Emner innen humanistiske fag

Viser 1–250 av 566 emner
Emne Studiepoeng
ANT1500 – Antikken gjennom tidene (10 studiepoeng) 10
ANT2210 – Antikkens Roma (10 studiepoeng) 10
ANT2211 – Antikkens Roma - påbygning (5 studiepoeng) 5
ANT2221 – Athen i klassisk tid - påbygning (5 studiepoeng) 5
ANT2222 – Athen i klassisk tid (10 studiepoeng) 10
ANT2700 – Antikkens litteratur i oversettelse (10 studiepoeng) 10
ANT2800 – Antikkens mytologi (10 studiepoeng) 10
ANT4502 – Prosjektutvikling og introduksjon til antikkforskning (10 studiepoeng) 10
ANT4900 – Praksisemne for masterprogrammet i klassiske språk (10 studiepoeng) 10
ARA1020 – Arabisk B (10 studiepoeng) 10
ARA2010 – Arabisk D (40 studiepoeng) 40
ARA3010 – Arabisk E (10 studiepoeng) 10
ARA3110 – Arabisk språk 5 (30 studiepoeng) 30
ARA3120 – Arabisk språk 6 (30 studiepoeng) 30
ARK1010 – Europeisk forhistorie fra paleolitikum til bronsealder (10 studiepoeng) 10
ARK1020 – Klassisk arkeologi-Middelhavsarkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK1030 – Jernalder- og middelalderarkeologi i Nord-Europa med vekt på Norden (10 studiepoeng) 10
ARK2110 – Arkeologisk kulturminneforvaltning (10 studiepoeng) 10
ARK2120 – Hunters, Gatherers, early Farmers and Stone age Technology (10 studiepoeng) 10
ARK2130 – From the Bronze Age to the Vikings and Beyond. Archaeological Analysis of Past Technology (10 studiepoeng) 10
ARK3090 – Bacheloroppgave i arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK4090 – Masteroppgave i arkeologi (60 studiepoeng) 60
ARK4120 – Hunters, Gatherers, early Farmers and Stone Age Technology (10 studiepoeng) 10
ARK4130 – From the Bronze Age to the Vikings and Beyond. Archaeological Analysis of Past Technology (10 studiepoeng) 10
ARK4180 – Arkeologisk praksis (10 studiepoeng) 10
ARK4210 – Heritage, Material Culture and Conflict (10 studiepoeng) 10
ARK4250 – Prosjektbeskrivelse i arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK4310 – Arkeologisk feltkurs, nordisk (10 studiepoeng) 10
BKS1002 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk 2 (10 studiepoeng) 10
EAST4540 – East Asian Modernities (10 studiepoeng) 10
EAST4591 – Master's Thesis in East Asian Culture and History (60 studiepoeng) 60
EAST4593 – Master's Thesis in East Asian Culture and History (30 studiepoeng) 30
EHS4000 – Knowing Natures: Environmental Research Seminar (10 studiepoeng) 10
EHS4010 – Welcome to the Anthropocene: Interdisciplinary Lecture Series (5 studiepoeng) 5
EKUL4001 – Teorier om tekst og kontekst for masterprogrammet i europeisk kultur (10 studiepoeng) 10
EKUL4002 – Prosjektutvikling for masterprogrammet i europeisk kultur (10 studiepoeng) 10
EKUL4900 – Praksisemne for masterprogrammet i Europeisk kultur (10 studiepoeng) 10
ENG1103 – English Phonetics and Intonation (10 studiepoeng) 10
ENG1303 – British Literature (10 studiepoeng) 10
ENG1505 – British Civilisation (10 studiepoeng) 10
ENG2100 – Advanced English Grammar: Syntax and argumentation (10 studiepoeng) 10
ENG2156 – History of the English Language (10 studiepoeng) 10
ENG2158 – Translation into English (10 studiepoeng) 10
ENG2163 – World Englishes (10 studiepoeng) 10
ENG2166 – Middle English, introduction (10 studiepoeng) 10
ENG2167 – Linguistics and literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG2303 – British Literature in the Age of the Enlightenment (10 studiepoeng) 10
ENG2305 – The Victorian Period (10 studiepoeng) 10
ENG2307 – Late 20th Century Literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG2324 – Homotextuality: Gay and Lesbian Literature (10 studiepoeng) 10
