Emner innen humanistiske fag

Viser 501–564 av 564 emner
Emne Studiepoeng
RETKOM4190 – Masteroppgave i retorikk og språklig kommunikasjon (60 studiepoeng) 60
RETKOM4195 – Masteroppgave i retorikk og språklig kommunikasjon (30 studiepoeng) 30
RUS1002 – Russisk språkbruk 1 (10 studiepoeng) 10
RUS1101 – Russisk grammatikk 2 (10 studiepoeng) 10
RUS1503 – Russisk historie (10 studiepoeng) 10
RUS2104 – Russisk språkbruk 4 (10 studiepoeng) 10
RUS2130 – Russisk grammatikk 3 (10 studiepoeng) 10
RUS2301 – Russisk litteratur 2 (10 studiepoeng) 10
RUS2504 – Russiske idéhistoriske tekster (10 studiepoeng) 10
RUS3010 – Russland-studier, oppgaveemne (10 studiepoeng) 10
RUS3310 – Russisk litteratur, oppgaveemne (10 studiepoeng) 10
RUS4150 – Russisk språkhistorie (10 studiepoeng) 10
RUS4302 – Litterært oversetterseminar for russisk (10 studiepoeng) 10
RUS4504 – Russiske idéhistoriske tekster (10 studiepoeng) 10
RUS4550 – Teori og metode for Russland-studier (10 studiepoeng) 10
SAS2504 – Verdens største demokrati (10 studiepoeng) 10
SAS3000 – Bacheloressay i Indiastudier (10 studiepoeng) 10
SAS4003 – Deep reading for South Asian studies (10 studiepoeng) 10
SAS4004 – Readings in South Asia Studies (10 studiepoeng) 10
SAS4691 – Master's Thesis in South Asia Culture and Society (30 studiepoeng) 30
SEU1300 – Polen, Tsjekkia og Balkan: Litteratur og samfunn (10 studiepoeng) 10
SEU2502 – Nasjoner, minoriteter og minoritetspolitikk i Øst-Europa (10 studiepoeng) 10
SEU2503 – Øst-Europas politiske systemer (10 studiepoeng) 10
SEU2504 – Film i Sentral-Europa og på Balkan: Historie, erindring og identitet (10 studiepoeng) 10
SLAV4000 – Kulturell erindring i Sentral-Europa og på Balkan: Den kontroversielle fortiden (10 studiepoeng) 10
SLAV4102 – Forskningspraksis innen slavistikk og Øst-Europa-studier (10 studiepoeng) 10
SLAV4114 – Innføring i sammenlignende slavistikk (10 studiepoeng) 10
SPA1101 – Spansk språkkunnskap A (10 studiepoeng) 10
SPA1300 – Spanskspråklig litteratur, innføring (10 studiepoeng) 10
SPA2101 – Spansk språk: Syntaks med oversettelse (10 studiepoeng) 10
SPA2314 – Spanskspråklig litteratur: temastudium (10 studiepoeng) 10
SPA2502 – Politiske bevegelser i den spansktalende verden (10 studiepoeng) 10
SPA4000 – Prosjektutviklingsseminar for masteroppgave i spansk (10 studiepoeng) 10
SPA4314 – Spanskspråklig litteratur: temastudium (10 studiepoeng) 10
SPR4100 – Romansk filologi (10 studiepoeng) 10
SPR4110 – Språk og kommunikasjon i det flerkulturelle samfunnet (10 studiepoeng) 10
TSJ1002 – Tsjekkisk språk 2 (10 studiepoeng) 10
TSJ2000 – Tsjekkisk tekstkultur (10 studiepoeng) 10
TYR1020 – Tyrkisk B (10 studiepoeng) 10
TYR2010 – Tyrkisk D (30 studiepoeng) 30
TYR2120 – Tyrkisk 4 (20 studiepoeng) 20
TYR3020 – Tyrkisk F (10 studiepoeng) 10
TYSK1104 – Tysk språk: Syntaks (10 studiepoeng) 10
TYSK1506 – Tyskland fra 1945 til i dag (10 studiepoeng) 10
TYSK2100 – Tysk språk: Semantikk og oversettelse (10 studiepoeng) 10
TYSK2300 – Tysk litteratur 1900–1945: Utvalgte tekster (10 studiepoeng) 10
TYSK3000 – Arbeidspraksis for tyskstudenter (20 studiepoeng) 20
TYSK3010 – Bacheloroppgave i tysk (10 studiepoeng) 10
TYSK4091 – Masteroppgave i tysk, lektorprogrammet (30 studiepoeng) 30
TYSK4106 – Tysk språk: Kontrastive Phonetik Deutsch - Norwegisch (10 studiepoeng) 10
TYSK4117 – Tysk språk: Det tyske ordforrådet - strukturer og prosesser (10 studiepoeng) 10
TYSK4192 – Masteroppgave i oversettelsesstudier, tysk (60 studiepoeng) 60
TYSK4193 – Masteroppgave i tysk språk (60 studiepoeng) 60
TYSK4194 – Masteroppgave i tysk språk (30 studiepoeng) 30
TYSK4332 – Tyskspråklig litteratur: Literatur und Mythos (10 studiepoeng) 10
TYSK4390 – Tysk litteratur: Masteroppgave (60 studiepoeng) 60
TYSK4391 – Masteroppgave i tyskspråklig litteratur (30 studiepoeng) 30
TYSK4491 – Masteroppgave i oversettelse - tysk (30 studiepoeng) 30
TYSK4507 – Tysk utenriks- og sikkerhetspolitikk (10 studiepoeng) 10
TYSK4591 – Masteroppgave i tysk områdekunnskap (30 studiepoeng) 30
VMS4100 – Philological theory and Method (10 studiepoeng) 10
VMS4190 – Master's thesis in Viking and Medieval Studies (60 studiepoeng) 60
VMS4195 – Master's thesis in Viking and Medieval Studies (30 studiepoeng) 30
VMS4200 – Philology in an interdisciplinary perspective (10 studiepoeng) 10