Emner innen humanistiske fag (nedlagte)

Viser 1–250 av 1430 emner
Emne Studiepoeng
ANT1001V – Antikkens kultur (10 studiepoeng) 10
ANT1101 – Introduksjon til klassisk filologi for kultur- og historiestudenter (10 studiepoeng) 10
ANT2220 – Den klassiske kulturen – Athen i klassisk tid (500-300 f.Kr) (15 studiepoeng) 15
ANT3090 – Antikk kultur: bacheloroppgave (10 studiepoeng) 10
ANT4700 – Antikkens litteratur i oversettelse (10 studiepoeng) 10
ARA1110 – Arabisk språk 1 (20 studiepoeng) 20
ARA1120 – Arabic language 2 (20 studiepoeng) 20
ARA1121 – Innføring i arabisk språkhistorie, språkforhold og dialektologi (10 studiepoeng) 10
ARA2110 – Arabisk språk 3+4 (40 studiepoeng) 40
ARA2121 – Innføring i arabisk språkhistorie, språkforhold og dialektologi (10 studiepoeng) 10
ARA4110 – Emner fra arabisk språkhistorie, språkforhold og dialektologi (10 studiepoeng) 10
ARA4111 – ’Diglossi’ og språklig variasjon i moderne arabisk (10 studiepoeng) 10
ARA4115 – Arabisk oversettelse (10 studiepoeng) 10
ARA4116 – Klassisk arabisk litteratur: grammatiske og kulturelle spørsmål (10 studiepoeng) 10
ARA4117 – Arabiske vitenskapelige tekster (10 studiepoeng) 10
ARA4118 – Arabic Manuscripts (10 studiepoeng) 10
ARA4302 – Readings in Arabic Literature, Religions and Politics (10 studiepoeng) 10
ARA4303 – Modern Arabic Fiction and Dramatic Arts (10 studiepoeng) 10
ARA4304 – Contemporary Arabic Literature: Texts and Contexts (10 studiepoeng) 10
ARA4505 – Arabic Cyberspace (10 studiepoeng) 10
ARA4506 – Key Concepts of Arabic Language and Culture – A Comparative Analysis (10 studiepoeng) 10
ARA4590 – Masteroppgave i arabisk (60 studiepoeng) 60
ARA4592 – Masteroppgave i arabisk (30 studiepoeng) 30
ARB1403 – Prosjektarbeid, kunnskapsdeling og digitale verktøy (10 studiepoeng) 10
ARB1404 – Formidling og dialog i arbeidslivet (10 studiepoeng) 10
ARK2010 – Forhistorisk arkeologi - erstattes av ARK2050 f.o.m. høst 08 (20 studiepoeng) 20
ARK2020 – Klassisk arkeologi - erstattes av ARK2050 f.o.m. høst 08 (20 studiepoeng) 20
ARK2030 – Historisk arkeologi - erstattes av ARK2050 f.o.m. høst 08 (20 studiepoeng) 20
ARK2040 – Kjønn og arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2050 – Fordypning i kulturhistorisk arkeologi (20 studiepoeng) 20
ARK2051 – Fordypning i kulturhistorisk arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK2080 – Arkeologi, kropp og kjønn (10 studiepoeng) 10
ARK2410 – University of Oslo Summer School in Archaeology (10 studiepoeng) 10
ARK3011 – Fordypning i forhistorisk arkeologi (BA-avhandling) (20 studiepoeng) 20
ARK3021 – Fordypning i klassisk arkeologi (BA-avhandling) (20 studiepoeng) 20
ARK3031 – Fordypning i historisk arkeologi (BA-avhandling) (20 studiepoeng) 20
ARK4010 – Seminar for muntlig fremlegging (10 studiepoeng) 10
ARK4041 – Kjønn og arkeologi (10 studiepoeng) 10
ARK4080 – Arkeologi, kropp og kjønn (10 studiepoeng) 10
ARK4110 – Arkeologisk kulturminneforvaltning (10 studiepoeng) 10
ARK4160 – Lithic Technology (10 studiepoeng) 10
ARK4200 – Prosjektbeskrivelsesseminar (20 studiepoeng) 20
ARK4410 – University of Oslo Summer School in Archaeology (10 studiepoeng) 10
ARKIV1010 – Arkivteori (10 studiepoeng) 10
ARKIV1020 – Arkivdanning: organisasjon, systemer og rutiner (10 studiepoeng) 10
ARKIV1030 – Arkiv, individ og samfunn (10 studiepoeng) 10
ARKIV1050 – Arkivbevaring og arkivbeskrivelse (10 studiepoeng) 10
ARKIV2010 – Arkivforvaltning i praksis (10 studiepoeng) 10
ARKIV2020 – Dokumenthåndtering og elektronisk arkiv (20 studiepoeng) 20
ARKIV2030 – Elektronisk arkiv (10 studiepoeng) 10
