Emner innen humanistiske fag

Viser 1–250 av 520 emner
Emne Studiepoeng
AMS4900 – Internasjonalt prosjektsemester Asia og Midtøsten (30 studiepoeng) 30
ANT1500 – Antikken gjennom tidene (10 studiepoeng) 10
ANT2210 – Den augusteiske gullalder (10 studiepoeng) 10
ANT2211 – Den augusteiske gullalder - påbygning (5 studiepoeng) 5
ANT2221 – Den klassiske kulturen – Athen i klassisk tid (500-300 f.Kr). Påbygning (5 studiepoeng) 5
ANT2222 – Athen i klassisk tid (10 studiepoeng) 10
ANT2700 – Antikkens litteratur i oversettelse (10 studiepoeng) 10
ANT2800 – Antikkens mytologi (10 studiepoeng) 10
ANT4502 – Prosjektutvikling og introduksjon til antikkforskning (10 studiepoeng) 10
ANT4900 – Praksisemne for masterprogrammet i klassiske språk (10 studiepoeng) 10
ARA1020 – Arabisk B (10 studiepoeng) 10
ARA2010 – Arabisk D (10 studiepoeng) 10
ARA3010 – Arabisk E (10 studiepoeng) 10
ARA3110 – Arabisk språk 5 (30 studiepoeng) 30
ARA3120 – Arabisk språk 6 (30 studiepoeng) 30
ARA4590 – Masteroppgave i arabisk (60 studiepoeng) 60
ARA4592 – Masteroppgave i arabisk (30 studiepoeng) 30
ARB1402 – Kultur- og kunnskapsbransjer: Forretningsmodeller og økonomiforståelse (10 studiepoeng) 10
ARB1403 – Prosjektarbeid, kunnskapsdeling og digitale verktøy (10 studiepoeng) 10
ARK1010 – Europeisk forhistorie fra paleolitikum til bronsealder (10 studiepoeng) 10
ARK1020 – Klassisk arkeologi-Middelhavsarkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK1030 – Jernalder- og middelalderarkeologi i Nord-Europa med vekt på Norden (10 studiepoeng) 10
ARK2110 – Arkeologisk kulturminneforvaltning (10 studiepoeng) 10
ARK2120 – Hunters and Gatherers and Stone Age Technology (10 studiepoeng) 10
ARK2130 – From the Bronze Age to the Vikings and Beyond. Archaeological Analysis of Past Technology (10 studiepoeng) 10
ARK3090 – Bacheloroppgave i arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK4090 – Masteroppgave i arkeologi (60 studiepoeng) 60
ARK4120 – Hunters and Gatherers and Stone Age Technology (10 studiepoeng) 10
ARK4130 – From the Bronze Age to the Vikings and Beyond. Archaeological Analysis of Past Technology (10 studiepoeng) 10
ARK4180 – Arkeologisk praksis (10 studiepoeng) 10
ARK4210 – Heritage, Material Culture and Conflict (10 studiepoeng) 10
ARK4250 – Prosjektbeskrivelse i arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK4310 – Arkeologisk feltkurs, nordisk (10 studiepoeng) 10
BKS1102 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språkbruk 2 (10 studiepoeng) 10
CAR3900 – Practice semester career: Asia (30 studiepoeng) 30
EAST4504 – East Asia: Great Traditions (10 studiepoeng) 10
EAST4530 – Topics in East Asian Culture and History (10 studiepoeng) 10
EAST4591 – Master's Thesis in East Asian Culture and History (60 studiepoeng) 60
EAST4593 – Master's Thesis in East Asian Culture and History (30 studiepoeng) 30
EKUL4001 – Teorier om tekst og kontekst for masterprogrammet i europeisk kultur (10 studiepoeng) 10
EKUL4002 – Prosjektutvikling for masterprogrammet i europeisk kultur (10 studiepoeng) 10
EKUL4900 – Praksisemne for masterprogrammet i Europeisk kultur (10 studiepoeng) 10
ENG0111 – English for international students (10 studiepoeng) 10
ENG1100 – English Grammar (10 studiepoeng) 10
ENG1103 – English Phonetics and Intonation (10 studiepoeng) 10
ENG1303 – British Literature (10 studiepoeng) 10
ENG1505 – British Civilisation (10 studiepoeng) 10
ENG2100 – Advanced English Grammar: Syntax and argumentation (10 studiepoeng) 10
