Emner innen humanistiske fag

Viser 1–250 av 284 emner
Emne Studiepoeng
ANT2211 – Antikkens Roma - påbygning (5 studiepoeng) 5
ANT2221 – Athen i klassisk tid - påbygning (5 studiepoeng) 5
ANT2222 – Athen i klassisk tid (10 studiepoeng) 10
ANT4900 – Praksisemne for masterprogrammet i klassiske språk (10 studiepoeng) 10
ARK1020 – Klassisk arkeologi-Middelhavsarkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK1030 – Jernalder- og middelalderarkeologi i Nord-Europa med vekt på Norden (10 studiepoeng) 10
ARK4180 – Arkeologisk praksis (10 studiepoeng) 10
ARK4250 – Prosjektbeskrivelse i arkeologi (10 studiepoeng) 10
BKS1002 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk 2 (10 studiepoeng) 10
EKUL4001 – Teorier om tekst og kontekst for masterprogrammet i europeisk kultur (10 studiepoeng) 10
EKUL4002 – Prosjektutvikling for masterprogrammet i europeisk kultur (10 studiepoeng) 10
EKUL4900 – Praksisemne for masterprogrammet i Europeisk kultur (10 studiepoeng) 10
EST2000 – Moderne estetisk teori (10 studiepoeng) 10
EST3010 – Tverrestetisk prosjektarbeid (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-EAST – Exfac for Øst-Asiastudier (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-HUM – Examen facultatum - Humanistiske grunnlagsproblemer (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-MESA – Exfac for Midtøsten- og Sørasia-studier (10 studiepoeng) 10
EXPHIL03 – Examen philosophicum (10 studiepoeng) 10
FIL1003 – Etikk (10 studiepoeng) 10
FIL1006 – Innføring i logikk (10 studiepoeng) 10
FIL2207 – Fordypning - Handlingsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2405 – Filosofisk logikk og matematikkens filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2505 – Nyere filosofihistorie: Kontinental filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL3090 – Bacheloroppgave i filosofi (20 studiepoeng) 20
FIL4090 – Mastergradsoppgave i filosofi (60 studiepoeng) 60
FIL4091 – Mastergradsessay i filosofi (30 studiepoeng) 30
FIL4330 – Politisk filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4405 – Filosofisk logikk og matematikkens filosofi (10 studiepoeng) 10
GRE1002 – Innføring i gresk II (10 studiepoeng) 10
GRE2105 – Gresk grammatikk II (10 studiepoeng) 10
GRE2401 – Gresk epos (10 studiepoeng) 10
GRE2404 – Greske historieskrivere (10 studiepoeng) 10
GRE3190 – Bacheloroppgave i gresk (10 studiepoeng) 10
GRE4307 – Antikke medisinske tekster (10 studiepoeng) 10
GRE4406 – Hellenistisk diktning (10 studiepoeng) 10
HIN1020 – Hindi B (10 studiepoeng) 10
HIN2010 – Hindi D (40 studiepoeng) 40
HIN3010 – Hindi E (10 studiepoeng) 10
HIS1400 – Nyere historie fra ca. 1800 til vår tid (20 studiepoeng) 20
HIS1400L – Nyere historie fra ca. 1800 til vår tid for lektorprogrammet (20 studiepoeng) 20
HIS1410INTER – Nyere historie fra ca. 1800 til vår tid for Internasjonale studier (10 studiepoeng) 10
HIS2114 – Det romerske rikets nedgang og fall (10 studiepoeng) 10
HIS2150 – Europas vei til moderniteten: Renessanse i et historisk perspektiv (1300-1550) (10 studiepoeng) 10
HIS2162 – Fra Luther til Wollstonecraft: Familie og samfunn i tidlig nytid (10 studiepoeng) 10
HIS2314 – Styringsstat og liberalisering. Økonomi og politikk i etterkrigstiden (10 studiepoeng) 10
HIS4010 – Historiske grunnlagsproblemer: teori og historiografi (10 studiepoeng) 10
HIS4035 – Prosjektutvikling og arbeidsmetodikk i historiefaget (10 studiepoeng) 10
