Emner innen humanistiske fag

Viser 1–250 av 273 emner
Emne Studiepoeng
ANT1500 – Antikken gjennom tidene (10 studiepoeng) 10
ANT2210 – Antikkens Roma (10 studiepoeng) 10
ANT2211 – Antikkens Roma - påbygning (5 studiepoeng) 5
ANT2221 – Athen i klassisk tid - påbygning (5 studiepoeng) 5
ANT2222 – Athen i klassisk tid (10 studiepoeng) 10
ANT2700 – Antikkens litteratur i oversettelse (10 studiepoeng) 10
ANT2800 – Antikkens mytologi (10 studiepoeng) 10
ARA1020 – Arabisk B (10 studiepoeng) 10
ARA2010 – Arabisk D (40 studiepoeng) 40
ARA3010 – Arabisk E (10 studiepoeng) 10
ARA3110 – Arabisk språk 5 (30 studiepoeng) 30
ARA3120 – Arabisk språk 6 (30 studiepoeng) 30
ARK1010 – Europeisk forhistorie fra paleolitikum til bronsealder (10 studiepoeng) 10
ARK1020 – Klassisk arkeologi-Middelhavsarkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK1030 – Jernalder- og middelalderarkeologi i Nord-Europa med vekt på Norden (10 studiepoeng) 10
ARK2110 – Arkeologisk kulturminneforvaltning (10 studiepoeng) 10
ARK2120 – Hunters, Gatherers, early Farmers and Stone age Technology (10 studiepoeng) 10
ARK2130 – From the Bronze Age to the Vikings and Beyond. Archaeological Analysis of Past Technology (10 studiepoeng) 10
ARK3090 – Bacheloroppgave i arkeologi (10 studiepoeng) 10
BKS1002 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk 2 (10 studiepoeng) 10
ENG1103 – English Phonetics and Intonation (10 studiepoeng) 10
ENG1303 – British Literature (10 studiepoeng) 10
ENG1505 – British Civilisation (10 studiepoeng) 10
ENG2100 – Advanced English Grammar: Syntax and argumentation (10 studiepoeng) 10
ENG2156 – History of the English Language (10 studiepoeng) 10
ENG2158 – Translation into English (10 studiepoeng) 10
ENG2163 – World Englishes (10 studiepoeng) 10
ENG2166 – Middle English, introduction (10 studiepoeng) 10
ENG2167 – Linguistics and literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG2303 – British Literature in the Age of the Enlightenment (10 studiepoeng) 10
ENG2305 – The Victorian Period (10 studiepoeng) 10
ENG2307 – Late 20th Century Literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG2324 – Homotextuality: Gay and Lesbian Literature (10 studiepoeng) 10
ENG2325 – The Short Story in English (10 studiepoeng) 10
ENG2333 – Multicultural Literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG2340 – Nineteenth-Century American Literature (10 studiepoeng) 10
ENG2500 – American History (10 studiepoeng) 10
EST2000 – Moderne estetisk teori (10 studiepoeng) 10
EST3010 – Tverrestetisk prosjektarbeid (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-EAST – Exfac for Øst-Asiastudier (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-HUM – Examen facultatum - Humanistiske grunnlagsproblemer (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-MESA – Exfac for Midtøsten- og Sørasia-studier (10 studiepoeng) 10
EXPHIL03 – Examen philosophicum (10 studiepoeng) 10
FIL1003 – Etikk (10 studiepoeng) 10
FIL1006 – Innføring i logikk (10 studiepoeng) 10
FIL2104 – Filosofisk estetikk (10 studiepoeng) 10
FIL2202 – Philosophy and gender (10 studiepoeng) 10
FIL2207 – Fordypning - Handlingsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2310 – Normativ etikk og metaetikk (10 studiepoeng) 10