ENG2325 – The Short Story in English (10 studiepoeng) 10
ENG2333 – Multicultural Literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG2340 – Nineteenth-Century American Literature (10 studiepoeng) 10
ENG2500 – American History (10 studiepoeng) 10
ENG4000 – Thesis Writing for English Literature, American and British Studies (10 studiepoeng) 10
ENG4106 – Contrastive analysis: Syntax, lexis, discourse (10 studiepoeng) 10
ENG4112 – Methods in English Language Research (10 studiepoeng) 10
ENG4156 – History of the English Language (10 studiepoeng) 10
ENG4158 – Translation into English (10 studiepoeng) 10
ENG4163 – World Englishes (10 studiepoeng) 10
ENG4166 – Middle English, introduction (10 studiepoeng) 10
ENG4167 – Linguistics and literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG4191 – Master's Thesis in English Language (60 studiepoeng) 60
ENG4192 – Masteroppgave i oversettelsesstudier, engelsk (60 studiepoeng) 60
ENG4193 – Master’s Thesis in Linguistics and its Application for a Multilingual Society (30 studiepoeng) 30
ENG4343 – British Literature in the Age of the Enlightenment (10 studiepoeng) 10
ENG4390 – Master's Thesis in Literature in English (60) (60 studiepoeng) 60
ENG4394 – Master's Thesis in Literature in English (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4412 – Travel Literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG4456 – Edith Wharton: Text and Context (10 studiepoeng) 10
ENG4490 – Masteroppgave i litterær oversettelse fra engelsk til norsk (30 studiepoeng) 30
ENG4500 – British and American Political Literature in the Eighteenth Century (10 studiepoeng) 10
ENG4590 – Master's Thesis in American studies (60) (60 studiepoeng) 60
ENG4591 – Master's Thesis in American studies (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4592 – Master's Thesis in British studies (60) (60 studiepoeng) 60
ENG4593 – Master's Thesis in British studies (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4790 – Master's Thesis in English, Secondary Teacher Training (30) (30 studiepoeng) 30
ENG4791 – Master's Thesis in English, Secondary Teacher Training (60) (60 studiepoeng) 60
ENG4910 – Internship for Linguistics and its Application for a Multilingual Society (10 studiepoeng) 10
EST2000 – Moderne estetisk teori (10 studiepoeng) 10
EST3010 – Tverrestetisk prosjektarbeid (10 studiepoeng) 10
EST4391 – Tverrestetisk masteroppgave - Engelskspråklig litteratur (60 studiepoeng) 60
EST4592 – Tverrestetisk masteroppgave-medievitenskap (60 studiepoeng) 60
EUS4010 – Borders, bodies and memories: Textual and cultural representation of contemporary migration in Europe (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-EAST – Exfac for Øst-Asiastudier (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-HUM – Examen facultatum - Humanistiske grunnlagsproblemer (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-MESA – Exfac for Midtøsten- og Sørasia-studier (10 studiepoeng) 10
EXPHIL03 – Examen philosophicum (10 studiepoeng) 10
FIL1003 – Etikk (10 studiepoeng) 10
FIL1006 – Innføring i logikk (10 studiepoeng) 10
FIL2104 – Filosofisk estetikk (10 studiepoeng) 10
FIL2202 – Philosophy and gender (10 studiepoeng) 10
FIL2207 – Fordypning - Handlingsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2310 – Normativ etikk og metaetikk (10 studiepoeng) 10
FIL2390 – Miljøfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2405 – Filosofisk logikk og matematikkens filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2505 – Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2701 – Fordypning - Filosofihistorie 1600-1800 (10 studiepoeng) 10