ARKIV2040 – Arkivdanning i praksis (10 studiepoeng) 10
ARKIV2060 – Depotfunksjoner i praksis (10 studiepoeng) 10
BAL1500 – Balkan: Historie, kultur og samfunn (10 studiepoeng) 10
BAL1501 – Sørøst-Balkan: Historie, samfunn, kultur (10 studiepoeng) 10
BAL3010 – Balkan-linje, oppgaveemne (10 studiepoeng) 10
BAL4550 – Teori og metode for Balkan-studier (10 studiepoeng) 10
BKS1110 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk: Lyd, skrift og bøyningssystem (20 studiepoeng) 20
BKS1120 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk: Setninger og tekster (10 studiepoeng) 10
BKS1121 – Bosnisk/kroatisk/serbisk tekstlesning og praktisk språk (10 studiepoeng) 10
BKS1301 – Bosnisk/kroatisk/serbisk litteratur og samfunn (10 studiepoeng) 10
BKS1501 – Det tidligere Jugoslavia, historie, kultur, samfunn - innføring (10 studiepoeng) 10
BKS2110 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk: Historiske og teoretiske perspektiver (10 studiepoeng) 10
BKS2111 – Bosnisk/kroatisk/serbisk språk i bruk (10 studiepoeng) 10
BKS2120 – Bosnisk/kroatisk/serbisk grammatikk og oversettelse II (10 studiepoeng) 10
BKS2124 – Språk og nasjonalisme (10 studiepoeng) 10
BKS2300 – Bosnisk/kroatisk/serbisk litteraturhistorie og litterær analyse (10 studiepoeng) 10
BKS2301 – Bosnisk/kroatisk/serbisk tekstlesning og litterær analyse (10 studiepoeng) 10
BKS2302 – Bosnisk/kroatisk/serbisk litteraturhistorie (10 studiepoeng) 10
BKS2501 – Det tidligere Jugoslavia, historie, kultur, samfunn - utdypning (10 studiepoeng) 10
BKS4090 – Masteroppgave i Bosnisk/kroatisk/serbisk (60 studiepoeng) 60
BKS4110 – Bosnisk/kroatisk/serbisk diskursanalyse (10 studiepoeng) 10
BKS4123 – Oversettelse til og fra Bosnisk/kroatisk/serbisk (10 studiepoeng) 10
BKS4490 – Masteroppgave i oversettelse - bosnisk/kroatisk/serbisk (30 studiepoeng) 30
BKS4500 – BKS kulturkunnskap, metodisk innføring (5 studiepoeng) 5
BKS4503 – Kontroversielle temaer i bosnisk, kroatisk og serbisk historie (10 studiepoeng) 10
BKS4590 – Masteroppgave i Balkan-studier (60 studiepoeng) 60
CAENFRA1000 – Fransk språkbruk 1 (10 studiepoeng) 10
CAENFRA1101 – Fransk grammatikk 2 med didaktikk (10 studiepoeng) 10
CAENFRA1102 – Årskurs i fransk (i Caen) for lærere og lærerstudenter. Fonologi og fransk språkbruk 1 (10 studiepoeng) 10
CAENFRA1103 – Årskurs i fransk (i Caen) for lærere og lærerstudenter. Fagdidaktikk. Fransk som fremmedspråk (10 studiepoeng) 10
CAENFRA1104 – Fransk språkbruk 2 (10 studiepoeng) 10
CAENFRA1110 – Fransk grammatikk og fonetikk 1 (10 studiepoeng) 10
CAENFRA1301 – Årskurs i fransk (i Caen) for lærere og lærerstudenter. Fransk litteratur (10 studiepoeng) 10
CAENFRA1302 – Litteratur og historie med didaktikk (10 studiepoeng) 10
CAENFRA1501 – Årskurs i fransk (i Caen) for lærere og lærerstudenter. Fransk kulturkunnskap og historie (10 studiepoeng) 10
CAENFRA1502 – Litteratur, geografi og kulturkunnskap (10 studiepoeng) 10
CAR3900 – Practice semester career: Asia (30 studiepoeng) 30
CSMN4010 – Rational Agency (10 studiepoeng) 10
CSMN4020 – Linguistic Agency (10 studiepoeng) 10
CSMN4021 – Pragmatics and Relevance Theory (10 studiepoeng) 10
CSMN4030 – Moral Agency (10 studiepoeng) 10
EAL4010 – East Asian Linguistics (10 studiepoeng) 10
EAL4020 – Topics in the History of East Asian Languages (10 studiepoeng) 10
EAL4090 – Master’s Thesis in East Asian Linguistics (60 studiepoeng) 60
EAL4110 – Readings in East Asian Linguistics (10 studiepoeng) 10
EAS1000 – EU-systemet og EU-landenes europapolitikk (10 studiepoeng) 10
EAS4501 – Globalization and Area Studies (10 studiepoeng) 10