FIL2390 – Miljøfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2405 – Filosofisk logikk og matematikkens filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2505 – Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2701 – Fordypning - Filosofihistorie 1600-1800 (10 studiepoeng) 10
FIL2900 – Fordypning i vitenskapsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL3090 – Bacheloroppgave i filosofi (20 studiepoeng) 20
FRA1101 – Fransk grammatikk 2 (10 studiepoeng) 10
FRA1301 – Fransk litteratur (prosa) (10 studiepoeng) 10
FRA1501 – Fransk historie fra Revolusjonen til i dag (10 studiepoeng) 10
FRA2001 – Fransk språkhistorie og eldre fransk litteratur (10 studiepoeng) 10
FRA2108 – Praktisk oversettelse norsk-fransk (10 studiepoeng) 10
FRA2114 – Språklig variasjon, språklige varianter: le français dans tous ses états (10 studiepoeng) 10
FRA2410 – Fransk litteratur: temastudium (10 studiepoeng) 10
FRA2470 – Fransk litteratur, genrestudium (10 studiepoeng) 10
FRA2517 – Mouvements sociaux en France (10 studiepoeng) 10
GRE1002 – Innføring i gresk II (10 studiepoeng) 10
GRE1402 – Attisk prosa II (5 studiepoeng) 5
GRE1405 – Gresk lyrikk (5 studiepoeng) 5
GRE2105 – Gresk grammatikk II (10 studiepoeng) 10
GRE2401 – Gresk epos (10 studiepoeng) 10
GRE2404 – Greske historieskrivere (10 studiepoeng) 10
GRE3190 – Bacheloroppgave i gresk (10 studiepoeng) 10
HIN1020 – Hindi B (10 studiepoeng) 10
HIN2010 – Hindi D (40 studiepoeng) 40
HIN3010 – Hindi E (10 studiepoeng) 10
HIS1400 – Nyere historie fra ca. 1800 til vår tid (20 studiepoeng) 20
HIS1400L – Nyere historie fra ca. 1800 til vår tid for lektorprogrammet (20 studiepoeng) 20
HIS1410INTER – Nyere historie fra ca. 1800 til vår tid for Internasjonale studier (10 studiepoeng) 10
HIS2114 – Det romerske rikets nedgang og fall (10 studiepoeng) 10
HIS2128 – Perspectives on Viking Age History (c.750 - c.1050) (10 studiepoeng) 10
HIS2150 – Europas vei til moderniteten: Renessanse i et historisk perspektiv (1300-1550) (10 studiepoeng) 10
HIS2162 – Fra Luther til Wollstonecraft: Familie og samfunn i tidlig nytid (10 studiepoeng) 10
HIS2170 – Climate & History – from the Little Ice Age to Global Warming (10 studiepoeng) 10
HIS2314 – Styringsstat og liberalisering. Økonomi og politikk i etterkrigstiden (10 studiepoeng) 10
HIS2317 – Class Struggle, Gender Trouble, and Everyday Life: 20th-Century Social History (10 studiepoeng) 10
HIS2320 – Coming to Terms with a Nightmare: World War II, Axis Occupation, and Historians after 1945 (10 studiepoeng) 10
HIS2427 – Intellectual Property, Piracy, and the Commons through History (10 studiepoeng) 10
HIS3090 – Fordypningsoppgave (10 studiepoeng) 10
IBS2220 – Ibsen og det moderne drama (10 studiepoeng) 10
IDE1105 – Vestens idéer fra 1600 til vår egen tid (20 studiepoeng) 20
IDE2018 – Frihetens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2019 – From Ancient Cosmology to Modern Anthropocene: Environmental Thinking in Intellectual History (10 studiepoeng) 10
IDE2025 – Fremmedfryktens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2038 – Kvinner i idéhistorien (10 studiepoeng) 10
IDE2041 – Vestens kristne mystikk fra Augustin til våre dager (10 studiepoeng) 10
IDE2060 – Tenkning om politikk og samfunn (10 studiepoeng) 10
IDE3090 – Bacheloroppgave i idéhistorie (20 studiepoeng) 20