HIS4050 – Historieformidling (10 studiepoeng) 10
HIS4090 – Masteroppgave i historie (60 studiepoeng) 60
HIS4090L – Masteroppgave i historie for lektorprogrammet (60 studiepoeng) 60
HIS4095 – Masteroppgave i historie (30 studiepoeng) 30
HIS4095L – Masteroppgave i historie for lektorprogrammet (30 studiepoeng) 30
HIS4215 – Roma Caput Mundi. Historiske perspektiver på topografi, religion og makt (10 studiepoeng) 10
HIS4400 – Arbeidspraksis for historiestudenter (30 studiepoeng) 30
IBS2220 – Ibsen og det moderne drama (10 studiepoeng) 10
IBS4220 – Ibsen og det moderne drama (10 studiepoeng) 10
IDE1105 – Vestens idéer fra 1600 til vår egen tid (20 studiepoeng) 20
IDE2018 – Frihetens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2025 – Fremmedfryktens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2038 – Kvinner i idéhistorien (10 studiepoeng) 10
IDE2041 – Vestens kristne mystikk fra Augustin til våre dager (10 studiepoeng) 10
IDE2060 – Tenkning om politikk og samfunn (10 studiepoeng) 10
IDE3090 – Bacheloroppgave i idéhistorie (20 studiepoeng) 20
IDE4018 – Frihetens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4025 – Fremmedfryktens idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4038 – Kvinner i idéhistorien (10 studiepoeng) 10
IDE4040 – Vestens kristne mystikk fra Augustin til våre dager (10 studiepoeng) 10
IDE4060 – Tenkning om politikk og samfunn (10 studiepoeng) 10
IDE4091 – Fordypning i vår tids idehistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4890 – Masteroppgave i europeisk kultur (30 studiepoeng) 30
IDE4990 – Masteroppgave i idéhistorie (60 studiepoeng) 60
IRSK1200 – Innføring i gammelirsk språk og litteratur (10 studiepoeng) 10
JAP1020 – Japansk B (10 studiepoeng) 10
JAP1120 – Japansk 2 (20 studiepoeng) 20
JAP2020 – Japansk D (10 studiepoeng) 10
JAP2502 – Religion i Japan (10 studiepoeng) 10
JAP3000 – Bacheloroppgave i Japan-studier (10 studiepoeng) 10
JOUR4900 – Internasjonalt prosjektsemester medievitenskap og journalistikk (30 studiepoeng) 30
KIN2300 – Kinesisk litteratur gjennom tre tusen år (10 studiepoeng) 10
KIN2500 – Kinas århundre? Politikk og samfunn i Kina (10 studiepoeng) 10
KIN3020 – Kinesisk E - Klassisk kinesisk i moderne bruk (10 studiepoeng) 10
KLAR2100 – Klart språk, demokrati og rettssikkerhet (10 studiepoeng) 10
KLAR3050 – Praksisopphold med klarspråkrapport (20 studiepoeng) 20
KLAR3090 – Bacheloroppgave i Klart språk (10 studiepoeng) 10
KONS4081 – Praksissemester (20 studiepoeng) 20
KULH1005 – Kulturell identitet (10 studiepoeng) 10
KULH2001 – Europas kulturhistorie – utvalgte forskningsperspektiver (10 studiepoeng) 10
KULH2003 – Fortelling og kultur (10 studiepoeng) 10
KULH2004 – Ting: kulturhistoriske perspektiver på materialitet (10 studiepoeng) 10
KULH3001 – Bacheloroppgave i kulturhistorie (10 studiepoeng) 10
KULH4020 – Digital kulturarv (10 studiepoeng) 10
KULH4890 – Masteroppgave i europeisk kultur (30 studiepoeng) 30
KULH4990 – Masteroppgave i kulturhistorie (60 studiepoeng) 60
KUN1001 – Billedkunst og arkitektur fra antikken til renessansen (20 studiepoeng) 20
KUN2009 – Senantikk og tidlig kristen kunst (10 studiepoeng) 10
KUN2012 – Renessansens billedkunst i Italia (10 studiepoeng) 10
KUN2130 – Nordisk arkitektur 1900-tallet (10 studiepoeng) 10
KUN2201 – Designkultur: Ti ting (10 studiepoeng) 10