EAS4550 – Europeiske og amerikanske områdestudier: Innføring i teori og metode (10 studiepoeng) 10
EAS4900 – Internasjonalt prosjektsemester Europa - Amerika (30 studiepoeng) 30
EAST1504 – East Asia: Great traditions (10 studiepoeng) 10
EAST2504 – East Asia: Great Traditions (10 studiepoeng) 10
EAST4507 – East Asia: Capital and Labour (10 studiepoeng) 10
EAST4510 – Multiple Modernities in East Asia: Approaches to the Study of Culture and History (20 studiepoeng) 20
EAST4520 – Topics in East Asian Societies and Politics (10 studiepoeng) 10
EAST4590 – Master's Thesis in East Asian Studies (60 studiepoeng) 60
EAST4592 – Master's Thesis in East Asian Studies (30 ECTS) (30 studiepoeng) 30
ENG1111 – The English Language. Awareness and Writing Skills, an introduction (10 studiepoeng) 10
ENG2154 – Old English, Introduction (10 studiepoeng) 10
ENG2155 – Aspects of Chaucerian Language and Literature (10 studiepoeng) 10
ENG2160 – Language and Settlement in Britain, ca. 200-1000 A.D (10 studiepoeng) 10
ENG2164 – The World of Beowulf (10 studiepoeng) 10
ENG2329 – Reception Studies (10 studiepoeng) 10
ENG2334 – American Literature in the Fifties and Sixties (10 studiepoeng) 10
ENG2335 – British and American Modernism (10 studiepoeng) 10
ENG2505 – Identities in the British Isles (10 studiepoeng) 10
ENG2515 – Britain since 1945 (10 studiepoeng) 10
ENG2516 – Northern Ireland (10 studiepoeng) 10
ENG2517 – The British Constitution (10 studiepoeng) 10
ENG2531 – Marriage, Love and Romance in American History and Movies (10 studiepoeng) 10
ENG3100 – Thesis course, English Language (10 studiepoeng) 10
ENG3300 – Thesis course, English Literature (10 studiepoeng) 10
ENG3501 – Thesis course, British Area studies (10 studiepoeng) 10
ENG4100 – English Language Research: Methods and Thesis Outline (10 studiepoeng) 10
ENG4104 – Chaucer and the Manuscript Tradition (10 studiepoeng) 10
ENG4110 – Older English Philology and Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4114 – Text and translation (10 studiepoeng) 10
ENG4132 – American and British English (10 studiepoeng) 10
ENG4153 – Corpus Linguistics (10 studiepoeng) 10
ENG4154 – Old English, Introduction (10 studiepoeng) 10
ENG4155 – Aspects of Chaucerian Language and Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4160 – Language and Settlement in Britain, ca. 200-1000 A.D (10 studiepoeng) 10
ENG4164 – The World of Beowulf (10 studiepoeng) 10
ENG4190 – Master's Thesis in English Language (60 studiepoeng) 60
ENG4302 – The Lost Generation and the 1920s (10 studiepoeng) 10
ENG4303 – Between Two Cultures: Indian Authors Who Write in English (10 studiepoeng) 10
ENG4304 – Contemporary American and Canadian Short Fiction (10 studiepoeng) 10
ENG4310 – Literary Theory in English (5 studiepoeng) 5
ENG4317 – Virginia Woolf: Fiction and Essays (10 studiepoeng) 10
ENG4318 – Postmodernism in American Fiction (10 studiepoeng) 10
ENG4319 – Critical Approaches to Nathaniel Hawthorne (10 studiepoeng) 10
ENG4320 – Travel Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4321 – Fantasy Literature (10 studiepoeng) 10
ENG4325 – Theorizing American and Canadian Short Story Cycles/Composites (10 studiepoeng) 10
ENG4327 – Reading Dickens (10 studiepoeng) 10
ENG4329 – The Return of the Author (10 studiepoeng) 10
ENG4330 – The Fiction of James Baldwin (10 studiepoeng) 10
ENG4331 – Narrative, History, Fiction (10 studiepoeng) 10
ENG4362 – Canadian Literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG4369 – Reception Studies (10 studiepoeng) 10
ENG4370 – British Modernism (10 studiepoeng) 10