ENG2156 – History of the English Language (10 studiepoeng) 10
ENG2158 – Translation into English (10 studiepoeng) 10
ENG2163 – Global English (10 studiepoeng) 10
ENG2167 – Linguistics and literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG2303 – British Literature in the Age of the Enlightenment (10 studiepoeng) 10
ENG2305 – The Victorian Period (10 studiepoeng) 10
ENG2307 – Late 20th Century Literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG2325 – The Short Story in English (10 studiepoeng) 10
ENG2333 – Multicultural Literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG2340 – Nineteenth-Century American Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4000 – Thesis Writing for English Literature, American and British Studies (10 studiepoeng) 10
ENG4112 – Methods in English Language Research (10 studiepoeng) 10
ENG4156 – History of the English Language (10 studiepoeng) 10
ENG4158 – Translation into English (10 studiepoeng) 10
ENG4163 – Global English (10 studiepoeng) 10
ENG4191 – Master's Thesis in English Language (60 studiepoeng) 60
ENG4192 – Masteroppgave i oversettelsesstudier, engelsk (60 studiepoeng) 60
ENG4193 – Master’s Thesis in Linguistics and its Application for a Multilingual Society (30 studiepoeng) 30
ENG4340 – Nineteenth-Century American Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4343 – British Literature in the Age of the Enlightenment (10 studiepoeng) 10
ENG4345 – The Victorian Period (10 studiepoeng) 10
ENG4365 – The Short Story in English (10 studiepoeng) 10
ENG4390 – Master's Thesis in Literature in English (60) (60 studiepoeng) 60
ENG4394 – Master's Thesis in Literature in English (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4490 – Masteroppgave i litterær oversettelse fra engelsk til norsk (30 studiepoeng) 30
ENG4590 – Master's Thesis in American studies (60) (60 studiepoeng) 60
ENG4591 – Master's Thesis in American studies (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4592 – Master's Thesis in British studies (60) (60 studiepoeng) 60
ENG4593 – Master's Thesis in British studies (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4790 – Master's Thesis in English, Secondary Teacher Training (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4791 – Master's Thesis in English, Secondary Teacher Training (60) (60 studiepoeng) 60
ENG4910 – Internship for Linguistics and its Application for a Multilingual Society (10 studiepoeng) 10
EST2000 – Moderne estetisk teori (10 studiepoeng) 10
EST3010 – Tverrestetisk prosjektarbeid (10 studiepoeng) 10
EST4391 – Tverrestetisk masteroppgave - Engelskspråklig litteratur (60 studiepoeng) 60
EST4591 – Tverrestetisk masteroppgave - kunsthistorie (60 studiepoeng) 60
EST4592 – Tverrestetisk masteroppgave-medievitenskap (60 studiepoeng) 60
EUS4010 – Borders, bodies and memories: Textual and cultural representation of contemporary migration in Europe (10 studiepoeng) 10
EUS4900 – Internasjonalt prosjektsemester europeiske språk (30 studiepoeng) 30
EXFAC03-EAST – Exfac for Øst-Asiastudier (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-MESA – Exfac for Midtøsten- og Sørasia-studier (10 studiepoeng) 10
EXPHIL03 – Examen philosophicum (10 studiepoeng) 10
EXPHIL03E – Examen philosophicum - English option (10 studiepoeng) 10
FIL1003 – Etikk (10 studiepoeng) 10
FIL1006 – Innføring i logikk (10 studiepoeng) 10
FIL2104 – Filosofisk estetikk (10 studiepoeng) 10
