Emner innen humanistiske fag

Viser 251–500 av 537 emner
Emne Studiepoeng
KUN2031 – Propaganda Fide. Romersk barokk kunst i kirkens tjeneste (10 studiepoeng) 10
KUN2063 – Temaer i norsk og nordisk billedkunst 3: 1945 til samtid (10 studiepoeng) 10
KUN2235 – Archaeology of the Moving Image (10 studiepoeng) 10
KUN2550 – Topics in Modern and Postmodern Art and Architecture (10 studiepoeng) 10
KUN3090 – Bacheloroppgave i kunsthistorie og visuelle studier (20 studiepoeng) 20
KUN4000 – Estetikkens historie (10 studiepoeng) 10
KUN4010 – Introduksjon til metodologi og oppgaveskriving (10 studiepoeng) 10
KUN4014 – Introduksjon til metodologi og prosjektutvikling i kuratering og modernismens kulturarv (10 studiepoeng) 10
KUN4020 – Fremleggingsseminar, masterprosjekter i kunsthistorie (10 studiepoeng) 10
KUN4030 – Faghistorie og metode (10 studiepoeng) 10
KUN4031 – Propaganda Fide. Romersk barokk kunst i kirkens tjeneste (10 studiepoeng) 10
KUN4060 – Leseemne i kunsthistorie og visuelle studier (10 studiepoeng) 10
KUN4063 – Temaer i norsk og nordisk billedkunst 3: 1945 til samtid (10 studiepoeng) 10
KUN4090 – Masteroppgave i kunsthistorie og visuelle studier (60 studiepoeng) 60
KUN4235 – Archaelogy of the Moving Image (10 studiepoeng) 10
KUN4251 – Kunstkritikk, institusjoner, samfunn og praksis (10 studiepoeng) 10
KUN4550 – Topics in Modern and Postmodern Art and Architecture (10 studiepoeng) 10
KUN4900 – Masterprosjekt i kuratering, kritikk og modernismens kulturarv (30 studiepoeng) 30
LAT1001 – Innføring i latin I (10 studiepoeng) 10
LAT1105 – Latinsk grammatikk I (10 studiepoeng) 10
LAT1401 – Caesar (5 studiepoeng) 5
LAT1403 – Latinske lyriske tekster (5 studiepoeng) 5
LAT2110 – Rekonstruksjon av latinske tekster: Tekstkritikk i et historisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
LAT2404 – Senantikke og middelalderlatinske tekster (10 studiepoeng) 10
LAT3190 – Bacheloroppgave i latin (10 studiepoeng) 10
LAT4101 – Latinsk grammatikk III (10 studiepoeng) 10
LAT4110 – Rekonstruksjon av latinske tekster: Tekstkritikk i et historisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
LAT4190 – Masteroppgave i latin (30 studiepoeng) 30
LAT4303 – Senantikk og middelalderlatinsk prosa og poesi (10 studiepoeng) 10
LATAM4507 – Leseemne i latinamerikanske områdestudier (10 studiepoeng) 10
LING1100 – Semantikk og pragmatikk 1 (10 studiepoeng) 10
LING1109 – Fleirspråklegheit (10 studiepoeng) 10
LING1111 – Fonetikk og fonologi 1 (10 studiepoeng) 10
LING2104 – Morfologi og syntaks 2 (10 studiepoeng) 10
LING2108 – Språkendring (10 studiepoeng) 10
LING2114 – Språkstruktur i et mindre kjent språk (10 studiepoeng) 10
LING4101 – Språkvitenskapens vitenskapsteori (10 studiepoeng) 10
LING4120 – Lingvistisk fordypningsemne A (10 studiepoeng) 10
LING4170 – Lingvistisk fordypningsemne D (10 studiepoeng) 10
LING4181 – Rettleia lesing i lingvistikk (10 studiepoeng) 10
LING4190 – Masteroppgave i lingvistikk (60 studiepoeng) 60
LING4195 – Masteroppgave i lingvistikk (30 studiepoeng) (30 studiepoeng) 30
LIT1301 – Vestens litteratur fra antikken til 1700 (20 studiepoeng) 20
LIT1302 – Vestens litteratur fra 1700 til 1900 (10 studiepoeng) 10
LIT1303 – Vestens litteratur fra 1900 til i dag (10 studiepoeng) 10
LIT2000 – Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer (10 studiepoeng) 10
LIT2300 – Litteraturteoretisk emne (10 studiepoeng) 10
LIT2340 – Litterært fordypningsemne: sjangerstudium (10 studiepoeng) 10