IRSK2303 – Celtic Mythological Texts (10 studiepoeng) 10
ITA1100 – Praktisk italiensk (10 studiepoeng) 10
ITA1101 – Italiensk språk (10 studiepoeng) 10
ITA1110R – Sommerkurs i italiensk språk og kultur i Roma (20 studiepoeng) 20
ITA1301 – Italiensk litteratur, innføring (10 studiepoeng) 10
ITA2103 – Italiensk språk: Skriftlege øvingar (10 studiepoeng) 10
JAP1020 – Japansk B (10 studiepoeng) 10
JAP1120 – Japansk 2 (20 studiepoeng) 20
JAP2020 – Japansk D (10 studiepoeng) 10
JAP2501 – Japanese Contemporary Society Through Film and Animation (10 studiepoeng) 10
JAP2502 – Religion i Japan (10 studiepoeng) 10
JAP3000 – Bacheloroppgave i Japan-studier (10 studiepoeng) 10
KIN1020 – Kinesisk B (10 studiepoeng) 10
KIN2300 – Kinesisk litteratur gjennom tre tusen år (10 studiepoeng) 10
KIN2500 – Kinas århundre? Politikk og samfunn i Kina (10 studiepoeng) 10
KIN2510 – En introduksjon til business-kinesisk (10 studiepoeng) 10
KIN3020 – Kinesisk E - Klassisk kinesisk i moderne bruk (10 studiepoeng) 10
KLAR2100 – Klart språk, demokrati og rettssikkerhet (10 studiepoeng) 10
KLAR3050 – Praksisopphold med klarspråkrapport (20 studiepoeng) 20
KLAR3090 – Bacheloroppgave i Klart språk (10 studiepoeng) 10
KONS1001 – Science for Conservators and Archaeologists I (10 studiepoeng) 10
KONS2010 – History and Theory of Conservation (10 studiepoeng) 10
KONS3021 – Kontroll av miljø og klima (10 studiepoeng) 10
KONS3040 – Avansert kunstteknologi (10 studiepoeng) 10
KONS3061 – Bevaringsforhold for arkeologisk funnmateriale under ulike jordbunnsforhold (10 studiepoeng) 10
KOR1506 – South Korea's Popular Culture (10 studiepoeng) 10
KULH1005 – Kulturell identitet (10 studiepoeng) 10
KULH2001 – Europas kulturhistorie – utvalgte forskningsperspektiver (10 studiepoeng) 10
KULH2003 – Fortelling og kultur (10 studiepoeng) 10
KULH2004 – Ting: kulturhistoriske perspektiver på materialitet (10 studiepoeng) 10
KULH2011 – The Cultural History of Nature (10 studiepoeng) 10
KULH3001 – Bacheloroppgave i kulturhistorie (10 studiepoeng) 10
KUN1001 – Billedkunst og arkitektur fra antikken til renessansen (20 studiepoeng) 20
KUN2009 – Senantikk og tidlig kristen kunst (10 studiepoeng) 10
KUN2012 – Renessansens billedkunst i Italia (10 studiepoeng) 10
KUN2130 – Nordisk arkitektur 1900-tallet (10 studiepoeng) 10
KUN2201 – Designkultur: Ti ting (10 studiepoeng) 10
KUN2230 – Kunst, Teknologi, Medier (10 studiepoeng) 10
KUN2240 – Kunst og fotografi (10 studiepoeng) 10
KUN2250 – Kunstsamlinger og museer (10 studiepoeng) 10
KUN2306E – Art and visual culture of the later Middle Ages (10 studiepoeng) 10
KUN2400 – Temaer i avantgarde- og samtidskunst (10 studiepoeng) 10
KUN2450 – Temaer i 1800-tallets kunst (10 studiepoeng) 10
KUN2910 – Praksisemne i kunstformidling (10 studiepoeng) 10
KUN3090 – Bacheloroppgave i kunsthistorie og visuelle studier (20 studiepoeng) 20
LAT1002 – Innføring i latin II (10 studiepoeng) 10
LAT1402 – Cicero 1 (5 studiepoeng) 5
LAT1404 – Latinske episke tekster (5 studiepoeng) 5
LAT2105 – Latinsk grammatikk II (10 studiepoeng) 10
LAT2401 – Augusteisk poesi (10 studiepoeng) 10
LAT2408 – Romersk fiksjonsprosa (10 studiepoeng) 10
LAT3190 – Bacheloroppgave i latin (10 studiepoeng) 10
LING1107 – Språktilegnelse (10 studiepoeng) 10