ENG4371 – Satire (10 studiepoeng) 10
ENG4372 – Parody (10 studiepoeng) 10
ENG4374 – American Literature in the Fifties and Sixties (10 studiepoeng) 10
ENG4375 – British and American Modernism (10 studiepoeng) 10
ENG4391 – Writing a Thesis on a Literary Topic (5 studiepoeng) 5
ENG4393 – Thesis Writing for Literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG4410 – Genre Studies (10 studiepoeng) 10
ENG4411 – American Drama Between the Wars (10 studiepoeng) 10
ENG4413 – The Early English Novel (10 studiepoeng) 10
ENG4415 – Horror Writing in English (10 studiepoeng) 10
ENG4417 – Scientific Literature in Early Modern England (10 studiepoeng) 10
ENG4421 – Reading the British Fin de Siècle (10 studiepoeng) 10
ENG4423 – Reading Virginia Woolf (10 studiepoeng) 10
ENG4424 – Autobiography: Writing Selves in English (10 studiepoeng) 10
ENG4430 – Modern Texts (10 studiepoeng) 10
ENG4431 – Contemporary Poetry (10 studiepoeng) 10
ENG4432 – Postmodernism in American fiction (10 studiepoeng) 10
ENG4433 – Between Two Cultures: Indian Authors Who Write in English (10 studiepoeng) 10
ENG4434 – 20th Century American Literature: Race, Gender, Performativity (10 studiepoeng) 10
ENG4435 – The Lost Generation and the 1920s (10 studiepoeng) 10
ENG4450 – Author Studies (10 studiepoeng) 10
ENG4451 – Virginia Woolf: Fiction and Essays (10 studiepoeng) 10
ENG4452 – Reading Dickens: Texts and afterlives (10 studiepoeng) 10
ENG4453 – Jane Austen: Text and Context (10 studiepoeng) 10
ENG4454 – Tom Stoppard’s Drama of Ideas (10 studiepoeng) 10
ENG4457 – Alexander Pope and the Literary Imagination (10 studiepoeng) 10
ENG4458 – Reading Joyce's Ulysses (10 studiepoeng) 10
ENG4470 – Literary Theory (10 studiepoeng) 10
ENG4471 – The Return of the Author (10 studiepoeng) 10
ENG4472 – The Literary History of Sexuality (10 studiepoeng) 10
ENG4473 – World Literature in English (10 studiepoeng) 10
ENG4505 – Jane Austen and her Times
ENG4515 – Britain since 1945 (10 studiepoeng) 10
ENG4525 – Identities in the British Isles (10 studiepoeng) 10
ENG4531 – Marriage, Love and Romance in American History and Movies (10 studiepoeng) 10
EST4000 – Estetiske teorier (20 studiepoeng) 20
EST4001 – Oppgaveseminar 1: Metode og prosjektbeskrivelse (10 studiepoeng) 10
EST4002 – Estetikk. Oppgaveseminar 2: Skriveseminar (10 studiepoeng) 10
EST4003 – Oppgaveseminar 1: Metode og prosjektbeskrivelse (10 studiepoeng) 10
EST4004 – Skriveseminar for estetikkprogrammet (10 studiepoeng) 10
EST4010 – Moderne estetisk teori (10 studiepoeng) 10
EST4394 – Tverrestetisk masteroppgave – nordisk litteraturvitenskap (60 studiepoeng) 60
EST4591 – Tverrestetisk masteroppgave - kunsthistorie (60 studiepoeng) 60
EST4593 – Tverrestetisk masteroppgave i musikkvitenskap (60 studiepoeng) 60
EST4594 – Tverrestetisk masteroppgave - teatervitenskap (60 studiepoeng) 60
EXFAC03-ANT – Exfac antikkvariant (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-EAS – Examen facultatum for europeiske og amerikanske studier (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-EURA – Examen facultatum for Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-HIS – Examen facultatum, historievariant (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-KULT – Exfac kultur og samfunn (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-REL – Examen facultatum for religionshistorie: Hva er fundamentalisme? (10 studiepoeng) 10
EXFAC03-AAS – Exfac for asiatiske og afrikanske studier (10 studiepoeng) 10
EXPHIL03E – Examen philosophicum - English option (10 studiepoeng) 10
