Emner innen humanistiske fag

Viser 501–537 av 537 emner
Emne Studiepoeng
SLAV4103 – Slavisk diskursanalyse (10 studiepoeng) 10
SPA1000 – Grunnemne i spansk (10 studiepoeng) 10
SPA1100 – Praktisk spansk (10 studiepoeng) 10
SPA1500 – Kultur og historie i den spansktalende verden (10 studiepoeng) 10
SPA2102 – Spansk språk: Pragmatikk (10 studiepoeng) 10
SPA2309 – Spanskspråklig litteraturkunnskap (13. - 18. århundre) (10 studiepoeng) 10
SPA2503 – Litteratur og politikk i Latin-Amerika (10 studiepoeng) 10
SPA4115 – Oversettelsesvitenskap i et spanskspråklig perspektiv (10 studiepoeng) 10
SPA4305 – Spanskspråklig litteraturteori (10 studiepoeng) 10
SPA4307 – Spanskspråklige romaner og noveller II (10 studiepoeng) 10
SPA4309 – Spanskspråklig litteraturkunnskap (13. - 18. århundre) (10 studiepoeng) 10
SPA4503 – Litteratur og politikk i Latin-Amerika (10 studiepoeng) 10
TRANS4300 – Litterært oversetterseminar 2 (10 studiepoeng) 10
TSJ1001 – Tsjekkisk språk 1 (10 studiepoeng) 10
TSJ1102 – Tsjekkisk språk 3 (10 studiepoeng) 10
TYR1010 – Tyrkisk A (10 studiepoeng) 10
TYSK1100 – Tysk språk: Grammatikk og tekstforståelse (10 studiepoeng) 10
TYSK1105 – Tysk språk: Lyd og tale (10 studiepoeng) 10
TYSK1300 – Tyskspråklig litteratur etter 1945 (10 studiepoeng) 10
TYSK2105 – Tysk språk- og teksthistorie (10 studiepoeng) 10
TYSK2500 – Tyskland i nasjonalismens tidsalder (1871-1945) (10 studiepoeng) 10
TYSK3000 – Arbeidspraksis for tyskstudenter (20 studiepoeng) 20
TYSK4091 – Masteroppgave i tysk, lektorprogrammet (30 studiepoeng) 30
TYSK4100 – Skriftlig tysk: stilistisk analyse og tekstproduksjon (med prosjektskisse) (10 studiepoeng) 10
TYSK4192 – Masteroppgave i oversettelsesstudier, tysk (60 studiepoeng) 60
TYSK4193 – Masteroppgave i tysk språk (60 studiepoeng) 60
TYSK4194 – Masteroppgave i tysk språk (30 studiepoeng) 30
TYSK4200 – Tysk tekstkultur (10 studiepoeng) 10
TYSK4309 – Tyskspråklig litteratur: Temastudium (10 studiepoeng) 10
TYSK4319 – Tyskspråklig litteratur: Temastudium (20 studiepoeng) 20
TYSK4390 – Tysk litteratur: Masteroppgave (60 studiepoeng) 60
TYSK4391 – Masteroppgave i tyskspråklig litteratur (30 studiepoeng) 30
TYSK4491 – Masteroppgave i oversettelse - tysk (30 studiepoeng) 30
TYSK4508 – Hva er tysk? Tyskernes symboler, ritualer, myter og mentalitet (10 studiepoeng) 10
TYSK4591 – Masteroppgave i tysk områdekunnskap (30 studiepoeng) 30
VMS4101 – Medieval manuscript culture (10 studiepoeng) 10
VMS4190 – Master's thesis in Viking and Medieval Studies (60 studiepoeng) 60