LIT3000 – Fordypningsemne med bacheloroppgave (20 studiepoeng) 20
LIT4000 – Litteraturvitenskapelig forskningspraksis (5 studiepoeng) 5
LIT4001 – Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer (10 studiepoeng) 10
LIT4300A – Litteraturteoretisk studium I (10 studiepoeng) 10
LIT4300B – Litteraturteoretisk studium I (20 studiepoeng) 20
LIT4301 – Faghistorisk innføring – allmenn litteraturvitenskap (5 studiepoeng) 5
LIT4340A – Litterært tekststudium I (10 studiepoeng) 10
LIT4340B – Litterært tekststudium I (20 studiepoeng) 20
LIT4380 – Verdenslitteratur (10 studiepoeng) 10
LIT4381 – Verdenslitteratur (20 studiepoeng) 20
LIT4392 – Oppgaveseminar 2 (5 studiepoeng) 5
LIT4403 – Bokhistorie og tekstkritikk (10 studiepoeng) 10
MAS4090 – Master's Thesis in Nordic Viking and Medieval Culture (60 studiepoeng) 60
MCT4010 – Research Methods, Tools and Issues in MCT (5 studiepoeng) 5
MCT4021 – Physical-Virtual Communication and Music 1 (5 studiepoeng) 5
MCT4023 – Physical-Virtual Communication and Music 3 (5 studiepoeng) 5
MCT4045 – Interactive Music Systems (5 studiepoeng) 5
MCT4047 – Music and Machine Learning (5 studiepoeng) 5
MCT4090 – Master's Thesis in Music, Communication and Technology (30 studiepoeng) 30
MES4000 – Theory, Methodology and Project Description in Middle East- and South Asia Studies (20 studiepoeng) 20
MES4010 – Readings in Middle East Studies (10 studiepoeng) 10
MES4020 – Field Work in the Middle East (20 studiepoeng) 20
MES4110 – Readings of Middle Eastern Texts (10 studiepoeng) 10
MES4590 – Master Thesis in Middle East Studies (30 studiepoeng) 30
MES4610 – Voices from the Middle East: How to Communicate Research Results (10 studiepoeng) 10
MEVIT1001 – Innføring i medier og kommunikasjon: Teori og historie (20 studiepoeng) 20
MEVIT1010 – Medieanalyse: Tekst og fortolkning (5 studiepoeng) 5
MEVIT1011 – Medieanalyse: Data- og innholdsanalyse (5 studiepoeng) 5
MEVIT1110 – Audiovisual Aesthetics (10 studiepoeng) 10
MEVIT1210 – Mediehistorie og medieinstitusjoner (10 studiepoeng) 10
MEVIT1700 – Digital kultur (10 studiepoeng) 10
MEVIT2610 – Innføring i politisk kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
MEVIT2725 – Video Games: Aesthetics, Industry and Culture (10 studiepoeng) 10
MEVIT3510 – Medieestetikk (10 studiepoeng) 10
MEVIT3527 – Norsk film: historie og analyse (10 studiepoeng) 10
MEVIT3528 – Alternative film (10 studiepoeng) 10
MEVIT4000 – Master’s thesis seminar for media studies (10 studiepoeng) 10
MEVIT4091 – Masteroppgave i medievitenskap, med muntlig presentasjon (60 studiepoeng) 60
MEVIT4099 – Masteroppgave i medievitenskap, med presentasjon (30 studiepoeng) 30
MEVIT4310 – Media Innovations (10 studiepoeng) 10
MEVIT4319 – Political communication: The Nordic context (10 studiepoeng) 10
MEVIT4320 – Political Communication: Opinion Processes and Influence (10 studiepoeng) 10
MEVIT4323 – Immigration Debates in the Nordic Public Sphere (10 studiepoeng) 10
MEVIT4425 – Offentlighetens historie i et medievitenskapelig perspektiv (10 studiepoeng) 10
MEVIT4510 – Medieestetikk (10 studiepoeng) 10
MEVIT4528 – Alternative film (10 studiepoeng) 10
MEVIT4700 – Screen Histories and Theories (20 studiepoeng) 20
MEVIT4703 – Screen Politics (10 studiepoeng) 10
MEVIT4790 – Master’s Thesis in Screen Cultures, with presentation (60 studiepoeng) 60
MEVIT4892 – Selvvalgt emne IV - medievitenskap (20 studiepoeng) 20