KUN2230 – Kunst, Teknologi, Medier (10 studiepoeng) 10
KUN2240 – Kunst og fotografi (10 studiepoeng) 10
KUN2250 – Kunstsamlinger og museer (10 studiepoeng) 10
KUN2400 – Temaer i avantgarde- og samtidskunst (10 studiepoeng) 10
KUN2910 – Praksisemne i kunstformidling (10 studiepoeng) 10
KUN4009 – Senantikk og tidlig kristen kunst (10 studiepoeng) 10
KUN4012 – Renessansens billedkunst i Italia (10 studiepoeng) 10
KUN4130 – Nordisk arkitektur 1900-tallet (10 studiepoeng) 10
KUN4190 – Mastergradsessay i kuratering / modernismens kulturarv (30 studiepoeng) 30
KUN4201 – Designkultur: Ti ting (10 studiepoeng) 10
KUN4230 – Kunst, Teknologi, Medier (10 studiepoeng) 10
KUN4240 – Kunst og fotografi (10 studiepoeng) 10
KUN4400 – Temaer i avantgarde- og samtidskunst (10 studiepoeng) 10
KUN4910 – Praksisemne i kunstformidling (10 studiepoeng) 10
LAT1002 – Innføring i latin II (10 studiepoeng) 10
LAT1404 – Latinske episke tekster (5 studiepoeng) 5
LAT2100 – Latinsk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
LAT2105 – Latinsk grammatikk II (10 studiepoeng) 10
LAT2401 – Augusteisk poesi (10 studiepoeng) 10
LAT2408 – Romersk fiksjonsprosa (10 studiepoeng) 10
LAT3190 – Bacheloroppgave i latin (10 studiepoeng) 10
LAT4100 – Latinsk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
LAT4102 – Latinsk lingvistikk (10 studiepoeng) 10
LAT4305 – Romersk Prosa (10 studiepoeng) 10
LATAM4507 – Leseemne i latinamerikanske områdestudier (10 studiepoeng) 10
LATAM4512 – Nyliberalisme i Latin-Amerika (10 studiepoeng) 10
LING2100 – Semantikk og pragmatikk 2 (10 studiepoeng) 10
LING2113 – Språktypologi (10 studiepoeng) 10
LING2121 – Fonetikk og fonologi 2 (10 studiepoeng) 10
LING4181 – Rettleia lesing i lingvistikk (10 studiepoeng) 10
LING4190 – Masteroppgave i lingvistikk (60 studiepoeng) 60
LING4195 – Masteroppgave i lingvistikk (30 studiepoeng) (30 studiepoeng) 30
LIT1301 – Vestens litteratur fra antikken til 1700 (20 studiepoeng) 20
LIT1302 – Vestens litteratur fra 1700 til 1900 (10 studiepoeng) 10
LIT1303 – Vestens litteratur fra 1900 til i dag (10 studiepoeng) 10
LIT2000 – Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer (10 studiepoeng) 10
LIT2320 – Litterært fordypningsemne: epokestudium (10 studiepoeng) 10
LIT3000 – Fordypningsemne med bacheloroppgave (20 studiepoeng) 20
LIT3461 – Kjønn og estetikk (10 studiepoeng) 10
LIT3462 – Kjønn og estetikk (20 studiepoeng) 20
LIT4001 – Litteraturvitenskapelige grunnlagsproblemer (10 studiepoeng) 10
LIT4310A – Litteraturteoretisk studium II (10 studiepoeng) 10
LIT4310B – Litteraturteoretisk studium II (20 studiepoeng) 20
LIT4360A – Litterært tekststudium II (10 studiepoeng) 10
LIT4360B – Litterært tekststudium II (20 studiepoeng) 20
LIT4391 – Oppgaveseminar 1 (5 studiepoeng) 5
LIT4461 – Kjønn og estetikk (10 studiepoeng) 10
LIT4462 – Kjønn og estetikk (20 studiepoeng) 20
MEVIT1300 – Journalistikk, makt og mediebruk (10 studiepoeng) 10
MEVIT2110 – Medie- og kulturteori (10 studiepoeng) 10
MEVIT2111 – Skjermkulturer (10 studiepoeng) 10
MEVIT2112 – Journalistikk, kommunikasjon og formidling (10 studiepoeng) 10
MEVIT2532 – Filmhistorie (10 studiepoeng) 10
MEVIT2600 – Mediepåvirkning – holdninger, atferd og opinionsdanning (10 studiepoeng) 10
MEVIT2700 – Medietekster: teori og analyse (10 studiepoeng) 10
MEVIT2800 – Metoder i medievitenskap (10 studiepoeng) 10
