Emner innen humanistiske fag (nedlagte)

Viser 1–250 av 688 emner
Emne Studiepoeng
ANT1001V – Antikkens kultur (10 studiepoeng) 10
ANT1101 – Introduksjon til klassisk filologi for kultur- og historiestudenter (10 studiepoeng) 10
ANT2220 – Den klassiske kulturen – Athen i klassisk tid (500-300 f.Kr) (15 studiepoeng) 15
ANT3090 – Antikk kultur: bacheloroppgave (10 studiepoeng) 10
ARA1110 – Arabisk språk 1 (20 studiepoeng) 20
ARA1120 – Arabic language 2 (20 studiepoeng) 20
ARA1121 – Innføring i arabisk språkhistorie, språkforhold og dialektologi (10 studiepoeng) 10
ARA2110 – Arabisk språk 3+4 (40 studiepoeng) 40
ARA2121 – Innføring i arabisk språkhistorie, språkforhold og dialektologi (10 studiepoeng) 10
ARB1401 – Design, kreativitet og innovasjon (10 studiepoeng) 10
ARB1402 – Kultur- og kunnskapsbransjer: Forretningsmodeller og økonomiforståelse (10 studiepoeng) 10
ARB1403 – Prosjektarbeid, kunnskapsdeling og digitale verktøy (10 studiepoeng) 10
ARB1404 – Formidling og dialog i arbeidslivet (10 studiepoeng) 10
ARK2010 – Forhistorisk arkeologi - erstattes av ARK2050 f.o.m. høst 08 (20 studiepoeng) 20
ARK2020 – Klassisk arkeologi - erstattes av ARK2050 f.o.m. høst 08 (20 studiepoeng) 20
ARK2030 – Historisk arkeologi - erstattes av ARK2050 f.o.m. høst 08 (20 studiepoeng) 20
ARK2040 – Kjønn og arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2050 – Fordypning i kulturhistorisk arkeologi (20 studiepoeng) 20
ARK2051 – Fordypning i kulturhistorisk arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2080 – Arkeologi, kropp og kjønn (10 studiepoeng) 10
ARK2410 – University of Oslo Summer School in Archaeology (10 studiepoeng) 10
ARK3011 – Fordypning i forhistorisk arkeologi (BA-avhandling) (20 studiepoeng) 20
ARK3021 – Fordypning i klassisk arkeologi (BA-avhandling) (20 studiepoeng) 20
ARK3031 – Fordypning i historisk arkeologi (BA-avhandling) (20 studiepoeng) 20
ARKIV1010 – Arkivteori (10 studiepoeng) 10
ARKIV1020 – Arkivdanning: organisasjon, systemer og rutiner (10 studiepoeng) 10
ARKIV1030 – Arkiv, individ og samfunn (10 studiepoeng) 10
ARKIV1050 – Arkivbevaring og arkivbeskrivelse (10 studiepoeng) 10
ARKIV2010 – Arkivforvaltning i praksis (10 studiepoeng) 10
ARKIV2020 – Dokumenthåndtering og elektronisk arkiv (20 studiepoeng) 20
ARKIV2030 – Elektronisk arkiv (10 studiepoeng) 10
ARKIV2040 – Arkivdanning i praksis (10 studiepoeng) 10
ARKIV2060 – Depotfunksjoner i praksis (10 studiepoeng) 10
BAL1500 – Balkan: Historie, kultur og samfunn (10 studiepoeng) 10
BAL1501 – Sørøst-Balkan: Historie, samfunn, kultur (10 studiepoeng) 10
BAL3010 – Balkan-linje, oppgaveemne (10 studiepoeng) 10
BKS1110 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk: Lyd, skrift og bøyningssystem (20 studiepoeng) 20
BKS1120 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk: Setninger og tekster (10 studiepoeng) 10
BKS1121 – Bosnisk/kroatisk/serbisk tekstlesning og praktisk språk (10 studiepoeng) 10
BKS1301 – Bosnisk/kroatisk/serbisk litteratur og samfunn (10 studiepoeng) 10
BKS1501 – Det tidligere Jugoslavia, historie, kultur, samfunn - innføring (10 studiepoeng) 10