MEVIT4895 – Konferansedeltagelse med presentasjon (10 studiepoeng) 10
MEVIT4896 – Vitenskaplig assistansearbeid (10 studiepoeng) 10
MEVIT4897 – Selvvalgt emne I (10 studiepoeng) 10
MEVIT4898 – Selvvalgt emne II - medievitenskap (10 studiepoeng) 10
MEVIT4991 – Praktisk masteroppgave i medievitenskap, med muntlig presentasjon (60 studiepoeng) 60
MITRA4095 – Master's thesis in Modern International and Transnational History (30 studiepoeng) 30
MUS1200 – Musikkbasis (10 studiepoeng) 10
MUS1254 – Komposisjon/arrangering 1 – klassisk (notebasert) (5 studiepoeng) 5
MUS1255 – Komposisjon/arrangering 1 – pop/rock/jazz (notebasert) (5 studiepoeng) 5
MUS1280 – Komposisjon/arrangering 1 - produksjon (5 studiepoeng) 5
MUS1350 – Ensemble 1 (5 studiepoeng) 5
MUS1445 – Musikkens historie 1 (10 studiepoeng) 10
MUS2151 – Utøvende 2 (10 studiepoeng) 10
MUS2211 – Databasert musikkproduksjon (10 studiepoeng) 10
MUS2255 – Satslære 2A (Grunnleggende arrangering/komposisjon) (10 studiepoeng) 10
MUS2256 – Hørelære 2 (10 studiepoeng) 10
MUS2325 – Musikklivet og musikkbransjen (10 studiepoeng) 10
MUS2500 – Current musicological research: Music and Copyright (10 studiepoeng) 10
MUS2651 – The Political Ecology of Music (10 studiepoeng) 10
MUS2668 – Klassisk musikk – analyse og fortolkning (10 studiepoeng) 10
MUS2710 – Satslære 3A (10 studiepoeng) 10
MUS2801 – Lydlære 1 (10 studiepoeng) 10
MUS4090 – Masteroppgave i musikkvitenskap (60 studiepoeng) 60
MUS4092 – Master's Thesis in Nordic Music (60 studiepoeng) 60
MUS4226 – Oppgaveseminar i musikkvitenskap (10 studiepoeng) 10
MUS4228 – Musikkvitenskapens forskningsfelt (20 studiepoeng) 20
MUS4282 – Miksing og mastring (10 studiepoeng) 10
MUS4311 – Music and Cultural Studies (10 studiepoeng) 10
MUS4500 – Current musicological research: Music and Copyright (10 studiepoeng) 10
MUS4605 – Research Seminar in Popular Music (10 studiepoeng) 10
MUS4651 – The Political Ecology of Music (10 studiepoeng) 10
MUS4661 – Nordic Music History, Genres and Identities (10 studiepoeng) 10
MUS4668 – Klassisk musikk – analyse og fortolkning (10 studiepoeng) 10
MUS4687 – Spesialpensum 3 i musikkvitenskapelige emner (10 studiepoeng) 10
MUS4710 – Satslære 3A (10 studiepoeng) 10
MUS4791 – Spesialpensum 1 i satslære (10 studiepoeng) 10
MUSE4001 – Museum: historie, teori og kritikk (10 studiepoeng) 10
MUSE4003 – Museum: kontekst og kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
MUSE4990 – Masteroppgave i museologi (60 studiepoeng) 60
MUSKUL4000 – Museum og kulturarv: kontekst og kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
MUSKUL4100 – Kritiske kulturarvstudier: Teori og historie (10 studiepoeng) 10
MUSKUL4200 – Kritiske museumsstudier: Teori og historie (10 studiepoeng) 10
MUSKUL4590 – Masteroppgave i museologi og kulturarv (30 studiepoeng) 30
MUSKUL4900 – Praksis i museologi og kulturarv (30 studiepoeng) 30
MØNA1000 – Midtøsten: Permanent krise? Hvordan forstå Midtøsten (10 studiepoeng) 10
MØNA2503 – Modern Turkey: Politics, Cultures, People (10 studiepoeng) 10
MØNA2504 – Kultur og samfunn i Midtøsten (10 studiepoeng) 10
NED1104 – Innføring i nederlandsk (20 studiepoeng) 20
NFI1100 – Runology - General Introduction (10 studiepoeng) 10
NFI1101 – Norrøn grammatikk og eldre språkhistorie (10 studiepoeng) 10
NFI2130 – Norrøn prosa (10 studiepoeng) 10
NFI4080 – Veiledet lesning i middelalderstudier (10 studiepoeng) 10
NFI4100 – Runology - General introduction (10 studiepoeng) 10