LING1112 – Morfologi og syntaks 1 (10 studiepoeng) 10
LING1113 – Psykolingvistikk og sosiolingvistikk (10 studiepoeng) 10
LING2100 – Semantikk og pragmatikk 2 (10 studiepoeng) 10
LING2113 – Språktypologi (10 studiepoeng) 10
LING2121 – Fonetikk og fonologi 2 (10 studiepoeng) 10
LING3090 – Bacheloroppgave i lingvistikk (10 studiepoeng) 10
LIT1301 – Vestens litteratur fra antikken til 1700 (20 studiepoeng) 20
LIT1302 – Vestens litteratur fra 1700 til 1900 (10 studiepoeng) 10
LIT1303 – Vestens litteratur fra 1900 til i dag (10 studiepoeng) 10
LIT2000 – Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer (10 studiepoeng) 10
LIT2320 – Litterært fordypningsemne: epokestudium (10 studiepoeng) 10
LIT3000 – Fordypningsemne med bacheloroppgave (20 studiepoeng) 20
LIT3461 – Kjønn og estetikk (10 studiepoeng) 10
LIT3462 – Kjønn og estetikk (20 studiepoeng) 20
MEVIT1300 – Journalistikk, makt og mediebruk (10 studiepoeng) 10
MEVIT2110 – Medie- og kulturteori (10 studiepoeng) 10
MEVIT2111 – Skjermkulturer (10 studiepoeng) 10
MEVIT2112 – Journalistikk, kommunikasjon og formidling (10 studiepoeng) 10
MEVIT2532 – Filmhistorie (10 studiepoeng) 10
MEVIT2600 – Mediepåvirkning – holdninger, atferd og opinionsdanning (10 studiepoeng) 10
MEVIT2700 – Medietekster: teori og analyse (10 studiepoeng) 10
MEVIT2725 – Video Games: Aesthetics, Industry and Culture (10 studiepoeng) 10
MEVIT2800 – Metoder i medievitenskap (10 studiepoeng) 10
MEVIT3427 – Media, War and Journalism: Blurred Lines and Smokescreens (10 studiepoeng) 10
MEVIT3535 – Fotografi, kultur, samfunn - i et medievitenskaplig perspektiv (10 studiepoeng) 10
MEVIT3810 – Mediestudenter som forskere: akademisk prosjektarbeid (20 studiepoeng) 20
MEVIT3811 – Mediestudenter i arbeidslivet: praksisplass og prosjektarbeid (20 studiepoeng) 20
MUS1122 – Utøvende 1 (instrumental- og vokalundervisning) (5 studiepoeng) 5
MUS1264 – Komposisjon/arrangering 2 - klassisk (notebasert) (5 studiepoeng) 5
MUS1265 – Komposisjon/arrangering 2 – pop/rock/jazz (notebasert) (5 studiepoeng) 5
MUS1281 – Komposisjon/arrangering 2 – produksjon (5 studiepoeng) 5
MUS1352 – Ensemble 2 (10 studiepoeng) 10
MUS1401 – Norwegian Music for International Students (10 studiepoeng) 10
MUS2120 – Fra skisse til scene: låtskriving i teori og praksis (10 studiepoeng) 10
MUS2130 – Hørelære i dialog med musikkognisjon (10 studiepoeng) 10
MUS2160 – Utøvende 3 (instrumental- og vokalundervisning) (10 studiepoeng) 10
MUS2261 – Hørelære 3 (10 studiepoeng) 10
MUS2270 – Satslære 2B (analyse/arrangering/komponering for små ensembler 2) (10 studiepoeng) 10
MUS2281 – Studioproduksjon (10 studiepoeng) 10
MUS2371 – Improvisasjon (10 studiepoeng) 10
MUS2445 – Musikkens historie 2 (10 studiepoeng) 10
MUS2531 – Music and Media (10 studiepoeng) 10
MUS2605 – Popular Music Studies (10 studiepoeng) 10
MUS2667 – Musikkhistoriske temaer 3 (10 studiepoeng) 10
MUS2730 – Satslære 3B (analyse/arrangering/ komponering for store ensembler 2) (10 studiepoeng) 10
MUS2821 – Lydlære 2 (10 studiepoeng) 10
MUS2830 – Interaktiv musikk (10 studiepoeng) 10
MUS3090 – Bacheloroppgave i musikkvitenskap (20 studiepoeng) 20
MUS3091 – Hospitantemne. På jobb i musikkfeltet - praksisplass og prosjektoppgave (20 studiepoeng) 20
MØNA1300 – History of Literature in The Modern Middle East (10 studiepoeng) 10