FIL2105 – Fordypning - Metafysikk og bevissthetsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2202 – Kjønn og filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2311 – Politisk filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2701 – Fordypning - Filosofihistorie 1600-1800 (10 studiepoeng) 10
FIL3090 – Bacheloroppgave i filosofi (20 studiepoeng) 20
FIL4090 – Mastergradsoppgave i filosofi (60 studiepoeng) 60
FIL4091 – Mastergradsessay i filosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4220 – Erkjennelsesteori/vitenskapsfilosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4330 – Politisk filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4350 – Politisk filosofi med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4351 – Feministisk etikk (10 studiepoeng) 10
FIL4353 – Feministisk etikk med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4390 – Miljøfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4392 – Miljøfilosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4552 – Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4600 – Filosofihistorie 1600-1800 (10 studiepoeng) 10
FIL4620 – Filosofihistorie 1600-1800 med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4700 – Filosofisk estetikk (10 studiepoeng) 10
FIL4720 – Filosofisk estetikk (30 studiepoeng) 30
FRA1101 – Fransk grammatikk 2 (10 studiepoeng) 10
FRA1301 – Fransk litteratur (prosa) (10 studiepoeng) 10
FRA1501 – Fransk historie fra Revolusjonen til i dag (10 studiepoeng) 10
FRA2517 – Mouvements sociaux en France (10 studiepoeng) 10
FRA4115 – Fransk språk leseemne 1 (10 studiepoeng) 10
FRA4119 – Syntaktisk variasjon i fransk (10 studiepoeng) 10
FRA4400 – Fransk forfatterskap leseemne (10 studiepoeng) 10
FRA4520 – Fransk kulturkunnskap leseemne 1 (10 studiepoeng) 10
FRA4526 – Mouvements sociaux en France (10 studiepoeng) 10
FRA4590 – Masteroppgåve i fransk områdekunnskap (60 studiepoeng) 60
GRE1002 – Innføring i gresk II (10 studiepoeng) 10
GRE1402 – Attisk prosa II (5 studiepoeng) 5
GRE1405 – Gresk lyrikk (5 studiepoeng) 5
GRE2105 – Gresk grammatikk II (10 studiepoeng) 10
GRE2401 – Gresk epos (10 studiepoeng) 10
GRE2404 – Greske historieskrivere (10 studiepoeng) 10
GRE3190 – Bacheloroppgave i gresk (10 studiepoeng) 10
GRE4190 – Masteroppgave i gresk (30 studiepoeng) 30
HFILN9085 – Multiling Winter School (5 studiepoeng) 5
HIN1020 – Hindi B (10 studiepoeng) 10
HIN2010 – Hindi D (40 studiepoeng) 40
HIN3010 – Hindi E (10 studiepoeng) 10
HIN4010 – Hindi Literature, Linguistics and Performance Studies (10 studiepoeng) 10
HIS1300EU – Nyere europeisk historie for Europastudier (EU) (10 studiepoeng) 10
HIS1300INTER – Nyere verdenshistorie med metode for Internasjonale studier (20 studiepoeng) 20
HIS1300L – Nyere verdenshistorie med metode for lektorprogrammet (20 studiepoeng) 20
HIS1300MET – Nyere verdenshistorie med metode (20 studiepoeng) 20
HIS2150 – Europas vei til moderniteten: Renessanse i et historisk perspektiv (1300-1550) (10 studiepoeng) 10
HIS2162 – Fra Luther til Wollstonecraft: Familie og samfunn i tidlig nytid (10 studiepoeng) 10
HIS2314 – Styringsstat og liberalisering. Økonomi og politikk i etterkrigstiden (10 studiepoeng) 10
HIS2317 – Class Struggle, Gender Trouble, and Everyday Life: 20th-Century Social History (10 studiepoeng) 10
HIS2345 – Høvdinger og bråkmakere: Norsk politisk kultur gjennom 150 år, ca. 1830 - 1980 (10 studiepoeng) 10
HIS2371 – Krig og konflikt. Stormaktene, Europa og verdensherredømme i det 20. århundret (10 studiepoeng) 10
HIS3090 – Fordypningsoppgave (10 studiepoeng) 10