NFI4112 – Scaldic Poetry and Grammatical Literature (10 studiepoeng) 10
NFI4120 – Old Norse - language and texts (10 studiepoeng) 10
NOAS1100 – Innføring i norsk som andrespråk (10 studiepoeng) 10
NOAS2102 – Andrespråksundervisning og andrespråkslæring (10 studiepoeng) 10
NOAS4101 – Andrespråksforskning i faghistorisk lys (10 studiepoeng) 10
NOAS4190 – Masteroppgave i norsk som andrespråk (60 studiepoeng) 60
NOAS4195 – Masteroppgave i norsk som andrespråk (30 studiepoeng) 30
NOR1100 – Norsk grammatikk (10 studiepoeng) 10
NOR1109 – Norsk språkhistorie, dialektlære og sosiolingvistikk i eit nordisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
NOR1300 – Nordisk, særlig norsk, litteratur etter 1800 (20 studiepoeng) 20
NOR1302 – Nordisk barne- og ungdomslitteratur 1 (10 studiepoeng) 10
NOR2111 – Syntaks og morfologi i nordiske språk (10 studiepoeng) 10
NOR2122 – Norsk fonologi (10 studiepoeng) 10
NOR2311 – Nordisk samtidslitteratur (10 studiepoeng) 10
NOR2316 – Digital humaniora, særlig litteraturvitenskap (10 studiepoeng) 10
NOR2360 – Motiv- og temastudium i nordisk litteratur A (10 studiepoeng) 10
NOR2400 – Litterær analyse, teori og metode i nordisk litteratur (10 studiepoeng) 10
NOR4090 – Masteroppgave i nordisk, Lektorprogrammet (60 studiepoeng) 60
NOR4091 – Masteroppgave i nordisk, Lektorprogrammet (30 studiepoeng) 30
NOR4100 – Vitskapsteori i nordisk, særleg norsk, språkvitskap (10 studiepoeng) 10
NOR4112 – Syntaks og morfologi i nordiske språk (10 studiepoeng) 10
NOR4122 – Norsk fonologi (10 studiepoeng) 10
NOR4174 – Fordypningsemne i nordisk språkvitenskap: morfologi (10 studiepoeng) 10
NOR4190 – Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, språkvitenskap (60 studiepoeng) 60
NOR4195 – Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, språkvitenskap (30 studiepoeng) 30
NOR4316 – Digital humaniora, særlig litteraturvitenskap (10 studiepoeng) 10
NOR4360 – Motiv- og temastudium i nordisk litteratur C (10 studiepoeng) 10
NOR4390 – Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap (60 studiepoeng) 60
NOR4395 – Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap (30 studiepoeng) 30
NOR4401 – Litteraturformidlingens sjangre (5 studiepoeng) 5
NOR4410 – Nordisk samtidslitteratur (10 studiepoeng) 10
NOR4450 – Teoretiske innfallsvinkler til masteroppgave i nordisk litteratur (10 studiepoeng) 10
NOR4490 – Masteroppgave i litteraturformidling (30 studiepoeng) 30
NOR4515 – Nynorsk med praksis for lektorstudentar (10 studiepoeng) 10
NOR4520 – Nynorsk for lektorstudentar (10 studiepoeng) 10
NOR4900 – Nordisk prosjektsemester (30 studiepoeng) 30
NOR4950 – Forskningsprosjektsemester for lingvistiske og nordiske studier (30 studiepoeng) 30
NORINT0105M – Innføring i norsk (5 studiepoeng) 5
NORINT0106M – Innføring i norsk 2 (5 studiepoeng) 5
NORINT0110 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 1 (15 studiepoeng) 15
NORINT0114 – Norsk for internasjonale studenter, 60-timers innføringskurs (10 studiepoeng) 10
NORINT0120 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 2 (15 studiepoeng) 15
NORINT0130 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 3 (20 studiepoeng) 20
NORINT0190 – Fonetikk for internasjonale studenter (5 studiepoeng) 5
NORINT1110 – Norsk grammatikk i et fremmedspråksperspektiv (10 studiepoeng) 10
NORINT1111 – Norsk uttale i et fremmedspråksperspektiv (10 studiepoeng) 10