MEVIT3535 – Fotografi, kultur, samfunn - i et medievitenskaplig perspektiv (10 studiepoeng) 10
MEVIT3810 – Mediestudenter som forskere: akademisk prosjektarbeid (20 studiepoeng) 20
MEVIT3811 – Mediestudenter i arbeidslivet: praksisplass og prosjektarbeid (20 studiepoeng) 20
MEVIT4099 – Masteroppgave i medievitenskap, med presentasjon (30 studiepoeng) 30
MEVIT4535 – Fotografi, kultur, samfunn - i et medievitenskaplig perspektiv (10 studiepoeng) 10
MEVIT4892 – Selvvalgt emne IV - medievitenskap (20 studiepoeng) 20
MEVIT4895 – Konferansedeltagelse med presentasjon (10 studiepoeng) 10
MEVIT4896 – Vitenskaplig assistansearbeid (10 studiepoeng) 10
MEVIT4897 – Selvvalgt emne I (10 studiepoeng) 10
MEVIT4898 – Selvvalgt emne II - medievitenskap (10 studiepoeng) 10
MEVIT4991 – Praktisk masteroppgave i medievitenskap, med muntlig presentasjon (60 studiepoeng) 60
MUS1122 – Utøvende 1 (instrumental- og vokalundervisning) (5 studiepoeng) 5
MUS1264 – Komposisjon/arrangering 2 - klassisk (notebasert) (5 studiepoeng) 5
MUS1265 – Komposisjon/arrangering 2 – pop/rock/jazz (notebasert) (5 studiepoeng) 5
MUS1281 – Komposisjon/arrangering 2 – produksjon (5 studiepoeng) 5
MUS1352 – Ensemble 2 (10 studiepoeng) 10
MUS2120 – Fra skisse til scene: låtskriving i teori og praksis (10 studiepoeng) 10
MUS2130 – Hørelære i dialog med musikkognisjon (10 studiepoeng) 10
MUS2160 – Utøvende 3 (instrumental- og vokalundervisning) (10 studiepoeng) 10
MUS2261 – Hørelære 3 (10 studiepoeng) 10
MUS2270 – Satslære 2B (analyse/arrangering/komponering for små ensembler 2) (10 studiepoeng) 10
MUS2281 – Studioproduksjon (10 studiepoeng) 10
MUS2371 – Improvisasjon (10 studiepoeng) 10
MUS2445 – Musikkens historie 2 (10 studiepoeng) 10
MUS2667 – Musikkhistoriske temaer 3 (10 studiepoeng) 10
MUS2730 – Satslære 3B (analyse/arrangering/ komponering for store ensembler 2) (10 studiepoeng) 10
MUS2830 – Interaktiv musikk (10 studiepoeng) 10
MUS3090 – Bacheloroppgave i musikkvitenskap (20 studiepoeng) 20
MUS3091 – Hospitantemne. På jobb i musikkfeltet - praksisplass og prosjektoppgave (20 studiepoeng) 20
MUS4090 – Masteroppgave i musikkvitenskap (60 studiepoeng) 60
MUS4091 – Masteroppgave i musikkvitenskap (30 studiepoeng) 30
MUS4217 – Metodologisk emne: Musikk, kultur, samfunn (10 studiepoeng) 10
MUS4226 – Oppgaveseminar i musikkvitenskap (10 studiepoeng) 10
MUS4227 – Research Methodologies in Musicology (10 studiepoeng) 10
MUS4251 – Hørelære 3 (10 studiepoeng) 10
MUS4667 – Musikkhistoriske temaer 3 (10 studiepoeng) 10
MUS4687 – Spesialpensum 3 i musikkvitenskapelige emner (10 studiepoeng) 10
MUS4730 – Satslære 3B (analyse/arrangering/ komponering for store ensembler 2) (10 studiepoeng) 10
MUS4791 – Spesialpensum 1 i satslære (10 studiepoeng) 10
MUS4821 – Lydlære 2 (10 studiepoeng) 10
MUSE4990 – Masteroppgave i museologi (60 studiepoeng) 60
MUSKUL4110 – Metoder innen kulturarvstudier (10 studiepoeng) 10
MUSKUL4210 – Metoder innen museumsstudier (10 studiepoeng) 10
MUSKUL4590 – Masteroppgave i museologi og kulturarv (30 studiepoeng) 30
MUSKUL4910 – Utstillingsproduksjon - teori og praksis (10 studiepoeng) 10
MØNA1505 – Midtøstens moderne historie (10 studiepoeng) 10
NFI1320 – Norrøn litteratur 1 (Nordisk litteratur fram til 1500) (10 studiepoeng) 10
NFI2240 – Norrøn poesi og juridiske tekster (10 studiepoeng) 10
NFI4080 – Veiledet lesning i middelalderstudier (10 studiepoeng) 10