BKS2110 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk: Historiske og teoretiske perspektiver (10 studiepoeng) 10
BKS2111 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk i bruk (10 studiepoeng) 10
BKS2120 – Bosnisk/kroatisk/serbisk grammatikk og oversettelse II (10 studiepoeng) 10
BKS2124 – Språk og nasjonalisme (10 studiepoeng) 10
BKS2300 – Bosnisk/kroatisk/serbisk litteraturhistorie og litterær analyse (10 studiepoeng) 10
BKS2301 – Bosnisk/kroatisk/serbisk tekstlesning og litterær analyse (10 studiepoeng) 10
BKS2302 – Bosnisk/kroatisk/serbisk litteraturhistorie (10 studiepoeng) 10
BKS2501 – Det tidligere Jugoslavia, historie, kultur, samfunn - utdypning (10 studiepoeng) 10
CAENFRA1000 – Fransk språkbruk 1 (10 studiepoeng) 10
CAENFRA1101 – Fransk grammatikk 2 med didaktikk (10 studiepoeng) 10
CAENFRA1102 – Årskurs i fransk (i Caen) for lærere og lærerstudenter. Fonologi og fransk språkbruk 1 (10 studiepoeng) 10
CAENFRA1103 – Årskurs i fransk (i Caen) for lærere og lærerstudenter. Fagdidaktikk. Fransk som fremmedspråk (10 studiepoeng) 10
CAENFRA1104 – Fransk språkbruk 2 (10 studiepoeng) 10
CAENFRA1110 – Fransk grammatikk og fonetikk 1 (10 studiepoeng) 10
CAENFRA1301 – Årskurs i fransk (i Caen) for lærere og lærerstudenter. Fransk litteratur (10 studiepoeng) 10
CAENFRA1302 – Litteratur og historie med didaktikk (10 studiepoeng) 10
CAENFRA1501 – Årskurs i fransk (i Caen) for lærere og lærerstudenter. Fransk kulturkunnskap og historie (10 studiepoeng) 10
CAENFRA1502 – Litteratur, geografi og kulturkunnskap (10 studiepoeng) 10
CAR3900 – Practice semester career: Asia (30 studiepoeng) 30
EAS1000 – EU-systemet og EU-landenes europapolitikk (10 studiepoeng) 10
EAST1504 – East Asia: Great traditions (10 studiepoeng) 10
EAST2504 – East Asia: Great Traditions (10 studiepoeng) 10
ENG1111 – The English Language. Awareness and Writing Skills, an introduction (10 studiepoeng) 10
ENG2154 – Old English, Introduction (10 studiepoeng) 10
ENG2155 – Aspects of Chaucerian Language and Literature (10 studiepoeng) 10
ENG2160 – Language and Settlement in Britain, ca. 200-1000 A.D (10 studiepoeng) 10
ENG2164 – The World of Beowulf (10 studiepoeng) 10
ENG2329 – Reception Studies (10 studiepoeng) 10
ENG2334 – American Literature in the Fifties and Sixties (10 studiepoeng) 10
ENG2335 – British and American Modernism (10 studiepoeng) 10
ENG2505 – Identities in the British Isles (10 studiepoeng) 10
ENG2515 – Britain since 1945 (10 studiepoeng) 10
ENG2516 – Northern Ireland (10 studiepoeng) 10
ENG2517 – The British Constitution (10 studiepoeng) 10
ENG2531 – Marriage, Love and Romance in American History and Movies (10 studiepoeng) 10
ENG3100 – Thesis course, English Language (10 studiepoeng) 10
ENG3300 – Thesis course, English Literature (10 studiepoeng) 10
