Emner innen humanistiske fag

Viser 1–175 av 175 emner
Emne Studiepoeng
ANT1100 – Antikkens verden (10 studiepoeng) 10
ANT4302 – Ancient Theories of Literature (10 studiepoeng) 10
ARK2021 – Classical Archaeology (10 studiepoeng) 10
ARK2140 – The Archaeology of Migration and Mobility (10 studiepoeng) 10
ARK4020 – Research Themes in Mediterranean Archaeology (10 studiepoeng) 10
ARK4070 – Environmental Archaeology and Archaeometry (10 studiepoeng) 10
ARK4140 – The Archaeology of Migration and Mobility (10 studiepoeng) 10
EAST4010 – Research Methodology in East Asian Studies (20 studiepoeng) 20
EAST4110 – Readings in East Asian Culture and History (10 studiepoeng) 10
EAST4610 – Voices from East Asia: How to Communicate Research Results (10 studiepoeng) 10
ENG1100 – English Grammar (10 studiepoeng) 10
ENG1304 – American Literature (10 studiepoeng) 10
ENG1506 – American Civilization (10 studiepoeng) 10
ENG2152 – Varieties of English Texts (10 studiepoeng) 10
ENG2157 – Semantics and Pragmatics (10 studiepoeng) 10
ENG2159 – Accents of English in the British Isles (10 studiepoeng) 10
ENG2162 – Contrastive and Learner Language Analysis (10 studiepoeng) 10
ENG2165 – Old English: Language and History (10 studiepoeng) 10
ENG2168 – Words: English morphology and lexicology (10 studiepoeng) 10
ENG2301 – English Renaissance Literature (10 studiepoeng) 10
ENG2302 – Early 20th Century Literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG2304 – The Romantic Period (10 studiepoeng) 10
ENG2323 – Women Writing: Feminist Fiction in English (10 studiepoeng) 10
ENG2326 – Fiction and Film (10 studiepoeng) 10
ENG2327 – Shakespeare (10 studiepoeng) 10
ENG2501 – British Politics (10 studiepoeng) 10
ENG2503 – America and Britain in the World (10 studiepoeng) 10
ENG2534 – American Politics (10 studiepoeng) 10
ENG4111 – Corpora in English Language Research (10 studiepoeng) 10
ENG4116 – Second Language Acquisition (10 studiepoeng) 10
ENG4152 – Varieties of English Texts (10 studiepoeng) 10
ENG4157 – Semantics and Pragmatics (10 studiepoeng) 10
ENG4159 – Accents of English in the British Isles (10 studiepoeng) 10
ENG4165 – Old English: Language and History (10 studiepoeng) 10
ENG4169 – English legal language: Interpretation and meaning (10 studiepoeng) 10
ENG4191 – Master's Thesis in English Language (60 studiepoeng) 60
ENG4192 – Masteroppgave i oversettelsesstudier, engelsk (60 studiepoeng) 60
ENG4193 – Master’s Thesis in Linguistics and its Application for a Multilingual Society (30 studiepoeng) 30
ENG4301 – Literary Theory in English (10 studiepoeng) 10
ENG4341 – English Renaissance Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4344 – The Romantic Period (10 studiepoeng) 10
ENG4363 – Women Writing: Feminist Fiction in English (10 studiepoeng) 10
ENG4390 – Master's Thesis in Literature in English (60) (60 studiepoeng) 60
ENG4394 – Master's Thesis in Literature in English (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4426 – Adapting Shakespeare: Literature and Film (10 studiepoeng) 10
ENG4427 – Poetry in English (10 studiepoeng) 10
ENG4474 – The Nature of the Beast in American Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4534 – American Politics (10 studiepoeng) 10
ENG4542 – Research Seminar in American Social History (10 studiepoeng) 10
ENG4543 – History and Culture of Anglo-American Rock Music (10 studiepoeng) 10
ENG4550 – Theory and Method in American and British Studies (10 studiepoeng) 10
ENG4590 – Master's Thesis in American studies (60) (60 studiepoeng) 60
ENG4591 – Master's Thesis in American studies (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4592 – Master's Thesis in British studies (60) (60 studiepoeng) 60
ENG4593 – Master's Thesis in British studies (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4790 – Master's Thesis in English, Secondary Teacher Training (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4791 – Master's Thesis in English, Secondary Teacher Training (60) (60 studiepoeng) 60