HIS4010 – Historiske grunnlagsproblemer: teori og historiografi (10 studiepoeng) 10
HIS4030 – Prosjektseminar, master i historie (10 studiepoeng) 10
HIS4040 – Skriveseminar, master i historie (10 studiepoeng) 10
HIS4050 – Historieformidling (10 studiepoeng) 10
HIS4090 – Masteroppgave i historie (60 studiepoeng) 60
HIS4090L – Masteroppgave i historie for lektorprogrammet (60 studiepoeng) 60
HIS4095L – Masteroppgave i historie for lektorprogrammet (30 studiepoeng) 30
HIS4110 – Realhistorisk leseemne (kan knyttes til masteroppgaven) (10 studiepoeng) 10
HIS4114 – Det romerske rikets nedgang og fall (10 studiepoeng) 10
HIS4120 – Realhistorisk leseemne (kan ikke knyttes til masteroppgaven) (10 studiepoeng) 10
HIS4150 – Europas vei til moderniteten: Renessanse i et historisk perspektiv (1300-1550) (10 studiepoeng) 10
HIS4162 – Fra Luther til Wollstonecraft: Familie og samfunn i tidlig nytid (10 studiepoeng) 10
HIS4314 – Styringsstat og liberalisering. Økonomi og politikk i etterkrigstiden (10 studiepoeng) 10
HIS4317 – Class Struggle, Gender Trouble, and Everyday Life: 20th-Century Social History (10 studiepoeng) 10
HIS4345 – Høvdinger og bråkmakere: Norsk politisk kultur gjennom 150 år, ca. 1830 - 1980 (10 studiepoeng) 10
HIS4371 – Krig og konflikt. Stormaktene, Europa og verdensherredømme i det 20. århundret (10 studiepoeng) 10
HIS4422 – Historie på film (10 studiepoeng) 10
IBS3205 – New Perspectives in Ibsen Studies (10 studiepoeng) 10
IBS4001 – Theoretical, Methodological, and Interdisciplinary Approaches to Ibsen Studies (10 studiepoeng) 10
IBS4205 – New Perspectives in Ibsen Studies (10 studiepoeng) 10
IBS4390 – Master's Thesis in Ibsen Studies (60 studiepoeng) 60
IDE1105 – Vestens idéer fra 1600 til vår egen tid (20 studiepoeng) 20
IDE2091 – Fordypning i vår tids idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE3090 – Bacheloroppgave i idéhistorie (20 studiepoeng) 20
IDE4890 – Masteroppgave i europeisk kultur (30 studiepoeng) 30
IDE4990 – Masteroppgave i idéhistorie (60 studiepoeng) 60
IRSK1501 – Keltisk sivilisasjon - fastlandskeltisk og øykeltisk (ca. 700 f.Kr. - 1000 e.Kr.) (10 studiepoeng) 10
IRSK2100 – Innføring i gammelirsk (10 studiepoeng) 10
IRSK4190 – Masteroppgave i keltisk, særlig irsk språk og filologi (60 studiepoeng) 60
ITA1100 – Praktisk italiensk (10 studiepoeng) 10
ITA1101 – Italiensk språk (10 studiepoeng) 10
ITA1110R – Sommerkurs i italiensk språk og kultur i Roma (20 studiepoeng) 20
ITA1301 – Italiensk litteratur, innføring (10 studiepoeng) 10
ITA2103 – Italiensk språk: Skriftlege øvingar (10 studiepoeng) 10
ITA2318 – Eldre italiensk litteratur (10 studiepoeng) 10
ITA4105 – Italiensk språk: skriftlege øvingar (10 studiepoeng) 10
ITA4318 – Eldre italiensk litteratur (10 studiepoeng) 10
ITA4328 – Eldre italiensk litteratur (20 studiepoeng) 20
JAP1020 – Japansk B (10 studiepoeng) 10
JAP1120 – Japansk 2 (20 studiepoeng) 20
JAP2020 – Japansk D (10 studiepoeng) 10
JAP2501 – Contemporary Japanese Culture (10 studiepoeng) 10
JAP2503 – Japans historie (10 studiepoeng) 10
JAP3000 – Bacheloroppgave i Japan-studier (10 studiepoeng) 10
JAP3120 – Japansk 6 (30 studiepoeng) 30
JAP4515 – Contemporary Japanese Culture and Society (10 studiepoeng) 10
JAP4610 – Readings in Modern Japan (10 studiepoeng) 10
JAP4691 – Master's Thesis in Modern Japan (60 studiepoeng) 60
JAP4693 – Master's Thesis in Modern Japan (30 studiepoeng) 30
JOUR4427 – Media, War and Journalism: Blurred Lines and Smokescreens (10 studiepoeng) 10