FIL2900 – Fordypning i vitenskapsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL3090 – Bacheloroppgave i filosofi (20 studiepoeng) 20
FIL4090 – Mastergradsoppgave i filosofi (60 studiepoeng) 60
FIL4091 – Mastergradsessay i filosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4330 – Politisk filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4390 – Miljøfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4393 – Miljøfilosofi (5 studiepoeng) 5
FIL4405 – Filosofisk logikk og matematikkens filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4600 – Filosofihistorie 1600-1800 (10 studiepoeng) 10
FIL4620 – Filosofihistorie 1600-1800 med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4700 – Filosofisk estetikk (10 studiepoeng) 10
FRA1101 – Fransk grammatikk 2 (10 studiepoeng) 10
FRA1301 – Fransk litteratur (prosa) (10 studiepoeng) 10
FRA1501 – Fransk historie fra Revolusjonen til i dag (10 studiepoeng) 10
FRA2001 – Fransk språkhistorie og eldre fransk litteratur (10 studiepoeng) 10
FRA2108 – Praktisk oversettelse norsk-fransk (10 studiepoeng) 10
FRA2114 – Språklig variasjon, språklige varianter: le français dans tous ses états (10 studiepoeng) 10
FRA2410 – Fransk litteratur: temastudium (10 studiepoeng) 10
FRA2470 – Fransk litteratur, genrestudium (10 studiepoeng) 10
FRA2517 – Mouvements sociaux en France (10 studiepoeng) 10
FRA3010 – Bacheloroppgave i fransk (10 studiepoeng) 10
FRA4001 – Innføring i fransk filologi med vekt på språk (10 studiepoeng) 10
FRA4115 – Fransk språk leseemne 1 (10 studiepoeng) 10
FRA4119 – Syntaktisk variasjon i fransk (10 studiepoeng) 10
FRA4121 – Fransk språk: oversettelse i teori og praksis (10 studiepoeng) 10
FRA4370 – Fransk litteratur, genrestudium (10 studiepoeng) 10
FRA4400 – Fransk forfatterskap leseemne (10 studiepoeng) 10
FRA4410 – Franskspråklig litteratur, temastudium (10 studiepoeng) 10
FRA4520 – Fransk kulturkunnskap leseemne 1 (10 studiepoeng) 10
FRA4526 – Mouvements sociaux en France (10 studiepoeng) 10
FRA4590 – Masteroppgåve i fransk områdekunnskap (60 studiepoeng) 60
GRE1002 – Innføring i gresk II (10 studiepoeng) 10
GRE1402 – Attisk prosa II (5 studiepoeng) 5
GRE1405 – Gresk lyrikk (5 studiepoeng) 5
GRE2105 – Gresk grammatikk II (10 studiepoeng) 10
GRE2401 – Gresk epos (10 studiepoeng) 10
GRE2404 – Greske historieskrivere (10 studiepoeng) 10
GRE3190 – Bacheloroppgave i gresk (10 studiepoeng) 10
GRE4190 – Masteroppgave i gresk (30 studiepoeng) 30
GRE4307 – Antikke medisinske tekster (10 studiepoeng) 10
GRE4406 – Hellenistisk diktning (10 studiepoeng) 10
HFILN9001C – PhD course in Linguistics/Philology (5 studiepoeng) 5
HFILN9001D – PhD course in linguistics/philology (3 studiepoeng) 3
HFILN9020 – Oslo Summer PhD Course in Linguistics (5 studiepoeng) 5
HFILN9085 – Multiling Winter School (5 studiepoeng) 5
HIN1020 – Hindi B (10 studiepoeng) 10
HIN2010 – Hindi D (40 studiepoeng) 40
HIN3010 – Hindi E (10 studiepoeng) 10
HIN4010 – Hindi Literature, Linguistics and Performance Studies (10 studiepoeng) 10
HIS1400 – Nyere historie fra ca. 1800 til vår tid (20 studiepoeng) 20
HIS1400L – Nyere historie fra ca. 1800 til vår tid for lektorprogrammet (20 studiepoeng) 20
HIS1410INTER – Nyere historie fra ca. 1800 til vår tid for Internasjonale studier (10 studiepoeng) 10
HIS2114 – Det romerske rikets nedgang og fall (10 studiepoeng) 10
HIS2128 – Perspectives on Viking Age History (c.750 - c.1050) (10 studiepoeng) 10