EST4391 – Tverrestetisk masteroppgave - Engelskspråklig litteratur (60 studiepoeng) 60
FIL2108 – Psykologiens filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2209 – Theory of Knowledge (10 studiepoeng) 10
FIL2302 – Anvendt etikk (10 studiepoeng) 10
FIL2311 – Politisk filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4081 – Filosofisk metode og praksis (10 studiepoeng) 10
FIL4100 – Metafysikk/bevissthetsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4300 – Etikk (10 studiepoeng) 10
FIL4530 – Filosofiske tekster på gresk (10 studiepoeng) 10
FIL4532 – Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4560 – Filosofihistorie frem til 1600 (10 studiepoeng) 10
FIL4561 – Antikkens filosofi og dens sentrale begreper (20 studiepoeng) 20
GRE1403 – Homer (5 studiepoeng) 5
GRE2400 – Tematisk tekstseminar i gresk (10 studiepoeng) 10
GRE2402 – Gresk fagprosa (10 studiepoeng) 10
GRE3190 – Bacheloroppgave i gresk (10 studiepoeng) 10
GRE4101 – Gresk grammatikk III (10 studiepoeng) 10
GRE4400 – Fordypningsseminar i gresk (10 studiepoeng) 10
HFILN9080 – Multiling Summer School (5 studiepoeng) 5
HIS2118 – Rome and the Rise of its Empire (509-31 BCE) (10 studiepoeng) 10
HIS2129 – Topics in Early Medieval Culture (10 studiepoeng) 10
HIS2354 – The History of Consumption (10 studiepoeng) 10
HIS4100 – Viking and Medieval Europe: Interdisciplinary Perspectives (10 studiepoeng) 10
HIS4129 – Topics in Early Medieval Culture (10 studiepoeng) 10
HIS4211 – Political and Legal Culture in the Middle Ages (10 studiepoeng) 10
HIS4354 – The History of Consumption (10 studiepoeng) 10
IBS2101 – Ibsen's works: History, Text, Performance (10 studiepoeng) 10
IBS2204 – Ibsen in Performance (10 studiepoeng) 10
IBS4000 – Research Ethics, Information Resources and Advanced Academic Writing for Ibsen Studies (10 studiepoeng) 10
IBS4101 – Ibsen's works: History, Text, Performance (10 studiepoeng) 10
IBS4204 – Ibsen in Performance (10 studiepoeng) 10
IBS4390 – Master's Thesis in Ibsen Studies (60 studiepoeng) 60
IDE2048 – Sanselige kropper og siviliserte verdensborgere: Arven fra opplysningstiden (10 studiepoeng) 10
IRSK2300 – Irske middelaldertekster (10 studiepoeng) 10
ITA1501 – Italiensk kulturkunnskap (10 studiepoeng) 10
JAP1501 – Present-Day Japan (10 studiepoeng) 10
JAP4010 – Theory and Method in the Study of Modern Japan (10 studiepoeng) 10
JAP4020 – Methods and Data Collection in Japanese studies (20 studiepoeng) 20
JAP4320 – Modern Japan Through Novels (10 studiepoeng) 10
JAP4515 – Contemporary Japanese Culture and Society (10 studiepoeng) 10
JAP4691 – Master's Thesis in Modern Japan (60 studiepoeng) 60
JAP4693 – Master's Thesis in Modern Japan (30 studiepoeng) 30
JOUR4000 – Master's thesis seminar for journalism (10 studiepoeng) 10
JOUR4200 – Theoretical Perspectives in Journalism Studies (10 studiepoeng) 10
KIN4010 – Research Methodologies in China studies (10 studiepoeng) 10
KIN4510 – How to study Chinese Culture and Society at an Advanced Level (20 studiepoeng) 20
KIN4550 – Research Topics in Chinese Culture and Society I (10 studiepoeng) 10
KIN4593 – Master's Thesis in Chinese Society and Politics (30 studiepoeng) 30
KIN4595 – Master's Thesis in Chinese Culture and Society (30 studiepoeng) 30
KIN4650 – Research Topics in Chinese Culture and Society II (10 studiepoeng) 10
KOR4520 – South Korea: History, Society, Politics (10 studiepoeng) 10
KUN2235 – Archaeology of the Moving Image (10 studiepoeng) 10
KUN2550 – Topics in Modern and Postmodern Art and Architecture (10 studiepoeng) 10
KUN4235 – Archaelogy of the Moving Image (10 studiepoeng) 10
KUN4550 – Topics in Modern and Postmodern Art and Architecture (10 studiepoeng) 10
LAT1401 – Caesar (5 studiepoeng) 5
LAT1403 – Latinske lyriske tekster (5 studiepoeng) 5
LAT2110 – Rekonstruksjon av latinske tekster: Tekstkritikk i et historisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
LAT2404 – Senantikke og middelalderlatinske tekster (10 studiepoeng) 10
LAT3190 – Bacheloroppgave i latin (10 studiepoeng) 10
LAT4101 – Latinsk grammatikk III (10 studiepoeng) 10