ENG3501 – Thesis course, British Area studies (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-ANT – Exfac antikkvariant (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-EAS – Examen facultatum for europeiske og amerikanske studier (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-EURA – Examen facultatum for Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-HIS – Examen facultatum, historievariant (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-KULT – Exfac kultur og samfunn (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-REL – Examen facultatum for religionshistorie: Hva er fundamentalisme? (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-AAS – Exfac for asiatiske og afrikanske studier (10 studiepoeng) 10
EXPHIL03E – Examen philosophicum - English option (10 studiepoeng) 10
FASS2361 – Afrikansk frankofon litteratur (10 studiepoeng) 10
FASS2362 – Muntlig afrikansk litteratur: teori og tekster (10 studiepoeng) 10
FASS2509 – Studietur til det frankofone Afrika sør for Sahara (NEDLAGT) (10 studiepoeng) 10
FIL1004 – Innføring i logikk og språkfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL1601V – Filosofi i barne- og ungdomslitteratur (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
FIL2102 – Fordypning - estetiske teorier (10 studiepoeng) 10
FIL2103 – Fargefilosofi - Emnet er nedlagt (10 studiepoeng) 10
FIL2103V – Fargefilosofi (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
FIL2105 – Fordypning - Metafysikk og bevissthetsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2107 – Fransk samtidsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2205V – Klinisk kommunikasjon (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
FIL2208 – Fordypning - Erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2304V – Filosofisk praksis (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
FIL2305V – Filosofi som metode - i skolen (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
FIL2306 – Miljøfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2308 – Fordypning - Etikk og praktisk filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2309V – Patristikk (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
FIL2501 – Fordypning - Filosofihistorie (10 studiepoeng) 10
FIL2601 – Filosofi i barnelitteratur og filosofi i skolen (10 studiepoeng) 10
FRA0100 – Fransk språkbruk 1 (10 studiepoeng) 10
FRA1102 – Fransk språkbruk 2 (10 studiepoeng) 10
FRA1502 – Fransk kulturkunnskap 2 (10 studiepoeng) 10
FRA2102 – Oversettelse fransk-norsk eller norsk-fransk (10 studiepoeng) 10
FRA2103 – Språk og samfunn i Frankrike og frankofone områder (10 studiepoeng) 10
FRA2105 – Fransk fagdidaktikk (10 studiepoeng) 10
FRA2110 – Moderne fransk språk A (10 studiepoeng) 10
FRA2111 – Moderne fransk språk B (10 studiepoeng) 10
FRA2112 – Moderne fransk språk C (10 studiepoeng) 10
FRA2113 – Moderne fransk språk D (10 studiepoeng) 10
FRA2302 – Fransk litteratur, epokestudium: Klassisismen (10 studiepoeng) 10
FRA2305 – Idéologie et littérature française (10 studiepoeng) 10
FRA2310 – Fransk litteratur, epokestudium (20 studiepoeng) 20
FRA2312 – Fransk litteratur, epokestudium: Klassisismen (20 studiepoeng) 20
FRA2343 – Fransk teater (10 studiepoeng) 10
FRA2345 – Molières teater (10 studiepoeng) 10
FRA2362 – Reiser og steder i fransk litteratur (20 studiepoeng) 20
FRA2364 – Le thème du bonheur dans la littérature française (10 studiepoeng) 10
FRA2370C – Fordypning i fransk litteratur (i Caen) (20 studiepoeng) 20