HIS2150 – Europas vei til moderniteten: Renessanse i et historisk perspektiv (1300-1550) (10 studiepoeng) 10
HIS2162 – Fra Luther til Wollstonecraft: Familie og samfunn i tidlig nytid (10 studiepoeng) 10
HIS2170 – Climate & History – from the Little Ice Age to Global Warming (10 studiepoeng) 10
HIS2314 – Styringsstat og liberalisering. Økonomi og politikk i etterkrigstiden (10 studiepoeng) 10
HIS2317 – Class Struggle, Gender Trouble, and Everyday Life: 20th-Century Social History (10 studiepoeng) 10
HIS2320 – Coming to Terms with a Nightmare: World War II, Axis Occupation, and Historians after 1945 (10 studiepoeng) 10
HIS2427 – Intellectual Property, Piracy, and the Commons through History (10 studiepoeng) 10
HIS3090 – Fordypningsoppgave (10 studiepoeng) 10
HIS4010 – Historiske grunnlagsproblemer: teori og historiografi (10 studiepoeng) 10
HIS4035 – Prosjektutvikling og arbeidsmetodikk i historiefaget (10 studiepoeng) 10
HIS4050 – Historieformidling (10 studiepoeng) 10
HIS4090 – Masteroppgave i historie (60 studiepoeng) 60
HIS4090L – Masteroppgave i historie for lektorprogrammet (60 studiepoeng) 60
HIS4095 – Masteroppgave i historie (30 studiepoeng) 30
HIS4095L – Masteroppgave i historie for lektorprogrammet (30 studiepoeng) 30
HIS4128 – Perspectives on Viking Age History (c.750 - c.1050) (10 studiepoeng) 10
HIS4170 – Climate & History – from the Little Ice Age to Global Warming (10 studiepoeng) 10
HIS4215 – Roma Caput Mundi. Historiske perspektiver på topografi, religion og makt (10 studiepoeng) 10
HIS4225 – Racism: The History of a Powerful Idea (10 studiepoeng) 10
HIS4235 – Modern Global Society: Its History and Historiography (10 studiepoeng) 10
HIS4317 – Class Struggle, Gender Trouble, and Everyday Life: 20th-Century Social History (10 studiepoeng) 10
HIS4320 – Coming to Terms with a Nightmare: World War II, Axis Occupation, and Historians after 1945 (10 studiepoeng) 10
HIS4400 – Arbeidspraksis for historiestudenter (30 studiepoeng) 30
HIS4427 – Intellectual Property, Piracy, and the Commons through History (10 studiepoeng) 10
IBS2205 – New Perspectives in Ibsen Studies (10 studiepoeng) 10
IBS2220 – Ibsen og det moderne drama (10 studiepoeng) 10
IBS4001 – Theoretical, Methodological, and Interdisciplinary Approaches to Ibsen Studies (10 studiepoeng) 10
IBS4205 – New Perspectives in Ibsen Studies (10 studiepoeng) 10
IBS4220 – Ibsen og det moderne drama (10 studiepoeng) 10
IBS4390 – Master's Thesis in Ibsen Studies (60 studiepoeng) 60
IDE1105 – Vestens idéer fra 1600 til vår egen tid (20 studiepoeng) 20
IDE2018 – Frihetens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2019 – From Ancient Cosmology to Modern Anthropocene: Environmental Thinking in Intellectual History (10 studiepoeng) 10
IDE2025 – Fremmedfryktens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2038 – Kvinner i idéhistorien (10 studiepoeng) 10
IDE2041 – Vestens kristne mystikk fra Augustin til våre dager (10 studiepoeng) 10
IDE2060 – Tenkning om politikk og samfunn (10 studiepoeng) 10
IDE3090 – Bacheloroppgave i idéhistorie (20 studiepoeng) 20
IDE4018 – Frihetens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4019 – From Ancient Cosmology to Modern Anthropocene: Environmental Thinking in Intellectual History (10 studiepoeng) 10
IDE4025 – Fremmedfryktens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4038 – Kvinner i idéhistorien (10 studiepoeng) 10
IDE4040 – Vestens kristne mystikk fra Augustin til våre dager (10 studiepoeng) 10
IDE4060 – Tenkning om politikk og samfunn (10 studiepoeng) 10