MØNA1505 – Midtøstens moderne historie (10 studiepoeng) 10
MØNA2505 – Iran in the World: Politics, Society, Praxis (10 studiepoeng) 10
MØNA2507 – Gunpowder Empires: Ottomans, Safavids and Mughals (10 studiepoeng) 10
MØNA3000 – Bacheloroppgave i Midtøstenstudier (10 studiepoeng) 10
NED1301 – Nederlandsk litteratur og kultur: Innføring (10 studiepoeng) 10
NED2101 – Nederlandsk språk (10 studiepoeng) 10
NFI1320 – Norrøn litteratur 1 (Nordisk litteratur fram til 1500) (10 studiepoeng) 10
NFI2101 – Runology – Runic Inscriptions from the Migration Period to the Viking Age (10 studiepoeng) 10
NFI2120 – Old Norse Palaeography and Codicology (10 studiepoeng) 10
NFI2240 – Norrøn poesi og juridiske tekster (10 studiepoeng) 10
NFI2501 – North Sea cultural encounters in the Middle Ages (10 studiepoeng) 10
NOAS1100 – Innføring i norsk som andrespråk (10 studiepoeng) 10
NOAS2101 – Norsk språkstruktur i et andrespråksperspektiv (10 studiepoeng) 10
NOAS2105 – Skriftkyndighet i et andrespråksperspektiv: lesing og skriving (10 studiepoeng) 10
NOAS2301 – Litteratur i en flerkulturell kontekst (10 studiepoeng) 10
NOR1100 – Norsk grammatikk (10 studiepoeng) 10
NOR1300 – Nordisk, særlig norsk, litteratur etter 1800 (20 studiepoeng) 20
NOR1301 – Nordisk litteratur før 1800 (10 studiepoeng) 10
NOR2120 – Dialektologi og sosiolingvistikk i Norden 2 (10 studiepoeng) 10
NOR2310 – Nordisk, særleg norsk, barne- og ungdomslitteratur 2 (10 studiepoeng) 10
NOR2312 – Sammensatte tekster i norskfaget (10 studiepoeng) 10
NOR2320 – Epokestudium i nordisk litteratur A (10 studiepoeng) 10
NOR2440 – Sjangerstudium i nordisk litteratur B (10 studiepoeng) 10
NOR3090 – Bacheloroppgave i nordisk (10 studiepoeng) 10
NORINT2115 – Dialektar, nynorsk og språkhistorie i eit framandspråksperspektiv (10 studiepoeng) 10
PER1020 – Persisk B (10 studiepoeng) 10
PER2010 – Persisk D (30 studiepoeng) 30
PER2120 – Persisk språk 4 (20 studiepoeng) 20
PER3020 – Persisk F (10 studiepoeng) 10
POL1002 – Polsk språk 2 (10 studiepoeng) 10
POR1101 – Portugisisk språk 1 (10 studiepoeng) 10
REL1001 – Religionsvitenskapelig teori (10 studiepoeng) 10
REL2230 – Buddhisme - tradisjon og variasjon (10 studiepoeng) 10
REL2250 – Islam - tradisjoner og utvikling (10 studiepoeng) 10
REL2260 – Antikken og oldtidens religioner (10 studiepoeng) 10
REL3020 – Religion and Politics (10 studiepoeng) 10
REL3040 – Kjønn og religion (10 studiepoeng) 10
REL3090 – Bacheloroppgave i religionsvitenskap (10 studiepoeng) 10
RETKOM1102 – Tekst og kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
RETKOM2103 – Ideer, diskurser og makt: Kritiske perspektiver på tekst og samfunn (10 studiepoeng) 10
RETKOM2104 – Moderne retorikk (10 studiepoeng) 10
RETKOM3104 – Prosjektarbeid i retorikk (10 studiepoeng) 10
RUS1002 – Russisk språkbruk 1 (10 studiepoeng) 10
RUS1101 – Russisk grammatikk 2 (10 studiepoeng) 10
RUS1503 – Russisk historie (10 studiepoeng) 10
RUS2104 – Russisk språkbruk 4 (10 studiepoeng) 10
RUS2130 – Russisk grammatikk 3 (10 studiepoeng) 10
RUS2301 – Russisk litteratur 2 (10 studiepoeng) 10
RUS2504 – Russiske idéhistoriske tekster (10 studiepoeng) 10
RUS3010 – Russland-studier, oppgaveemne (10 studiepoeng) 10
RUS3310 – Russisk litteratur, oppgaveemne (10 studiepoeng) 10