FRA2382 – Fransk forfatterskap (Stendhal) (10 studiepoeng) 10
FRA2384 – Fransk forfatterskap: Donatien-Alphonse-François de Sade (10 studiepoeng) 10
FRA2385 – Fordypning i fransk litteratur: forfatterskap (Céline) (10 studiepoeng) 10
FRA2388 – Fransk litteratur: fordypningsemne- forfatterskap: Diderot (10 studiepoeng) 10
FRA2392 – Fransk forfatterskap (Stendhal) (20 studiepoeng) 20
FRA2401 – Fransk litteratur: Forfatterskapsstudium 1: Før romantikken (10 studiepoeng) 10
FRA2411 – Fransk litteratur, temastudium: L'amour à travers l'histoire littéraire (10 studiepoeng) 10
FRA2412 – Fransk litteratur, temastudium: Du roman existentiel au roman de l'absurde: Céline, Vian, Beckett (10 studiepoeng) 10
FRA2422 – Fransk forfatterskap: Jean Genet (10 studiepoeng) 10
FRA2423 – Fransk litteratur, forfatterskapsstudium: Nerval (10 studiepoeng) 10
FRA2440 – Fransk forfatterskap (20 studiepoeng) 20
FRA2442 – Fransk forfatterskap: Jean Genet (20 studiepoeng) 20
FRA2443 – Fransk litteratur, forfatterskapsstudium: Nerval (20 studiepoeng) 20
FRA2444 – Fransk litteratur, forfatterskapsstudium: Proust (20 studiepoeng) 20
FRA2445 – Fransk forfatterskap: Donatien-Alphonse-François de Sade (20 studiepoeng) 20
FRA2471 – Genre: Fransk lyrikk (10 studiepoeng) 10
FRA2472 – Fransk litteratur, genrestudium: Selvbiografien (10 studiepoeng) 10
FRA2501 – Den franske revolusjon (10 studiepoeng) 10
FRA2502 – Le rôle de la France dans la construction européenne de 1945 à nos jours (10 studiepoeng) 10
FRA2503 – Frankrike som kolonimakt - kolonisering og avkolonisering (10 studiepoeng) 10
FRA2504 – Dreyfus-saka (10 studiepoeng) 10
FRA2505 – Histoire économique et sociale de la France - Vie des entreprises (10 studiepoeng) 10
FRA2506 – Histoire du travail en France de 1880 à nos jours (10 studiepoeng) 10
FRA2508 – Frankrike og andre verdskrig (10 studiepoeng) 10
FRA2510 – Algerie-krigen (10 studiepoeng) 10
FRA2511 – Frankrike og 1. verdskrig (10 studiepoeng) 10
FRA2522 – La crise des années 30 et le Front populaire (10 studiepoeng) 10
FRA2523 – L’identité de la France à travers ses héros nationaux (10 studiepoeng) 10
FRA2524 – De Gaulles republikk (fra 13. mai 1958 til mai-juni 1968) (10 studiepoeng) 10
FRA3501 – Oppgåvekurs - Program for europeiske og amerikanske studium, studieretning Frankrike (med oversjøiske departement og territorium) (10 studiepoeng) 10
FRA3520 – Leseemne, fransk kulturkunnskap (10 studiepoeng) 10
FRA4388 – Fransk litteratur: fordypningsemne- forfatterskap: Diderot (10 studiepoeng) 10
GERM2102 – Germansk typologi (10 studiepoeng) 10
GRE1102 – Innføring i gresk (20 studiepoeng) 20
GRE1501V – Gresk tragedie (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
HEB1110 – Hebraisk 1 (20 studiepoeng) 20
HEB1120 – Hebraisk 2 (20 studiepoeng) 20
HEB2110 – Hebraisk 3+4 (40 studiepoeng) 40
HIN1110 – Hindi 1 (20 studiepoeng) 20
HIN1120 – Hindi 2 (20 studiepoeng) 20
HIN2110 – Hindi språk 3+4 (40 studiepoeng) 40
HIS1010 – Innføring i historie. Lange linjer, klassiske arbeider, kritisk metode (10 studiepoeng) 10
HIS1100 – Eldre verdenshistorie (10 studiepoeng) 10
HIS1110 – Eldre norsk historie (10 studiepoeng) 10