IDE4091 – Fordypning i vår tids idehistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4890 – Masteroppgave i europeisk kultur (30 studiepoeng) 30
IDE4990 – Masteroppgave i idéhistorie (60 studiepoeng) 60
IRSK1200 – Innføring i gammelirsk språk og litteratur (10 studiepoeng) 10
IRSK2303 – Celtic Mythological Texts (10 studiepoeng) 10
IRSK4303 – Celtic Mythological Texts (10 studiepoeng) 10
ITA1100 – Praktisk italiensk (10 studiepoeng) 10
ITA1101 – Italiensk språk (10 studiepoeng) 10
ITA1110R – Sommerkurs i italiensk språk og kultur i Roma (20 studiepoeng) 20
ITA1301 – Italiensk litteratur, innføring (10 studiepoeng) 10
ITA2103 – Italiensk språk: Skriftlege øvingar (10 studiepoeng) 10
ITA4105 – Italiensk språk: skriftlege øvingar (10 studiepoeng) 10
JAP1020 – Japansk B (10 studiepoeng) 10
JAP1120 – Japansk 2 (20 studiepoeng) 20
JAP2020 – Japansk D (10 studiepoeng) 10
JAP2501 – Japanese Contemporary Society Through Film and Animation (10 studiepoeng) 10
JAP2502 – Religion i Japan (10 studiepoeng) 10
JAP3000 – Bacheloroppgave i Japan-studier (10 studiepoeng) 10
JAP4110 – Classical Japanese (10 studiepoeng) 10
JAP4530 – Modern & Contemporary Japanese Politics and International Relations (10 studiepoeng) 10
JAP4610 – Readings in Japanese Studies (10 studiepoeng) 10
JAP4691 – Master's Thesis in Modern Japan (60 studiepoeng) 60
JAP4693 – Master's Thesis in Modern Japan (30 studiepoeng) 30
JOUR4427 – Media, War and Journalism: Blurred Lines and Smokescreens (10 studiepoeng) 10
JOUR4690 – Masteroppgave - journalistikk (60 studiepoeng) 60
JOUR4699 – Selvvalgt emne (10 studiepoeng) 10
JOUR4900 – Internasjonalt prosjektsemester medievitenskap og journalistikk (30 studiepoeng) 30
JOUR4990 – Praktisk masteroppgave - journalistikk (60 studiepoeng) 60
KIN1020 – Kinesisk B (10 studiepoeng) 10
KIN2300 – Kinesisk litteratur gjennom tre tusen år (10 studiepoeng) 10
KIN2500 – Kinas århundre? Politikk og samfunn i Kina (10 studiepoeng) 10
KIN2510 – En introduksjon til business-kinesisk (10 studiepoeng) 10
KIN3020 – Kinesisk E - Klassisk kinesisk i moderne bruk (10 studiepoeng) 10
KIN4340 – Dissecting Chinese Culture and History (10 studiepoeng) 10
KIN4520 – Recent Developments in Chinese Society (10 studiepoeng) 10
KIN4593 – Master's Thesis in Chinese Society and Politics (30 studiepoeng) 30
KIN4595 – Master's Thesis in Chinese Culture and Society (30 studiepoeng) 30
KLAR2100 – Klart språk, demokrati og rettssikkerhet (10 studiepoeng) 10
KLAR3050 – Praksisopphold med klarspråkrapport (20 studiepoeng) 20
KLAR3090 – Bacheloroppgave i Klart språk (10 studiepoeng) 10
KONS1001 – Science for Conservators and Archaeologists I (10 studiepoeng) 10
KONS2010 – History and Theory of Conservation (10 studiepoeng) 10
KONS3021 – Kontroll av miljø og klima (10 studiepoeng) 10
KONS3040 – Avansert kunstteknologi (10 studiepoeng) 10
KONS3061 – Bevaringsforhold for arkeologisk funnmateriale under ulike jordbunnsforhold (10 studiepoeng) 10
KONS4081 – Praksissemester (20 studiepoeng) 20
KOR1506 – South Korea's Popular Culture (10 studiepoeng) 10
KULH1005 – Kulturell identitet (10 studiepoeng) 10
KULH2001 – Europas kulturhistorie – utvalgte forskningsperspektiver (10 studiepoeng) 10
KULH2003 – Fortelling og kultur (10 studiepoeng) 10
KULH2004 – Ting: kulturhistoriske perspektiver på materialitet (10 studiepoeng) 10
KULH2011 – The Cultural History of Nature (10 studiepoeng) 10
KULH3001 – Bacheloroppgave i kulturhistorie (10 studiepoeng) 10
KULH4015 – Nye temaer i kulturhistorien 5 (10 studiepoeng) 10