LAT4110 – Rekonstruksjon av latinske tekster: Tekstkritikk i et historisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
LAT4303 – Senantikk og middelalderlatinsk prosa og poesi (10 studiepoeng) 10
LING4190 – Masteroppgave i lingvistikk (60 studiepoeng) 60
LING4195 – Masteroppgave i lingvistikk (30 studiepoeng) (30 studiepoeng) 30
MAS4090 – Master's Thesis in Nordic Viking and Medieval Culture (60 studiepoeng) 60
MCT4010 – Research Methods, Tools and Issues in MCT (5 studiepoeng) 5
MCT4021 – Physical-Virtual Communication and Music 1 (5 studiepoeng) 5
MCT4023 – Physical-Virtual Communication and Music 3 (5 studiepoeng) 5
MCT4045 – Interactive Music Systems (5 studiepoeng) 5
MCT4047 – Music and Machine Learning (5 studiepoeng) 5
MCT4090 – Master's Thesis in Music, Communication and Technology (30 studiepoeng) 30
MES4000 – Theory, Methodology and Project Description in Middle East- and South Asia Studies (20 studiepoeng) 20
MES4010 – Readings in Middle East Studies (10 studiepoeng) 10
MES4020 – Field Work in the Middle East (20 studiepoeng) 20
MES4110 – Readings of Middle Eastern Texts (10 studiepoeng) 10
MES4590 – Master Thesis in Middle East Studies (30 studiepoeng) 30
MES4610 – Voices from the Middle East: How to Communicate Research Results (10 studiepoeng) 10
MEVIT1110 – Audiovisual Aesthetics (10 studiepoeng) 10
MEVIT2725 – Video Games: Aesthetics, Industry and Culture (10 studiepoeng) 10
MEVIT3528 – Alternative film (10 studiepoeng) 10
MEVIT4000 – Master’s thesis seminar for media studies (10 studiepoeng) 10
MEVIT4099 – Masteroppgave i medievitenskap, med presentasjon (30 studiepoeng) 30
MEVIT4310 – Media Innovations (10 studiepoeng) 10
MEVIT4319 – Political communication: The Nordic context (10 studiepoeng) 10
MEVIT4320 – Political Communication: Opinion Processes and Influence (10 studiepoeng) 10
MEVIT4323 – Immigration Debates in the Nordic Public Sphere (10 studiepoeng) 10
MEVIT4528 – Alternative film (10 studiepoeng) 10
MEVIT4700 – Screen Histories and Theories (20 studiepoeng) 20
MEVIT4703 – Screen Politics (10 studiepoeng) 10
MEVIT4790 – Master’s Thesis in Screen Cultures, with presentation (60 studiepoeng) 60
MEVIT4892 – Selvvalgt emne IV - medievitenskap (20 studiepoeng) 20
MEVIT4896 – Vitenskaplig assistansearbeid (10 studiepoeng) 10
MEVIT4897 – Selvvalgt emne I (10 studiepoeng) 10
MEVIT4898 – Selvvalgt emne II - medievitenskap (10 studiepoeng) 10
MITRA4095 – Master's thesis in Modern International and Transnational History (30 studiepoeng) 30
MUS2500 – Current musicological research: Music and Copyright (10 studiepoeng) 10
MUS2651 – The Political Ecology of Music (10 studiepoeng) 10
MUS4092 – Master's Thesis in Nordic Music (60 studiepoeng) 60
MUS4311 – Music and Cultural Studies (10 studiepoeng) 10
MUS4500 – Current musicological research: Music and Copyright (10 studiepoeng) 10
MUS4605 – Research Seminar in Popular Music (10 studiepoeng) 10
MUS4651 – The Political Ecology of Music (10 studiepoeng) 10
MUS4661 – Nordic Music History, Genres and Identities (10 studiepoeng) 10
MUSE4990 – Masteroppgave i museologi (60 studiepoeng) 60
MØNA2503 – Modern Turkey: Politics, Cultures, People (10 studiepoeng) 10
NFI1100 – Runology - General Introduction (10 studiepoeng) 10
NFI4100 – Runology - General introduction (10 studiepoeng) 10
NFI4112 – Scaldic Poetry and Grammatical Literature (10 studiepoeng) 10
NFI4120 – Old Norse - language and texts (10 studiepoeng) 10
NOR4950 – Forskningsprosjektsemester for lingvistiske og nordiske studier (30 studiepoeng) 30
HIS4118 – Rome and the Rise of Its Empire (509–31 BCE) (10 studiepoeng) 10
PECOS4031 – Thesis seminar 1, history track (5 studiepoeng) 5
PECOS4095 – Master's Thesis - History track (30 studiepoeng) 30
REL3010 – Buddhism in the contemporary world (10 studiepoeng) 10
SAS4002 – Key Debates in South Asia Studies (10 studiepoeng) 10
VMS4101 – Medieval manuscript culture (10 studiepoeng) 10
VMS4190 – Master's thesis in Viking and Medieval Studies (60 studiepoeng) 60