NOAS1100 – Innføring i norsk som andrespråk (10 studiepoeng) 10
NOAS2101 – Norsk språkstruktur i et andrespråksperspektiv (10 studiepoeng) 10
NOAS2105 – Skriftkyndighet i et andrespråksperspektiv: lesing og skriving (10 studiepoeng) 10
NOAS2301 – Litteratur i en flerkulturell kontekst (10 studiepoeng) 10
NOAS4105 – Skriftkyndighet i et andrespråksperspektiv: lesing og skriving (10 studiepoeng) 10
NOAS4190 – Masteroppgave i norsk som andrespråk (60 studiepoeng) 60
NOAS4195 – Masteroppgave i norsk som andrespråk (30 studiepoeng) 30
NOR1100 – Norsk grammatikk (10 studiepoeng) 10
NOR1300 – Nordisk, særlig norsk, litteratur etter 1800 (20 studiepoeng) 20
NOR1301 – Nordisk litteratur før 1800 (10 studiepoeng) 10
NOR2120 – Dialektologi og sosiolingvistikk i Norden 2 (10 studiepoeng) 10
NOR2310 – Nordisk, særleg norsk, barne- og ungdomslitteratur 2 (10 studiepoeng) 10
NOR2312 – Sammensatte tekster i norskfaget (10 studiepoeng) 10
NOR2320 – Epokestudium i nordisk litteratur A (10 studiepoeng) 10
NOR2440 – Sjangerstudium i nordisk litteratur B (10 studiepoeng) 10
NOR3090 – Bacheloroppgave i nordisk (10 studiepoeng) 10
NOR4120 – Dialektologi og sosiolingvistikk i Norden 2 (10 studiepoeng) 10
NOR4195 – Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, språkvitenskap (30 studiepoeng) 30
NOR4310 – Nordisk, særleg norsk, barne- og ungdomslitteratur 2 (10 studiepoeng) 10
NOR4312 – Litteraturdidaktikk (10 studiepoeng) 10
NOR4390 – Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap (60 studiepoeng) 60
NOR4395 – Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap (30 studiepoeng) 30
NOR4430 – Faghistorie og forskningspraksis i nordisk litteraturvitenskap (10 studiepoeng) 10
NOR4440 – Sjangerstudium i nordisk litteratur D (10 studiepoeng) 10
NOR4460 – Motiv- og temastudium i nordisk litteratur D (10 studiepoeng) 10
NOR4900 – Nordisk prosjektsemester (30 studiepoeng) 30
NOR4950 – Forskningsprosjektsemester for lingvistiske og nordiske studier (30 studiepoeng) 30
NORINT0106M – Innføring i norsk 2 (5 studiepoeng) 5
NORINT0110 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 1 (15 studiepoeng) 15
NORINT0114 – Norsk for internasjonale studenter, 60-timers innføringskurs (10 studiepoeng) 10
NORINT0120 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 2 (15 studiepoeng) 15
NORINT0130 – Norsk for internasjonale studenter, trinn 3 (20 studiepoeng) 20
NORINT0190 – Fonetikk for internasjonale studenter (5 studiepoeng) 5
NORINT2115 – Dialektar, nynorsk og språkhistorie i eit framandspråksperspektiv (10 studiepoeng) 10
REL1001 – Religionsvitenskapelig teori (10 studiepoeng) 10
REL2230 – Buddhisme - tradisjon og variasjon (10 studiepoeng) 10
REL2250 – Islam - tradisjoner og utvikling (10 studiepoeng) 10
REL2260 – Antikken og oldtidens religioner (10 studiepoeng) 10
REL3040 – Kjønn og religion (10 studiepoeng) 10
REL3090 – Bacheloroppgave i religionsvitenskap (10 studiepoeng) 10
REL4002 – Feltarbeid i religionsvitenskap (10 studiepoeng) 10
REL4112 – Leseemne i religionsvitenskap (10 studiepoeng) 10
REL4990 – Masteroppgave i religionshistorie (60 studiepoeng) 60
REL4991 – Masteroppgave i religionsvitenskap (60 studiepoeng) 60
RETKOM1102 – Tekst og kommunikasjon (10 studiepoeng) 10
RETKOM2103 – Ideer, diskurser og makt: Kritiske perspektiver på tekst og samfunn (10 studiepoeng) 10
RETKOM2104 – Moderne retorikk (10 studiepoeng) 10