JOUR4690 – Masteroppgave - journalistikk (60 studiepoeng) 60
JOUR4699 – Selvvalgt emne (10 studiepoeng) 10
JOUR4900 – Internasjonalt prosjektsemester medievitenskap og journalistikk (30 studiepoeng) 30
JOUR4990 – Praktisk masteroppgave - journalistikk (60 studiepoeng) 60
KIN1020 – Kinesisk B (10 studiepoeng) 10
KIN2300 – Tanker og følelser i kinesisk litteratur gjennom tre tusen år (10 studiepoeng) 10
KIN2500 – Kinas århundre? Politikk og samfunn i Kina (10 studiepoeng) 10
KIN2510 – En introduksjon til business-kinesisk (10 studiepoeng) 10
KIN3020 – Kinesisk E - Klassisk kinesisk i moderne bruk (10 studiepoeng) 10
KIN3110 – Kinesisk F (30 studiepoeng) 30
KIN3120 – Kinesisk G (30 studiepoeng) 30
KIN4530 – Topics in Chinese Ideas and Ideologies (10 studiepoeng) 10
KIN4540 – Topics in Chinese Society and Politics 2 (10 studiepoeng) 10
KIN4591 – Master's Thesis in Chinese Society and Politics (60 studiepoeng) 60
KIN4593 – Master's Thesis in Chinese Society and Politics (30 studiepoeng) 30
KONS1005 – Science for Conservators and Archaeologists II (10 studiepoeng) 10
KONS2060 – Forvaltning av kulturarven (10 studiepoeng) 10
KONS2061 – Understanding the indoor climate in museums, galleries and archives (10 studiepoeng) 10
KONS4037 – Konservering av organisk materiale II (10 studiepoeng) 10
KONS4039 – Konservering av uorganisk materiale II (10 studiepoeng) 10
KOR1502 – Korea: Philosophy and Religion (10 studiepoeng) 10
KULH1050 – Witchcraft and Magic in Europe (10 studiepoeng) 10
KULH2001 – Europas kulturhistorie – utvalgte forskningsperspektiver (10 studiepoeng) 10
KULH2002 – The Cultural History of the Museums (20 studiepoeng) 20
KULH2071 – Fortelling, tradisjon og kultur (10 studiepoeng) 10
KULH3001 – Kulturhistorisk analyse (10 studiepoeng) 10
KULH4130 – Kollektiv erindring - historie, minne og myte (10 studiepoeng) 10
KULH4890 – Masteroppgave i europeisk kultur (30 studiepoeng) 30
KULH4990 – Masteroppgave i kulturhistorie (60 studiepoeng) 60
KUN1001 – Billedkunst og arkitektur fra antikken til renessansen (20 studiepoeng) 20
KUN2009 – Senantikk og tidlig kristen kunst (10 studiepoeng) 10
KUN2012 – Renessansens billedkunst i Roma og Firenze ca. 1420-1520 (10 studiepoeng) 10
KUN2061 – Temaer i norsk og nordisk billedkunst 1: 1870-1900 (10 studiepoeng) 10
KUN2070 – Kunsten 1950-2000 (10 studiepoeng) 10
KUN2130 – Nordisk arkitektur 1900-tallet (10 studiepoeng) 10
KUN2240 – Kunst og fotografi (10 studiepoeng) 10
KUN2560 – Topics in Visual Studies (10 studiepoeng) 10
KUN2570 – On Habit, Art and Architecture (10 studiepoeng) 10
KUN3090 – Bacheloroppgave i kunsthistorie (20 studiepoeng) 20
KUN4009 – Senantikk og tidlig kristen kunst (10 studiepoeng) 10
KUN4012 – Renessansens billedkunst i Roma og Firenze ca. 1420-1520 (10 studiepoeng) 10
KUN4020 – Fremleggingsseminar, masterprosjekter i kunsthistorie (10 studiepoeng) 10
KUN4060 – Leseemne i kunsthistorie og visuelle studier (10 studiepoeng) 10
KUN4061 – Temaer i norsk og nordisk billedkunst 1: 1870-1900 (10 studiepoeng) 10
KUN4070 – Kunsten 1950-2000 (10 studiepoeng) 10
KUN4090 – Masteroppgave i kunsthistorie (60 studiepoeng) 60
KUN4130 – Nordisk arkitektur 1900-tallet (10 studiepoeng) 10
KUN4240 – Kunst og fotografi (10 studiepoeng) 10
KUN4560 – Topics in Visual Studies (10 studiepoeng) 10
KUN4570 – On Habit, Art and Architecture (10 studiepoeng) 10
LAT1002 – Innføring i latin II (10 studiepoeng) 10
LAT1402 – Cicero 1 (5 studiepoeng) 5
LAT1404 – Latinske episke tekster (5 studiepoeng) 5