NORINT1310 – Norsk samtidslitteratur - en innføring for internasjonale studenter (10 studiepoeng) 10
HIS1210INTER – Eldre historie fram til ca. 1800 for Internasjonale studier (10 studiepoeng) 10
HIS4118 – Rome and the Rise of Its Empire (509–31 BCE) (10 studiepoeng) 10
PECOS4031 – Thesis seminar 1, history track (5 studiepoeng) 5
PECOS4095 – Master's Thesis - History track (30 studiepoeng) 30
PER1010 – Persisk A (10 studiepoeng) 10
PER4590 – Masteroppgave i persisk (60 studiepoeng) 60
POL1001 – Polsk språk 1 (10 studiepoeng) 10
POL1102 – Polsk språk 3 (10 studiepoeng) 10
POL2000 – Polsk tekstkultur (10 studiepoeng) 10
POR1001 – Innføring i portugisisk (10 studiepoeng) 10
POR1102 – Portugisisk språk 2 (10 studiepoeng) 10
POR1104 – Praktisk portugisisk: grammatikk og oversettelse (10 studiepoeng) 10
POR2105 – Oversettelsesteori og praksis: portugisisk-norsk/norsk-portugisisk (10 studiepoeng) 10
POR4120 – Avanserte temaer innen portugisisk språk (10 studiepoeng) 10
PPE1000 – Innføring i filosofi, politikk og økonomi (10 studiepoeng) 10
REL1003 – Verdensreligioner i moderne samfunn (20 studiepoeng) 20
REL2210 – Kristendom - myter og verdensbilder (10 studiepoeng) 10
REL2220 – Hinduisme i oldtid og nåtid (10 studiepoeng) 10
REL3010 – Buddhism in the contemporary world (10 studiepoeng) 10
REL4000 – Introduksjon til masteroppgaven i religionsvitenskap - prosjektbeskrivelsen (10 studiepoeng) 10
REL4001 – Religionsvitenskapelig teori og metode (20 studiepoeng) 20
REL4112 – Leseemne i religionsvitenskap (10 studiepoeng) 10
REL4990 – Masteroppgave i religionshistorie (60 studiepoeng) 60
REL4991 – Masteroppgave i religionsvitenskap (60 studiepoeng) 60
RETKLA1101 – Klassisk retorikk (10 studiepoeng) 10
RETKOM1102 – Tekst og kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
RETKOM2102 – Samtaleanalyse (10 studiepoeng) 10
RETKOM2160 – Nordisk sakprosa (10 studiepoeng) 10
RETKOM4101 – Vitenskapsteoretisk studium innen retorikk og språklig kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
RETKOM4106 – Praktisk retorikk (10 studiepoeng) 10
RETKOM4111 – Retorisk fordypningsemne B (10 studiepoeng) 10
RETKOM4122 – Samtaleanalyse 1 (10 studiepoeng) 10
RETKOM4160 – Nordisk sakprosa (10 studiepoeng) 10
RETKOM4180 – Veiledet lesning i retorikk (10 studiepoeng) 10
RETKOM4190 – Masteroppgave i retorikk og språklig kommunikasjon (60 studiepoeng) 60
RETKOM4195 – Masteroppgave i retorikk og språklig kommunikasjon (30 studiepoeng) 30
ROMA2020 – Roma – sted og symbol (20 studiepoeng) 20
ROMA2021 – Romas idéhistorie (10 studiepoeng) 10
RUS1001 – Russisk grammatikk 1 (10 studiepoeng) 10
RUS1102 – Russisk språkbruk 2 (10 studiepoeng) 10
RUS1310 – Russisk litteratur 1 (10 studiepoeng) 10
RUS1501 – Russisk politikk, kultur og samfunn (10 studiepoeng) 10
RUS2302 – St.Petersburgmyten i russisk litteratur (10 studiepoeng) 10
RUS4114 – Fordypning i moderne russisk språk (10 studiepoeng) 10
RUS4301 – Russiske forfatterskap (10 studiepoeng) 10
RUS4310 – Milepæler i russisk litteratur (10 studiepoeng) 10
RUS4501 – Etnisitet, nasjonalisme, nasjonalitetspolitikk i Russland og Sovjetunionen (10 studiepoeng) 10
SAS1500 – Multikulturalisme på indisk (10 studiepoeng) 10
SAS4002 – Key Debates in South Asia Studies (10 studiepoeng) 10
SEU1504 – Øst-Europas historie (10 studiepoeng) 10
SLAV1001 – Ukraina: kultur, historie og politikk (10 studiepoeng) 10
SLAV4101 – Oversettelse til og fra russisk eller et annet slavisk språk (10 studiepoeng) 10