HIS1110L – Eldre norsk historie for lektorprogrammet (10 studiepoeng) 10
HIS1111 – Eldre norsk historie, med metodedel (10 studiepoeng) 10
HIS1121 – Eldre europeisk historie, med metodedel (10 studiepoeng) 10
HIS1131 – Eldre global historie, med metodedel (10 studiepoeng) 10
HIS1300 – Nyere verdenshistorie (20 studiepoeng) 20
HIS1300EU – Nyere europeisk historie for Europastudier (EU) (10 studiepoeng) 10
HIS1300EUMET – Nyere europeisk historie for Europastudier (EU) med metode (10 studiepoeng) 10
HIS1300INTER – Nyere verdenshistorie med metode for Internasjonale studier (20 studiepoeng) 20
HIS1300L – Nyere verdenshistorie med metode for lektorprogrammet (20 studiepoeng) 20
HIS1300MET – Nyere verdenshistorie med metode (20 studiepoeng) 20
HIS1310 – Nyere norsk historie (10 studiepoeng) 10
HIS1310L – Nyere norsk historie for lektorprogrammet (10 studiepoeng) 10
HIS1311 – Nyere norsk historie, med metodedel (10 studiepoeng) 10
HIS1320EU – Nyere europeisk historie for Europaprogramstudenter (10 studiepoeng) 10
HIS1321 – Nyere europeisk historie, med metodedel (10 studiepoeng) 10
HIS1330 – Nyere global historie (10 studiepoeng) 10
HIS1331 – Nyere global historie, med metodedel (10 studiepoeng) 10
HIS2014 – Arven fra Napoleon: Norden og Europa mellom reform og restaurasjon 1800-1850 (10 studiepoeng) 10
HIS2111 – Lyset fra Akropolis. Den greske polis mellom ideal og virkelighet (10 studiepoeng) 10
HIS2113 – Demokrati eller pøbelvelde? Politikk og borgerrollen i antikkens Hellas og Roma (10 studiepoeng) 10
HIS2130 – Middelalderkulturen (20 studiepoeng) 20
HIS2132 – Islendingesagaene - fakta eller fiksjon? (10 studiepoeng) 10
HIS2135 – Fakta og fiksjon: Snorre Sturlason og historiens kollisjon med den historiske romanen (10 studiepoeng) 10
HIS2141 – Vikings and Kings in the British Isles (c. 800-1050) (10 studiepoeng) 10
HIS2152 – Fornuft og følelser. Opplysningstidens univers (10 studiepoeng) 10
HIS2153 – Stater, fyrster og eliter. Maktforhold i Europa 1500-1800 (10 studiepoeng) 10
HIS2158 – Demokratisk teori og historisk praksis ca. 1750-1850 (10 studiepoeng) 10
HIS2159 – Offentlighetens framvekst ca. 1700−1814: Danmark–Norge i europeisk kontekst (10 studiepoeng) 10
HIS2161 – Den lange fredstiden. Det norske samfunnet på 1700-tallet (10 studiepoeng) 10
HIS2172 – Kings, Gods and Temples in Pre-Colonial South Asia (10 studiepoeng) 10
HIS2173 – Problemer i Afrikas historie (10 studiepoeng) 10
HIS2189 – Vann og samfunn i et historisk perspektiv (10 studiepoeng) 10
HIS2315 – Business History: Europe and the United States since 1800 (10 studiepoeng) 10
HIS2335 – Into the Ice: Norwegian Polar History (10 studiepoeng) 10
HIS2351 – Fra stormen på Bastillen til Det tredje rike: Nasjonal identitet og nasjonalisme i Europa ca 1780-1945 (10 studiepoeng) 10
HIS2353 – Fra Nygaardsvold til Stoltenberg. Arbeiderpartiet i norsk politikk 1930-2010 (10 studiepoeng) 10
HIS2355 – Antisemittisme i Europa fram til mellomkrigstiden (10 studiepoeng) 10
HIS2358 – Genocide in Historical Context (10 studiepoeng) 10
HIS2360 – Fra høyreaktivisme til nasjonalsosialisme 1918-1940 (10 studiepoeng) 10