FASS2361 – Afrikansk frankofon litteratur (10 studiepoeng) 10
FASS2362 – Muntlig afrikansk litteratur: teori og tekster (10 studiepoeng) 10
FASS2509 – Studietur til det frankofone Afrika sør for Sahara (NEDLAGT) (10 studiepoeng) 10
FASS4362 – Muntlig afrikansk litteratur: teori og tekster (10 studiepoeng) 10
FASS4363 – Fordypning i afrikansk frankofon litteratur (10 studiepoeng) 10
FASS4506 – Kultur og samfunn i det frankofone Afrika sør for Sahara (10 studiepoeng) 10
FASS4509 – Studietur til det frankofone Afrika sør for Sahara (10 studiepoeng) 10
FASS4513 – Feltarbeid i det frankofone Afrika sør for Sahara B (10 studiepoeng) 10
FASS4591 – Masteroppgave i det frankofone Afrika sør for Sahara (60 studiepoeng) 60
FASS4592 – Masteroppgave i det frankofone Afrika sør for Sahara (30 studiepoeng) 30
FIL1004 – Innføring i logikk og språkfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL1601V – Filosofi i barne- og ungdomslitteratur (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
FIL2102 – Fordypning - estetiske teorier (10 studiepoeng) 10
FIL2103 – Fargefilosofi - Emnet er nedlagt (10 studiepoeng) 10
FIL2103V – Fargefilosofi (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
FIL2105 – Fordypning - Metafysikk og bevissthetsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2107 – Fransk samtidsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2205V – Klinisk kommunikasjon (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
FIL2208 – Fordypning - Erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2304V – Filosofisk praksis (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
FIL2305V – Filosofi som metode - i skolen (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
FIL2306 – Miljøfilosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2308 – Fordypning - Etikk og praktisk filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL2309V – Patristikk (EVU-emne med kursavgift) (10 studiepoeng) 10
FIL2501 – Fordypning - Filosofihistorie (10 studiepoeng) 10
FIL2601 – Filosofi i barnelitteratur og filosofi i skolen (10 studiepoeng) 10
FIL4080 – Oppgaveseminar i filosofi (10 studiepoeng) 10
FIL4110 – Metafysikk/bevissthetsfilosofi med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4170 – Metafysikk II med lite essay med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4210 – Erkjennelsesteori /vitenskapsfilosofi (20 studiepoeng) 20
FIL4270 – Erkjennelsesteori II med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4310 – Etikk med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4323 – Etikk i Antikken med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4340 – Politisk filosofi med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4351 – Feministisk etikk (10 studiepoeng) 10
FIL4352 – Feministisk etikk med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4353 – Feministisk etikk med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4360 (10 studiepoeng) 10
FIL4391 – Miljøfilosofi (20 studiepoeng) 20
FIL4410 – Språkfilosofi/logikk med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4411 – Språkfilosofi II med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4461 – Referanse, kontekst og talehandling (10 studiepoeng) 10
FIL4471 – Referanse, kontekst og talehandling med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4481 – Referanse, kontekst og talehandling med stort essay (30 studiepoeng) 30
FIL4500 – Filosofihistorie (10 studiepoeng) 10
FIL4510 – Filosofihistorie med lite essay (20 studiepoeng) 20
FIL4520 – Filosofihistorie med stort essay (30 studiepoeng) 30