 10
POR1102 – Portugisisk språk 2 (10 studiepoeng) 10
POR1104 – Praktisk portugisisk: grammatikk og oversettelse (10 studiepoeng) 10
POR2105 – Oversettelsesteori og praksis: portugisisk-norsk/norsk-portugisisk (10 studiepoeng) 10
REL1003 – Verdensreligioner i moderne samfunn (20 studiepoeng) 20
REL2210 – Kristendom - myter og verdensbilder (10 studiepoeng) 10
REL2220 – Hinduisme i oldtid og nåtid (10 studiepoeng) 10
REL3010 – Buddhism in the contemporary world (10 studiepoeng) 10
RETKLA1101 – Klassisk retorikk (10 studiepoeng) 10
RETKOM1102 – Tekst og kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
RETKOM2102 – Samtaleanalyse (10 studiepoeng) 10
RETKOM2160 – Nordisk sakprosa (10 studiepoeng) 10
ROMA2020 – Roma – sted og symbol (20 studiepoeng) 20
ROMA2021 – Romas idéhistorie (10 studiepoeng) 10
RUS1001 – Russisk grammatikk 1 (10 studiepoeng) 10
RUS1102 – Russisk språkbruk 2 (10 studiepoeng) 10
RUS1310 – Russisk litteratur 1 (10 studiepoeng) 10
RUS1501 – Russisk politikk, kultur og samfunn (10 studiepoeng) 10
RUS2302 – St.Petersburgmyten i russisk litteratur (10 studiepoeng) 10
SAS1500 – Multikulturalisme på indisk (10 studiepoeng) 10
SEU1504 – Øst-Europas historie (10 studiepoeng) 10
SLAV1001 – Ukraina: kultur, historie og politikk (10 studiepoeng) 10
SPA1000 – Grunnemne i spansk (10 studiepoeng) 10
SPA1100 – Praktisk spansk (10 studiepoeng) 10
SPA1500 – Kultur og historie i den spansktalende verden (10 studiepoeng) 10
SPA2102 – Spansk språk: Pragmatikk (10 studiepoeng) 10
SPA2309 – Spanskspråklig litteraturkunnskap (13. - 18. århundre) (10 studiepoeng) 10
SPA2503 – Litteratur og politikk i Latin-Amerika (10 studiepoeng) 10
TSJ1001 – Tsjekkisk språk 1 (10 studiepoeng) 10
TSJ1102 – Tsjekkisk språk 3 (10 studiepoeng) 10
TYR1010 – Tyrkisk A (10 studiepoeng) 10
TYSK1100 – Tysk språk: Grammatikk og tekstforståelse (10 studiepoeng) 10
TYSK1105 – Tysk språk: Lyd og tale (10 studiepoeng) 10
TYSK1300 – Tyskspråklig litteratur etter 1945 (10 studiepoeng) 10
TYSK2105 – Tysk språk- og teksthistorie (10 studiepoeng) 10
TYSK2500 – Tyskland i nasjonalismens tidsalder (1871-1945) (10 studiepoeng) 10
TYSK3000 – Arbeidspraksis for tyskstudenter (20 studiepoeng) 20