HIS2372 – Fra Marshallplanen til Maastricht. Historien bak Den europeiske union. (10 studiepoeng) 10
HIS2376 – Foreign Aid and Foreign Policy (10 studiepoeng) 10
HIS2377 – USA og Europa fra ca. 1900 til idag (10 studiepoeng) 10
HIS2378 – Den totale krigens historie 1770 - 1945 (10 studiepoeng) 10
HIS2393 – Fra Den første internasjonalen til ATTAC. De kollektive bevegelsers historie (10 studiepoeng) 10
HIS2395 – Klassekamp og samarbeid. Arbeidslivets historie de siste 150 år (10 studiepoeng) 10
HIS2414 – Fra Oktoberrevolusjonen til Murens fall: Sovjet­unionens utenrikspolitikk 1917-1989 (10 studiepoeng) 10
HIS2415 – Kommunismens historie: Fra Marx og Engels til Gorbatsjov og Deng Xiaoping (10 studiepoeng) 10
HIS2417 – Politics, Poverty and Water in Post-colonial India (10 studiepoeng) 10
HIS2419 – Liberalisme og sosialdemokrati, Norsk politikk 1970-2001 (10 studiepoeng) 10
HIS4419 – Liberalisme og sosialdemokrati, Norsk politikk 1970-2000 (10 studiepoeng) 10
HUMPRO3000 – Humanistisk prosjektsemester (30 studiepoeng) 30
IBER1501 – Den iberiske verden - en historisk innføring (10 studiepoeng) 10
IBS3101 – Ibsen’s oeuvre in a biographical, aesthetic and historical perspective (10 studiepoeng) 10
IBS3102 – Henrik Ibsen’s oeuvre in the perspective of its reception history (10 studiepoeng) 10
IBS3104 – Ibsen and the drama of modernity (10 studiepoeng) 10
IBS3105 – Ibsen Between Cultures (10 studiepoeng) 10
IBS3204 – Ibsen in Performance (10 studiepoeng) 10
IBS3205 – New Perspectives in Ibsen Studies (10 studiepoeng) 10
IDE1001 – Idéhistorisk fagteori (10 studiepoeng) 10
IDE1011 – Europas tenkning 1600 - 1800 (20 studiepoeng) 20
IDE1020N – Oldtidens tenkning (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
IDE1030 – Middelalderens tenkning (10 studiepoeng) 10
IDE1030N – Middelalderens tenkning (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
IDE1040 – Vår egen tids tenkning (10 studiepoeng) 10
IDE1040N – Vår tids tenkning (evu-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
IDE1041 – Vår egen tids tenkning (20 studiepoeng) 20
IDE1050 – Renessanse og reformasjon (10 studiepoeng) 10
IDE1060 – Historie og natur - europeisk tenkning på 1800-tallet (10 studiepoeng) 10
IDE1101 – Antikkens og middelalderens tenkning (10 studiepoeng) 10
IDE1102 – Tidlig moderne europeisk tenkning (20 studiepoeng) 20
IDE1103 – Europeisk tenkning fra romantikken til i dag (10 studiepoeng) 10
IDE2011 – Idehistorisk praksis (10 studiepoeng) 10
IDE2015 – Ibsens dramatikk (10 studiepoeng) 10
IDE2020N – Norsk idehistorie (evu-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
IDE2061 – Globaliseringens idehistorie (10 studiepoeng) 10
IDE2062 – Idéhistorisk perspektiv på vitenskap, teknologi og samfunn (10 studiepoeng) 10
IDE2090N – Jødehatets historie (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
IDE3078 – Veiledet lesning i idehistorie (10 studiepoeng) 10
IDE4082 – Ibsen, Nietzsche og 1890-årenes idéhistorie (10 studiepoeng) 10
IRSK1100 – Innføring i irsk (20 studiepoeng) 20
IRSK1501 – Keltisk sivilisasjon - fastlandskeltisk og øykeltisk (ca. 700 f.Kr. - 1000 e.Kr.) (10 studiepoeng) 10